Martin, Nikola, Kateřina nesou ušlechtilost, vnímavost, laskavost

1.11.2010 20:30   |   Ezoterika - 100 JMEN
Nový měsíc právě začal. Pojďme se tedy podívat, co přinášejí svým nositelům nejčastější křestní jména, tentokrát v listopadu – Martin, Nikola a Kateřina.

nUMEROLOGIE, JMÉNA LISTOPAD

Už jsme si přiblížili, že každé jméno nese v sobě určitý druh energie, kterou působí na svého nositele. Jak se ale dozvědět, jakou energií vás posiluje právě to vaše jméno?

Na tuto otázku umí odpovědět numerologie. Podrobněji jsme si vše vysvětlovali v úvodním dílu našeho seriálu: přečtěte si zde.

Nyní se tedy budeme věnovat nejfrekventovanějším jménům předposledního měsíce roku – listopadu, kdy, jak je i z titulního snímku patrno, přijíždí Svatý Martin na bílém koni...

11. 11. MARTIN

• Celkové číslo 3(30)
• Klíčová iniciála 4
• Duševní číslo 1(10)
• Realizační číslo 2(20)
• Duševní číslo oslovení: Martine 6(15)

Jméno odvozené od římského boha války Marta, který měl zároveň v popisu práce i vítězství nad zimou a příchod jara, nese v sobě skutečně bojovnou energii.

Ušlechtilý a praktický

Nejde ale o boj za účelem výhry a zisku. Jméno Martin svého nositele ponouká k ušlechtilému boji za ideály, ke zvídavosti, k aktivnímu prosazování vlastních nápadů tak, aby byly vidět výsledky jeho práce i snažení. Umožňuje mu dostatečný kontakt sám se sebou i schopnost komunikovat s druhými, být důsledný a přímý ve svém chování, realizovat své nápady, pracovat s fakty i se svou zvýšenou intuicí.

Energie jména zbystřuje intelekt, zvyšuje v Martinovi jeho praktičnost, organizační schopnosti, podnikavost, tvořivý přístup, potřebu usilovat o něco nového, vzdorovat nepřízni osudu. Martin balancuje často na rozhraní optimismu a negace, ale umí se v kritickou chvíli dobře naladit a zvrátit negativní emoce v pozitivní budoucnost, věřit ve vyšší poslání a přitom být pevně nohama na zemi. Energie jména také podporuje fyzickou obratnost. Díky tomu mívá Martin hodně zájmů, sportovních aktivit a různorodých koníčků.

Negativa

Jako každé jméno, má samozřejmě i Martin, své temné stránky. Ale opravdu problematická je přecitlivělost a nevyvážené emotivní reakce. Z toho pak může vyplývat zbytečná uzavřenost a introvertní chování ve vztazích, které jdou „moc na tělo“, byť jde o člověka jinak přátelského. Také problémy s překonáváním někdy i konzervativních postojů může způsobit Martinovi problémy v citovém životě.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Ojediněle se může stát, že vlivem disharmonického data narození se zvýší u Martina kritičnost a tvrdohlavost. Bývá pak neochotný podřídit se autoritám, zejména těm falešným, nezdravě soutěživý, vypočítavý.

Doporučení

Jméno samo o sobě má vyváženou energii a velmi dobrý potenciál. Ve většině případů podporuje schopnosti svého nositele dané datem narození. Vzhledem k široké škále energie je možné jméno jen doporučit. Dokonce může vhodně doladit některé disharmonie vzniklé komplikovaným datem narození. V takových případech je dobré se poradit s numerologem.

20. 11. NIKOLA

• Celkové číslo 8 (26)
• Klíčová iniciála 5
• Duševní číslo 7 (16)
• Realizační číslo 1 (10)
• Duševní číslo oslovení: Niko 6 (15), Nikolo 3 (21), Niki 9 (18
)

Českou variantou tohoto prapůvodně řeckého jména, oslavujícího vítězství, je Mikuláška. Ale v podobě „Nikola“ má daleko dynamičtější potenciál.

Vnímavá, zvídavá a burcující

Energie jména sebou nese velkou sílu a odvahu, potřebu poznávat, osvobodit se ze situací, které svazují a omezují. Dodává vnímavosti i zvídavosti, potřebu prezentovat své názory, pohybovat se ve společnosti a být v ní platným členem. Povzbuzuje inspiraci, podnikavost, zvýrazňuje individualismus a vůdcovské sklony. Stejně tak srdnatě, jako k výzvám osudu, se nositelka jména Nikola staví i k autoritám, které uzná pouze tehdy, jsou-li opravdové (pak je ctí jako partnery), anebo jimi stejně intenzívně opovrhuje, pokud jsou to autority falešné.

Svým energetickým potenciálem jméno své nositelce zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti při hledání nových cest v životě. Dodává nadšení, které strhává druhé a zve k následování, uvolňuje kolem sebe burcující a posilující energii, která zasáhne snad každého, kdo se k Nikole dostane blíž. Inspirující je pro druhé i tím, jak jde svou vlastní cestou a má neotřelé pohledy na svět a zároveň z ní září jakési vnitřní světlo. Křehkost se snoubí se silou, která se zdá nezdolná.

Nikola v sobě nese značnou emotivitu, srdečnost, potřebu být mezi lidmi. Často je velká citlivost ale schována za masku úsměvu, sebevědomí, nadhledu a velkých gest.

Negativa

Hodně silné energie jména sebou totiž přináší i přecitlivělost a plno strachů, paradoxně malé sebevědomí, panovačnost, přehnanou kritičnost. Často Nikola usiluje o to vše uchopit rozumem a snaží se tak citovost zatlačit do pozadí, protože ji zrazuje a příliš jí dává všanc druhým. Velký rozpor mezi rozumem a city ji pak přináší vztahové problémy. Umí se hodně nadchnout, sytit se velkými emocemi, cíli a činy, ale už nemá trpělivost krůček po krůčku vyčkávat a dát věcem i vztahům čas na dozrání.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Trvá jí proto dlouho než sama dozraje a zmoudří, přestane jít ve svých reakcích z extrému do extrému a utíkat před sebou, zahlcovat se prázdnými požitky. Je složité nastavit jí hranice, jelikož si nedá poradit. Tvrdohlavě lpí na tom, že si přijde na vše sama. Bolestně proto prochází životem, kde se snoubí zklamání s vítězstvím.

Doporučení

Je to jméno krásné a silné, které může mnohé ženě pomoci dosáhnout v životě značných úspěchů, na které by jen těžko dosáhla bez jeho pomoci. Umí propojit energie dané datem narození a posílit. Stejně ale tak při nevhodné volbě, se může pro svou nositelku stát příliš zatěžující a znesnadňující klidnější život. Nikola se musí učit udržovat v rovnováze svá přání tak, aby je nerealizovala na úkor druhých. Samozřejmě, že to nedělá záměrně, ale jen ve svém rozletu a možnostech, které cítí, si toho nemusí všimnout.

Jméno nedoporučuji dávat děvčátkům narozeným v pětkové dny tj. 5., 14. a 23. dne v měsíci, nebo mají-li v datu narození silné kombinace 5 a 8, nejlépe je poradit se s numerologem, protože je škoda ponechat ladem takto silné jméno, někdy je možné modulovat sílu jména volbou vhodného oslovení.

25. 11. KATEŘINA

• Celkové číslo 7 (34)
• Klíčová iniciála 2
• Duševní číslo 7 (16)
• Realizační číslo 9 (18)
• Duševní číslo oslovení: Kateřino 3 (21), Katko 7, Káťo 7, Káčo 7

Energeticky složité silné jméno řeckého původu znamená v překladu očištěná, čistá duchem a myslí.

Zraje každým krokem

Numerologický rozbor jména pak jen dotvrzuje, že Kateřina bude v životě procházet zkouškami a bude podrobena různě náročným zkušenostem, skrze které bude jakoby „očišťována“. Bude zrát a moudřet doslova každým krokem. Jméno sebou nese zvídavost, komunikativnost, velkou citlivost a emotivitu, značnou energičnost, potřebu vše prožít na vlastní kůži, procítit a vlastními smysly „osahat“. Zvyšuje intuitivnost, komunikační schopnosti a dopředu jakoby odstraňuje předsudky. Kateřina nemívá pak problém vnímat lidi ne podle jejich oblečení a slov, ale podle skutečné kvality jejich ducha. Často si pak více váží „obyčejného“ člověka než celebrity.

Jméno nabádá nositelku, aby měla vyjasněný žebříček hodnot, a vede ji ke zmoudření. Předurčuje Kateřinu k určité službě, která ale neznamená podřízenost a obětování se. Spíš v ní budí pocit zodpovědnosti, vyjasňování si svých možností a hledání hranic svých schopností u sebe i u druhých. Vlivem tohoto jména vyrůstá žena s vyjasněnými hodnotami, která svým vlastním příkladem druhým ukazuje cestu, je pevná a obdivuhodná ve svých postojích.

Přitom jí nechybí laskavost, smysl pro humor, empatie. Jméno navíc má v sobě hodně ženské energie, která posiluje Kateřinám vnitřní krásu, zvyšuje potřebu prožívat vztahy naplno, emotivně, citlivě reagovat na impulzy kolem sebe, vytvořit si vlastní názor a postoj.

Negativa

Vlivem výše uvedené citlivosti a přístupu se lehko může Kateřině stát, že její reakce budou přehnané a přecitlivělé, že bude nervózní. Její empatie bude pro ni zátěží a vytvoří si proto odstup kritičností, ostrým vymezováním se, intrikami a panovačností. Bude mít názor na vše a vždy, bez pochybností a se sníženou schopností naslouchat druhým.

Tato obrana proti přetížení nároky vlastními i druhých může z Kateřiny udělat nepříjemně hádavou ženu, která bude druhým nutit svůj úhel pohledu na život a vydávat ho za ten jediný správný. Bude plna zmatku a obav, které mohou vyústit až v psychické problémy typu úzkostí a fobií.

Doporučení

Pro Kateřinu je důležité najít smysl svého života. S tímto jménem se pojí především potřeba pomáhat druhým a je jedno, zda bude zdravotnicí, sociální pracovnicí, soudkyní, novinářkou či ředitelkou banky – to vše má poslání.

Pro rodiče Kateřin je důležité, aby včas pochopili, že výchova děvčete s takhle energeticky silným a nelehkým jménem má svá specifika. Především jde o to, aby nechali dost prostoru i času na to, aby si malá Kačka mohla vše okusit na vlastní kůži a rozhodnout si své aktivity a zájmy v rámci možností sama i s tím rizikem, že to bude dle názorů rodičů „špatně“.

Rodiče by měli unést i určitá zklamání a nejistotu své dcery a dopřát jí tuto „zdravou frustraci“. Dobře jí tím připraví na život, ve kterém pak už bude sbírat jen samé úspěchy. Zároveň je pro Kateřiny důležitý pohyb, laskavý přístup a trochu i krocení nadměrné zvídavosti, která se často mění v protivnou zvědavost.

Nedoporučuji dávat jméno dívkám, narozeným v sedmičkové dny, tedy 7., 16., 25. dne v měsíci a rovněž nikoliv 27. dne.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Martin, Nikola, Kateřina nesou ušlechtilost, vnímavost, laskavost

Pravdivé

7.11.2015   |   11:13   |   od: Nikola
Je to pravdivé. A s tímto povídáním o svém jménu Nikola se i naprosto ztotožňuji. :)

Kateřina

10.11.2014   |   19:51   |   od: katrinka
To je moc a moc krásné povídání o jménu Kateřina.
Zobrazeny poslední 2 příspěvky, celkový počet 2 příspěvky.
poslední příspěvek: 7. 11. 2015 11:13
ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci