Pozitivní a citlivá Věra, charismatická Tereza a přátelský Lukáš

1.10.2010 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
Výklad 100 nejčastějších křestních jmen zahajují v tomto díle našeho nového numerologického seriálu první tři jména, kterými jsou Věra, Tereza a Lukáš.

numerologie

Každé jméno v sobě nese určitý druh energie, a tou působí na svého nositele. Jak se ale dozvědět, jakou energií vás posiluje právě to vaše jméno? Na tuto otázku umí odpovědět numerologie. V úvodním dílu našeho seriálu o 100 nejčastějších křestních jmen jsme si vše vysvětlovali podrobněji zde.

A nyní již pojďme k výkladu jmen Věra, Tereza a Lukáš:

8. 10. VĚRA

• Celková energie 1 (19)
• Klíčová iniciála 4
• Duševní číslo 6
• Realizační číslo 4 (13)
• Duševní číslo oslovení: Věro 11

Jméno samo o sobě vyjadřuje víru a pravdu, v první řadě pak víru v sebe sama. Jeho síla se projevuje mimo jiné i v tom, že ač slovanského původu, stalo se světově rozšířeným, a je byť s nízkou frekvencí užívané od nepaměti. Numerologické vyhodnocení to jen potvrzuje.

Energie jména Věra skutečně své nositelce dodává silnou sebedůvěru, houževnatost, vnitřní sílu, schopnost prosadit se, dovést své myšlenky do viditelné podoby, zrealizovat své záměry. Na energii data narození pak záleží, o jakou oblast seberealizace se bude nejvíc jednat.

Poctivá, opora druhých

Věra je energeticky pozitivní jméno, které zakládá svůj přínos zejména na poctivosti, pracovitosti, cestě vlastním příkladem, ochotě být s druhými a rozpustit se v kolektivu druhých, být jejich nedílnou součástí, ale navzdory tomu si zachovat svou svébytnost a neumenšenou energii.

Jméno podporuje citlivost k rodinným vztahům, potřebu pečovat, sounáležitost s rodinnými kořeny, obětavost, „dobrou víru“, že ostatní jsou stejně naladěni, jako ona. Dodává ženské sebevědomí, posiluje svou nositelku, která se pak stává oporou druhým a z toho čerpá další energii. Skrze práci a hledání svého místa v životě také toto jméno vede svou nositelku k vyšším duchovním sférám.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Negativa

Věra potřebuje harmonizovat svět kolem a druhé vést. To ji může dovést k nekompromisním zatvrzelým a konzervativním postojům, kde tvrdohlavě může doslova sekýrovat okolí a nutit druhé k perfekcionismu. Avšak na straně druhé naivně se nechat využívat, s neochotou „uvěřit“, že reálný život může být pestřejší a že to druhé neohrožuje.

Pocit zklamání, nepochopení i pocit oběti a únavy z nezměrné energie planě věnované druhým jsou pak základem toho, že se Věra uzavírá do sebe, problematicky komunikuje, mohou se u ní objevit zdravotní obtíže, uzavřenost, smutek, deprese. Často je takové chování hodnocené druhými jako sebestředné a neempatické, tvrdé. Je to ale spíš jen obrana Věry proti dalším citovým zraněním,

Doporučení

Doporučuji dát vědět o svých pocitech, otevřeně si říkat o podporu i uznání. Stačí málo, aby Věrám začalo pomáhat jejich jméno, které má skutečně silnou energii. Jeho energie nefunguje jedině, když si začne Věra málo věřit a přestává si sebe vážit. Je důležité, aby měla práci, která je za ní dobře vidět a kterou si může „osahat“ – to ji zklidní a nabije tolik potřebnou energií.

ČTENÍ Z RUKY

Při volbě jména Věra doporučuji radu numerologa. Chcete-li dát jméno Věra, pak děvčátku, narozenému ve čtyřkový den v měsíci, tj. 4., 13., 22. nebo 31.

15. 10. TEREZA

• Celková energie 3 (30)
• Klíčová iniciála 2
• Duševní číslo 11
• Realizační číslo 9 (18)
• Duševní číslo oslovení: Terezo 7 (16), Terko 11

Velmi časté a také velmi ženské jméno Tereza má v sobě výraznou energii, která své nositelce zaručuje sice náročný život, zato ale plný silných a hlubokých prožitků, tužeb, nadějí, bohatý na zajímavé vztahy, náhody.

Jméno Tereza vede ke zmoudření, duchovní cestě, pokoře a plní duši nadhledem a zralými životními postoji. Významně také podporuje rozvoj ženskosti a všeho, co je spojené s ženstvím – ať již jde o pasivitu a oběť, tak o zralé a naplňující ženství a mateřství, stejně jako intrikánství a tendenci k úskočnosti a manipulaci.

Tvořivost, hrdost, vnitřní síla

Co se ale týká současných Terezek, jejich jméno u nich posiluje tvořivost, hrdost, vnitřní sílu. Učí je nadhledu, pevné vůli, ale také empatii, vstřícnosti. Podporuje potřebu sdílet s druhými jejich zážitky a osudy, často být oporou druhým v jejich těžkých chvílích.

Energie jména Tereza zvyšuje intelekt a bystrost úsudku a hlavně intuici a tvořivost. Znamená to jak vztah k umění a uměleckým disciplínám obecně, ale i k technice.

Jméno Tereza podporuje komunikativní naladění, touhu po sebeprosazení, ale ne vždy přímou cestou. Terezy často uspokojí, jsou-li součástí úspěchu druhých, zejména blízkých či přátel. Nemusí stát v popředí a být jasně vidět, přesto charisma a ženskost osvětlovaná jménem, nenechá Terezky bez povšimnutí druhými.

Terezy by měly mít před sebou dobré životní cíle, které vždy mají spojené se svým smyslem života, jenž mnohdy začnou pod vlivem svého silného jména hledat už v raném věku. To je postupně vede ke zkvalitňování jejich života a to nejen po stránce majetkové, ale především ke hledání duchovní cesty.

JAK BÝT KRÁSNÁ
PODLE MĚSÍCE

Je zajímavé, že starší forma jména – Terezie – nemá tak náročnou energii a dává své nositelce víc volnosti a možností, ale také jí do cesty staví méně životních šancí a vyžaduje od ní větší obětování.

Negativa

Energie jména Tereza zvyšuje tendenci k plíživému vkrádání se do životů druhých, skrz které se pak Tereza může snažit najít svou seberealizaci. Než pochopí, že se může otevřít světu sama za sebe, může být manipulativní, citově vydírající a intrikující. Přehání své obětování ve prospěch druhých.

Nevybité emoce i ambice se pak mohou u Terezy změnit v energii výčitek, marného boje spojeného s tvrdohlavostí a pasivitou, uzavřeností do vlastního světa. Potenciál tvořivosti, který je silný a není-li vybit uskutečněnými sny, se může proti majitelce obrátit a působit destrukčně na psychickou stabilitu a v ruku v ruce s tím i na imunitu, lymfatický systém, v nepříznivých konstelacích pak na ledviny.

slunceMŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Přepólování Země. Bude konec světa?
Najděte svou květinu a strom
Zbývají lidstvu poslední roky života?

V negativních aspektech se také Tereza může stát kreativní v „práci s informacemi“ a trávit čas v neplodných diskusích a pomluvách, v lenošivém životě v přepychu, který ale musí zajistit druzí. Takto obrácená vnitřní síla je spíš zdrojem pasivní konzumace, lenosti a planých tužeb.

Doporučení

Energie jména je tak silná, že ať už se vydá Tereza na jakékoli scestí, vždy jí zastaví „náhody“, které jí začnou směrovat nazpět správným směrem. Je dobré ve výchově zdůrazňovat prvky soběstačnosti, naučit zdravé emotivní a otevřené vyjadřování a často stačí jen podpora a pochopení rodičů, citlivý přístup. Terezky si už cestu najdou sami.

Nedoporučuji jméno Tereza dávat děvčátkům narozeným zejména ve dvojkové dny, tj. 2., 11., 20. a 29. dne v měsíci. Je vhodné poradit se s numerologem, protože jde o silné a ženské jméno, jehož velkého potenciálu by bylo škoda nevyužít. Je to jméno, které si právem zaslouží svou frekventovanost, je jedním z mála, které spíš posilují, než vyčerpávají životní energii.

18. 10. LUKÁŠ

• Celková energie 1 (10)
• Klíčová iniciála 3
• Duševní číslo 4
• Realizační číslo 6
• Duševní číslo oslovení: Lukáši 4 (13)

Toto biblické jméno má velkou sílu a přímočarou energii. Činí ze svého nositele přátelského člověka, který bude dobře druhými přijímán a respektován.

Jméno Lukáš dodává sílu prosazovat své zásady, inspiruje k tvořivému myšlení plnému novátorských nápadů, které ale Lukáš potřebuje sám zrealizovat. Posiluje volní vlastnosti, ambicióznost, podnikavost a dobrou kondici.

TAJEMSTVÍ KAMENŮ

Jak a čím působí
Nejtajemnější křišťál
Pro zdraví i štěstí
Jak působí kameny na čakry
Suiseki – střežený poklad

Potřebuje druhé vést

Svou energií jméno Lukáš směruje svého nositele do nelehkých situací, kdy jde o princip a zásady a neslevení z vlastní cesty nositele vize. Nejde ale jen o egoistické postoje, jméno otevírá vůdcovství a potřebu druhé zaštítit, pečovat o lidské společenství jako o pomyslnou velkou rodinu, dbát na morálku a etiku.

Lukáš má energii ke stálému hledání vyššího smyslu života a navíc i k jeho realizaci v podmínkách každodenní reality, potřebu vést druhé za pomyslnými vyššími cíli.

Jméno Lukáš dokáže dodat energii, která dovede druhé strhnout svým nadšením, poctivými záměry, pracovitostí i upřímně míněnými radami druhým i celé společnosti.

Energie jména podporuje ve svém nositeli tvořivost a umělecké sklony, touhu po harmonickém prostředí a i velkou potřebu sám tuto harmonii tvořit vlastní aktivitou a nápady. Podporuje umělecké ambice, kulturní cítění, hudební i výtvarné nadání.

Negativa

Síla jména Lukáš samozřejmě má i své negativní stránky. Stejnou silou, jakou dokáže Lukáš vést druhé, tak je obdobně dokáže i nátlakem dusit, aby bylo podle jeho představ. Dovede sáhnout k manipulacím a jeho vlivu i charismatu podlehnou i silnější.

Je-li jméno Lukáš spojeno se stejně silnými energiemi danými datem narození, může kromě egoismu navíc podporovat úskočnost v jednání, tvořivost využít spolu s lhaním jen pro svůj prospěch, chtít ovládnout posty, kde sice jeho schopnosti nedostačují, ale kde se bude jakýmikoli prostředky držet, kvůli možnosti mít vliv.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Lukáš musí umět energii svého jména krotit, aby mu jeho síla neubírala sebevědomí, nenutila k nesplnitelným ideálům tak, že Lukáš ustrne v planém snění o realitě, se kterou si ale nebude vědět rady. Zůstane pak jen u planých slov, velkých prázdných gest, u manipulace s fakty, u života v iluzi a v psychických propadech.

Doporučení

Jméno svého nositele vždy posiluje, proto v případě jména Lukáš jde o jméno, které spíš dobře slouží, než aby dělalo problémy. Jen je vhodné, aby již při výchově Lukáše rodiče usměrňovali výše zmíněné negativní projevy. Stačí málo – dobrým nasměrováním během dospívání negativa mizí, protože síla jména podchytí nasměrovanou cestu.

Nedoporučuji jméno Lukáš dávat chlapcům narozeným v jedničkové dny, tj. 1., 10. a 19. dne v měsíci. Vzhledem k pozitivní energii jména je dobré se i v tomto případě poradit s numerologem.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Pozitivní a citlivá Věra, charismatická Tereza a přátelský Lukáš

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci