Červenec je ve znamení královských jmen

1.7.2011 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
VIDEO – Náš seriál o nejčastějších křestních jménech přináši v tomto pokračování výklad tří červencových jmen, z nichž Anna je naprostým suverénem a v četnosti vůbec se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách pomyslného žebříčku. Stejně „královská“ jsou ale také další jména: Karolína a Jakub.

jména numerologie

Tato jména přinášejí bezpochyby nevšední energii, kterou formují či ovlivňují osobnosti svých nositelů. Samozřejmě i světovou topmodelku českého původu Karolínu Kurkovou (na titulním snímku).

Pro ty, kdo by si potřebovali osvěžit základy toho, kterak se zjišťuje, jakou energií vás posiluje právě to vaše jméno, může se podívat na informace zde.

14. 7. KAROLÍNA

Celkové číslo 9 (36)
Klíčová iniciála 2
Duševní číslo 8
Realizační číslo 1 (19)
Duševní číslo oslovení: Karolíno 4 (13)

Jméno přináší Karolínám široké možnosti, jde totiž o silnou energii, která vede k úspěchu, vyzařuje jakési skryté vůdcovství, jelikož směřuje vyzrávání nositelky v přirozenou autoritu. Má sílu posilovat talenty, které v sobě Karolína nese.


Karolína Slunéčková, česká herečka

Podporuje intelekt

Jméno podporuje intelekt, hledání hlubšího smyslu života a také touhu ochutnávat vše, co život přináší. Díky tomu, že jméno bystří analytické myšlení, rozebírá Karolína vše poznané do základů. To vše dodává nositelce jména vnitřní jistotu, že se ve světě neztratí a její bystrost a posílené myšlení se naučí pídit se po smyslu každého jevu a věci. Také výrazně posiluje intuici a vnímavost.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Energie jména dodává schopnost uspořádávat věci kolem sebe a vytvářet systémy. Kromě toho jméno posiluje sebevědomí především v otázkách čestnosti, pravdy, rozpoznávání lži. To bývá impulsem k hledání vlastní cesty, jak se seberealizovat, prosadit se. Ve všem, co Karolína dělá, je cítit vnitřní síla, která je motorem pro vytrvalé hledání vlastní cesty a prostoru v životě.

Negativa

Energie jména není příliš stabilní. Dělá svou nositelku přecitlivělou. Nabíjí jí hodně energií, která spíš zavazuje, motivuje a nutí vytvářet hodnoty a také držet se morálních zásad, byť se může jednat o falešnou morálku.

Jednak to vytváří v Karolíně občas zmatek a pak neví, co je důležitější prioritou, a také nutí k aktivitě, byť by se sama spíš chtěla stáhnout do sebe. Z tohoto napětí vzrůstá předrážděnost, nervozita, impulzivnost. Vášnivost a silný cit se mění na žárlivost, vztahovačnost a kritičnost.


Karolína Augusta Bavorská - rakouská císařovna a česká a uherská královna, čtvrtá manželka Františka I.

Doporučení

Jméno nese v sobě potenciál úspěchu, Karolína se musí naučit si věřit a nemít malých cílů. Navíc má každá Karolína v sobě dost kuráže a zdravé ctižádosti, což je lékem na vše negativní, které z energie jména plyne.

Ve jméně je tolik rozmanité energie, že je možné jeho univerzální užití. Pouze bych nedoporučila jméno dávat, je-li narození 29. den v měsíci.

25. 7. JAKUB

Celkové číslo 9
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 4
Realizační číslo 5
Duševní číslo oslovení: Jakube 9
Klíčová iniciála/duševní číslo oslovení Kubo: 2/9

Jméno umožňuje úspěšně čelit osudu, nese v sobě silnou energii, která se dokáže promítnout až do samé duše svého nositele. Díky jednoduchým a o to silnějším vibracím se případná vychytralost a vypočítavost přeměňuje ve schopnost čelit životním výzvám a umět jednat pragmaticky, ale ne za každou cenu.

Video
Podívejte se na některé úlovky nejslavnějšího českého rybáře Jakuba Vágnera, experta na sladkovodní giganty. V roce 2010 v Amazonce ulovil piraíby o hmotnosti 186 a 215 kg, čímž překonal svůj vlastní světový rekord.

Tvořivě k životu

U Jakuba jde o schopnost tvořivě přistupovat k životu, vnímat kde je skrytý potenciál vývoje, zvažovat všechny možnosti, myslet i na druhé a hledat i kompromisní řešení. Jakub se dovede upozadit v zájmu obecného prospěchu, protože jméno posiluje schopnost vnímat podstatu věci, analyticky vyhodnocovat situaci a i k sobě a svým zájmům se stavět s odstupem a citově se v tu chvíli neangažovat.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Jméno dodává hrdost a vnímání obecné spravedlnosti a pravdivosti. Podporuje morální postoj, který si nehraje ani na falešnou skromnost a neúčastní se přetvářky. To nečiní jeho život lehký, ale umožňuje úspěšný, flexibilní postoj, vedoucí k úspěchu a především i k přežití v extrémních situacích. Neúspěch ho často nastartuje k ještě většímu boji.

K druhým je Jakub přátelský, vstřícný a otevřený, vždy připravený pomoct radou a názorem, ale také kritickým hodnocením. Energie jména podněcuje k plnohodnotnému životu, dodává vnitřní moudrost (ne vždy ji ale naslouchá). Je pro druhé inspirací, vůdcem hodným následování, idealistou, který nadchne, září svým egem.

Negativa

Ne každý Jakub ustojí velmi silnou energii svého jména. Slabší jedince umí svést na scestí a ten pak dokáže svádět na scestí i ty druhé. Energie jména totiž kolísá mezi velkou moudrostí a nadhledem a potřebou vlastního ega a sebeprosazení.


Diego Maradona – legendární argentinský fotbalista a trenér. Diego je španělská obdoba Jakuba.

Toto napětí mezi dvěma póly zaručuje velkou energičnost a širokou paletu názorů, ale i určité zkratové chování. Lstivost, vypočítavost, manipulace s druhými mohou být prostředky jeho postupu kupředu. Vždy ale bude pro druhé vůdcem a mnoho lidí o něm nebude pochybovat.

Doporučení

Jakube, nedejte na kritiku ani pochlebování, je nutné naslouchat vnitřnímu hlasu, který je moudrý a který dává jasnou odpověď na všechny otázky. Nerozpínejte své aktivity donekonečna, ale vždy si najděte míru, ve které se neztratíte. Navíc jméno skvěle poskytuje řešení – oslovení Kubo, zjemňuje a upozaďuje ego a zvyšuje emocionalitu, intuici a správné vyhodnocování informací.

Nedoporučuji dávat chlapcům narozeným v jedničkové dny, zejména ne 19. dne v měsíci, dále pak zvážit pojmenování, je-li v datu narození silná kombinace 1 a 9.

26. 7. ANNA

Celkové číslo 3 (12)
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 2
Realizační číslo 1 (10)
Duševní číslo oslovení:

• Anno 7
• Andulko, Anči 1
• Aničko 7
• Andy, Any 8

• Anče 6
• Nanynko 5

Jméno nese velmi silné jednoznačné vibrace, které silně zasahují samou podstatu ženské bytosti. Posilují ženský úděl své nositelky, dělají ji jakoby ženštější, zjemňují ostřejší energie a přitom dodávají velkou vnitřní sílu.

Energie moudrá a vědoucí

Jde o energii, která také naznačuje oběť ženy, kterou přináší svým ženstvím, tzn. mateřstvím, péčí, kontrastem ke světu mužů, starostlivostí, pasivitou, citovostí. Nejde ale o pasivní oběť s povzdechem a bezmocí. Je to energie aktivní, sebevědomá, jen moudrá a vědoucí, že některé věci jsou takové, jaké jsou. Jde o přijetí a smíření se. Neoslabuje to ale bojovnost a sebevědomí. Tím se otevírá široký prostor seberealizaci a velké radosti z vlastního života.


Anna Svídnická – římská císařovna a česká královna – třetí manželka římského císaře a českého krále Karla IV.

Energie jména Anna posiluje všechny talenty své nositelky a nechává jí plnou volbu toho, jak s nimi naloží a jak je rozvine nebo naopak potlačí. Navíc Anně dodává značné vědomí sama sebe a tím i jistotu v rozhodování, protože usnadňuje orientaci ve vlastních pocitech, očekáváních, v uvědomění si vlastní ceny, hrdosti. Je jen na Anně, zda výzvu přijme nebo nevyužije. Jméno posiluje houževnatost a vytrvalost, ochotu být nápomocná, ale také jasně si stanovit hranice.

Negativa

Energie jména vnitřně posiluje svobodomyslnost spolu se srdečností a otevřeným srdcem pro druhé, navíc umocňuje rozum. To může u slabších dat narození vytvořit složitou energii, kterou vyladit a pozitivně využít může být problematické. Je pak spíš posílena neochota se podřídit, vnímat jen své potřeby a tak se chovat odbojně, zpupně, manipulovat, využívat druhé, intrikovat.

Komplikuje komunikaci s druhými, způsobuje uzavřenost, odtažitost, možný vznik psychických problémů – úzkostí a fobií, zejména sociálních. Jméno může i zvyšovat tvrdohlavost, umanutost, neochotu ke spolupráci, ničím neohraničené nadšení, riskování a nestálost v názorech.


Anna Geislerová – česká herečka

Doporučení

Anna je krásné jméno s krásnou energií, se kterým je třeba šetřit jen pro dívky narozené v jedničkové dny tj. 1., 10., 19. a 28. dne v měsíci. Nicméně zrovna u tohoto jména je mnoho pěkných oslovení a variant, která mohou výrazně pozměnit případně nepříznivé vibrace. Například oslovení Andulko hodně zjemňuje, více zcitlivuje nositelku, ale posiluje vědomí vlastní vnitřní síly a sebedůvěru. Oslovení Aničko zase zvyšuje otevřenost, komunikativnost, ujasněné hranice tužeb a moudrost.

Oslovení Anče podporuje starostlivost, pečovatelství o druhé. A oslovení Andy, Any posiluje samostatnost, podnikavost, udržování rovnováhy mezi rodinou a prací, seberealizaci.

Velkou razanci má oslovení Nanynko. Nedoporučuji je dávat bez porady s numerologem. Tato forma zvyšuje odtažitost, příliš ponouká ke svobodomyslnosti a tvrdohlavosti, vhodné jen v případě absence čísla 5 v datu narození.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Červenec je ve znamení královských jmen

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci