Čtení z ruky 4 – Láska i smrt

21.8.2009 10:00   |   Ezoterika - ČTENÍ Z RUKY
Ukaž mi svou ruku a já ti řeknu, co tě v životě čeká... Právě to nám mohou prozradit chiromantici – vyznají se v čarách osudu, které máme vetkané v dlani.

Čtení z ruky 4 – Láska i smrt

V dlaních máme zapsanou mapu našeho života. Pokud jste praváci, pak v levé dlani máte načrtnut projekt svého života a z pravé dlaně můžete číst, jak se naplňuje, jaká je vaše minulost a zažité zkušenosti (rození leváci to však mají obráceně – u typického leváka, který skutečně používá levou ruku namísto ruky pravé, se tudíž posuzuje levá ruka jako pravá a naopak).

„Zkuste si svou dlaň představit jako letecký snímek všech zážitků, jež vám jsou souzeny. Klikatící se a vzájemně se křížící čáry vyznačují cesty, po nichž se ubíráte životem,“ vybízí chiromantka Linda Domin, autorka oblíbené knihy Čtení z ruky snadno a rychle, aneb Mapa života v dlani.

Co všechno čáry ovlivňují?

Je toho hodně, co se dá z linií na dlani vyčíst: „Charakter, osobnost, dětství, kariéra, finance, rodinný život, vlohy, život milostný, spokojenost, životní poslání, potřeby, vzdělání, nálady a samotný osud,“ vyjmenovává Linda Domin.

ČTENÍ Z RUKY

Ivana Vondráková, která se chiromantií zabývá a také ji vyučuje, se k Lindě Domin přidává: „Najdeme tam i zdravotní stav, veškeré dispozice ke vzdělání, k zájmům, ke koníčkům. Objevuje se tam naše psychická stránka, prožitky lásky, vztahy k partnerům, cesty, ale i osudové záležitosti, které nás posunou někam jinam a dál. Samozřejmě i krizové záležitosti.“

Tisíce let stará metoda

Čtení z ruky se praktikuje hodně dlouho.

„Pět tisíciletí již přisuzuje lidstvo čarám v dlani mystický význam,“ uvádí Linda Domin. „Záznamy o věštění z ruky lze najít jž ve védských spisech nejstarších indických kultur. Zejména v Číně a Japonsku se toto starobylé umění dochovalo v téměř nezměněné podobě a je tam podle přísných zvyklostí a starých tradic provozováno dodnes.“

Proměnlivé linie

Linie jsou znaky, které v lidské dlani fascinují bezpochyby nejvíce. Ukazují čilost a aktivitu člověka, jeho schopnost vypořádat se sám se sebou i s vnějším světem.

„Je zajímavé, že linie se jak tvoří, tak také dorůstají,“ upozorňuje Ivana Vondráková. „Když se narodí miminko, má jen tři základní linie, potom dorůstá čtvrtá, pak přibývá spousta vedlejších. Pokaždé, když jsme v období, kdy toho řešíme hodně, také linie na rukou narůstají velmi rychle.“

U linií si chiromanti všímají především jejich délky, průběhu, na to, jak jsou výrazné a uspořádané. Čtyři hlavní linie – života, hlavy, srdce a osudu – najdeme prakticky v každé dlani. Ne pokaždé se však vyskytuje i šest vedlejších – úspěchu, štěstí, blahobytu, emocí, lásky a linie na zápěstí.

Další znamení

Kromě linií máme na dlani spustu dalších „znamení“. Patří sem:

 • Vrchy (též vrcholy či pahorky) – abychom je snáze našli, je třeba mírně pokrčit dlaň. Jsou to vyvýšená místa v dlani pod prsty a na hraně ruky. Při jejich analýze si všímáme jejich výraznosti a zvláštních znamení, která případně nesou. Vystupující zdůrazněné vrchy znamenají energii, nízké, ploché nebodokonce chybjící vrchy jsou vždy znakem malých duševních i tělesných sil.
 • Hvězdičky a příbuzné útvary – hvězdičkovitý obrazec vypovídá o události, kterou nebylo možno ovlivnit vlastní vůlí. Takové obrazce se obvykle objevují na pahorcích a měly by sloužit jako varovné signály. Pomáhají odvracet nebezpečí a hrozby a jsou považovány za šťastné znamení.
 • Čtverečky – jsou znamením síly. Čtverečky v dlani jsou tvořeny průsečíky čtyř menších čar vycházejících z různých směrů, které se protínají a mohou, ale nemusejí v rozích překrývat. Je to symbol příležitosti vyplývající ze situací, v nichž je zapotřebí bystrého rozumu a chladné hlavy.

Jaké máte štěstí v lásce?

Přečtěte si své zkušenosti
i budoucí osud z dlaně

 • Mřížka – je několikeré protnutí horizontálních a vertikálních čar, jež se může objevit kdekoliv v dlani. Signalizuje problémy. Jde ovšem o problémy, které jsou schůdně řešitelné.
 • Trojúhelníky – malé jsou považovány za šťastné znamení. Trojúhelník je příznivý tvar pro umocnění síly a pravděpodobnosti šťastné náhody. Je tvořen průsečíkem tří krátkých čar.
 • Křížky – jsou tvořeny průsečíky dvou méně výrazných krátkých čar. Jsou symbolem zápasu.
 • Řetězení – může znamenat sklony k tápání nebo nevyrovnanost
 • Přerušení čar – naznačuje slabost
 • Kruhy – Zvýrazňují zdravotní problémy fyzického i psychického rázu nebo mimořádné vlohy a schopnosti

Prsty jako planety

I prsty mají v chirmantii své jméno. Jména byla prstům přiřazena podle planet, jež se projevují v daném místě.

 • Palec – Venuše (shovívavost, přívětivost, pokora, nadšení)
 • Ukazovák – Jupiter (vůdčí schopnosti, čest, ambice, zbožnost)
 • Prostředník – Saturn (serióznost, opatrnost, melancholie, podezíravost)
 • Prsteník – Apollón (soucit, vztah ke krásnu, umělecké vlohy, schopnost dosáhnout úspěchu)
 • Malíček – Merkur (optimismus, důvtip, síla ducha, bystrost)

Pod každým prstem lze nalézt jeden pahorek.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Jak se vylepšit: 25 nejlepších letních triků
Pivo prospívá i ženám. Nejen na kosti
Ženy, které pijí víno, mají lepší sex

Odhalené tajemství

Zkušenému chiromantikovi prý stačí vzít klienta za ruku a hned se o něm dozví více, než ví o sobě on sám.

„Člověk, který nám ukáže ruce, se nám vlastně celý odkrývá a důvěřuje nám,“ souhlasí Ivana Vondráková. Otevřená dlaň je tak prý pro chiromantika mnohem více, než občanka, rodný list nebo zdravotní karta. „Protože my vidíme všechno, i jeho bolesti na duši.“.

Chiromantie by měla sloužit jako odrazový můstek na cestě ke zlepšení sebe sama. „Vlastnosti, vlohy a schopnosti, jež jsu do dlaně vtištěny, by měly být vodítkem na cestě ke spokojenosti a plnějšímu životu, ne jako zlověstná předpověď hrozícího neštěstí,“ dodává Linda Domin.

Co napoví například linie života?

K dokreslení toho, co všechno zkušený chiromantici dokážou vyčíst z dlaně, si jen trochu přibližme linii života. Vypovídá o kvalitě života, o zdraví, o životních událostech. Začíná pod prstem Jupitera, obtáčí se přes dlaň kolem palce. Vzniklý pohorek může být velký a vysoký - sexualita, síla k životu naplno, koníčky, radosti, nebo je nízký a menší, což znamená, že dotyčný/á pracuje spíš mozkem, celkově má menší úspěšnost.

 • řetízkovitost - přestálé potíže, nedostatky
 • přerušení - přestálé nemoci
 • slabě viditelná - nervozita, nerozhodnost, slabá životní síla
 • hluboká, široká - zesílený účinek (střety)
 • drobné paprsky z linie nahoru - dobré vlivy, dolů - špatné vlivy
 • šípová linie k Jupiteru - idealista
 • začátek spojen s linií hlavy - nesnadné odpoutání od rodiny, opatrnost
 • rozdvojená, jedna větev přes dlaň - život daleko od domova, obě běží souběžně - starosti o domov
 • bledá čára - chudokrevnost
 • modrofialově zbarvená - oběhové poruchy
 • žlutá na začátku čáry (asi 20 mm) - možná kapavka
 • náhlé ukončení nebo silný
 • zářez (na obou rukách) - náhlá příčina smrti
 • rozdrobení na čárečky na jejím konci - rychlý rozpad životních sil
 • červený bod na čáře - zranění, ohrožení života
 • tmavý bod na čáře - horečka (v daném období)
 • kroužek na čáře - nebezpečí pro zrak (P a L ruka - P a L oko)
 • malý trojúhelník nebo ostrůvek v závěru čáry - zděděná dispozice k degeneraci buněk.
 • silné větvení čáry na pahorku Měsíce - potíže s vaječníky a varlaty

dp

Přečtěte si také


Diskuse: Čtení z ruky 4 – Láska i smrt

věštění z dlani

4.5.2021   |   14:14   |   od: magda
je mi 15 a od narozeni mam jenom čáru srdce a hlavy, čára osudu a života mi chybí ...nevíte co to může znamenat?

Anička

18.8.2019   |   14:50   |   od: Soňa Ďuržová
Má vnučka se narodila 27.7.2019 ,na pravé ruce jí chybí čára srdce,znamená to něco? děkuji za odpověď

Anička

18.8.2019   |   14:50   |   od: Soňa Ďuržová
Má vnučka se narodila 27.7.2019 ,na pravé ruce jí chybí čára srdce,znamená to něco? děkuji za odpověď
Zobrazeny poslední 3 příspěvky, celkový počet 3 příspěvky.
poslední příspěvek: 4. 5. 2021 14:14
ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci