Renáta, Štěpánka a Ondřej přinášejí krásu, energii i charisma

29.9.2012 00:30   |   Ezoterika - 100 JMEN
Zasněnou krásu, razantní energii i charisma dávají jména Renáta, Štěpánka a Ondřej svým nositelům. Numerologie alespoň takovou charakteristiku poskytuje.

numerologie, jména

Posuďte sami nakolik tomuto obrazu vyhovují například sympatická televizní moderátorka Renáta Czadernová (na titulním snímku), úspěšná kanoistka Štěpánka Hilgertová nebo oblíbený herec Ondřej Vetchý.

Pravidelní čtenáři našeho seriálu vědí, že každé jméno nese v sobě určitý druh energie, kterou působí na svého nositele. Jak se ale dozvědět, jakou energií vás posiluje právě to vaše jméno? Na to se pokouší najít odpověď numerologie. Podrobněji si o tom můžete přečíst zde.

13. 10. RENÁTA

Celkové číslo (9+5+5+1+2+1=23) 5
Klíčová iniciála 9
Duševní číslo 7
Realizační číslo 7 (16)
Duševní číslo oslovení: Renáto, Renátko KI 9, DČ 3 (12), Renčo, Rendo KI 9, DČ 11

Jméno je z latinského renátus a znamená „znovuzrozená“ či „obrozená“, ovšem nikoliv ve smyslu jakési reinkarnace, ale ve smyslu toho, že „nese poselství opětovně se rodící trvale uctívané hodnoty“.

Znělé jméno pomáhající najít vlastní cíle i hodnoty umožňuje Renátě najít v životě spokojenost. Posiluje její vrozené dispozice, a to jak ty pozitivní, tak i ty problematické. Renáta má tedy volbu, co si vybere a jak svůj potenciál zúročí.


Modelka Renata Langmannová

Jméno jí umožňuje být emancipovanou ženou, která je vidět, stejně tak se i stáhnout do ústraní a mít možnost být svobodná a neomezovaná. Jednotícím prvkem je vždy její velký pocit zodpovědnosti a také touha po změně, poznávání a svobodomyslnosti.

Odhodlání a vůle

Ať už jde o razantní nebo zasněnou Renátu, skrývá v sobě značné odhodlání a nezlomnou vůli, rozhodne-li se prosadit svou. Dovede být cílevědomá, aktivní a odvážná. Byť může trpět různými pochybnostmi, umí s nimi ve svém nitru bojovat. Stejně tak odvážná je i proti nepřízni okolí a osudu. Její vnitřní skrytá síla jí vždy umožní oklepat se a znovu vstát.

Renáta zkouší své síly i možnosti, co všechno vydrží. Může z ní být dobrodruh, cestovatel, stejně jako odvážná podnikatelka s citem pro finance, ale také snivý básník. Všechny tyto talenty se mohou sdružovat v jejím portfoliu.

Její jméno jí totiž dopřává určitou univerzálnost. Má v sobě hledačského ducha a novátorství. Může být pro druhé inspirujícím prvkem. Dovede se nadchnout pro mnohé, zejména pro to, co ještě nezkusila.

NAMALUJTE SI SVÉ NITRO

VYTVOŘTE SI OSOBNÍ MANDALU


Svým příkladem Renáta pak dokáže strhnout druhé. Je srdečná, společenská a přátelská. Má mladou a jiskřivou duši, která prosvětluje její osobnost a přidává jí na ženskosti.

Má bystrý úsudek a postřeh. Svou vnímavostí zaznamenává různorodé podněty kolem sebe. Její prožívání je hluboké, často doprovázené prudkými reakcemi. Je plná pochopení pro druhé i pro jejich slabosti.

Renáta dovede poradit a má dobré nápady i neotřelé pohledy na situaci. Sama k sobě je také kritická, ale umí s humorem a nadhledem překonávat samu sebe. Nezdržuje se trápením nad tím, co nejde změnit. Dobře se poučí ze svých prožitých zkušeností a jde hledat dál.

Negativa

Renáta může mít problémy se soustředěním. Vnímavost a zvídavost rozptylují možnost soustředit se na jeden cíl. Pod tímto vlivem se pak může zbrkle rozhodovat. Stejně tak se netrápí tím, co považuje za zbytečné.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Jenže často nevyhodnotí správně důležitost daného okamžiku. Podcení situaci, nechce se zatěžovat přílišnou zodpovědností či z obavy ze ztráty své volnosti, nechá uplynout příležitost.

Pro Renátu je hodně důležité mít značný životní prostor. Potřebuje odpočívat, často se uzavře do sebe, žije ve světě svého snění a iluzí. Někdy má ale problém vrátit se plně do reality, ukotvit se. Její požadavky na okolí mohou být přehnané.

Renáta dovede intrikovat, požadovat na druhých splnění svých přání. Je kritická, hodnotící, vnucuje svou pravdu druhým jako tu jedinou správnou. Její otevřená upřímnost bývá necitlivá a krutá.

Doporučení

Jedná se o silné jméno s pestrou energií, které má velký vliv na svou nositelku. Může v řadě případů pomoci k sebevědomí a k probuzení talentů, přijetí ženskosti. Patří do skupiny jmen přinášejících nositelce potřebnou kapku štěstí.

Oslovení Renčo, Rendo otevírá cestu příležitostem, kterými lze zrát výrazně kvalitně, ale ne jednoduchým způsobem. Přidává nadhled a ponouká k sebehledání, posiluje tvořivost ale i bojovnost a svéhlavost.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT:

Skořice pomáhá řidičům lépe se soustředit,
uklidňuje a snižuje podrážděnost.

VŮNĚ ZLEPŠUJÍ ŘIDIČSKÝ UM, MYŠLENÍ I SEX

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (např. u dat s převahou sudých čísel) je toto jméno opravdu šťastnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

31. 10. ŠTĚPÁNKA

Celkové číslo (1+2+5+7+1+5+2+1= 24) 6
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 7
Realizační číslo 8 (17)
Duševní číslo oslovení: Štěpánko KI 1 DČ 3 (12), Štěpo KI 1 DČ 11

Jména Štěpánka, Štěpána, ale i Štefanie jsou ženskými podobami Štěpána. Základem je řecké stephanos „věnec“, jenž se dával na hlavu olympijským vítězům. Štěpánka je tedy "věncem korunovaná" čili "vítězka". Příbuzný význam mají jména Viktorie a Vítězslava.

Jméno s pěknou energií, která přidává bystrosti i praktičnosti, umožňuje vidět život v tom lepším světle a navíc posiluje ženskost. Štěpánce přináší energie, díky kterým se může dobře v životě prosadit.

Podporuje soběstačnost a samostatnost, přidává analytické myšlení a tvořivou energii.

Pevně nohama na zemi

Štěpánka se tak může uplatnit v široké paletě oborů od těch nejpraktičtějších po ty nejumělečtější. Všude ale bude umět stát pevně nohama na zemi. Přitom neztrácí nic z citlivosti, emotivnosti, empatie.

Dovede být společenská a udávat tón, je pro mnohé následováníhodná. Snaží se o pohodu kolem sebe. Její duše je veselá, má ráda pohodu a přátelské prostředí, sama umí být dobrou kamarádkou.


Česká reprezentantka, kanoistka Štěpánka Hilgertová

Pracovně dokáže být Štěpánka razantní a svým přátelským přístupem přesvědčit druhé o tom, aby byla následována a získala podporu. Vyzařuje z ní rovnováha a zároveň i to, že ví, co dělá a chce. Pro mnohé je to záruka i jejich úspěchu.

Zároveň se Štěpánka umí o druhé i postarat. Nedělá jí problém najít řešení, vypracovat novou strategii či tvořivě modifikovat staré a nefunkční.

Negativa

Navenek pohodová Štěpánka může ve své duši skrývat nízké sebehodnocení, které se projevuje především jako váhavost a nerozhodnost. Nicméně umí toto překonat, byť na to potřebuje mít klid a uzavřít se do sebe. Proto se někdy jeví jako nepřístupná a odtažitá.

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Štěpánka dovede být ambiciózní a urputná ve svých cílech i prostředcích, které k tomu volí. Svou kreativitu může používat k hledání různorodých cest, které jsou vypočítavé, zneužívající druhé a manipulující. Může také sklouzávat k překrucování reality a nalhávání sobě i druhým.

Dominantní energie jména mohou způsobovat, že Štěpánka je generál, který si potřebuje podrobit druhé a mít nad nimi moc. Jestliže neudrží na uzdě své emoce, pak přechází z vyrovnané ženy do útočné pozice, kritizuje, je mstivá, nespravedlivá, černobíle hodnotí. Může mít sklon k hysterii a hypochondrii.

Doporučení

Je to jméno, kdy pozitiva převažují nad jeho negativy, už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášející nositelce potřebnou kapku štěstí.

Oslovení Štěpo spíš znesnadňuje život. Sice přináší citovou hloubku a filozofický rozměr, potřebu hledání vyšší smysluplnosti v životě, zkvalitňuje tvořivost, na druhou stranu znesnadňuje otevřenost a komplikuje vztahovost.

Jméno může v řadě případů pomoci k sebevědomí a k probuzení talentů, přijetí ženskosti. Je proto dobré poradit se s numerologem.

30. 11. ONDŘEJ

Celkové číslo (6+5+4+9+5+1=30) 3
Klíčová iniciála 6
Duševní číslo 11
Realizační číslo 1 (19)
Duševní číslo oslovení: Ondřeji KI 6, DČ 2 (20), Ondro KI 6, DČ 3 (12)

Ondřej je slovanská podoba řeckého jména Andreas vzniklého z přídavného jména andréiós, což znamená „statný, mužný a odvážný“ ve smyslu mužských ctností a hodnot, jako je čest, věrnost, statečnost, zásadovost, nepoddajnost, ryzost myšlenek apod. Shrnuto tedy Ondřej je „odvážný a statečný“.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Jméno je plné rozporných energií, které ale dávají dohromady harmonický celek. Staví před Ondřeje řadu výzev a otevírá mu mnoho možností, jak se nabízených příležitostí chopit.

Ondřejovi jméno posiluje mužské charisma a vylaďuje jeho osobnost. Podporuje postřeh, intuici, sebevědomí a zároveň ho činí citlivějším a vnímavějším vůči okolí.

Odhodlání a odpovědnost

V Ondřejovi se mísí silné odhodlání jít si za svým a prosazovat své cíle s jeho potřebou starat se o druhé, mít za ně velkou zodpovědnost.

Na jedné straně má Ondřej jménem podpořenou schopnost komunikovat, argumentovat, hledat tvořivá řešení, zajímat se o nové cesty, snít o budoucnosti, mít vize, bez ohledu na druhé se seberealizovat.


Herec Ondřej Vetchý

Na druhé straně vylaďuje ve svém okolí disharmonie, je připraven tlumit konflikty a hledat dohodu a kompromis. Není divu, že z toho může mít někdy zamotanou hlavu a neví, pro co se rozhodnout a jakou cestu zvolit.

Jméno umožňuje Ondřejovi soustředit se, dobře vstřebávat informace, posiluje paměť, praktičnost, vytrvalost a pracovitost. Usnadňuje vytvořit si v životě určitý řád, o který se může opřít.

Zejména citové pouto a rodinné zázemí jsou pro Ondřeje nutností. Ve vztazích je romantik. Jako kamarád je spolehlivý, vstřícný, otevřený a laskavý, umí být klukovsky rozpustilý.

Negativa

Ondřej se vlivem rozpornosti svých energií jména může stát váhavým a nerozhodným. Jeho dynamičnost se značně zpomalí, znejistí. Má to negativní dopad na jeho sebejistotu, začne o sobě pochybovat.

Stane se třeba jen pouhým sběračem informací, který mluví, ale nic neudělá. Uchyluje se pak k manipulacím s okolím, nalhává si realitu jinou, než jaká ve skutečnosti je, a opravdu tomu věří. Urputně trvá na postupech, které chce on a začne mít zájem jen o sebe.

TAJEMSTVÍ KAMENŮ

Pro zdraví i peníze
Moc křišťálu
Jak a čím působí
Jak působí na čakry
Suiseki – střežený poklad
Posvátné megality

Tento egoistický přístup může vrcholit tím, že využije své přitažlivosti, kterou má na opačné pohlaví, a zneužívá jejich důvěry, zájmu a ochoty. Ve vztazích pak může být vypočítavý a přelétavý.

Necítí-li se Ondřej dobře, je vztahovačný, přecitlivělý s hysterickými reakcemi, kritický, neochotný, nespravedlivý.

Doporučení

Je to jméno s velmi živou a sympatickou energií, které navíc patří do skupiny jmen přinášejících svému nositeli potřebnou kapku štěstí.

Ani jedno z nejběžnějších oslovení neoptimalizuje základní energii. Oslovení Ondro dodává větší kritičnosti, posiluje rozumové schopnosti, podporuje tvořivost a přátelskost.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno, jsou-li v datu narození kombinace a větší četnost čísel 6, 2 a 3.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Renáta, Štěpánka a Ondřej přinášejí krásu, energii i charisma

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci