Kristýna, Zuzana a Ladislav jsou jména silné energie

28.6.2013 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
VIDEO – Tentokrát je pokračování numerologického náhledu na nejčastější křestní jména věnováno trojici, jež svým nositelům přináší především nevšední energii. A také nemálo charismatu, učenlivosti a vnímavosti.

čísla a jména

Všechny zmíněné vlastnosti bychom našli i u osobností jako byli či jsou kupříkladu režisér, scenárista a herec Ladislav Smoljak, americká popová zpěvačka Christina Aguilera (na titulním snímku), herečka, tanečnice a moderátorka Kristina Kloubková nebo herečka a zpěvačka Zuzana Norisová.

Jestliže jste už zapomněli, kterak se zjišťuje, jakou energií vás křestní jméno posiluje, podívejte se na informace zde.

27. 6. LADISLAV

Celkové číslo (3+1+4+9+1+3+1+4=26) 8
Klíčová iniciála 3
Duševní číslo 11
Realizační číslo 6 (15)
Duševní číslo oslovení: Ladislave, Láďo KI 3, DČ 7 (16); Slávku KI 1, DČ 4

Toto staré české jméno je jednou z variant k Vladislavovi. Počátky má slovanské, ale v latině a v sousedních zemích, kde nedokázali vyslovit „Vl-“ na začátku tohoto českého jména, začali užívat jen „L-“. Tak z Vladislava vznikl Ladislaus či maďarský László. Toto náčelnické jméno i několika panovníků značí „slavný vládou“.

Vše co je možné

Jméno dává na výběr, co vše si je možné z jeho pestré a výkonné energie zvolit. Může totiž posilovat jak volbu klidného a ne příliš bouřlivého života, nebo naopak podporovat ambice a touhu hodně toho dokázat a poznávat hranice svých možností.

Video
Ladislava Smoljaka (1931 – 2010) máme většinou spojeného s Divadlem Járy Cimrmana. Ukázka je z jejich hry Akt, respektive z přednášky o Cimrmanově filosofii.

Nese v sobě zajímavý potenciál složený jak z tvořivé neklidné a věčně se měnící energie, tak z energie stabilizující, která nutí jasně a jistě si jít za svým cílem, budovat si hmotné zabezpečení a jiné stabilní jistoty.

Nejlépe je využít oba proudy, ale to také dá Ladislavovi dost práce. Energie jeho jména ho neomylně vede někdy náročnou a bolestnou cestou, ale zároveň ho ochraňuje a vždy mu pomáhá najít řešení.

Co takhle politika?

Ladislav musí především nasbírat dost zkušeností a ujasnit si, co vlastně od života chce. Zkoušet své hranice a možnosti. Součástí toho jsou i vztahy k okolí. Ladislav umí být vstřícný a přátelský, se smyslem pro humor, citlivě reagující na žádost o pomoc, bystře radící.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Jeho mysl je zvídavá, s podpořenou inteligencí a pamětí, posílenou logikou a postřehem. Zároveň mu naplno pracuje fantazie a tvořivost. Ladislav je vnímavý, má smysl pro zodpovědné zabezpečení své rodiny.

S tímto jménem by nemělo být problémem podnikat nebo se účastnit politiky. Navíc jméno dodává svěží a harmonizující energii, takže z Ladislava vyzařuje stabilita a zároveň příslib pozitivního překvapení.

Negativa

Ladislav posiluje i v případě, že jeho nositel neudělá zrovna nejlepší volbu, neodhadne své hranice a začne se prosazovat jen proto, aby se posadil, a ne podle svého nadání a schopností.

Mívá nepřiměřené nároky a neodhadne vlastní síly. Zvolí intriky a vypočítavé chování, nalhává si jinou realitu, než jaká je, a nutí druhé, aby tomu důvěřovali.

Ladislav bývá tvrdohlavý a neústupný, i když volí špatnou cestu. Zkouší vlastně, co druzí vydrží, tvrdě a nátlakově a nekompromisně nutí druhé k plnění jeho požadavků, využívá tvořivosti k vlastnímu obohacení.

Zkrátka Ladislav se může dostat na scestí, z rukou se mu vymkne křehce udržovaná rovnováha. To může být i příčinou jeho pádu.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Doporučení

Pozitiva převažují nad jeho negativy už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících potřebnou kapku štěstí. Na druhou stranu si Ladislav musí vždy připomínat, že vše, co přeje a dělá druhým, se mu může v nezmenšené míře vrátit, a to jak v dobrém, tak i v tom zlém, a že je jeho životním mementem zachovávání rovnováhy mezi dáváním a braním.

Oslovení Slávku je dobrým řešením pro to, aby se víc mohl opřít o své ego ve správném slova smyslu jako o kompas pro své rozhodování, lépe realizoval své cíle a byl více vyrovnaný a pracovitější. Nicméně se ztrácí hodně z původní energie jména.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (např. u dat s vícečetnými dvojkami a pětkami) je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno, jsou-li v datu narození vícečetné trojky.

24. 7. KRISTÝNA

Celkové číslo (2+9+9+1+2+7+5+1=36) 9
Klíčová iniciála 2
Duševní číslo 8 (17)
Realizační číslo 1 (19)
Duševní číslo oslovení: Kristýno KI 2, DČ 4 (22); Kristo KI 2, DČ 6 (15); Týno KI 2, DČ 4 (13)

Toto půvabné jméno vychází z latinského tvaru přídavného jména s významem „Kristova, Kristu náležející“ tedy „křesťanka“.

Jméno zesiluje vrozené dispozice, a Kristýně (někdy i Kristině) tím zaručuje rozvoj jejích talentů a automatickou podporu jejích aktivit. Kristýna proto cítí svou vnitřní sílu a je přátelská, vstřícná.

Učenlivá a vnímavá

Je učenlivá, prahne po informacích, zajímají ji různé hádanky a tajemství. Z toho důvodu je citlivá a vnímavá k problémům kolem sebe, dychtivá hledat řešení.

Intuitivně registruje různorodé informace, které zdánlivě nemusí do sebe zapadat, jenže Kristýna je umí pospojovat tak, že dávají zajímavý a novátorský smysl. Se svým smyslem pro detail je připravená každému poradit.


Moderátorka, tanečnice a herečka Kristina Kloubková

Kristýna je systematická a metodická, vnímavá ke lži a nepravdě. Jakoby „slyšela“ falešné tóny, a proto se nenechá tak snadno ošálit slovy.

K druhým je otevřená, komunikující, hledající kompromis a řešení, pečující, citově stabilní. Vlivem jména má dost energie a chuť zapojit se do různorodých aktivit, ke kterým přistupuje poctivě, není povrchní.

Negativa

Energie jména nijak nevyhraňuje v zájmech, a naopak posiluje široký rozmach jejích aktivit, může se začít v množství všeho trochu ztrácet a začít ji ovládat chaos. Není pak schopná rozlišit co je podstatné, a co ne. Začne se zabývat vším se stejnou intenzitou.

Kristýně mohou tak utíkat věci podstatné a zasekne se na detailech. Následkem toho se zvýší míra její nerozhodnosti a váhavost. Z vyrovnané a logicky myslící bytosti je najednou citlivý uzlíček nervů. Skrývá se za masku chladného nezájmu, kousavých komentářů.

ČTENÍ Z RUKY


Kristýna se také může zahltit problémy druhých. Ve své bezbřehé touze po informacích a poznání si nestanoví hranice. Druzí si z ní udělají „vrbu“, která řeší jejich životy.

Není bez citu, a proto to na Kristýnu může dopadat a ona se začne ztrácet v životech jiných. A ovládne ji již výše zmiňovaný chaos. Obzvlášť, nemá-li vybudované pevné vztahové zázemí.

Doporučení

Energie jména je vyvážená a univerzální, takže jde o jméno výhodné a zároveň se silnou a relativně uspořádanou energií.

Oslovení Kristo ji zjemňuje, víc ji zaměřuje na využití svých tvořivých schopností (vztah k umění, technice, studiu), a navíc posiluje paměť. Obrací její pozornost k rodině a k potřebě budovat vztahové zázemí.

Skoro vždy přínosem

Zkrácené oslovení Týno je energeticky srovnatelné s oslovením Kristýno, jen přináší větší vnímavost k sobě, bojovnost, zvyšuje nervozitu, dělá ji akčnější. Ztrácí se ale hodně z původní energie jména.

Toto jméno může být skoro vždy přínosem. Musíme počítat s tím, že je vždy doplňkem k základnímu potenciálu danému datem narození, je proto vhodné poradit se s numerologem, aby bylo jasné, jak v daném konkrétním případě bude jméno posilovat, a co naopak může být příčinou možných problémů.

11. 8. ZUZANA

Celkové číslo (8+3+8+1+5+1=26) 8
Klíčová iniciála 8
Duševní číslo 5
Realizační číslo 3 (21)
Duševní číslo oslovení: Zuzano KI 8, DČ 1 (10); Zuzko KI 8, DČ 9; Zuzi KI 8, DČ 3

Krásné květinové jméno, jež má původ snad v egyptském pojmenování květu lotosu, určitě však v hebrejském pojmenování „lilie“ šóšanná, což se do slovanských jazyků dostalo jako pojmenování zase jiné květiny – „sasanky“.

Jméno Zuzana činí ze svých nositelek zajímavé bytosti. Nese v sobě silnou energii výrazně podporující ženství, která vytváří dynamickou osobnost navenek stabilní a pohodovou. Pod tím se ale skrývá určitá dvojakost.

Přináší charisma

Propojení vášně, velké energičnosti s touhou po neměnnosti a klidu. Aktivita i pasivita. Jméno na jednu stranu dodává Zuzaně určité charisma, vyváženost, tušenou vnitřní sílu, něhu a vnímavost, mateřské pochopení.


Slovenská zpěvačka a herečka Zuzana Norisová

Na druhou stranu Zuzana často překvapí nevypočitatelností, výstřednostmi, proměnlivostí, marnivostí a náladovostí, emotivními výlevy a nevyrovnanými reakcemi, ale i smyslem pro humor.

Pod vlivem tohoto jména je Zuzana obdařena vědomím si své síly a moci plynoucí z jejího ženství, snaží se také tímto způsobem prosadit. Stejně jako dovede využívat ženské krásy a vyzývavosti, tak potřebuje pečovat o druhé, starat se o ně, zajišťovat stabilitu rodinného krbu.

Chce být oceněna

Zuzana přistupuje ke své práci s tvořivostí a elánem, snaží se dosahovat co nejlepších výsledků. Nutí sebe i druhé poctivě pracovat. Má velký smysl pro spravedlnost a vyvažování zásluh. Chce být oceněna a umí si o to i říct.

Spíš se jeho nositelka uplatní tam, kde se něco děje, kde je potřeba trochu vládnout a držet nějaký řád, být autoritou a podporou pro druhé. Ráda vše ve svém okolí uvádí do stavu rovnováhy a klidu, umí najít prostředky i cesty, jak dospět k tomuto svému cíli.

Dovede dát hodně energie i do toho, aby její práce nepřišla vniveč, což ale není vždy pro dobro věci, protože občas tím brzdí potřebné změny.

Negativa

Zuzana dokáže být vznětlivá, náladová, vzteklá, žárlivá. Dovede vášnivě a s nátlakem a tvrdě bojovat za své potřeby, manipulovat s okolím skrytě leč cíleně, takže se jí těžko odolává.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ:

Skořice pomáhá řidičům lépe se soustředit,
uklidňuje a snižuje podrážděnost.

VŮNĚ ZLEPŠUJÍ ŘIDIČSKÝ UM, MYŠLENÍ I SEX

Umí být kritizující, uštěpačná a panovačná. Nepřijímá autority, pokud tyto nejsou skutečné osobnosti, není ochotná se příliš přizpůsobit okolí a může provokovat jen proto, aby byla jiná než druzí, často jen z principu.

Zuzana nemá ráda změny a tlak okolí, protože uznává jen to, co chce změnit ona sama. Tvrdohlavě setrvává na svých pozicích a je schopná nechat věci dojít až do extrému.

Dovede ve své panovačnosti povrchně lpět na blyštivém vnějším pozlátku a chtít si jen užívat, ale bez toho, že by také ona sama pro to něco udělala či obětovala. Může být zaslepena pýchou a falešným nereálným sebeobrazem o sobě.

Doporučení

Jméno svou silnou energií způsobuje rychlé fungování zákona příčiny a následku a Zuzana musí počítat s tím, že se jí vrátí každá její negativní myšlenka. Jméno není lehké, ale stojí za to, protože naplňuje život výzvami a silnými prožitky, které druzí hned tak neprožijí. V podstatě podporuje přirozené talenty u většiny svých nositelek.

Oslovení Zuzano zvyšuje potřebu seberealizace, touhu být sama sebou.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Barvy nemluví a přece jsou slyšet
Pro všední dny: Jak si udržet krásu
Versailles má unikátní muzeum vůní


Oslovení Zuzko pomáhá k většímu rozmyslu a citlivosti, přičemž ještě zvyšuje výkonnost.

Oslovení Zuzi dělá svou nositelku usměvavější, koketnější a ženštější, přátelštější a zvyšuje kreativitu.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (například u dat s vícečetnými dvojkami a šestkami) je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno narozeným v osmičkové dny, tj. 8., 17. a 26. dne v měsíci.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Kristýna, Zuzana a Ladislav jsou jména silné energie

neuvěřitelné:) poznávám se

19.8.2015   |   13:35   |   od: Zuza
Jsem Zuzana a v článku se poznávám od A až do Z.

S osmičkou nesouhlasim :-)

4.4.2015   |   16:57   |   od: Zuzana
Jsem narozena 8.8.1985 a moje jméno je Zuzana. Pravda, kombinace je to vražedná, ale vzrušující! :-)

oprava

20.7.2013   |   09:38   |   od: zuzana
Oprava: správně mělo být, že "přítelkyně občas s mými analýzami..." Mobil napovídá a někdy odkliknu jiné slovo.

velmi zajímavé

20.7.2013   |   09:34   |   od: zuzana
Jsem devítka a Zuzana. Charakteristiky a předpoklady jsou rozebrány do detailu, pozitiva i negativa. Člověku to může pomoci v hledání správného směru. Život si řídíme sami, nicméně je dobrý občas pohled zvenčí dovnitř a to mi vaše rozbory umožnily.
Jo, moje přítelkyně občas svými analýzami situací s vícero úhly pohledu a následujícími přednáškami o kauzalite rozčiluji. Zastávám názor, spíše víru, že vše, co se nám děje, si způsobujeme sami, vědomě či nevědomě. Jak myslím a konal v přítomnosti, takovou budu mít budoucnost, jak dalece v sobě jsem, tak jednám s ohledem k sobě s jinými...
Omlouvám se za případné chyby, reaguji z mobilu :-) Moc děkuji za články, jsou inspirující.
Zobrazeny poslední 4 příspěvky, celkový počet 4 příspěvky.
poslední příspěvek: 19. 8. 2015 13:35
ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci