Čtení z ruky 3 – Úspěch v povolání

21.8.2009 00:00   |   Ezoterika - ČTENÍ Z RUKY
V následujícím testu jsou nejdříve uvedeny znaky, za které si připíšete plusové body – jedná se o znaky, potvrzující hledané vlastnosti. Poté následují znaky, za něž si naopak připíšete záporné body – jde o znamení, která hledané vlastnosti popírají.

Čtení z ruky 3 – Úspěch v povolání

Pro každou ruku je nutné sčítat zvlášť body kladné a zvlášť body záporné.

Test je nutné dělat zvlášť pro pravou ruku a zvlášť pro ruku levou. Z levé ruky se dozvíte o své budoucnosti a pravá ruka prozradí vaši minulost, zažité zkušenosti (rození leváci to však mají obráceně – u typického leváka, který skutečně používá levou ruku namísto ruky pravé, se tudíž posuzuje levá ruka jako pravá a naopak).

ČTENÍ Z RUKY

Připomínáme:
LEVÁ RUKA = BUDOUCNOST
PRAVÁ RUKA = ZAŽITÉ ZKUŠENOSTI

Tabulky publikujeme kompletní pro ty, kteří si je chtějí vytisknout.

ŠTĚSTÍ +

body levá ruka pravá ruka
1. Malíček dlouhý nebo zvlášť zdůrazněný+1 +1
2. Linie života dvojitá nebo rozdvojená či rozvětvená za začátku a na konci+1 +1
3. Rozvětvení (jedno či více) linie života směčájí k vrchu ukazováku nebo k linii hlavy+2 +2
4. Odstup mezi linií života a hlavy velmi velký (1 cm a více) +3
5. Linie hlavy probíhá jasně apoměrně rovně nebo vzestupně dlaní +1
6. Linie hlavy dvojitá nebo se na začátku a na konci rozdvojuje +2
7. Linie srdce nebo jedno její rozvětvení směřuje n avrch ukazováku a tam se rozdvojuje +2
8. Linie osudu jasná, zřetelná a nepřeruená nebo dvojitá +3
9. Linie osudu začíná na linii života nebo je s ní spojená rozvětvením (jedním či více) +1
10. Linie osudu nebo blahobytu směřuje na vrch ukazováku +1
11.Linie úspěchu či štěstí dvojitá nebo na konci rozdvojená či několikanásobná +3
12. Emoční linie (jedna či více) mezi linií srdce a hlavy jsou výrazné a zahnuté vzhůru +1
13. Malý palcový vrch nebo vrch prsteníku výžrazný a s jasnými liniemi (linií) +1
14. Vrch ukazováku výrazný a s jasnými liniemi (linií) +2
15. Vrch malíčku výrazný nebo s jasnými liniemi (linií) +1

PLUS BODŮ celkem

 

 

 


Jednotlivé vrchy:

1: Velký palcový vrch (kořen „Já“) je vrchem seberealizace. Symbolizuje přírodní sílu a vypovídá o vitalitě a sexualitě. Proto se mu také říká Venušin pahorek. Venušin vrch čistý mají lidé velmi veselí, oblíbení a úspěšní u opačného pohlaví. Je-li Venušin vrch rozdělen dlouhou silnou čarou, hrozí této osobě, že bude zneužívána nebo podváděna.

2: Malý palcový vrch leží nad velkým palcovým vrchem a pod vrchem ukazováku. Nespatříte ho, pokud budete mít dlaň úplně narovnanou – je třeba ji mírně sevřít. Jako vrch dobrodružství a boje je nazýván Marsovým vrchem. Ukazuje především o naší ochotě riskovat. Čistý Marsův vrch věští štěstí v bojích a sporech, čarami přerušovaný značí opak.

3: Vrch ukazováku se také nazývá Jupiterův vrch a je pahorkem ctižádosti a pýchy. Rozpoznáme v něm boj člověka za seberealizaci, uznání a moc. Čistý vrch Jupiterův mají lidé spravedliví a přívětiví, s úspěchem u vznešených osob. Je-li označen příčnými čarami, znamená to štěstí v životě. Hvězdy a křížky na této vyvýšenině jsou znamením bohatství nebo dědictví.

4: Vrch prostředníku je nazýván vrchem osamělosti. Jako Saturnův vrch představuje člověka po osvobození od všech pozemských tlaků. Ať už je Saturnův vrch čistý nebo označený několika čarami, znamená to, že dotyčný jedinec je spořivý a šťastný v rodinném životě. Pokud na Saturnově vrchu najdeme hvězdu nebo kříž, svědčí to o opaku.

5: Ve vrchu prsteníku se značí touha po kráse, dokonalosti a láska k umění. Jako vrch budoucnosti vypovídá o idealismu člověka – proto se mu také říká Sluneční nebo Apollónův vrch. Čistý vrch značí štěstí a přízeň vysoce postavených osob. Příčné čáry varují před pomlouvači, mocnými nepřáteli a intrikány.

6: Vrch malíku je vrchem aktivního přístupu k životu. Nazývá se Merkurův vrch a rozeznáme v něm touhu člověka po profesním úspěchu i materiálním blahobytu. Je-li čistý, značí dobré výsledky na studiích, v práci či v manželství. Je-li zdoben rovnými liniemi, tento člověk je velmi bystrý a výmluvný.

7: Vrchní vnější vrch leží pod vrchem malíku a rozpoznáme v něm odolnost a cílevědomost testované osoby. Ukazuje, jak tvrdě dokážeme jít na věc a jak překonáváme rány osudu, které nám život uštědří. Jako vrch sebeovládání bývá také nazýván Druhým Marsovým vrchem.

8: Spodní vnější vrch je vrchem podvědomí a magie. Ukazují se v něm tvůrčí schopnosti a dar intuice. Říká se mu proto Měsíční vrch. Kromě toho, čím čistější je, tím pevnější bude vaše zdraví. Drobné linie věstí menší zdravotní obtíže, silné pak závažná onemocnění.

ŠTĚSTÍ –

Body levá ruka pravá ruka
16.Ukazovák nebo prostředník velmi krátký -1
17.Klesající linie od linie života nebo osudu -2
18.Linie hlavy krátká nebo prudce klesající k zápěstí -1
19.Linie hlavy a srdce spadají v jedno -1
20.Linie hlavy prořezaná nebo se zlomy a přerušeními -2
21.Klesající linie od linie hlavy -3
22.Linie osudu směřuje v závitech vzhůru -1
23.Linie osudu prořezaná nebo se zlomy a přerušeními -2
24.Emoční linie (jedna či více) mezi lnií srdce a hlavy chybí nebo jsou málo várazné nebo zahnuté dolů -1
25.Linie lásky řetězovitá nebo prolomená -1
26.Velký palcový vrch málo výrazný a s nejasnými chaotickými liniemi -1
27.Vrch prostředníku nebo prsteníku s nejasnými chaotickými liniemi -2
28.Vrch ukazováku málo výrazný nebo s nejasnými chaotickými liniemi -1
29.Vrch malíčku chybí nebo je málo výrazný nebo s nejasnými chaotickými liniemi -2
30.Vrchní vnější vrch velmi výrazný a s nejasnými chaotickými liniemi -3

MINUS BODŮ celkem

Vyhodnocení

Jestli jste četli z levé ruky, dostali jste zprávu o vaší budoucnosti. V pravé ruce je naopak zaznamenána vaše minulost, zažité zkušenosti.

Každá ruka tedy ukazuje něco jiného. Pochopitelně, že výsledky z obou dlaní se dohromady sčítat nemohou!

TAJEMSTVÍ KAMENŮ

Pro zdraví i peníze
Jak působí na čakry
Moc křišťálu
Jak a čím působí
Suiseki – střežený poklad
Posvátné megality

Pokud jste provedli všechny úkoly, co test udává, sečtěte nyní zvlášť kladné a zvlášť záporné body. Potom odečtěte záporné body od kladných bodů. Suma, kterou tak dostanete, je výsledek vašeho testu:

+12 a více bodů:

Výjimečný zjev.

+9 a více bodů:

Typ kariéristy, který si vytyčil velmi vysoké cíle a také jich dosáhl. Má velmi mnoho možností a je vysloveně všestranný. Většinou velmi úspěšný v několika oblastech zároveň.

+3 až +8 bodů:

Úspěšný v povolání, dochází v něm uznání. Má všechny možnosti a schopnosti, aby udělal velkou kariéru. Přesně ví, co chce.
 

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Skořice pomáhá řidičům lépe se soustředit,
uklidňuje a snižuje podrážděnost...

VŮNĚ ZLEPŠUJÍ ŘIDIČSKÝ UM, MYŠLENÍ A SEX

+2 až –2 body:

Ví, že pro dosažení úspěchu se musí něco udělat, a jedná podle toho. Má šanci být úspěšný, musí se pouze naučit věřit ještě silněji ve svůj úspěch.

–3 až –8 bodů:

V povolání ne příliš úspěšný. Chybí mu důležité předpoklady, aby byl trvale úspěšný. Chce-li se dostat vzhůru, musí se zamyslet nad svými postoji.

–9 a méně bodů:

V povolání mnoho omylů a neúspěchů. K úspěšnosti mu chybí rozhodující předpoklady. Není ochoten nechat se povoláním pohltit.

–12 bodů a méně:

Vůbec nic se mu nedaří. Musí zcela změnit své postoje.
 
dp
Přečtěte si také

Diskuse: Čtení z ruky 3 – Úspěch v povolání

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci