Marek, Dana, Antonín a Růžena – to je empatie, vyrovnanost, charisma a ušlechtilost

4.9.2015 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
Výklad 100 nejčastějších křestních jmen završují v tomto díle našeho seriálu poslední čtyři jména – reprezentují empatii, vyrovnanost, charisma a ušlechtilost.

numerologie

Křestní jména Marek, Dana, Antonín a Růžena nesou velké postavy české a československé kulturní či sportovní historie – mezi nimi Růžena Nasková, Antonín Panenka, Dana Zátopková a Marek Eben (na titulním snímku).

Pokud byste si chtěli osvěžit základy toho, jak se zjišťuje, jakou energií vás jméno posiluje, můžete se podívat na informace zde.

13. 3. RŮŽENA

Celkové číslo (9+3+8+5+5+1=31) 4
Klíčová iniciála 9
Duševní číslo 9
Realizační číslo 4 (22)
Duševní číslo oslovení: Růženo, Růženko 5 (14), Růžo 9, Ženko 11

Růžena stejně jako Rosa či Rozálie mají základ v pojmenování květiny růže, latinsky rosa. V češtině už jen dostala tradiční příponu ženských jmen -ena, jež snad vyjadřuje pouhé zájmeno „ona“, ale podle jiných výkladů jde o koncovku doplňující příčestí trpné, kterým byla ve staré češtině ženská jména tvořena a obecně vyjadřovala, že je dotyčná „něčím obdařena“.

Jméno vyjadřuje nejen krásu nositelky, ale i její ušlechtilost, vůni a radostnost stejně jako vytrvalost (vzpomeňme na růži šípkovou), ale i její trnitost.


Růžena Nasková (1884, Praha – 1960) byla významná česká herečka, sestra spisovatelky Heleny Malířové.

Energie jména Růžena podporuje vrozené talenty a dispozice a usnadňuje jejich plnou realizaci. Dodává praktičnost, spolehlivost a dělá z Růženy kurážnou ženu do nepohody.

V jádru jména zní odhodlání, odvaha, touha po plném životě, potřeba volnosti, ale i zasněnost a poetika. Kromě toho energie jména kultivuje i fyzický půvab, přidává na ženské přitažlivosti.

Růžena potřebuje mít vybudovanou dobrou základnu, řád v životě, a tím i jistoty, o které se může opřít. Je proto pracovitá, systematická, se smyslem pro detail, analytickým myšlením a bystrým intelektem.

Smysl pro spravedlnost

Potřebuje ke svému klidu zabezpečení finanční a materiální, ale zároveň patří k těmto jistotám i podpora přátel, blízkých vztahů, kvalitních a intenzivně prožívaných.

Růžena je starostlivá a práci i rodinu bere velmi vážně a také si bojovně chrání své vybudované zázemí. Energie jména podporuje fyzickou kondici a dává sílu trpělivě, krok za krokem překonávat překážky.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Růžena má v sobě vnitřní radar, kterým odhalí lež a faleš. Je citlivá a vnímavá, soucitná, se smyslem pro spravedlnost. Její vyrovnanost a vstřícnost proto přitahuje zejména ty, kteří potřebují poradit, pochopit, podpořit a chtějí někam patřit.

Vyrovnanost a přitažlivá tvář i tělo zakrývají svobodomyslnou duši, která si zachovává určitý odstup. Růžena inspiruje svou samostatností, vitálním postojem k životu, touhou porozumět životu a tím, jak bere realitu takovou, jaká je.

Negativa

Růženina vytrvalost se může měnit v neoblomnost, neústupnost a neochotu prominout chyby a křivdy. Může mít tendenci lpět na detailech, přehánět svá zabezpečení. Kupodivu nikoliv ta materiální. Zejména lpí na vztazích, a tak si vytváří síť lidí kolem sebe, jejíž je nedílnou součástí a v níž hraje hlavní roli. Protože se Růžena cítí zranitelná, potřebuje stálé ujišťování.

Nicméně, Růžena si stále nechává jakási zadní vrátka, která by jí mohla posloužit k úniku, kdyby se přece jen necítila dostatečně v bezpečí. Mnohdy tím působí neupřímně, vzbuzuje nedůvěru. Taková odezva ji samozřejmě mrzí a jen potvrzuje její obavy.

Točí se v kruhu, ze kterého si může pomoci jen ona sama. Jenže to je obtížné, protože může žít v zajetí svých pravd a sebeklamu, který ji jen utvrzuje, že tak, jak ona žije, je to správné.

Rozpornost mezi úniky a jistotami budí v Růženě potřebu zbytečně lpět na tradicích, propadat strachům a melancholii, ale i touze pomstít se těm, co jí ubližují a nechápou. Je kritická, plná nestálých emocí, obtížně se rozhodující, s tendencí bořit to, co předtím budovala.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Doporučení

Růžena je jméno s řadou protikladů, které ale umožňuje stát pevně nohama na zemi a přitom nezapomenout na své sny, a to vše propojit srdcem.

Oslovení Růžo nezpestřuje energii jména a nepřidává tak žádné vylepšující energie. Trochu ubírá na vrtkavosti a sklonu k úzkostem, svéhlavosti, ale také ubírá nadšení a srdečnost.

Avšak oslovení Ženko přesouvá potenciál jména směrem k podpoře seberealizace, k ujasnění si své osobitosti, podporuje charisma osobnosti i sebevědomí, zlepšuje sebereflexi a ochotu krotit své problematické vlastnosti vnitřní sebekázní.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (například u dat s kombinací čísel 2, 6 a 7) je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno Růžena, je-li v datu narození kombinace čísel 4, 5 a 9.

13. 6. ANTONÍN

Celkové číslo (1+5+2+6+5+9+5=33) 6
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 7(16)
Realizační číslo 8 (17)
Duševní číslo oslovení: Antoníne 3 (21), Tondo KI 2, DČ 3 (12), Tony KI 2, DČ 4 (13), Toníku KI 2, DČ 9 (18)

Jméno má základ v latinském Antoninus, což je odvozeno od adoptivního jména Antonius a znamená „patřící Antoniovi“. Jedná se o označení velmi slavného římského rodu Antoniů. Původ jména lze spatřovat v latinské předložce ante – „před“ ve smyslu „přední, čelný“.

Jméno podporuje charisma a dodává veselou a přátelskou povahu, velké odhodlání jít za svými cíli a posiluje ambicióznost. Antonín může být úspěšný v čemkoli, co si zamane. Jméno podporuje energičnost, bystrý úsudek.

Také v sobě skrývá potenciál tvořivosti, oblibu v umění a hudbě. Posiluje paměť a intelekt, schopnost soustředit se a učit se, byť Antonín studuje spíš ve škole života.


Antonín Panenka – (nar. 2. prosince 1948) je bývalý československý fotbalový reprezentant, mistr Evropy z Bělehradu 1976.

Antonín vnímavě vyhodnocuje podněty kolem sebe. Jako by měl rentgenové oči a skenoval druhé lidi a viděl jim do jejich myslí. Má smysl pro rodinu, snaží se zabezpečit a postarat se o kohokoli, koho přijme do okruhu svých blízkých. Nemá rád vyhrocené konflikty, raději vše vylaďuje dohodou a kompromisem. Je velmi tvořivý při hledání smírčích cest.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Barvy nemluví a přece jsou slyšet
Pro všední dny: Jak si udržet krásu
Třetí život máme všichni. A kdy?
Versailles má unikátní muzeum vůní

Antonín má rád své jistoty, touží po zajištění a určité míře luxusu. Dovede ocenit vkus. Je tak trochu romantik toužící po kráse a lásce. Jen je ve svých výběrech někdy naivní a někdy zase velmi vybíravý, takže se může stát, že přebere.

Negativa

Antonín v touze po úspěchu může tvořivě hledat i takové cesty, které lze označit jako vychytralé a vypočítavé, hraničící s dobrými mravy.

Chce uspět někdy za každou cenu. Manipuluje a spřádá intriky. Může využívat svého šarmu a přátelského přístupu, aby se dostal k těm správným příležitostem.

Problémem se může stát i jeho nerozhodnost a váhavost. Jestliže se dostane do tlaku, jeho analytická mysl začne zvažovat všechna pro a proti. Může vidět realitu v lepším světle než je. Jeho rozhodnutí pak mohou být naivní, idealistická.

Antonína hned tak něco z rovnováhy nevyvede, ale když už se tak stane, dovede být vzteklý a útočný, vyvine velkou sílu, aby se vše uvedlo do harmonického stavu. Je vztahovačný, kritický a manipulující.

Doporučení

Antonín je jméno, kdy pozitiva převažují nad jeho negativy už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících potřebnou kapku štěstí. Zvyšuje odvahu vydobýt si své i přes nepřízeň osudu.

Oslovení Antoníne je bojovnější a dravější než oslovení Tondo. To má v sobě více rodinného a kamarádského prvku, komunikativnosti a přináší ulehčující energii, která umí odpouštět.

Oslovení Tony podporuje řád v životě a systematičnost, usnadňuje převedení snů a záměrů do reality, zlepšuje sebeprosazení. Avšak oslovení Toníku příliš zjemňuje, dělá z Antonína filozofa, který sice výborně poradí, ale sám se trochu může ztrácet v životech druhých, zpomaluje to jeho akčnost a příliš zcitlivuje.

Dá se říci, že jméno Antonín je skoro vždy přínosem. Je ale dobré poradit se s numerologem, aby bylo jasné, jak v daném konkrétním případě bude jméno posilovat, a co naopak může být příčinou možných problémů.

ČTENÍ Z RUKY

25. 4. MAREK

Celkové číslo (4+1+9+5+2=21) 3
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 6
Realizační číslo 6 (15)
Duševní číslo oslovení: Marku 4, Máro 7, Marečku 9

Jméno patří do skupiny jmen, která jsou odvozena od boha války Marta. Vzniklo zkrácením z delšího Martius, tj. „Martův“ nebo „náležející Martovi“. Za povšimnutí jistě stojí, jak se do jména římského boha promítá starořecké marnabai – „bojuji“.

Je potřeba zdůraznit, že ale nejde o prvoplánový výklad jména ve smyslu krvežíznivého bojovníka. Bůh války měl na starost i jaro, které znamenalo rozkvět a rozmach. Jméno tedy vyjadřuje „toho, kdo bojuje o rozkvět, rozmach, za nový počátek“.

Marek je nejstarším ze čtyř evangelistů, původně se jmenoval Jan.


Marek Eben – (nar. 18. prosince 1957) český herec, moderátor, hudební skladatel, písničkář a zpěvák při jednom ze svých rozhovorů Na plovárně.

Jméno Marek dodává dynamiku, energičnost, spontánnost. Podporuje vytrvalost, odhodlání, schopnost soustředit se, podněcuje intelekt a posiluje paměť.

Rozšiřuje potenciál svého nositele a otevírá mu cestu k širokému uplatnění v životě, zejména co se týká tvořivého přístupu a šikovnosti. Umožňuje lepší orientaci v problémech, zvyšuje schopnost dokončovat práci, kterou započal, realizovat své nápady.

K tomu všemu přidává hravé kouzlo osobnosti, tolik přitažlivé pro opačné pohlaví.

Marek bývá vyrovnaný a stabilně jednající, snaží se kolem sebe šířit pohodu. Nachází tvůrčí řešení pro zdolávání překážek, pro usnadnění si života.

Vztahy, citovost, komunikace

Pro Marka jsou důležité vztahy, citovost, komunikace. Dovede bystře vyhodnocovat podněty kolem sebe, jako by rentgenovýma očima skenoval druhé lidi a viděl jim do jejich myslí. To mu umožňuje empaticky se vcítit do potřeb těch, které má rád, splnit své i jejich touhy, což často bývá jedno a totéž.

Nevtíravou silou umí zabezpečit pocit bezpečí a jistot.

JAK BÝT KRÁSNÁ
PODLE MĚSÍCE

Svou obětavostí, přátelskostí, ale i jasným vymezením si Marek vytváří dobré známosti a kontakty, které mu umožňují být důležitým kolečkem ve složitém soukolí vztahů a společenství, k němuž chce patřit a kde má rád své jasně dané místo.

Marek není žádný prvoplánový vůdce, ale buduje si důležité postavení svými znalostmi a schopnostmi, svou nepostradatelností. Sebevědomí totiž pod vlivem tohoto jména je dost ovlivnitelné právě úspěchy u druhých a možností ukázat ostatním svůj potenciál.

Z uvedeného vyplývá, že nejen rodinné vazby, ale i přátelství a společenské uplatnění je pro Marka hnacím motorem. Jako bonus toto křestní jméno přináší schopnost v životě se bavit tím, co dělá, radostnost i schopnost hrát si.

Negativa

Někdy může Marek ztrácet svou vůli ve snaze splnit přání všech. Jeho rozhodování je pak rozpačité, váhavé a zavádějící.

Manipuluje, hraje hry, politikaří, aby sladil různorodé zájmy dohromady. Někdy se mu to podaří, jindy se sám uvrtá do nepříjemností, v nichž ho okolí s chutí nechá.

Marek vytrvává i v prostředí, které mu neumožňuje jeho růst, ale než to pochopí, ztratí hodně času.

Začíná vždy sebepodceňováním a někdy si idealizuje autority kolem sebe. Nerozpozná jejich falešnost, nebo dokonce i rozpozná, ale sám zpochybňuje svůj bystrý vhled a intuici, které mu ukazují realitu v celé nahotě.

Tak trochu je Marek i romantik. Chtěl by mít vše harmonizující a esteticky vyladěné, přičemž syrová nehezká skutečnost to kazí. Skrz růžové brýle si prodlouží setrvávání v iluzi, účelově překrucuje fakta.

To naštěstí trvá jen do chvíle, kdy se začne houpat jím budovaná stabilita a je ohroženo jeho zázemí. Někdy ale dojde až k vyhraněným situacím, jako je podvodné jednání a lež. Marek tomu může říkat pragmatismus.

ČAKRATAJEMSTVÍ KAMENŮ

JAK PŮSOBÍ NA ČAKRY

Marek často podléhá svodům opačného pohlaví. Je přitažlivý svou hravostí, pochopením i komunikativností. Buď bývá využíván ženami, nebo naopak ženy využívá.

Mívá potíž se stálostí, jako by hledal pokaždé to nejlepší a pak zklamán realitou šel hledat dál. Marek dokáže být ješitný, výstřední, přecitlivělý a vztahovačný, potřebuje na sebe strhávat pozornost, třeba i zlostnou kritičností ve chvílích, kdy je zpochybněn anebo není akceptován.

Doporučení

Marek je jméno, kdy pozitiva převažují nad negativy už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících potřebnou kapku štěstí. Pod vlivem tohoto jména zůstává jeho nositel déle duševně mladý s chutí žít naplno.

Oslovení Máro vhodně doplňuje chybějící energii, dodává sebereflexi, nastavuje zrcadlo vlastního chování, usnadňuje nalézání hranic, podporuje postřeh.

Zdrobnělé oslovení Marečku zvětšuje rozvahu, dodává emoční odstup, filozofičtější hloubku prožitkům.

Hodně záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (například u dat s vícečetnými sedmičkami a osmičkami) je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno Marek, jsou-li v datu narození vícečetné čtyřky.

11. 12. DANA

Celkové číslo (4+1+5+1=11) 11
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 2
Realizační číslo 9
Duševní číslo oslovení: Dano, Danko, Dando, Dančo 7, Danuško 1 (10), Danuš 4

Jméno je z hebrejského jména Daniel, který má základ ve slově dán, což znamená „soudit, rozsoudit“. Jméno je tedy vykládáno jako „soudkyně“. Uvažuje se také, že jméno se osamostatnilo z domácké podoby zkrácenin jmen jako například Bohdana, Radana a podobně.

Jméno Dana je složeno z jednoznačných energií a je velmi čisté a silné. Výrazně ovlivňuje svou nositelku a umožňuje jí vybočovat z řady.


Dana Zátopková – (nar. 19. září 1922) je bývalá česká atletka – oštěpařka, olympijská vítězka z roku 1952. Byla manželkou jednoho z nejslavnějších českých sportovců Emila Zátopka. Zajímavostí je, že se narodila ve stejný den a rok jako on.

Je třeba počítat s tím, že díky jménu Dana vstupuje do života jeho nositelky prvek náhody, nečekané tvrdosti životních zkoušek víc než u většiny ostatních jmen. Nicméně není třeba se ho bát, protože jméno samo dodává i dost energie na to, aby jím vzniklé problémy Dana zvládla.

Navíc posiluje vrozené dispozice, zejména ty, které se týkají sebeprosazení.

Dana působí vyrovnaně a její psychika je vlivem jména stabilní. Hned tak jí něco nevyvede z míry. Jasně a s nadhledem dovede přistupovat k realitě.

Dovede být věcná, vytváří kolem sebe pocit bezpečí a jistot i pro druhé. Je pracovitá, pilná, se smyslem pro řád a systém. Stojí pevně nohama na zemi.

Bojovnice

Dana dokáže být bojovnice, která jde za svým cílem, jestliže si něco zamane. Je v ní skrytá velká síla a výdrž. Díky tvořivosti a bystrému intelektu vždy najde cestu, jak dosáhnout úspěchu. Jakoby pro ni neexistovalo slovo „nejde“. Nebojí se změn.

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Dana je přátelská, vstřícná. Dovede druhým poradit, má smysl pro detail a zároveň empatické cítění podpořené intuicí. Její pohled je pro druhé přínosný.

Nemá ráda lež, vypočítavost a podvod. Má v sobě jakýsi radar, kterým to rozpozná. Je přímá a otevřená, jasně vyjádří svou nelibost. Bojuje proti bezpráví a ochraňuje především ty slabší.

Ve svých citech se Dana někdy nevyzná a musí si mnohé ozkoušet. Hledá své hranice. Je spolehlivou přítelkyní, laskavou a věrnou.

Negativa

Co dělat se svým životem, v tom mívá Dana jasno. Ale co dělat se svým nitrem a city, v tom často tápe. Zkouší, co vlastně od života chce. Dovede skvěle poradit druhým, ale v sobě se nevyzná.

Často má pocit, že se musí obětovat nebo sebe upozadit. Nechá dojít problém až přes únosnou mez a teprve pak se ozve. Její reakce tak jsou nečekané, a hlavně zbytečně emotivní, bojovné a nevybíravé.

Dana dovede být příkrá, kritická, nesmlouvavá, neochotná se domluvit, nekompromisní. Zradu neumí odpustit a dlouho ničí hlavně ji samotnou.

Může mít tendenci se uzavírat do sebe, přestat komunikovat. Dostává se do depresivních stavů, ztrácí vitalitu, má pesimistický pohled na svět. Její psychická rozlada se rychle odrazí na jejím zdravotním stavu.

Doporučení

Dana je jméno s kvalitní energií – přináší hodně energie k prosazení a umožňuje prožít velmi pestrý, naplněný a produchovnělý život.

Zdrobnělé oslovení Danuško dodává sebevědomí, podporuje orientaci sama v sobě, ujasnění si vlastních potřeb.

Oslovení Danuš je nevhodné, podkopává sebejistotu, brání změnám v životě.

Jde o silné jméno, které hodně ovlivňuje nositelku, přesto celková energie je vždy podmíněna datem narození. Je dobré poradit se s numerologem, aby bylo jasné, jak v daném konkrétním případě bude jméno posilovat, a co naopak může být příčinou možných problémů.

Nedoporučuji dávat jméno Dana, je-li v datu narození kombinace čísel 4 a 11.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Marek, Dana, Antonín a Růžena – to je empatie, vyrovnanost, charisma a ušlechtilost

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci