Daniela, Jindřiška i Patrik umí občas překvapit

12.9.2014 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
Náš seriál o numerologii a 100 nejčastějších křestních jmen dospěl k Jindřiškám, Danielám a Patrikům. Jejich společným znakem je, že nás každý nejspíš něčím trochu překvapí…

numerologie

Patří mezi ně i modelka Daniela Peštová (na titulním snímku), partnerka slovenského zpěváka Pavola Habery.

Každé jméno nese v sobě určitý druh energie, kterou působí na svého nositele. Jak se ale dozvědět, jakou energií vás posiluje právě to vaše jméno? Na tuto otázku umí odpovědět numerologie. Podrobněji si o tom můžete přečíst zde.

4. 9. JINDŘIŠKA

Celkové číslo (1+9+5+4+9+9+1+2+1=41) 5
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 1 (19)
Realizační číslo 4 (22)
Duševní číslo oslovení: Jindřiško, Jindro 6 (24, 15)

Jindřiška je ženskou variantou jména Jindřich, což je počeštěné německé jméno Heinrich, které původně znělo Heimerich, kde slovo heim znamená domov a slovo rich je ze straroněmeckého ríhhi – „bohatý, zámožný, skvostný, hojný“.

Význam jména je tedy „vládce domu“, „přinášející domovu bohatství“. Jindřišky jsou tudíž skutečnými „vládkyněmi svých domovů“.

Srdnatá a statečná

Na první pohled se zdá, že Jindřiška je jméno jemné a trochu mazlivé. Je proto vždy poněkud překvapením, že se z Jindřišky nečekaně (zejména v kritických okamžicích) vyloupne rozhodná, srdnatá a statečná žena, která se – i přes svou stále vyzařovanou křehkost – stane oporou druhým.


Česká spisovatelka Jindřiška Smetanová (1923 – 2012)

Jindřiška je bystrá a komunikativní, s ujasněnými plány, co chce a kam směřuje. Byť nemusí jít vždy o realizovatelné záměry, budí to v Jindřišce i v druhých pocit bezpečí a jistot.

Jméno dodává Jindřišce pevnost, pracovitost, snahu organizovat si život především ve prospěch rodiny. Přispívá k odhodlání a potřebě druhé vést. Ne výrazně, direktivně, ale důsledně, vždy směrem k tomu, aby bylo vytvořeno dost jistot a zázemí a harmonizováno prostředí, kde Jindřiška působí.

Energie jména v sobě skrývá potenciál odvahy, píle, pracovitosti, cílevědomosti, rozhodnosti. Jindřiška umí dodat nadšení druhým a strhnout je na svou stranu laskavě a přesvědčivě.

Jméno posiluje Jindřiškám zručnost, sklony k uměleckým činnostem, k určité technické dovednosti.

Negativa

Jindřiška jakoby stále balancovala na ostří. Na jedné straně je její potřeba svobody, odhodlání vykročit si za svým, což se může zvrtnout do panovačnosti, tvrdohlavosti, urputnosti, v honbu za penězi a v manipulaci se svým okolím. Na opačném pólu je potřeba motivovat sebe i druhé k cílevědomé činnosti ve prospěch stability a jistot, bez dobrodružství a k zodpovědnosti.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Sebepoznání Jindřišce velí jasně a otevřeně se vyjadřovat, odmítat falešné autority.

Jméno přináší velkou citlivost a občas tendenci v afektu bořit to, co před tím pracně budovala. Souvisí s tím i zbrklost, nervozita, nesoustředěnost. Jméno Jindřiška také může mít oslabující vliv na sebevědomí, které Jindřišce rychle ubývá, jestliže se jí nedaří.

Doporučení

Jméno Jindřiška má pestrou a různorodou energii, která může v mnoha případech pomoci. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází.

U některých kombinací (například u dat s vícečetnými dvojkami a trojkami) je jméno Jindřiška opravdu šťastnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

9. 9. DANIELA

Celkové číslo (4+1+5+9+5+3+1=28) 1
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 7 (16)
Realizační číslo 3 (12)
Duševní číslo oslovení: Danielo, Danielko 3 (21), Dano, Danko, Dando 7

Daniela je ženskou formou jména Daniel. Základem je biblické jméno hebrejského původu Dáníél, které je složeno z těchto dvou slov: ze slova dán – „soudit, rozsoudit“ – a ze slova él – „bůh“.

Jméno je tedy vykládáno jako „bůh je můj soudce, mým soudcem je bůh“ ve smyslu pověření k jakémusi poslání – především šíření víry a proroctví – samotným Bohem.


Česká herečka Daniela Kolářová

Jméno Daniela má sympatickou a silnou energii, složenou z různorodých, ale spolupracujících a navzájem se podporujících energií. Daniele dodává potřebu řádu a systému, zbystřuje intelekt.

Chápe různorodost světa

Umožňuje lepší sebereflexi a zdravý kritický postoj k sobě i druhým bez toho, že by to Danielu samotnou nějak výrazně vyvádělo z rovnováhy. Stabilizuje její psychiku a staví ji pevně nohama na zem.

Spíše ji to inspiruje k hledání řešení, obohacuje poznáváním, neoškliví si to, co jí nesedí, ale snaží se s odstupem pochopit různorodost světa. Umí pak vše poznané uplatnit pro své rozhodování a strategie, které do svého života vnáší.

Život bere s nadhledem

Daniela aktivně a tvořivě zdolává překážky, což ji sice nečiní radostnou, ale také to nesnižuje její entuziasmus. Prostě bere život s nadhledem a takový, jaký je, s jeho pestrostmi, strázněmi ale i radostmi.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Daniela je ráda mezi lidmi a umí být vůdčí, ovšem ale nevtíravým způsobem, spíše přirozenou autoritou. Má organizační schopnosti, umí poradit, ale také se jasně vymezit.

Je spolehlivá, pracovitá a výkonná. Má v sobě jiskru a vtipnost, kterou ale ne vždy a každému ukazuje.

Negativa

Z možných negativ je asi pro Danielu nejproblematičtější snadná ztráta pocitu vlastní sebehodnoty. Oporu a jistoty pak hledá v organizovaní života druhým.

Snaží se je ovládnout nebo se naopak na někoho navěsí a nutí druhé, aby ji zabezpečili. Vše poměřuje výkonem a penězi, vychytrale pro sebe hledá výhody.

Citová nevyrovnanost a strach pak vedou Danielu k uzavření se do sebe, trápí se, či se chce mstít. Stává se popudlivou, hádavou, s vyděračskými sklony, závislou, ale jakmile ucítí, že má nad někým navrch, stává se z ní manipulující despota.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Máte odvahu na inventuru lednice?
Jak se bránit v hádce s partnerem
Vyzrajte na nepořádek v kuchyni!

Doporučení

Daniela je dobré jméno, které spíš podporuje nositelčiny schopnosti, umožňuje její seberealizaci.

Oslovení Dano ji činí přístupnější ke změnám a vnímavější ke svému okolí, nicméně ji odvádí od jejích pocitů, ztrácí se originalita jména a redukuje jeho pestrost.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (například je-li v datu narození kumulace čísla 5 nebo 6) je jméno Daniela dobrou volbou. Je proto vhodné poradit se s numerologem.

19. 2. PATRIK

Celkové číslo (7+1+2+9+9+2=30) 3
Klíčová iniciála 7
Duševní číslo 1 (10)
Realizační číslo 2 (20)
Duševní číslo oslovení: Patriku 4 (13); Paty 8; Páťo 7

Jméno má své počátky ve starém Římě a je odvozeno od slova pater – „otec“ a z něho vzniklého přídavného jména patrius, tj. „ten, kdo má otce“ a patricius – „urozený“.


Patrik Eliáš, hvězda českého hokeje

Nejuznávanější výklad jména Parik je ve významu „ten, jehož otec své otcovství uznal a je to známo.“ Což bylo vždy v dějinách pro začlenění do společnosti to podstatné a zásadním způsobem to ovlivnilo život jedince. Teprve pak může být dotyčná osoba „urozená a vznešená“.

Energeticky silné

Patrik je energeticky silné jméno posilující osobitost nositele a připravující pro něj život plný zkoušek a zážitků.

Pro své okolí je Patrik zajímavý a nepřehlédnutelný. Bývá originální osobností s vnitřní jiskrou. Má velkou představivost, bystrý úsudek, skvělý postřeh. Je činorodý a ambiciózní.

Chce se pohybovat v prostředí, které je podnikavé a nápadité, dělat kreativní práci, spolupracovat s lidmi, být v centru dění.

Patrik zná svou hodnotu a cení si své práce. Takže peníze a odměna jsou pro něj důležité. V tom, co si zamane, chce dosáhnout vysokých cílů. Je náročný na sebe i druhé, je zodpovědný.

Tvořivý realista

Patrik tvořivě přistupuje k realitě a svými nápady ji dovede přetvářet, měnit dané podmínky tak, aby nevznikaly zbytečné překážky.

Dovede obratně pracovat s podněty ze svého okolí, které zachycuje svou intuicí, vytřídí ty podstatné a vhodně je použije pro vytvoření dohody, k jednání, nebo k plánování akcí. Je dobrým zdrojem znalostí, zpráv a informací.

ČTENÍ Z RUKY

Patrik potřebuje pro svůj vnitřní klid dodržovat určitý řád ve svém životě, budovat si bezpečné zázemí, pevné citové vazby. Je to pro jeho duši stabilizující prvek, o který se může opírat, když jeho mysl cválá dopředu za další výzvou.

Má rád lidi

Patrik má cit pro spravedlnost a nemá rád povýšenost, falešné autority, ponižování, zejména vůči slabým a bezbranným. Dovede se jich razantně zastat a sjednat pořádek.

Má rád lidi kolem sebe, je obětavý, hovorný, vycítí, když někdo potřebuje pomoct, sám aktivně nabídne podporu. Jedná citlivě, vstřícně, ale zásadově. Čerpá ze svých zkušeností, ke kterým je hodně vnímavý, jsou zdrojem jeho zrání a hlubokého poznávání souvislostí.

Patrik ke svému naplnění a pocitu spokojenosti potřebuje souhru několika faktorů. Chce být finančně spokojen, hmotně zabezpečen, citově nestrádat, dobře vybít svou energii ve svých koníčcích a se svými přáteli, hledat smysl života, mít vyšší cíle.

Negativa

Patrik někdy zkouší, co všechno si může v životě k sobě i druhým dovolit, hledá tu správnou mez. Občas žije svými ideály a jeho tvořivost se vymkne kontrole. Má nerealistická očekávání i plány.

Někdy mu okolí samo musí nastavit mantinely, protože překračuje určitá stanovená pravidla. Vytváří si svoje, a aniž si to druzí uvědomí, jsou zapojeni do sítě vztahů a závazků, které kolem nich vytvořil.

Není nijak nátlakový, ale spíš vypočítavý a někdy se zaměřuje na výsledek s tím, že účel světí prostředky. Své empatie umí využít ve svůj prospěch.

Patrik má někdy problém s disciplínou. Pokud usoudí, že mu něco nevyhovuje, je schopen označit to jako nespravedlnost a burcovat ke změně.

Jestliže se druzí nepřidají, vnímá to jako zradu, očekává vděk a nechápe, že mu druzí nejsou tak oddáni, jak si představoval, když pro ně tolik dělá. Začne kritizovat, žárlit, vyčítat.

ČAKRATAJEMSTVÍ KAMENŮ

JAK PŮSOBÍ NA ČAKRY

Patrik není ochoten se dohodnout, těžko odpouští. Má nevyrovnané emotivní reakce, v nichž se střídá zlost, kousavost, odsudky se sebelítostí a melancholickým pesimismem.

Doporučení

Patrik je jméno s pestrou energií, které může v řadě případů pomoci. Navíc, jeho pozitiva převažují nad negativy už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících potřebnou kapku štěstí.

Oslovení Paty vhodně stabilizuje energii jména, podporuje rozvahu, podnikavost, energičnost.

Avšak oslovení Páťo nijak nezpestřuje energii jména, pouze dodává větší zpětnou vazbu chování, zvětšuje empatii, ale také citlivost, která nemusí být vždy přínosem.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (například u dat s kombinací čísel 4, 5 a 6) je jméno Patrik vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Daniela, Jindřiška i Patrik umí občas překvapit

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci