Olga, Stanislav a Vlasta – osobnosti schopné vést ostatní

8.5.2015 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
VIDEO – Skutečné osobnosti, které umějí vést druhé, svým vnitřním radarem rozeznají lež a nespravedlnost, pevně věří vlastnímu úsudku a dokáží se poučit z chyb. Tak by se dala charakterizovat jména – tedy jejich nositelé – v dalším díle našeho seriálu o 100 nejčastějších křestních jmen.

NUMEROLOGIE

K nositelům jmen Olga, Stanislav a Vlasta patří například filmová hvězda a sexsymbol šedesátých let Olga Schoberová (na titulním snímku), tramp a folkový zpěvák Stanislav Wabi Daněk, nebo česká divadelní a filmová herečka Vlasta Chramostová.

Každé jméno nese v sobě určitý druh energie, kterou působí na svého nositele. Jak se ale dozvědět, jakou energií vás posiluje právě to vaše jméno? Na tuto otázku umí odpovědět numerologie. Podrobněji si o tom můžete přečíst zde.

7. 5. STANISLAV

Celkové číslo (1+2+1+5+9+1+3+1+4=27) 9
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 11
Realizační číslo 7 (16)
Duševní číslo oslovení: Stanislave, Stando, Stáňo 7 (16)

Stanislav je prastaré, náčelnické jméno, složené z těchto dvou staroslověnských slov: ze slova stanь – „pevnost, tvrdost“ nebo přeneseně „stanoviště, tábor, kde se pevně sídlí“ ve smyslu odvěká domovina – a ze slova slavь„slavný“. Stanislav je tedy „ten, kdo proslaví stanoviště, tj. zemi, domovinu, kde žije,“ čili „sláva tábora, slavný a tvrdý bojovník“.

Jméno posiluje vrozené talenty a dispozice a umožňuje Stanislavovi plně se seberealizovat. Zajišťuje schopnost jakýmsi vnitřním radarem rozeznat lež a nespravedlnost. Má velkou vnitřní sílu na boj se vším, co ohrožuje druhé.

Video
Wabi Daněk – Píseň, co mě učil listopad

Stanislav má mnohdy tendenci se chovat jako moudrý otec, ochraňující slabší. Má rád přehled, vše pod kontrolou. Citlivě reaguje, je empatický a soucitný. Má pochopení pro lidská selhání. Je proto vyhledáván, aby pomohl, poradil, podpořil, vyslechl. Zpětně ho to obohacuje, a vlastně i tímto způsobem sbírá zkušenosti o životě.

Ve svých názorech je Stanislav jednoznačný, stabilní, spolehlivý a zodpovědný. Podléhá svým ideálům, přáním a vizím, které si ale jasně a pečlivě plánuje, hoří nadšením, kterým strhává své okolí. Jeho mysl je analytická, zaměřená na detail. Vidí proto nedostatky i to, co je potřebné změnit.

Jeho duch je pohyblivý a nebojácný, proto se směle vydává na cesty, kam by se druzí neodvážili. A je jedno, jestli jde o cesty novátorských řešení, kde je nutné unést značnou míru rizika, nebo vojenské mise do nebezpečných krajů či „cestování ducha“ za nejnovějšími poznatky vědy a techniky.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Stanislav zkouší své hranice možností někdy tiše a nenápadně, jindy razantně a na hranici svých sil. Naštěstí energie jména posiluje i jeho fyzickou kondici a dává mu dost síly odrazit se ode dna, jestliže na něj spadne.

Negativa

Stanislav se může stát obětí svých idealistických tužeb a touhy po dokonalosti. To může přehlušit jinak humanisticky smýšlející rozum a citlivě naladěnou empatickou duši.

Ze Stanislava je poučující kazatel, který je přesvědčen o své pravdě, druhým jí vnucuje manipulací. Chce napravit svět, odmítá počítat s lidskými chybami. Plánuje si nesplnitelné cíle, které mu pak nevycházejí.

JAK BÝT KRÁSNÁ
PODLE MĚSÍCE

Stanislav zkouší nejen své meze, ale i hranice trpělivosti druhých. Jestliže okolí poukáže na jeho slabiny, vnímá to jako zradu, kterou nechce odpustit. Stahuje se do svého světa s pocitem lítosti a neporozumění.

Nebo je prostě hádavý pesimista, věčně kverulující, který si svou důležitost potvrzuje sbíráním drbů a planým tlacháním.

Doporučení

Jméno Stanislav dává svému nositeli velkou duchovní sílu a schopnost přijímat život se všemi jeho problémy s pokorou a klidem. Přináší pocit určitého poslání pomáhat druhým a přitom se nijak nevyvyšovat.

Je třeba počítat s tím, že díky tomuto jménu vstupuje do života prvek náhody, nečekané tvrdosti životních zkoušek víc než u většiny ostatních jmen.

Oslovení Stando má shodnou energii s oslovením Stanislave, takže pro něj platí vše výše uvedené.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (například u dat s převahou čísel 6 či 8) je jméno Stanislav vhodnou volbou. Je proto vhodné poradit se s numerologem.

11. 7. OLGA

Celkové číslo (6+3+7+1=17) 8
Klíčová iniciála 6
Duševní číslo 7
Realizační číslo 1 (10)
Duševní číslo oslovení: Olgo, Olo, Olino, Olinko 3 (12, 21), Oluš 9, Oli 6 (15)

Jméno Olga je ženská podoba jména Oleg. Základem tohoto ruského, ale původně severského jména je slovo heilig čili „svatý“ a jméno se většinou vysvětluje jako „přinášející spásu“.

Prastaré jméno Olga v sobě stále nese zajímavý potenciál. Má tendenci rozvíjet Olžiny vrozené talenty, dodávat energii pro realizaci jejích úmyslů, směruje svou nositelku k úspěchu a otevírá schopnost vybrat si pro sebe to prospěšné.

Olga chyby neopakuje

Energie jména dodává Olze odhodlání věřit svému úsudku, rozhodnutím, cílům a chopit se vzniklých příležitostí. Posiluje její sebevědomí tím, že směřuje její vůli směrem ke změnám v životě, k hledání cesty za lepším.

Nutí Olgu neopakovat chyby, pomáhat druhým i sobě vylepšovat věci a život kolem sebe. Jméno navíc umocňuje vztah a citlivost k rodině a jejím poutům. Pomáhá jakýmkoli podnikatelským tendencím a posiluje obchodní talent.


Olga Schoberová jako Winnifred ve slavném Limonádovém Joe z roku 1964.

Olga má odvahu jít si za svým a nebát se hýbat svým osudem a zároveň dodat svému okolí pocit stability. Dělá to z ní zralou ženu, vědomou si své síly, a proto je minimálně manipulovatelná a zneužitelná druhými.

Byť se příliš nestará o duchovní cesty a je spíš pragmatická, přesto jakoby žila pod vlivem vyšších hodnot. Olga přináší druhým pocit, že se o ni mohou opřít a jí to neubírá síly ani pocit ztráty vlastního prostoru.

Silná vyrovnaná energie optimálně dotuje Olžinu ženskou energii. Podporuje šarm a vnitřní kouzlo, dělá z ní jak laskavou matku, tak věčnou bojovnici. Olga umí v sobě skloubit tyto polohy do vyváženého a produktivního celku tak, že jí to dodává sílu k životu bez zbytečných strachů.

Negativa

Olga má masku jasného úsudku a bystrosti, jenže ve chvíli konečných rozhodnutí je váhavá, emotivní a to ji nedělá dobře. Vnímá to jako své selhávání, oslabuje to její sebevědomí.

Tento proces ale nemusí druzí zaznamenat přímo. Navenek se projevuje jejími rozkolísanými náladami. Druzí pak nevědí, co platí z toho, co si s Olgou dohodli.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Hledá harmonii

Olga je motivovaná svou potřebou žít v prostředí, kde má pocit vyrovnanosti, spravedlnosti, harmonie. O tom má své představy. Jestliže má tento pocit narušený, bez ohledu na okolí prosazuje svou vůli a záměry. Své si dokáže vynutit extrémními postoji. Ne vždy je pak ochotná ke kompromisu.

Jedná rychle, dynamicky a razantně a trochu i bez rozmyslu, jen pod vlivem strachu, aby bylo vše co nejdřív v jejích očích uspořádané a smysluplné. Paradoxně unese i velký nesoulad, jestliže je přesvědčena, že to má smysl a splňuje to její představy o tom, jak má momentálně její život vypadat.

Doporučení

Jméno Olga nečiní svou nositelku automaticky šťastnou, ale dodává jí dostatek energie k tomu, aby se naučila život šťastně prožívat a uměla se vyrovnat se všemi výkyvy, které přinese.

Oslovení Oluš jí přináší větší nadhled a dodává více citlivosti k druhým, činí ji přístupnější k lidským slabostem, navíc dovoluje rozvíjet její vrozené talenty.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Barvy nemluví a přece jsou slyšet
Pro všední dny: Jak si udržet krásu
Třetí život máme všichni. A kdy?
Versailles má unikátní muzeum vůní

Oslovení Oli není příliš vhodné, byť přidává na ženskosti, jenže zvyšuje její váhavost, bezradnost a problémy se sebehodnocením. Ohrožuje ji to požitkářstvím a sklony využívat ženských zbraní nad únosnou míru.

Jméno Olga má pestrou a různorodou energii, která může v mnoha případech pomoci. Opět záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací je toto jméno opravdu šťastnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

23. 12. VLASTA

Celkové číslo (4+3+1+1+2+1=12) 3
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 2
Realizační číslo 1 (10)
Duševní číslo oslovení: Vlasto, Vlastičko 7 (16), Vlasti 1 (10)

Staré české jméno Vlasta je zřejmě ženským protějškem zaniklého mužského jména Vlast a „vlast“ také znamená, i když původní význam slova byl „majetek“, „moc“ a „vláda“.

Nomenologický význam se odráží v energii jména dodnes, jak potvrzuje jeho numerologický rozbor. Skutečně v dobrém slova smyslu podporuje potřebu budovat jistoty a vládnout jimi pro pocit bezpečí a stability.

Pečovatelka i intrikánka

Jméno Vlasta přináší vnímavost, citlivost a posiluje ženskou energii v celé škále jejích podob – od pečovatelské starostlivosti a mateřskosti přes něžnou svůdnost až po vypočítavé intrikánství.


Vlasta Chramostová, divadelní a filmová herečka

Vlasta je rázná, pracovitá a sebevědomá, originální a samostatná osobnost s jasnými cíli. Je empatická, se zájmem o druhé. Její přístup ke světu je spravedlivý, s potřebou rozhodovat, dodržovat daný řád a také ho vytvářet.

Je důsledná, potřebuje za sebou vidět výsledky práce. Má bystrou mysl, postřeh a smysl pro detail.

Umí vést druhé

Energie jména se výrazně podílí na svéráznosti a osobitosti každé Vlasty. Usnadňuje projevení její individuality a jedinečnosti.

Vlasta dovede druhé vést a organizovat, má dobré tvořivé nápady, je vytrvalá a houževnatá. Dokáže své sny měnit ve skutečnost. Má ráda společnost, ráda v ní zaujímá jasně dané místo, potřebuje cítit s druhými sounáležitost, ale nemá ambice výrazně vyčnívat, spíš kontroluje klid a střeží bezpečí.

Co se vztahů týká, Vlasta zkouší, kam až může zajít a zkoumá své možnosti. Má tendenci uzavírat své city v sobě. Hledá partnerství dlouho a neměla by ho uspěchat, ve vztazích zraje totiž zkušenostmi.

Negativa

Vlasta bývá autoritativní pedant, kritický kontrolor, co se nesnadno smiřuje s nesouladem a s jinými názory, které jsou v rozporu s těmi jejími. Bojuje i tam, kde by byla možná dohoda, a stačil by vstřícný krok.

Mnohdy může mít Vlasta potřebu obětovat sebe a někdy i druhé vyšším cílům. Jméno posiluje touhu prosadit svou i za cenu vychytralosti a lstivosti. Vlastě může zůstat potřeba zabezpečovat se, ale někdy k tomu využívá práce druhých a jen kontroluje, je-li vše podle jejích představ.

keltský horoskopKELTSKÝ
HOROSKOP

Energie jména přidává nesmiřitelnosti a snižuje toleranci. Vlasta si tím komplikuje spolupráci s druhými, začne vidět realitu spíše v horším světle, stává se pesimistickou.

Vlasta své vlastní nitro, svou skutečnou citlivost a zranitelnost dobře skrývá. Navenek vystavuje odhodlanou a nesmlouvavou tvář. Ve své podstatě Vlasta může v citové oblasti strádat a být nejistá a nerozhodná.

Doporučení

Vlasta je silné jméno s přímočarou energií, jehož pozitiva převažují nad negativy, protože patří do skupiny jmen přinášejících nositelce potřebnou kapku štěstí.

ČTENÍ Z RUKY

Oslovení Vlasti posiluje sice individualitu a soběstačnost, ale zvyšuje i citlivost a vztahovačnost.

Energie jména může v mnoha případech pomoci posílit sebevědomí, píli. I zde záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází.

U některých kombinací (například u dat s kombinací energií 5, 6, 8, 9) je jméno Vlasta vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Olga, Stanislav a Vlasta – osobnosti schopné vést ostatní

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci