Eliška, Michaela a František nesou harmonii a aktivitu

6.10.2011 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
VIDEO – Náš numerologický seriál obohatil výklad křestních jmen Eliška, Michaela a František. Hned na úvod prozradíme, že s sebou nesou kladnou energii i velkou aktivitu.

numerologie, jména

Kladná energie, aktivita či harmonie spojují nositele těchto tří říjnových jmen, mezi něž patří například herečky Eliška Balzerová (na titulním snímku ve filmu Ženy v pokušení) a Michaela Kuklová i nezapomenutelný mistr dabingu František Filipovský.

Čtenáře, kteří by měli zájem si osvěžit základy toho, jak se zjišťuje, jakou energií křestní jméno posiluje svého nositele, mohou se podívat na informace zde, kde je k dispozici podrobné vysvětlení.

4. 10. FRANTIŠEK

Celkové číslo 4 (40)
Klíčová iniciála 6
Duševní číslo 6 (15)
Realizační číslo 7 (25)
Duševní číslo oslovení: Františku, Frantíku 4 (13), Franto 7, Franci 1 (10)

Jméno vlastně vzniklo jako přezdívka pro malého italského chlapce, který se lehce naučil francouzsky, a tak mu otec říkal Francesco (Francouzek). V dospělém věku pak přezdívku přijal jako své skutečné jméno, které mělo vyjadřovat jeho nový způsob života. My ho proto známe jako Františka z Assisi.

Toto jméno nese energii vyrovnanosti a harmonie. Usnadňuje realizovat vlastní představy o životě, ať už jsou jakékoli, najít v životě smíření a pokoru, neztratit citlivost duše.

Jméno Františkovi dodává pracovitou energii, píli, systematičnost. Hodně ho uzemňuje a nutí, aby právě každodenní život dovedl přijmout, zkrášlit ho a v tomto spatřovat cíl. František přitom nezapomíná citlivě vnímat i vztahy lidí kolem sebe, rád poznává svět a nechá se jeho složitostí okouzlovat.

Video
Vynikající herec a mistr dabingu František Filipovský exceloval v mnoha rolích. Za všechny vzpomeňme detektiva Mrázka v seriálu Hříšní lidé města pražského či "jeho" Louise de Funèse, kterému brilantně propůjčil hlas... a jak to nakonec dopadlo žertem předvedli oba aktéři ve známé scénce televizního Silvestra 1977 – spoluúčinkují Vladimír Menšík a Marie Rottrová.

Vřelý, s touhou po lásce

Díky svému jménu má František hodně fyzické síly a mohl by mnoha věcí dosahovat hrubou silou. Jenže vliv jména způsobuje, že obratnost a potenciál být úspěšný především v materiální oblasti přetváří ve službu, ze které bude mít „vyšší“ duchovní užitek. To znamená, že jméno snižuje žádostivost, soutěživost, závist a poměřování, zato posiluje starostlivost, budování jistot, pečovatelský a ochranitelský potenciál. K tomu přidává schopnost řešit složitosti vyrovnaně v klidu a duševní rovnováze.

František je vřelý, se smyslem pro krásu a estetickým cítěním, s touhou po lásce, fyzické blízkosti, dotyku. Dovede ocenit slovem a pozorností. Má tendenci vytvářet společenstva nebo být jeho jistou součástí, mít své vymezené místo.

Negativa

Z Františka se může stát nepříjemný, panovačný, povýšenecký morous s negativistickým, hyperkritickým pohledem na svět. A také vše odsuzující, velmi nedůvěřivý pedant, který chladně a i nesmyslně vyžaduje disciplínu. Může mít tendenci uzavírat se do sebe, nekomunikovat, tvrdohlavě lpět na svém, nenechat si pomoct ani poradit.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Bez duchovního přesahu má jméno František destruktivní vliv na zdraví, stejně jako na destrukci hodnot. Bez nich se z něho může stát člověk závislý na vztazích, na fyzických a sexuálních požitcích, který vše poměřuje krásou těla a má tendenci si jen užívat.

Doporučení

Jméno František, které svému nositeli umožní uplatnit jeho vlohy a seberealizovat se, snílky vtahuje do reality, fyzicky slabším dodává sílu, nesoustředěné směřuje k jednomu cíli.

Oslovení Franto, stejně jako Františku, nezpestřuje energii jména, jen potvrzuje jeho potenciál. Avšak oslovení Franci podporuje sebejistotu a dodává jistého odstupu, umožňuje větší volbu toho, co on sám za sebe opravdu chce.

Hodně záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc a co naopak bude datem narození potlačeno. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno František, je-li v datu narození kombinace čísel 4 a 6.

5. 10. ELIŠKA

Celkové číslo 3 (21)
Klíčová iniciála 5
Duševní číslo 6 (15)
Realizační číslo 6
Duševní číslo oslovení: Eliško, Elino 2 (20), Elo 11, Eli 5 (14), Lízo 6 (15)

Eliška je českou variantou jména Alžběta. Zvukově se více podobá původnímu hebrejskému jménu Elíšebah, což lze přeložit jako "zapřísahala jsem se Bohu", tedy přesněji „ta, která je zaslíbena Bohu“.

Jméno nese svobodomyslnou energii, která podporuje ženskost své nositelky. Vede Elišku k cílům přesahujícím každodennost a posunuje její vnímání k duchovním hodnotám, ke hledání smysluplnosti spíš ve vztazích, než materiálních požitcích.


Eliška Přemyslovna, manželka Jana Lucemburského a česká královna, poslední z Přemyslovců na českém trůně.

Eliška je bystrá, vnímavá a společenská. Jméno v ní podporuje samostatnost a nezávislost. Má dostatek energičnosti i nadšení a z toho důvodu se vrhá do rozličných aktivit, které spolu třeba ani nesouvisejí. Svým nadšením dokáže strhávat druhé, bývá následována.

Jméno posiluje paměť, tvořivé dispozice, vztah k umění a estetice. Eliška je rozhodná, odhodlaná, potřebuje mít hodně podnětů, které naplňují její mysl. Vnímá všemi smysly, získané vjemy tvořivě zpracovává a nechá se jimi inspirovat.

JAK BÝT KRÁSNÁ
PODLE MĚSÍCE

Pod maskou sebejistoty má Eliška citlivou duši, která prahne po souznění a porozumění. Jestliže vznikne s datem narození problematická energie, je Eliška spíš plašší a uzavřenější ve svém vnitřním světě.

Negativa

Eliška je emancipovaná sebevědomá bytost, která není příliš ochotná se podrobit autoritám, obzvlášť těm falešným. Nezdržuje se kritikou, neplýtvá slovy – prostě ji nezajímají. Dovede být tvrdohlavá i pěkně umanutá, těžko si dá vyvrátit svůj názor. Ten bohužel často vzniká spíš pod vlivem dojmu a pocitu, než logickou úvahou na podkladě objektivních faktů. Při tlaku zvenčí má tendenci stahovat se do sebe, obtížně komunikuje. Vlivem silně prožívaných emocí se může cítit vyčerpaná, využívaná a neoceněná.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Eliška se rozptyluje mnoha věcmi najednou, což jí znesnadňuje soustředění a podněcuje zbrklost. Mívá hodně plánů a představ, ale problémem bývá jejich realizace – někdy obtížně stojí nohama na zemi. Nedotahuje věci do konce, spíš je rozpracuje, dá prvotní impuls a inspiruje nápady. Odejde i od rozdělané práce, jestliže se v určitém prostředí necítí dobře.

Doporučení

Eliška je energické jméno rozvíjející ženskost a zároveň samostatnost. Má pestrou a různorodou energii, která může v mnoha případech pomoci.

Oslovení Elo přidává dynamiku i soutěživost, zvyšuje citlivost a uzavřenost, může komplikovat život. Stejně tak oslovení Eli přidává dynamiku, citlivost a obavy, odpoutává od reality a zvětšuje odhodlání, nesmlouvavost.

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Oslovení Lízo je dobrým řešením pro to, aby se Eliška cítila tvořivější, jistější a spokojená v rodinném zázemí, byla ochotná dělat vztahové kompromisy. Nicméně se touto formou ztrácí základ z původní energie jména.

Opět hodně záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc a co naopak bude datem narození potlačeno. U některých kombinací je toto jméno opravdu šťastnou volbou (například při vícečetných čtyřkách v datu narození). Je proto vhodné poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno Eliška, jsou-li v datu narození vícečetné 5.

19. 10. MICHAELA

Celkové číslo 7 (34)
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 7 (16)
Realizační číslo 9 (18)
Duševní číslo oslovení: Michaelo 3 (21), Michalo 7 (16), Míšo, Miško 6 (15)

Jméno je ženskou formou hebrejského jména Michael, což byl archanděl, který svedl vítěznou bitvu se Satanem a měl pověření vykonávat spravedlnost od samotného Boha. Není divu, že v překladu vyjadřuje „toho, který přináší Boží poselství a Boha zastupuje“.


Herečka Michaela Kuklová

Michaela je jméno s různorodou a pestrou energií, které umožňuje nositelce citlivě reagovat na veškeré podněty a stále se něčemu novému učit. Poznávání a vyjasňování si vlastních kvalit i hranic je tedy pro ni velkou výzvou i životním posláním.

Jméno podněcuje k aktivitě a zvídavosti ve všech oblastech života. Zaručuje bystrý intelekt, postřeh, určitou bojovnost, houževnatost a sílu vytrvat. Univerzálně posiluje vrozené dispozice bez ohledu na to, jsou-li pozitivní či problematické.

Michaele její jméno otevírá řadu možností, zejména podporuje zvídavost, nutí ji, aby zjišťovala, co je pro ni přínosné. Michaela je vybavena bystrým úsudkem, činorodou aktivností. Umí stát pevně nohama na zemi a je praktická s kritickým myšlením. Jde za tím, co je výhodné a jasné. Má ráda určitý řád i rytmus a tam, kde je nemá, se může ztrácet. V chaosu není schopná fungovat, a proto bývá tahounem, který se snaží hledat řešení v metodickém systematickém postupu či v pracovním nasazení.

TAJEMSTVÍ KAMENŮ

Pro zdraví i peníze
Moc křišťálu
Jak a čím působí
Jak působí na čakry
Suiseki – střežený poklad
Posvátné megality

Michaela je pilná a potřebuje za sebou vidět výsledky své práce, což jí dodává pocit jistoty a posiluje sebevědomí. Hmatatelné výsledky ji uklidňují ve víře, že jednala správně a kvalitně. Není to přízemní konzument, její duše je tvořivá a vzletná. Často může mít rozmanité umělecké ambice a ty když spojí s praktičností a pílí, je její úspěch zaručen.

Vliv jména nezaručuje to, že každá Michaela bude společenská a otevřená, ale zajišťuje její vnímavý a lidský přístup k druhým. Je citlivá k trápení, nesnáší povyšování se, je ochotná pomoci. Snaží se jít do všeho naplno, je houževnatá a vytrvalá. Bývá tedy pro druhé jakousi stálicí, u které se dá najít řešení či alespoň porozumění.

Negativa

Pro Michaelu může být problémem vyznat se ve svých životních možnostech a určit si priority. Ztrácí svůj potenciál a energii v hledání, co vlastně chce. Neumí si stanovit hranice a vytyčit jasný cíl, anebo se naopak zaměří příliš jednostranným směrem a není ochotná ke změně.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Barvy nemluví a přece jsou slyšet
Pro všední dny: Jak si udržet krásu
Třetí život máme všichni. A kdy?
Versailles má unikátní muzeum vůní

Michaela může mít konzervativní postoje, které vydává za jediné správné a nutit okolí, aby je přejímalo. Nahrazuje si tím pocit jistoty a uklidnění, potřebuje se cítit psychicky stabilně. Jestliže nemá dost zkušeností, či naopak se v životě už „spálila“, může se cítit nejistá a zklamaná. Začne být nedůvěřivá a ztracená v přílišné svobodě a možnostech. Úzkostně se bojí vyjít ven z uzavřeného kruhu návyků. V důsledku toho se stane kritickou, neustále rozzlobenou, pesimistickou osobou, které se nikdo nezavděčí.


Moderátorka TV Nova Michaela Ochotská

Problémem jména Michaela může být rozpor mezi tužbami, spojenými se zvídavostí na jedné straně a obavou vyjít z rutiny na straně druhé. Rozladění obrací proti druhým, je netaktní, zkouší, kam až může ve svém vyzývavém chování zajít a co jí projde. Jméno dodává Michaele hodně fyzické energie, proto by měla sportovat a vůbec se hýbat. Stav její psychiky se také může odrazit na jejím fyzickém zdraví.

Doporučení

Jde o praktické, stabilizující jméno, s dobrou aktivní energií, podporující seberealizaci. Má řadu variant, kterými se dá měnit jeho eventuální problematický vliv.

Oslovení Michaelo pomáhá zbavit se určité těžkopádnosti v myšlení, podporuje praktičnost a zručnost, dodává větší tvořivost. Usnadňuje vykročení z bludného kruhu a je obranou proti konzervativním postojům.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT:

Skořice pomáhá řidičům lépe se soustředit,
uklidňuje a snižuje podrážděnost.

VŮNĚ ZLEPŠUJÍ ŘIDIČSKÝ UM, MYŠLENÍ I SEX

Ochotu ke změnám a poznávání dodává oslovení Michalo, zároveň podněcuje zvídavost a empatii, ale také podporuje vznik úzkostí.

Oslovení Míšo, Miško posiluje tvořivé talenty, paměť, zvyšuje citlivost. Sice znesnadňuje rozhodování, ale tím také pomáhá najít si stabilní citové zázemí, mít větší ohledy, cítit se citově naplněná.

Jméno Michaela může být skoro vždy přínosem. Musíme počítat s tím, že je doplňkem k základnímu potenciálu danému datem narození. Je proto vhodné poradit se s numerologem, aby bylo jasné, jak v konkrétním případě bude jméno posilovat a co naopak může být příčinou možných problémů.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Eliška, Michaela a František nesou harmonii a aktivitu

Přesné

9.5.2015   |   18:38   |   od: Veronika
Četla jsem si v článku o jménu Eliška a je to přesné! Celá moje sestra :)
Zobrazen poslední příspěvek, celkový počet 1 příspěvek.
poslední příspěvek: 9. 5. 2015 18:38
ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci