Josef, Kamila a Františka – vizionáři a velká srdce

9.3.2014 00:30   |   Ezoterika - 100 JMEN
V seriálu o nejčastějších křestních jménech z pohledu numerologie přichází na řadu výklad trojice jmen, která znamenají vnímavost k problémům druhých a velké srdce i vůdčí potenciál toho, kdo vede druhé vpřed za vizí, zároveň ale kladou na své nositele značné nároky.

numerologie a jména

Mezi nositeli najdeme například českého herce a idol mnoha žen Josefa Abrháma (na titulním snímku), francouzskou spisovatelku Françoise Sagan či legendární českou televizní hlasatelku Kamilu Moučkovou.

Čtenáře, kteří by měli zájem si osvěžit základy toho, jak se zjišťuje, jakou energií křestní jméno posiluje svého nositele, mohou se podívat na informace zde, kde je k dispozici podrobné vysvětlení.

9. 3. FRANTIŠKA

Celkové číslo (6+9+1+5+2+9+1+2+1=36) 9
Klíčová iniciála 6
Duševní číslo 11
Realizační číslo 7 (25)
Duševní číslo oslovení: Františko, Fanko, Fráňo 7 (16), Fany 8, Fanynko 5 (14)

Františka je ženským protějškem jména František, které původně ani nebylo skutečným poctivým jménem, ale přezdívkou. V dětství tak totiž říkali italskému chlapci Giovannimu (tj. český Jan), který se až zázračně lehce naučil francouzsky a vyřizoval v tomto jazyce svému otci veškerou obchodní korespondenci.

Francesco čili „Francouzek“ nebyl nikdo jiný než pozdější světec František z Assisi. Jeho jméno si pak dávali všichni, kdo jej obdivovali a chtěli následovat jeho příkladu, ženy nevyjímaje.

Jméno přináší určitou míru idealismu, vnímavosti k problémům druhých, laskavost, otevřenou náruč všem potřebným a velké srdce. Podporuje vrozené talenty a dispozice a dodává Františce odvahu a odhodlání prosadit si je.

Je pro ni spíš důležité, že hledá, pokouší se a objevuje, než že si skutečně osahá výsledky své práce. Ostatně její činnost je zaměřena spíš na nehmotné ideály a cíle.

Září kouzlem osobnosti

Františka potřebuje věnovat své úsilí na zkrášlování svého okolí, komunikaci s lidmi. Je citlivá na jejich trable, soucitná, a díky svému postřehu, smyslu pro detail a touhy po pochopení dokáže druhým poradit, „vyhmátnout“ tu správnou podstatu problému.

Její pohled a názor směřující hluboko pod povrch, a navíc často s moudrým nadhledem je pro druhé inspirující, objevný a přínosný.


Françoise Sagan, francouzská spisovatelka a dramatička (1935 - 2004)

Františka září svým vnitřním kouzlem osobnosti, které není závislé na fyzické kráse ani věku. To vše koření její smysl pro humor a nadhled. Její potřeba dobrat se pravdy a vnitřní morální zákon v ní z ní činí smírčí postavu.

Zkoumavá duše

Dovede bystře pracovat s podněty ze svého okolí, které zachycuje svou intuicí, vytřídí ty podstatné a vhodně je použije pro vytvoření dohody, k jednání nebo k plánování akcí. Je dobrým zdrojem znalostí, zpráv a informací.

Františka má v sobě skrytou značnou dynamiku. Pod laskavou slupkou se skrývá zkoumavá duše, která často Františku žene k různým zkouškám své odolnosti, prověřování vlastních morálních postojů.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Často tedy Františka prochází nelehkými životními peripetiemi, které si víceméně svými postoji způsobuje sama. Je pro ni důležité nezpronevěřit se své potřebě žít ve smysluplných hodnotách, může tomu podřizovat i své city a osobní život, obětovat se.

Negativa

Františka má potřebu vše kolem sebe harmonizovat a zdokonalovat, a protože bývá i nadána tvořivostí, dělá to opravdu zodpovědně, ráda a naplno. Bývá idealistka s romantickým pohledem na svět a vydává se všanc nepochopení.

Tvrdohlavě si stojí na tom, co považuje za správné, a uplatňuje do důsledku své představy. Může v tom chybět určitý ohled i na názory druhých i neschopnost rozpoznat podstatné od nedůležitého.

Sama se pak ztrácí v přemíře informací, podnětů, jedná chaoticky, nerovnovážně. Chvíli zbrkle rozhoduje plna nadšení a vzápětí mění své rozhodnutí, podrobuje ho kritice, přehodnocování, ztrácí sebedůvěru, je nedůvěřivá i vůči druhým. Zkouší, co vydrží nejen ona, ale i její okolí.

Čtení z ruky

Františčiny ideály se mohou míjet s realitou. Může se uchylovat i ke snění o tom, “co by všechno mohla, kdyby…“. Hledá viníka, který znemožňuje její seberealizaci, je lenivá, vymlouvá se, zametá problémy pod koberec, je liknavá.

V podstatě se jen zaobírá informacemi bez ladu a skladu, klevetí a bezobsažně tlachá.

Doporučení

Jméno s dobrým potenciálem podporujícím zrání osobnosti a ženskou energii.

 • Může být dobrou protiváhou příliš „zemitým a rozumovým“ energiím. Dobře tedy vyvažuje data narození s převahou čísel 3, 4 a 8.
 • Oslovení Fany přidává logické myšlení, větší urputnost v sebeprosazení, dravou dynamiku, která pomáhá ke stabilitě a vyrovnanosti mezi tím, co dává a co od druhých bere.
 • Zdrobnělé oslovení Fanynko podporuje srdečnost, svobodomyslnost, odhodlání a odvahu, nadšení pro nové, uplatnění vlastní vůle. Nicméně nepomáhá být více ukotvená v realitě.
 • Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. Je proto dobré poradit se s numerologem.

19. 3. JOSEF

Celkové číslo (1+6+1+5+6=19) 1
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 11
Realizační číslo 8
Duševní číslo oslovení: Josefe 7 (16), Josko, Jožko, Jožo 3 (12), Jožine 2 (20), Pepo 11, Pepíku, Pepíčku, Pepku 8 (17
)

Základem jména je hebrejské jóséph, tedy přídavné jméno, jež znamená „přidávající“, „pokračující“ a kde Jó- je zkráceným tvarem božího jména Jahve, Jehova (tedy J(eh)ó).

Jméno můžeme chápat jako „toho, kdo bude pokračovat, kdo rozhojní“ ve smyslu „s pomocí Boží, a díky jeho vůli“. Josef je tedy ten, kdo v pokračuje v božím díle, něco k tomu přidává nebo rozmnožuje.

Vede za vizí

Toto jméno má mnoho domáckých podob, a to nejenom u nás, ale takřka po celém světě. Základem běžného českého oslovení Pepo je italské Beppe. Jedná se o zkratku italské podoby jména Giuseppe, které se zkrátilo na Seppe, z něhož různými dalšími cestami vzniklo ono Beppe, a konečně i náš Pepík.


Josef Abrhám v TV seriálu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů (2013) jako Fotios, patriarcha konstantinopolský, který inicioval misi věrozvěstů na Velkou Moravu

Jméno s sebou nese vůdčí potenciál toho, kdo vede druhé někam vpřed za vizí, především svou jedinečností, originalitou a svérázným přístupem k životu.

Josef je prostě svůj. Bývá přesvědčivý, spolehlivý, vzbuzující důvěru. Ze jména vyzařuje pochopení pro druhé, ochota pomoci a soucítit s druhými a také stabilita, o kterou se ostatní mohou opřít. Právě tato solidnost budí v jeho okolí sympatie.

Josef má ale i další ambice, než jen tak tiše splývat s ostatními. Chce něco dokázat, být vidět, prezentovat se prací, touží po uznání. Druhým se snaží jít příkladem, vytváří cesty a možnosti, aby mohl být následován. Nikoho však nenutí, je na každém z jeho okolí, jestli jeho výzvy přijme.

Tvořivý analytik

Josef nicméně vyžaduje pracovitost a skutečně dobré výsledky práce. Buduje si zabezpečení spíš než majetkem tak postavením ve společnosti, svým věhlasem, postoji, cíli, přístupem k životu.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Josef má analytickou mysl, dobrý postřeh, smysl pro detail, citlivé srdce a potřebu vývoje. Nebojí se změn, často zkouší, kam může zajít ve svém hledání, kde jsou hranice jeho možností.

Jeho přístup je tvořivý a překážky vnímá jako výzvu k intelektuálnímu nebo skutečnému souboji. Přesto je Josef stále připraven dohodnout se. Bývá komunikačně zdatný, dovede argumentovat, přesvědčovat, navíc k tomu používá svou přátelskost a otevřenost, své vlastní prožitky a zkušenost.

Složitá povaha

Josef má složitou, ale velmi citlivou duši, která je založena na stálém přehodnocování dobra a zla, rovnováze egoismu a altruismu. Josef se tak vnitřně pere se svými nedostatky a podporuje své sebevědomí svými úspěchy a talenty.

Proto z něj vyzařuje vnitřní pochopení ostatních i jejich chyb, respekt k životu v celé jeho složitosti. Snad proto mu záleží i na harmonii a pohodě nejen ve vztazích, ale i v prostředí, kde pobývá.

ČAKRATajemství kamenů:

JAK PŮSOBÍ NA ČAKRY

Jak moc se nechá Josef ovládnout svými ambicemi anebo upřednostní přiblížení se k lidem, je jen na jeho rozhodnutí a jeho vůli, kterou může uplatnit, kdykoli bude chtít. Takto na vážkách se vlastně pohybuje celý život a stále musí hlídat svá rozhodnutí a rovnováhu.

Negativa

Josef v honbě za svými cíli, ideály a často i nerealizovatelnými iluzemi může zapomenout kultivovat své vztahy. Neumí si určit hranice, kam až vůči svému okolí může zajít a stále porušovat vyváženost mezi tím, co druhým dává a co si od nich bere.

Jestliže jsou mu nastaveny okolím hranice, dotkne se ho to a považuje to leckdy za zradu, hledá viníka všude kolem sebe. Přijde mu nespravedlivé, že se k němu druzí tak staví.

Přeceňuje význam své osobnosti, může být pyšný a opájet se sám sebou a svými schopnostmi. Může zneužít své autority k vlastnímu prospěchu a získání majetku, k vytváření si závislosti druhých na sobě. Josef umí být nesmlouvavý, nervózní a kritický puntičkář.

Bývá svéhlavý, neústupný, pod vlivem emocí si zjednodušuje vidění světa na černobílo. Teprve zkušenostmi vnímá, co je podstatné a důležité.

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Doporučení

Toto jméno především podporuje osobitost a individualitu danou datem narození, proto hodně záleží na tom, s jakou energií data se spojí. Navíc má Josef značnou řadu oslovení, která mají různorodou energii, jelikož z Josefa dělá Pepu.

 • Obecně řečeno, PEPA je pojmenování, které Josefa víc zlidšťuje, vystavuje ho daleko větším životním zkouškám, podporuje jeho hledání sebe i svého místa v životě, vzbuzuje zdravé pochybnosti o sobě, činí ho přátelštějším, přístupnějším.
 • Výrazně podporuje jeho vztahovost. Dělá z něj radostného společníka, který je připravený pomoci, ale zároveň i potřebující pomoc od druhých.
 • Díky oslovení se zlepšuje jeho intuice a postřeh, více umí pracovat s podněty ze svého okolí, použít je pro vytvoření dohody, k jednání, nebo k plánování akcí. Stává se dobrým zdrojem znalostí, zpráv a informací.
 • Oslovení Pepo zlepšuje sebereflexi a ochotu sám krotit své problematické vlastnosti vnitřní sebekázní.
 • Oslovení Pepíku, Pepíčku, Pepku dodává ambicióznost, ochotu něco dokázat, ale zároveň i citovost a potřebu jít do všeho naplno.
 • Oslovení Josko, Jožko, Jožo zbystřuje myšlení, přispívá k tvořivosti, pod jeho vlivem se jedinec nebere tak vážně, přitom se zvětšuje obětavost a přátelskost, zdravé sebevědomí.
 • Oslovení Jožine zvětšuje vztahovost, intuici, tvořivý přístup, ochotu pomáhat druhým, diplomatičnost, posiluje rozvahu.

Nedoporučuji dávat jméno, jsou-li v datu narození vícečetné jedničky.

31. 5. KAMILA

Celkové číslo (2+1+4+9+3+1=20) 2
Klíčová iniciála 2
Duševní číslo 11
Realizační číslo 9
Duševní číslo oslovení: Kamilo, Kamilko, Kamčo KI 2, DČ 7 (16)

Jméno je odvozené od jména římského rodu Camillů, jehož členové patřili k elitě. Samotné slovo camillus nebo camilla představovalo v latině „hocha nebo dívku vznešeného původu, kteří byli vhodni pro posvátnou chrámovou službu“.

Původně je camill slovo zřejmě semitského nebo dokonce etruského původu, kde označovalo boha Merkura (ostatně v řečtině podobně znějící Kadmos).

Významově jsou to shodná jména, neboť Merkur byl i mj. poslem bohů, tedy jakýmsi zprostředkovatelem mezi bohy a smrtelníky, což camill určený k chrámové službě byl také.

Posila i zátěž

Jméno na svou nositelku klade značné nároky. Na jedné straně posiluje vrozené talenty a dispozice, na straně druhé zatěžuje příliš jednostrannou energií, která jako by potvrzovala nomenologii jména a skutečně vnáší do života filozofický rozměr, hledání hlubšího smyslu života a snad i víry.


Kamila Moučková, legendární televizní a rozhlasová hlasatelka a moderátorka

Kamila má díky vlivu svého jména posílen intelekt, bystrý úsudek, smysl pro detail, intuici, vnímavost vůči druhým. Je aktivní, pracovitá, soustředěná a ochotná.

Dovede naslouchat

Dovede bystře pracovat s podněty ze svého okolí, které zachycuje svou intuicí, vytřídí ty podstatné a vhodně je použije pro vytvoření dohody, k jednání, nebo k plánování akcí. Je dobrým zdrojem znalostí, zpráv a informací.

K tomu se přidává vnitřní síla, která z Kamily září a přitahuje k ní druhé lidi. Dovede naslouchat, díky analytickému myšlení a intuitivnímu vhledu ozřejmí podstatu problému, tím pomůže, inspiruje a učí vidět problémy z nadhledu a jinýma očima. To vše jsou dobré předpoklady k úspěchu.

Negativa

Tyto předpoklady ale nemusí být naplněny, protože jméno přidává ještě energii zdokonalování, která Kamilu nutí vidět nedostatky, obětovat se, dělat ze světa lepší místo k životu.

 • Na první pohled energie bohulibá, jenže není-li vyvážená, může se stát značně problematickou jak pro Kamilu, tak i pro její okolí. Kamila vydává dost energie, aby poučila, podpořila, vysvětlila, kontrolovala, a to i za cenu své oběti.
 • Jméno naplňuje její život velkými touhami a ideály, které jsou často nedosažitelné a neuskutečnitelné.
 • Kamila těžko odhaduje své síly a možnosti, je věčný optimista, který v lidech vidí jen to lepší. Musí se spálit zkušenostmi i víckrát za sebou, než si začne stavět určitá obranná omezení a než se přestane angažovat v životech druhých a realizovat se v nich.
 • Kamila potřebuje určitý řád, o který by se opírala, systém, podle kterého by se orientovala ve složitějších životních situacích, nepropadala chaosu a neutápěla se ve svých emocích.
 • Kamila má sklon budovat si závislosti na vztazích, citech, zapomínat na sebe, ale i na své blízké ve jménu nějaké vyšší pravdy či smyslu.
 • Není-li její invence pochopena, začne být Kamila lítostivá, přecitlivělá, vztahovačná, neadekvátně emotivně reagovat. Může to vnímat jako křivdu, vyhrožovat, vydírat.
 • Buď může začít hledat únik v přílišném risku, adrenalinových nesmyslných aktivitách, lásku vnímat jen skrze intenzivní sex, nebo může rezignovat na život, zatvrdit se a jen lenivě bez zájmu o jakékoli smysluplné hodnoty konzumovat každodenní život, utrácet čas tlacháním, sbíráním plytkých informací a žít jen „na povrchu“.

Doporučení

Je třeba počítat s tím, že díky tomuto jménu vstupuje do života prvek náhody, nečekané tvrdosti životních zkoušek víc než u většiny ostatních jmen. Nicméně je to jméno posilující ženské kouzlo osobnosti a má řadu pozitiv.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT:

Skořice pomáhá řidičům lépe se soustředit,
uklidňuje a snižuje podrážděnost.

VŮNĚ ZLEPŠUJÍ ŘIDIČSKÝ UM, MYŠLENÍ I SEX

 
Jestliže si uvědomíme, že je vlastně doplňkem k základnímu potenciálu danému datem narození, dá se říct, že jméno může být díky své pestrosti přínosem.

Je ale dobré poradit se s numerologem, aby bylo jasné, jak v daném konkrétním případě bude jméno posilovat, a co naopak může být příčinou možných problémů. Např. je vhodnou protiváhou dat narození s převahou čísel 5, 6 a 8.

Nedoporučuji dávat jméno narozeným v dvojkové dny, tj. 2., 11., 20. a 29. dne v měsíci nebo jsou-li v datu narození vícečetné dvojky či převaha kombinace čísel 2 a 9.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Josef, Kamila a Františka – vizionáři a velká srdce

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci