Pravý obraz Veroniky, planoucí Lenka a skálopevný Petr

1.2.2011 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
Co jméno to unikátní energie, kterou působí na svého nositele. Dnes se podrobně podíváme na křestní jména Veronika, Lenka a Petr.

Numerologie jmen, únor

Jak se dozvědět, jakou energií vás posiluje právě to vaše jméno? Na tuto otázku umí odpovědět numerologie – umí popsat energii písmen a dešifrovat ji převedením do číselného kódu. Tajemství nejčastějších křestních jmen odhaluje náš numerologický seriál.

Čtenářům, kteří na naše stránky přišli poprvé nebo si chtějí osvěžit zásady, podle nichž jména ovlivňují své nositele, doporučujeme nejdříve informace zde.

7. 2. VERONIKA

Celkové číslo 5 (41)
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 3 (21)
Realizační číslo 2 (20)
Duševní číslo oslovení: Veroniko 8 (26)

Jméno Veronika původně znamenalo, že jeho nositelka přináší vítězství nebo také znamená „pravý obraz“.

ČAKRATAJEMSTVÍ KAMENŮ

JAK PŮSOBÍ NA ČAKRY

Toto křestní jméno má například topmodelka Veronika Vařeková (na titulním snímku) nebo herečka Veronika Žilková.

Úspěch a odhodlání

Oblíbené jméno Veronika nese pestrou energii, která může své nositelce přinášet dostatek podpory v čemkoli to potřebuje. Umožňuje úspěch v pracovní sféře. Přidává řadu schopností, které z Veroniky dělají důležitou osobu pro své okolí. Jméno posiluje pracovitost, cílevědomost a houževnatost. Veronika umí vytrvat ve svém úsilí a dosáhnout výsledků, které si předsevzala.


Herečka Veronika Žilková

Energie jména Veronikám propůjčuje dostatek odhodlání. Stačí, aby se nadchla pro nějakou činnost, a za chvíli patří v tom oboru mezi ty nejlepší. Rychle pochopí podstatu a vše potřebné. Je šikovná, lehce si osvojí potřebné strategie. Bystrost a tvořivý přístup umožňuje najít i vlastní cesty, dobře zvládat překážky. Veronika netouží být vůdcem, ale když je potřeba, zvládne i to. Jen si musí nechat určitou míru svobody.

ČTENÍ Z RUKY

Veronika těžko snáší být k něčemu připoutána bez možnosti zvolit si, co bude dál. Přijde jí samozřejmé, že by měla být štědře odměňována za vše, co dělá a také, že jí musí vše vycházet. Veroniky nepatří k těm skromným, co sedí v koutě.

Negativa

Jméno Veronika dovede vylaďovat duševní rovnováhu. Jenže také na druhou stranu každá rovnováha je vratká. A Veroniky velmi lpí na tom, aby měli vše pod kontrolou a věci se děly podle jejich představ. To vše potřebují, aby měly pocit jistoty a dostatečnou sebedůvěru. Veronika vyvedená z rovnováhy je vznětlivá, umíněná a vzteklá. Zkouší na své okolí tlačit, intrikovat a manipulovat, druhé zastrašit, ovládnout.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Vnitřní frustraci může zvětšovat i další negativum jména a tím je rozporuplnost v tom, jak Veronika touží po jistotách a zároveň, jak vnímá svou potřebu svobody a nespoutanosti.

Doporučení

Veronikám někdy trvá dlouho, než se naučí se svou duševní energií pracovat, a dá to práci vám i těm, co je mají rádi. Veronika se musí naučit věci brát takové, jaké jsou, protože její silná energie jí nutí vše ovlivňovat, vidět černobíle, řešit problémy druhých, ale své nevidět a utíkat před nimi. Stává se pak štvancem svých schopností a možností.

Teprve, když toto pochopí, napře energii skutečně pozitivním směrem a přestane vše kolem sebe škatulkovat, měřit vše praktičností, výsledky a dosaženými úspěchy. Bude se cítit volná a spokojená.

JAK BÝT KRÁSNÁ
PODLE MĚSÍCE

Jméno Veronika má velký potenciál a hodí se k širokému spektru dat narození a především může výrazně posílit potenciál své nositelky. Problematické se jeví pro děvčata narozená ve čtyřkové dny, tj. 4., 13., 22. a 31. dne v měsíci.

21. 2. LENKA

Celkové číslo 7 (16)
Klíčová iniciála 3
Duševní číslo 6
Realizační číslo 1 (10)
Duševní číslo oslovení: Lenko 11

Jméno Lenka původně vzešlo z domáckého pojmenování Heleny, což znamená „pochodeň“ nebo Magdaleny. Nese tedy v sobě jakési poselství i těchto silných starobylých jmen a posiluje tak charisma své nositelky. Nepochybně například i zpěvačky Filipové.

Vnímá víc než druzí

Dnes je Lenka samostatné jméno s dobrou energií, které přináší zejména tvořivost a kritický pohled na realitu, houževnatou ale i emotivní povahu. Lenka je schopná díky energii jména hlouběji vidět do duší i mysli svého okolí, pojmenovávat i nepříjemné věci a razantně se vůči druhým vymezovat. Jméno otvírá cestu intuici a bystrému vnímání informací. Spolu s rychlým postřehem si bystře uvědomí, co je důležité, a také jaké jsou možnosti řešení.


Zpěvačka Lenka Filipová

Zkrátka díky energii jména vnímá víc než druzí a neví proč, má zlepšené soustředění, což umožňuje mimo jiné i denní snění, a to je báječná relaxace.

Lenka bývá dobrá kamarádka, zvídavá a soucitná, ochotná poradit a podpořit, nezkazit legraci. Je zvídavá a tak jí zajímá vše, co patří k životu. Je nápaditá a tvořivá a nerada se vzdává a také se nerada podvoluje síle a tlaku. Chce nalézat své vlastní cesty. Nemusí proto lpět na tom, co vytvořila, je připravena ke změně a dlouho hledá, co by ji plně uspokojovalo.

Negativa

Vlivem jména v sobě může řešit rozpor mezi tím, jak by chtěla sdílet s druhými a tím, že se neumí příliš otevřít. Se svými starostmi se spíš uzavírá do sebe, neumí požádat o pomoc.

TAJEMSTVÍ KAMENŮ

Pro zdraví i peníze
Moc křišťálu
Jak a čím působí
Suiseki – střežený poklad
Posvátné megality

Mnohé nápady může Lenka pouze začít, ale pod vlivem okolností, už je nemusí dokončit. Navíc mohou její záměry ztroskotávat na jejím velkém očekávání a její touze být perfektní.

Pod vlivem jména také může Lenka trpět pocity neporozumění od svého okolí, pociťovat vnitřní neklid a stálou nespokojenost. Proto také svádí boj se svou umíněností a tvrdohlavostí. Otevřeně říká, co si myslí, dovede být nepříjemně kritická, ale sama je přecitlivělá na kritiku a ne příliš ochotná přiznat i svou část viny. Pozdní lítost je pak příčinou trápení.

Dlouho jí trvá, než se ze svého jednání poučí. Do té doby mívá dojem, že příliš trpí. Její nitro se vzpírá příliš odhalovat emoce. Může mít pocit, že se musí obětovat a vše vydržet. Reaguje impulzivně, vztek zaměří často na toho, o kom si myslí, že je viníkem a může tak zraňovat své blízké.

JMÉNA A ČÍSLA

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Doporučení

Lenku její jméno nikdy nenechá na holičkách. Tím jak posiluje vnitřní sílu, učí s postupujícím věkem lépe komunikovat využívat pozitivně potenciálu svého jména, získat větší důvěru v sebe. Skvěle porozumět životním zkouškám a pozitivně z nich těžit.

Problematické se jeví jméno jen pro ty dívky, které jsou narozené v datech, kde je kombinace 3 a 7.

22. 2. PETR

Celkové číslo 5 (23)
Klíčová iniciála 7
Duševní číslo 5
Realizační číslo 9 (18)
Duševní číslo oslovení: Petře 1 (10)

Asi každý ví, že jméno Petr znamená v překladu „skála“. Skutečně energie tohoto jména dodává svému nositeli pevnost ve svém přesvědčení až umanutou, ale ne ve smyslu neměnnou, zkamenělou a zakonzervovanou. Naopak. Nese odhodlání, empatii, citlivost a zároveň nezlomnou energii. Jako bychom přede sebou viděli jednoho z nejlepších světových fotbalových brakářů Čecha.

Společenský člověk

Mantricky je to jméno zvučné a tak ovlivňuje svého nositele zásadním způsobem. Petr se rád pohybuje ve společnosti, rád upozorňuje na své názory, umí si říct o to, co chce. Nenechává okolí na pochybách, o koho jde, a jak je nutné se vůči takovému energickému náboji vymezit. Často se tedy okolí kolem Petra polarizuje na přátele a odpůrce.


Fotbalový branář Petr Čech

Třetí nejčastější české jméno silně podporuje uvědomění si sebe sama a možnost seberealizace a toho, co je možné v životě dokázat. Pod jeho vlivem jsou jeho nositelé činorodí, silní a dynamičtí. Jsou pro druhé přirození vůdci a stávají se vzorem hodným následování.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Barvy nemluví a přece jsou slyšet
Pro všední dny: Jak si udržet krásu
Třetí život máme všichni. A kdy?
Versailles má unikátní muzeum vůní

Jméno Petr dodává vnitřní sílu a nadšení, kterým je pak schopen strhávat druhé ale také nahánět strach. Jméno posiluje intelekt, statečnost a odvahu, vytrvalou zarputilost. Dodává velkou odolnost a neústupnost. Pomáhá rychle rozpoznat, co je momentálně podstatné a důležité. Přináší pozitivní energii v náhledu na život, ale také určitou dobrodružnost a sklon k risku a tím vystavuje svého nositele tvrdým životním zkušenostem.

Je však zajímavé, že risk si dovolí Petr pouze v případě, že tím neohrozí nikoho kolem sebe. Jakmile jde o to, postarat se o blízké, svěřené osoby, jde o zodpovědného a citlivě přistupujícího člověka

Negativa

Energie jména Petr moc nepomáhá udržet řád a systém. Petry často zajímá spousta věcí, snadno se nadchnou. Ale zájem opadne ještě před dokončením akce a už hledají nové podněty. Pod vlivem jména jedná Petr spíše podle srdce, o to lépe to ale umí s druhými. Může toho začít využívat k tomu, aby druhými manipuloval tak, jak on sám potřebuje.

PŘEČTETE SI TAKÉ

Skořice pomáhá řidičům lépe se soustředit,
uklidňuje a snižuje podrážděnost.

VŮNĚ ZLEPŠUJÍ ŘIDIČSKÝ UM, MYŠLENÍ I SEX

Petr může mít vlivem jména někdy problém rozpoznat své hranice. Ztratí cit pro uměřenost reakcí, začne agresivně zabírat prostor pro sebe. Při svém nadšení, nebo zápalu pro tu správnou věc, nerozpozná, že se proces završil a je potřeba zastavit se. Jestliže je na to upozorněn, často někým blízkým, bere to osobně, až vztahovačně, může mít dojem, že je omezován a zbavován svobody a dotyčného vnímat jako nepřítele. Může mít tendenci se mstít, vnímat, že jen jeho pravda je ta jediná a správná a jeho zkušenosti ty pravé a vhodné pro druhé

Doporučení

Jméno Petr je pozitivní a své nositele posiluje a dodává odvahy. Vyjmenovaná negativa nemohou přebít klad tohoto jména. Navíc výchovou a také s věkem Petr zraje jako víno a negativa se stávají jen prožitými zkušenostmi, které obohacují.

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

V každém Petrovi je díky energii jména zakotven pevný kompas svědomí, citlivosti a sebevědomí. Skrze něj také Petr brzy pochopí, že ho může ovládat jeho strach. Strach z toho, že toho málo prožije a stihne, že musí přebírat zodpovědnost za druhé, že unikají životní příležitosti. Umí však díky jménu s tímto strachem bojovat, což u řady jmen chybí.

Výsledkem je pak včasné poznání skutečných hodnot, ochota být trpělivý, neunikat, plnit si svou zodpovědnost a to bez pocitů ztráty volnosti, marnosti a omezování.

Jméno Petr by se nemělo dávat chlapcům narozeným v pětkové dny tj. 5., 14., 23. dne v měsíci.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Pravý obraz Veroniky, planoucí Lenka a skálopevný Petr

Petr

26.2.2019   |   09:01   |   od: Ivet
Proč nedávat jméno Petr chlapcům narozeným v pětkových dnech?

Nevím, nevím...

9.5.2015   |   18:51   |   od: Veronika
Tak nevím, nevím... Mrkla jsem se v článku na svoje jméno Veronika a že by mi to zrovna nějak moc sedělo, to se říct nedá :/
Zobrazeny poslední 2 příspěvky, celkový počet 2 příspěvky.
poslední příspěvek: 26. 2. 2019 9:01
ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci