Zvídavá Jiřina, vůdce Miroslav a houževnatá Soňa

2.1.2015 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
VIDEO – V numerologickém seznamování se 100 nejčastějších křestních jmen se v tomto pokračování našeho seriálu budeme věnovat Jiřině, Miroslavovi a Soně.

NUMEROLOGIE

Asi každý z nás nějakou Jiřinku zná, ovšem snad každý si určitě vzpomene na oblíbenou herečku Jiřinu Bohdalovou (na titulním snímku), která je podle svých vlastních slov divadelní herečkou odmala. A role filmové začala ztvárňovat již ve svých šesti letech debutem ve filmu Pižla a Žižla na cestách (1937).

Také další dvě jména nesou zástupy známých osobností. Za všechny uveďme herce Miroslava Donutila a norskou krasobruslařku a herečku Sonju Henie, kromě jiného i desetinásobnou mistryni světa.

Jakou energií posiluje nositele právě to dnešní jméno? Na tuto otázku umí odpovědět numerologie – umí popsat energii písmen a dešifrovat ji převedením do číselného kódu.

Čtenáři, kteří na naše stránky přišli poprvé, nebo si potřebují osvěžit zásady, podle nichž jména ovlivňují své nositele, by měli nejdříve číst zde.

15. 2. JIŘINA

Celkové číslo (1+9+9+9+5+1=34) 7
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 1 (19)
Realizační číslo 6 (15)
Duševní číslo oslovení: Jiřino, Jiřinko, Jířo, Jiřko, Jirčo 6 (24, 15)

Jméno Jiřina je řeckého původu a jde o ženskou formu jména Jiří. Základem je slovo geórgos – „zemědělec“ nebo „rolník“. Jiřina, ale také její španělská varianta Jorga nebo anglická Georgia, je tedy „zušlechťovatelka země“.

Květina jiřina je pojmenována podle ní a nikoliv naopak. Avšak je pravdou, že díky této květině se zájem o jméno zvýšil, protože začalo být spojováno s konkrétní krásou: „ze zušlechtěné země vykvétající“.

Video
Jedna z nesčetných televizních scének Jiřiny Bohdalové s Vladimírem Dvořákem – tato je ze Silvestra 1988.

Citlivá, tvořivá a nápaditá

Energeticky silné jméno Jiřina posiluje osobitost jeho nositelky a připravuje pro ni život plný zkoušek a zážitků. Jméno dělá z Jiřiny citlivou bytost, jež má smysl pro vše krásné a esteticky hodnotné.

Jiřina je díky tomu tvořivá a nápaditá. Vyčnívá z řady svou zvídavostí, sebevědomím a originalitou. Nepatří mezi ty, co stojí v koutě a co čekají, až si je druzí najdou. Jde štěstí vstříc, a to už jen tím, že chce zrealizovat, co si vzala do hlavy.

JAK BÝT KRÁSNÁ
PODLE MĚSÍCE

Energie jména Jiřina zvyšuje aktivitu podpořenou značným odhodláním, tvrdohlavostí a odvahou.

Má nejvyšší cíle

Náročná je Jiřina nejen na sebe, ale i na druhé. Je zodpovědná a má vysoké cíle. Chce, aby byla finančně spokojená, hmotně zabezpečená, citově nestrádala, aby dobře vybila svou energii ve svých koníčcích, a také hledá smysl života.

Zkouší, co všechno si může v životě k sobě i druhým dovolit, hledá tu správnou mez. Je pokušitel sebe i druhých, jenže má při tom andělskou tvář.

Jiřina potřebuje citové zázemí a je svou duší často nenapravitelný romantik. Proto překvapí svou praktičností, smyslem pro obchod, vyjednávání a diplomacii. Je pro ni důležité harmonizovat prostředí, kam přijde, ať už esteticky, nebo svým šarmem.

Negativa

Někdy Jiřina pokouší hranice svých možností či těch druhých až nadmíru. Jako by teprve zkušenostmi zrála a učila se empatii. Může se cítit chladná, kriticky a „spravedlivě“ pojmenovávat dění kolem sebe. Vše je ovšem, bohužel, viděno pouze z jejího úhlu pohledu. Problém bývá v tom, že proklamované sebevědomí navenek může být jen maskou překrývající její nerozhodnost, pochybnosti o sobě.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Sebemenší nezdar Jiřinu sice vybičuje k aktivitě a zdokonalování, ale také dost zatočí s její duševní rovnováhou. Je pak schopná nevidět realitu, ale nasadit si pomyslné růžové brýle na oči. Nalhávat sobě i druhým, manipulovat a splétat do přediva svých tužeb své okolí.

Buduje závislost na sobě nebo naopak na vnějších okolnostech a trvá jí dlouho, než pozná pravou realitu, už jen z toho důvodu, že ta nebývá lichotivá, harmonická a bolí.

Doporučení

Jméno Jiřina dodává osobnosti kouzlo, posiluje ženskost. Díky jemu se dá kvalitně v životě zrát a prožít tak bohatý a smysluplný život.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno Jiřina, je-li v datu narození kombinace čísel 1, 6 a 7.

6. 3. MIROSLAV

Celkové číslo (4+9+9+6+1+3+1+4=37) 1
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 7 (16)
Realizační číslo 3 (21)
Duševní číslo oslovení: Miroslave, Mirku 3 (21), Míro 6 (15), Slávku 4

Miroslav je praslovanské a velmi rozšířené jméno, jehož význam se zdá jednoznačný: „slavný mírem, slavící mír, mírumilovný“. Jenže původně byl jeho význam vnímán jinak.

Skládá se z těchto dvou slov: ze slova mir – původně staroslověnsky znělo „mirь“ či „měrь“ (podobně tomu bylo i ve starogermánštině s „mari“, gótštině „mȩr“) a znamenalo „moc a slávu“ nebo „svět“ a teprve později získalo význam dnešního „mír“ – a ze slova slavь – „slavný“.

keltský horoskopKELTSKÝ
HOROSKOP

Význam náčelnického jména Miroslav je – nadneseně řečeno – silný a mocný, tudíž i slavný ve světě natolik, že vzbuzuje takovou vážnost, že může „panovat v míru a pokoji“.

Pro vůdčí typy

Miroslav je jméno pro vůdčí typy, co mají pevně nohy na zemi, jsou ukotveni v realitě a hlavou s ideály míří do nebes. Miroslav dovede druhé nadchnout pro své záměry, výborně argumentovat, inspirovat.

Díky jménu má skvělý intelekt, bystrý postřeh, kritickou a analyzující mysl se smyslem pro detail, s tvořivým, ale zároveň rozumovým a pragmatickým přístupem k životu. Dovede rychle reagovat na změněné situace, nacházet řešení.


Herec Miroslav Donutil

Podněty kolem sebe Miroslav bystře vyhodnocuje – jako by měl rentgenové oči a skenoval druhé lidi a viděl jim do jejich myslí. Takže rozumí dobře druhým, nedělá si příliš iluze o druhých ani o životě.

Nebojí se risku

Miroslav potřebuje budovat pro sebe i druhé dobré zázemí a materiální základnu. Má praktické myšlení, je pracovitý, rád vidí výsledky své práce a dovede ocenit výkonnost druhých.

Chce někam směřovat, má své cíle. Potřebuje pro sebe rozlet, šanci a prostor, kam může růst. Mirek zkouší, kam až mu dovolí život, jeho schopnosti a jeho okolí růst, rád přijímá výzvy a nebojí se i určité míry risku. To samé dopřává i lidem kolem sebe.

Negativa

V osobních vztazích se nejvíce projevují negativní vibrace jména Miroslav: žárlivost, touha vlastnit druhého, nepropojení svého rozumu se svými city. Jakoby se Miroslav obával sám sebe, nechtěl si připustit hloubku svých emocí a jejich potřebu.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Barvy nemluví a přece jsou slyšet
Pro všední dny: Jak si udržet krásu
Třetí život máme všichni. A kdy?
Versailles má unikátní muzeum vůní

Miroslavem proklamované vyšší poslání razit cestu druhým může zastírat jeho strach ze sounáležitosti s nejbližšími – utíklá před city, protože se obává, že jde o projev slabosti.

Miroslav si může vytvořit kritické černobílé vidění světa, které jednoznačně pojmenovává správné a špatné. Tím se vše stává jasné a přehledné.

Uzavírá se do tohoto zjednodušeného světa, působí naivně, ale i konzervativně, blokuje se jeho komunikace s okolím. Trpí pocity nepochopení a zrady, je nedůtklivý, hněvivý.

Doporučení

Je to jméno, kdy pozitiva převažují nad jeho negativy, už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících potřebnou kapku štěstí.

Oslovení Míro zjemňuje a nalaďuje na souznění, dohodu, podporuje smysl pro rodinné hodnoty, péči o druhé, a navíc posiluje paměť, příklon k estetickým hodnotám.

Avšak oslovení Slávku nepřidává žádné výjimečné energie, jen potvrzuje výše uvedenou charakteristiku, navíc se ztrácí hodně z původní energie jména.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Může v řadě případů pomoci, záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází.

U některých kombinací (například může být dobrou protiváhou u dat s převahou energie v rovině senzitivity, tj. s čísly 2, 5 a 8) je jméno Miroslav vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

28. 3. SOŇA

Celkové číslo (1+6+5+1=13) 4
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 7
Realizační číslo 6
Duševní číslo oslovení: Soňo, Soňko, Soničko, Soninko 3 (12, 21), Soni 6 (15)

Jde o slovanskou familiární variantu původně řeckého jména Sofie. Základem je slovo sofía „moudrost“. Jméno tedy o své nositelce vypovídá, že je „bystrá, nápaditá, a především moudrá a vzdělaná“.

Jméno Soňa přináší energii pracovitosti a zručnosti, dodává tvořivost, vynalézavost, cit pro krásu, umění, citlivost, zjemňuje duši a podporuje půvab. Soňa bývá ochraňovatel správných a pravdivých principů, morálních hodnot.

Soňa je vnímavá, zvídavá, má bystrý postřeh, je pozorná ke všemu, co se kolem ní děje. Chce využít všechny možnosti, které jí život nabízí. Soňa si především chce budovat dobré zázemí, a to nejen rodinné.

Praktická a houževnatá

Pro Soňu je důležité vnímat okolí jako svou širokou rodinu. Svou vnitřní sílu a moudrost proto ochotně předává svému okolí. Navíc učí druhé i smyslu pro praktičnost.


Krasobruslařka Sonja Henie

Sama chce být Soňa soběstačná, stát na svých nohách. Nebojí se přijímat realitu takovou, jaká je, umí překonávat překážky praktickým způsobem, krok po kroku se naučit jim rozumět. Díky své tvořivosti a myšlenkové obratnosti nachází originální přístupy.

Je ve svých cílech vytrvalá a houževnatá. Je pro druhé inspirátorkou hodnou následování. Ale není to vůdce, který by chtěl druhé vést, ale jen je svým příkladem směrovat.

Soňa chce dostávat za své kvality i dostatečné ocenění, získat zadostiučinění. Vůči druhým bývá laskavá, s nadhledem k lidským slabostem. Byť je praktická a drží se při zemi, potřebuje žít ve spojení s duchovními aspekty.

Negativa

Soňa díky své vytrvalosti lpí na řádu, který už dávno není funkční, setrvává pak v podmínkách, které ji spíš ubližují, vyčerpávají, aniž to ona sama vidí. Nemá dost odvahy a odhodlání, podceňuje sama sebe.

Upře své síly tam, kde je úspěšná, a neřeší své obtíže. Druhými je pak považovaná za neúměrně ambiciózní a ctižádostivou.

Neumí si ale nastavit hranice své obětavosti a bývá druhými využívána. Přitom ale neztrácí svou hrdost, kterou ale uplatňuje ve chvílích, kdy se takový postoj obrací proti ní. Je vztahovačná, vybíjí si svou frustraci nemístným poučováním, peskováním, kousavou kritikou.

ČTENÍ Z RUKY

Soňa dokáže být vznětlivá, vyčítat, manipulovat s druhými, dávat najevo svou nespokojenost a hledat viníky všude kolem sebe. Někdy zkouší, co druzí z její strany vydrží, jako by sama zkoušela, co si může dovolit, co jí projde.

Může také trpět závislostí na tom, co vybudovala a neochotou se vzdát dosažených výhod. Zacyklí se v konzervativních či spíš obranných postojích. Tím ale spíš zakrývá velká zranění ve svém nitru, kterých se jen těžko zbavuje.

Doporučení

Soňa je jméno s pevnou osou energie, které umožňuje velký rozvoj a přitom dodává ženské kouzlo. Může v řadě případů pomoci.

Oslovení Soni není příliš šťastné, protože zvyšuje nerozhodnost, snižuje rozumový nadhled a odčerpává sebedůvěru. Přidává tvořivosti a posiluje paměť a učenlivost.

Hodně opět záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (například u dat s převahou čísel 2, 8 a 9) je jméno Soňa vhodnou volbou. Je proto dobré i tady se poradit s numerologem.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Zvídavá Jiřina, vůdce Miroslav a houževnatá Soňa

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci