Andrea, Ludmila a Bohumil. Statečnost, moudrost a laskavost

14.9.2013 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
Statečné, moudré ženy a laskavý ochranitel – Andrea, Ludmila a Bohumil. To jsou další tři křestní jména z našeho numerologického seriálu o jménech, která svým nositelům přinášejí energii.

numerologie, jména

Připomeňme si pramáti českých panovníků a většiny českých královen Svatou Ludmilu (kolem 860 – 15. září 921) či nejpřekládanějšího českého autora dvacátého století Bohumila Hrabala nebo oblíbenou sestřičku Inu ze seriálu Nemocnice na kraji města, herečku Andreu Čunderlíkovou (na titulním snímku).

Jestliže jste tento seriál právě objevili, anebo si chcete osvěžit zásady, podle nichž jméno ovlivňuje svého nositele, pak doporučujeme vrátit se a začít tady.

16. 9. LUDMILA

Celkové číslo (3+3+4+4+9+3+1=27) 9
Klíčová iniciála 3
Duševní číslo 4 (13)
Realizační číslo 5 (14)
Duševní číslo oslovení: Ludmilo, Liduško KI 3, DČ 9 (18), Lído, Lidko KI 3, DČ 6 (15)

Toto staré slovanské jméno je složené ze slov lud, „lid“ a mila, což v předkřesťanské době ujasňovalo, na co se dotyčná ve svém životě bude zaměřovat. Z tohoto hlediska tedy Ludmila měla v centru své pozornosti svůj lid (je jedno, zda pár členů rodiny či celý národ, kterému vládla).

Teprve později ve středověku se význam slova mila přesunul k současnému chápání tohoto slova. Proto je dnes jméno vnímáno jako „lidu milá“. Snad nejznámější nositelkou tohoto jména – babička svatého Václava – patří mezi české světce.

Moudrá rádkyně

Jméno v sobě nese určité poslání, a své nositelce proto přináší příklon k duchovním a morálním hodnotám, pravdivost, citlivost na nepořádek a lež, potřebu druhé učit a opatrovat, napravovat a také být oporou.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Dělá z Ludmily budovatelku a také moudrou rádkyni, která vytváří dost jistot pro druhé, často slabší nebo tápající.

Ludmila vyzařuje spolehlivost, rozhodnost, ochotu a zájem, přitom má ale přirozenou autoritu, takže jsou jasné její hranice, kterými si zachovává potřebnou míru bezpečné svobody. Vnitřně je Ludmila totiž citlivá a vnímavá a potřebuje mít prostor pro odpočinek a relaxaci.

Jméno podněcuje tvořivost, bystrý úsudek a dost energičnosti k prosazování toho, co považuje za správné. Ludmila dovede být věcná, logická a odtažitá, jestliže řeší stresové situace a nechce se emočně vysílit.

Je vedena svými ideály a vnitřní touhou po svobodě, k uplatnění vlastní vůle. Je-li přesvědčená o správnosti svého konání, dokáže tvrdohlavě, tiše a umanutě jít si za svým.

Negativa

Ludmila může vystupovat jako přemoudřelá, dovede být pedantská, poučovat, kritizovat, vše komentovat, mít poslední slovo, prosazovat jen svou pravdu.


Lída Baarová, vlastním jménem Ludmila Babková (7.září 1914 – 27.října 2000), česká herečka.

Chaoticky nezvládá nahromadění různorodých problémů. Může mít tendenci spíš utíkat před jejich řešením, banalizovat je. Odtahuje se od druhých, zachovává si odstup. Mohou ji paralyzovat obavy a úzkosti.

Sama sebe může upozaďovat, konat automaticky, podřizovat se dojmu užitečnosti a spravedlnosti. Je ochotná přetěžovat se tím, že druhým dělá zpovědnici a hledá pro ně řešení, jenže sama před řešením svých především vztahových problémů utíká. Je-li na ni činěn nátlak, reaguje emotivně, vztekle a zoufale.

Doporučení

Vzhledem k tomu, že jméno podporuje univerzalitu a působí jako zesilovač vrozených dispozic, umožňuje každé své nositelce bohatý a smysluplný život. Je dobré poradit se s numerologem.

Oslovení Lído, Lidko přidává na harmoničnosti osobnosti, ženského sebevědomí a šarmu, zvětšuje vnímavost k rodinným vazbám a snižuje potřebu preciznosti.

Opatrněji volit toto jméno, jestliže je v datu narození silná kombinace čísel 9 a 3.

26. 9. ANDREA

26. 9. ANDREA
Celkové číslo (1+5+4+9+5+1=25) 7
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 7
Realizační číslo 9 (18)
Duševní číslo oslovení: Andreo KI 1, DČ 3 (12), Andy KI 1, DČ 8

Jméno je řeckého původu a k nám se dostalo prostřednictvím italštiny a francouzštiny. Česká podoba je dříve užívaná Ondřejka.

Základem jména je řecké andreios, „mužný“ ve smyslu mužských ctností a hodnot, jako je čest, věrnost, statečnost, zásadovost, nepoddajnost, ryzost myšlenek, shrnuto tedy, Andrea je „odvážná a statečná“.

Energie statečnosti

Toto jméno poskytuje Andree energii statečnosti a odvahy, otevřenosti a přímosti. Klade na ni velké nároky, činí ji zodpovědnou, ale také v ní vzbuzuje hodně pochyb o vlastní dostatečnosti.

Vyvolává potřebu být oporou, starat se o druhé, skoro se obětovat, ale na druhou stranu ji nutí ke svobodě a volnému nespoutanému postoji. Andrea má vlivem jména charisma a zvláštní kouzlo pro druhé, ale nebývá to prioritně sympatie. Spíš určitá tajemnost a nevypočitatelnost.


Andrea Kalivodová (24.listopadu 1977), operní pěvkyně-mezzosopranistka.

Hodně jejích schopností a potenciálu přitahuje pozornost druhých. Andrea nedostane sice v životě nic zadarmo, ale také jí silná energie jména umožňuje vše zvládnout a vydržet a najít vůli vždy znovu vstát a odrazit se ze dna.

Negativa

Pod vlivem tohoto jména Andrea zraje pomalu a obtížně. Ve skutečnosti je vnitřně nejistá a idealistická, navenek má však sebevědomou slupku statečnosti, osobitosti.

Andrea ten rozpor cítí v sobě, ale vnímá to spíš jako své selhávání. Nehledá tedy cesty harmonizace, ale silou to v sobě popírá a uzavírá.

Andrea často vnímá pojetí svobody jako odmítání rady a pomoci pod dojmem, že by byla pak příliš ovlivněná a ztratila by se v názorech druhých. Je svéhlavá, tvrdošíjná a urputná.

Nevyzpytatelná

Bere jen to, co prožije sama, a teprve podle takto nalezených zkušeností je ochotna k pomalé změně – tedy jen té, která vyrůstá zevnitř. To ovšem způsobuje řadu problémů hlavně v komunikaci s druhými.

Bývá nevyzpytatelná pro druhé, s nepředvídatelnými reakcemi. Obtížně si vymezuje hranice, dokáže se nejprve celá rozdat a pak zjistí, že se cítí se nechráněná a je toho na ni moc, a najednou se prudce změní, všechny od sebe odstrčí a utíká.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Andrea může mít také sklon k sebestřednému chování, obviňuje druhé ze svých problémů, má tendence k pomstychtivosti.

Doporučení

Oslovení Andy změkčuje a stabilizuje psychiku Andrey. Lépe se pak orientuje ve svých cílech a uspořádává život, ale i realizuje své záměry.

Jméno má více mužské energie, která je rázná, ostrá a cílevědomá. Pro řadu žen je proto toto jméno posilou jejich ženské měkké pasivní energie. Ale pro ženy s dominantními mužskými energiemi je toto jméno zátěží.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (např. pro data narození se sudými čísly) je toto jméno dobrou volbou. Je proto vhodné poradit se s numerologem.

3. 10. BOHUMIL

Celkové číslo (2+6+8+3+4+9+3=35) 8
Klíčová iniciála 2
Duševní číslo 9 (18)
Realizační číslo 8 (17)
Duševní číslo oslovení: Bohumile KI 2, DČ 5 (23), Božku KI 2, DČ 9, Mílo KI 4, DČ 6 (15)

Jméno znamená, že je jeho nositel „Bohu milý, Bohem milovaný“, teprve později se jeho význam rozšířil i na význam „Boha milující“. Jde vlastně o překlad řeckého jména Theofil.

Toto ladné jméno je opravdu bohu milé, protože má v sobě stabilní vyrovnanou energii, která skrývá dostatek energie a nabízí velké možnosti prosazení pro svého nositele.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT:

Skořice pomáhá řidičům lépe se soustředit,
uklidňuje a snižuje podrážděnost.

VŮNĚ ZLEPŠUJÍ ŘIDIČSKÝ UM, MYŠLENÍ I SEX

Zároveň nic neubírá na laskavosti a vstřícnosti, velí pamatovat na druhé a učí dělat kompromisy.

Laskavý ochranitel

Na první dojem je Bohumil laskavý, vstřícný, komunikativní, se zájmem o své okolí. Pod vlivem jména Bohumil je upozaděna v jeho chování mužská agresivita (avšak nestává se tím z něj žádná bačkora) a do popředí vystupuje spíš ochranitelský charakter, uvážlivost a odstup.

Jméno analytické myšlení, bystrý úsudek, dobré vyhodnocování informací a jejich kvalitní třídění do zajímavých souvislostí. Bohumilův smysl pro humor má někdy trochu nádech tajemství.

Jako by v komunikaci byl stále o krok napřed a ostatní tak trochu napínal. Na své okolí působí rozvážně, ale přitom s jasně proklamovanou vnitřní silou a schopností dokáže okamžitě zasáhnout všude, kde dojde k nějakému vychýlení z rovnováhy.

Duše svobodná

Jméno posiluje přirozené nadání, a tak záleží na základním potenciálu, v čem má možnost Bohumil vyniknout. Zda toho využije, nebo ne je otázka jiná.

V každém případě možnosti, jak se stát ve svém oboru nejlepším nebo uznávaným, má každý Bohumil. Postačí, když spojí svou píli a pracovitost se svou houževnatostí a vytrvalostí.


Bohumil Hrabal (28.března 1914 – 3.února 1997), český prozaik a náš nejpřekládanější autor dvacátého století.

Bohumilova duše se snaží zůstat svobodná a nechat si prostor pro své iluze a snění. Zároveň je ale připravená pro růst a je zvídavá. Veškerý potenciál Bohumil využije, jen když získává motivaci sám ze sebe.

Negativa

Bohumil má jediného nepřítele a tím jen on sám. Může propadnout lenosti a požitkářství, nebo napřít energii neproduktivním směrem, a to jen kvůli pocitu, že ho okolí nutí k nějaké činnosti, kterou si sám nevybral.

Paradoxně, brzdou Bohumilova prosazení může být i skrytá obava ze ztráty svobody vlivem přílišné úspěšnosti a získané moci.

Bohumila hned tak něco nevyvede z míry, ale když už se tak stane, překvapí své okolí bouřlivými reakcemi. Jedná neadekvátně situaci. Je vzteklý, hněvivý, zarputilý a tvrdošíjný, jen aby prosadil svou vůli.

Jenže v takovém případě svou ctižádost a ambice rozplyne v emocích. Mění svá rozhodnutí, protože se pokaždé znovu rozhoduje pod vlivem jiného naladění. Z člověka, který je pro druhé jistota, se tak rázem stane houpačka, kde si nikdo není jistý, kam se zhoupne, a ani sám Bohumil ne.

Doporučení

Udržet rovnováhu je základní téma Bohumilova života.

Oslovení Božku přináší humánní pohled na svět a filozofičtější přístup, sice trochu zpomaluje myšlení, ale zato zaměřuje pozornost na detaily a službu druhým.

ČAKRATajemství kamenů:

JAK PŮSOBÍ NA ČAKRY

Zkrácené oslovení Mílo je dobrým řešením pro to, aby se cítil vyrovnaně, uměl dobře využít své schopnosti, lépe se orientoval v realitě a byl praktický. Byť se ztrácí podstatná část z původní energie jména, přesto může být dobrým řešením, jestliže energie jména není v příznivé kombinaci s datem narození.

Pestrá energie

Bohumil je silné jméno s pestrou energií, které má velký vliv na svého nositele. Může v řadě případů pomoci k sebevědomí a k probuzení talentů.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací je toto jméno opravdu šťastnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Andrea, Ludmila a Bohumil. Statečnost, moudrost a laskavost

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci