Eva, Daniel a Jitka, silná trojka prosince

2.12.2011 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
VIDEO – V dalším díle našeho seriálu o nejčastějších křestních jménech se představí velmi výrazná prosincová jména: Eva, Daniel a Jitka.

numerologie

Každé jméno nese svoje originální vlastnosti, ale jedno mají společné: jejich nositelé jsou silné osobnosti. Na titulním snímku jedna z nejznámějších českých Ev doma i ve světě – modelka Eva Herzigová.

5. 12. JITKA

Celkové číslo 6 (15)
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 1 (10)
Realizační číslo 5
Duševní číslo oslovení: Jitko KI 1DČ 6 (15), Jituško KI 1, DČ 1 (19), Jituš KI 1, DČ 4 (13)

Jitka pak vznikla zřejmě z tvaru Jutta (česky Juta), což je německá zkrácenina Judity. Základem je hebrejské Jehúdíth, což přímo znamená „Židovka“ nebo „žena z Judeje“, vykládá se jako „vyznavačka“ ve smyslu „uznávaná žena, která si zaslouží úctu“.

Jméno dodávající skryté kouzlo a šarm, podporující sebeúctu a ambice spolu s odvahou a odhodláním. Energie jména ale také skrývá past v podobě přísné masky, pod kterou Jitka skrývá své city.

Samostatná a rozhodná

Je aktivní, dynamická, sebevědomá osobnost, samostatná a rozhodná. Je odhodlaná uplatnit a prosadit své talenty. Mívá dost jasně vymezené hodnoty a zásady. Prosazuje si je bez ohledu na to, v jakém jsou vztahu k zažitým konvencím. Jsou prostě její a ona se jimi bude řídit.


Jitka Čvančarová, česká herečka

Jitka je rozený učitel, který automaticky předává své znalosti druhým. Tím si naplňuje své potřeby zkvalitňovat a kultivovat prostředí kolem sebe. Jméno jí dodává cit pro harmonii a Jitka se snaží vylaďovat kolem sebe to, co vnímá jako nesourodé. Druhé tím opečovává a někdy i inspiruje. Zejména její nadšení, zvídavost a ochutnávání všeho, co jí život nabízí, je pro druhé přínosné.

Zkrátka vyčnívá

Je schopná vnímat mnoho podnětů najednou, a zejména když jde o realizaci jejích nápadů, je cílevědomá. Dokáže se oprostit od nepodstatných věcí, řešit vše razantně, logikou a rozumem. Dokáže zvládnout i různorodé obory od techniky po umění, mívá dobrý cit pro finance.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Jitka je často vůdčí osobností, aniž to vědomě chce, nebo je svérázná a osobitá, takže zkrátka vyčnívá. Jede si svou cestou, jestliže se k ní někdo přidá, je respektován, ale jen za předpokladu, že má potřebné kvality a je poctivý. Nemá ráda mluvky, zbytečná prodlení.

Negativa

Jitka je osobitá, hned tak jí někdo nestačí a ona sama se jen těžko přizpůsobuje. Je pragmatická a upravuje si někdy realitu tak, aby vypadala, jak potřebuje ona. Ostatním ji také v této upravené formě prezentuje, proto se může s druhými v mnohém rozcházet.


Jitka Kocurová, modelka a herečka

Má tendenci se přetěžovat a brát si na sebe vezme víc, než unese. Neodhadne své možnosti, rozjede víc akcí najednou, je roztěkaná, zbrkle se rozhoduje nebo se zasekne v rozhodování úplně. Nedotahuje své záměry do konce a snaží se manipulovat s druhými, aby získala podporu a pomoc, nedokáže si připustit, že by něco nezvládla.

Jitka ve skrytu duše může skrývat úzkosti, které maskuje právě svou akčností a tím, jak druhé poučuje a napravuje. Chce v podstatě vidět svět krásný a bývá i trochu romantik, jenže to druzí ani za její vnější maskou nemohou postřehnout. Jitka jim málokdy dá nahlédnout do svých skutečných pocitů. Své žaly si řeší ve svém nitru sama.

V partnerských vztazích díky svým nárokům může mít problémy a také paradoxně to je oblast jejího života, kdy dělá špatné volby. Buď je využívána anebo využívá druhé. Ani v jednom případě není šťastná. Řeší to útěkem do práce, ke koníčkům, za svými sny. Vysvětluje si to jako svou potřebu mít hodně prostoru a svobody. Ve skutečnosti doma prahne po citu, laskavosti, luxusu, požitcích, lásce. Chtěla by se cele odevzdat citu a podvolit partnerovi, ale to jí vlivem jména není dáno a tak o tom jen sní.

Doporučení

Jedná se o silné jméno s pestrou energií, které má velký vliv na svou nositelku. Může v řadě případů pomoci k sebevědomí a k probuzení talentů, přijetí ženskosti.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Zdrobnělé oslovení Jituško není vhodné, protože podporuje sebestřednost, upovídanost, zvyšuje nervozitu.

Oslovení Jituš zvyšuje smysl pro řád, stabilizuje psychiku, posiluje vědomí sounáležitosti s druhými, podněcuje pracovitost a zvětšuje úsilí realizovat své cíle.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Jméno Jitka nedoporučuji dávat narozeným v jedničkové dny, tj. 1., 10., 19. a 28. dne v měsíci a také je-li v datu narození kombinace čísel 1 a 6.

17. 12. DANIEL

Celkové číslo 9 (27)
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 6 (15)
Realizační číslo 3 (12)
Duševní číslo oslovení: Danieli, Dane 6 (24), Dany 8

Základem je biblické jméno hebrejského původu Dáníél, které je složeno ze slov dán, „soudit, rozsoudit“, a él, „bůh“. Jméno je tedy vykládáno jako „bůh je můj soudce, mým soudcem je bůh“ ve smyslu pověření k jakémusi poslání – především šíření víry a proroctví - samotným Bohem.

Umí se prosadit

Jméno umožňuje rozvoj vrozených dispozic a potencuje Danielovu úspěšnost a prosazení vlastních myšlenek v životě. Podporuje mužskou energii a charismatický šarm, sebejistotu a psychickou stabilitu.

Potřebuje mít ve svém životě řád a zavést určitý systém, který je odrazovým můstkem pro jeho aktivity a záměry. Buduje si pocit bezpečí a jistoty, o které se opírá a které ho chrání před chaosem, v němž by se nevyznal. Tímto přístupem je vzorem a zároveň oporou pro druhé. Mnozí u něj hledají radu a pomoc, podporu či spoléhají na jeho úsudek.


Daniel Landa, zpěvák, skladatel, herec, automobilový závodník.

Danielovi záleží na určité harmonii a rovnováze v jeho okolí, a tak se aktivně zapojuje do procesů, jež mají udržovat vyladění ve společnosti. Svůj vliv, váhu svého slova i úsilí vrhá do vytvoření klidu, dohody a efektivity ve všem, co si vezme na starost.

Bystrý úsudek

Má smysl pro detail, bystrý úsudek a řadu ideálů, které by chtěl v životě zrealizovat. Je pracovitý a vytrvalý, takže se mu to většinou daří. Umí druhé přesvědčit a zaujmout pro své nápady. Umí kolem sebe shromáždit lidi, kteří mu pomáhají. Chce za sebou vidět výsledky a to také vyžaduje od ostatních. Je ale uznalý a dovede ocenit poctivou práci.

Daniel rád patří k nějakému společenství. Má rád své vymezené místo. Má rád zábavu a společnost, ale přesto bývá jeho duše plachá i nejistá, zvažující a pochybující. I malý neúspěch ohrozí jeho sebeúctu.

Negativa

Daniel bývá konzervativní ve svých postojích, co jemu vyhovuje, to odmítá změnit, i když by to pro druhé bylo úlevné. Přišel by o určitou jistotu a část svého vybudovaného bezpečí a byl by vystaven změně. Nejde u něj o lenost, ale spíš o strach a skrývané obavy ze ztráty kontroly, ale i ze selhání. Daniel se cítí stále vázán zodpovědností za druhé, byť o to není žádán.


Daniel Defoe, anglický spisovatel, literární otec Robinsona Crusoa

Díky svému „otcovskému“ přístupu může být zneužíván. Ale na druhou stranu také on využívá těch méně samostatných kolem sebe, aby si z nich budoval síť pomocníků, kteří budou slepě poslouchat. Daniel dovede být kritický pedant, který bazíruje na detailech a druhé sekýruje.

Daniel může vztahy a kvalitu lidí hodnotit podle výkonu a úspěšnosti. Příliš sklouzne do rozumového a analytického hodnocení citů. Nalhává si realitu tak, aby vyhovovala jeho potřebám, zejména doma bývá despotický, byť si jeho rodina nemůže stěžovat na materiální zajištění.

Doporučení

Jméno Daniel je složené ze silných energií. Může v řadě případů pomoci k uplatnění se v životě, dodání cílů, a navíc podporuje mužskou energii.

ČAKRATAJEMSTVÍ KAMENŮ:

JAK PŮSOBÍ NA ČAKRY

Oslovení Dany vhodně podporuje analytické myšlení, podnikavost, dodává sílu čelit překážkám a postavit se výzvám, stabilizuje psychiku.

U jména Daniel záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. Je proto dobré poradit se s numerologem.

24. 12. EVA

Celkové číslo 1 (10)
Klíčová iniciála 5
Duševní číslo 6
Realizační číslo 4
Duševní číslo oslovení: Evo, Evino, Evko, Evičko 11, 2 (20), Evi KI 5, DČ 5 (14)

Biblické symbolické jméno Eva je hebrejského původu a znělo Chavvá(h) resp. Havvá(h). Doslova znamená „živá“, přeneseně pak „životodárná“ či „matka života“. Zkrátka – pramáti Eva. Slovanskou obdobou je jméno Živa.

Silný potenciál

Jméno Eva nese silný energetický potenciál. Připomíná Evě, aby si uvědomila své lidství a s tím spojené ego a svou vůlí roztáčela kolo svého osudu. Oproti Adamovi ale jméno přidává daleko víc vnímavosti k lidskému utrpení, přispívá k pochopení složitostí života a vztahovosti. Dopřává najít Evě skutečné duchovní hodnoty propojené s intuicí a nadhledem.

Video
Eva Pilarová a její hity

Jméno vnáší Evě do duše jistý rozpor. Na jedné straně stojí vědomí si vlastní ceny, sebeúcta, hrdost, velká touha být sama sebou a mít své originální cíle. Na straně druhé je nutnost podřídit se, pasivně přijmout omezení, už jen tím, že mateřství a ženství je úděl, ze kterého se nejde vyvázat a osvobodit. Jméno vše pak slaďuje dohromady a umožňuje najít řešení – vlastní vůli a rozhodování, jak se k životním zkouškám postavit.

Věčný hledač

Navíc Eva zkoumá smysluplnost ve svém konání i v zákonitostech života. Je tedy jakýsi věčný hledač a to bývá jejím nevyčerpatelným hnacím motorem. Je však třeba počítat s tím, že díky tomuto jménu vstupuje do života Evy prvek náhody a nečekaných životních zkoušek víc než u většiny ostatních jmen.

Jméno Evě dodává velkou vnímavost a intuici, podporuje její přirozené instinkty tak, jako by vnímala své okolí všemi póry svého těla. Výborně všechny podněty vyhodnocuje, propojuje zdánlivě nesouvislé věci a získává tak informace, které jsou pro druhé přínosné a na jejichž základě se umí dobře rozhodovat.

Eva je pracovitá a cílevědomá. Dokáže dobře zrealizovat své nápady, proměnit je v hmatatelné výsledky. Materiální hodnoty podporují její sebevědomí a uspokojují ji.

Svobodomyslná

Má svobodomyslnou povahu, a byť ji spoutává nutnost každodenní obživy, potřeba budovat si zázemí a jistoty, vždy si dopřává luxus svobodné mysli, originálních postojů, nenechává se jen tak lehce svazovat a rozhodně se nepřizpůsobuje, když to její okolí vyžaduje pod tlakem. Jestliže skloní hlavu, pak je to proto, že ona sama chce a že se přesvědčila, že je to tak vhodné.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT:

Skořice pomáhá řidičům lépe se soustředit,
uklidňuje a snižuje podrážděnost.

VŮNĚ ZLEPŠUJÍ ŘIDIČSKÝ UM, MYŠLENÍ I SEX

Eva má přirozený nadhled, umí si své vnitřní běsy uschovat a rozumově pohlížet na realitu. Je v ní skryto smíření se svým ženstvím ve smyslu určité bezmoci proti osudovosti, náhodám, proti tomu, že život nemůže řídit jen sama svou vůlí, ale že podléhá citům, vztahům a lásce.

Jméno výrazně posiluje vnitřní krásu nositelky, jakousi přirozenou moudrost. Eva pod jeho vlivem zraje rychleji a velmi kvalitně, protože její moudření je často katalyzováno bolestnými zkušenostmi.

Negativa

Rozpornost a dynamičnost energie jména neusnadňuje Evě život. Stále ji vhání do dvojakých postojů. Jakoby ji rozpolcovala potřeba materiálního zázemí a svobodného vyjádření, v němž jde o jiné hodnoty. Proto se Eva stále pohybuje mezi přízemními potřebami a může se donekonečna honit za penězi, požitky, majetkem a povrchností.

To se snaží vyvážit tvořivostí, pomocí a inspirujícím vlivem na druhé, ale i pošetilými úniky před realitou. Může žít jen svými tužbami a snít o jiném světě, než v jakém žije. Nebo je naopak svobodomyslná a jen ona sama o sobě rozhoduje, ale v tom také nenachází štěstí, protože ji chybí určité potřebné podřízení se a obětování pro druhého. Eva buď celý život žije v těchto rozporech a neumí být spokojená s ničím a stále hledá štěstí.


Eva Jiřičná - česká architektka a designérka

Nebo pochopí, že každá etapa života s sebou nese jiné možnosti, počká si a těší se z toho, co právě je. Jenže při Evině dynamičnosti, netrpělivosti a zbrklosti je to občas nesnadný úkol, výzva na celý život.

Doporučení

Jde o významně silné jméno, které si žije vlastní život a svému nositeli realitu nezjednodušuje, naopak ho nutí k věčnému hledání. Na druhou stranu umožňuje prožít velmi pestrý, kvalitní a smysluplný život, ve kterém lze odhalit řadu tajemství.

Oslovení Evi není zrovna nejvhodnější, posiluje svobodomyslnost, roztěkanost, zbrklý úsudek a ztěžuje dosáhnout pocitu spokojenosti.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby z výše uvedených vlastností projeví víc. U některých kombinací (např. u dat s převahou čísel 3, 6, 7, 8, 9) je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno Eva, jsou-li v datu narození vícečetné pětky nebo narozeným v pětkové dny, tj. 5., 14., a 23. dne v měsíci.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Eva, Daniel a Jitka, silná trojka prosince

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci