Miroslava, Jaroslav, Monika – vyrovnanost, síla, ambice

10.4.2012 00:30   |   Ezoterika - 100 JMEN
Optikou numerologie se v novém pokračování našeho seriálu podíváme na výklad křestních jmen Miroslava, Jaroslav a Monika.

NUMEROLOGIE, JMÉNA

Jmenovci mají mezi sebou silné zástupce. Připomeňme například dlouholetou úspěšnou političku Miroslavu Němcovou, o níž se uvažovalo i jako o budoucí prezidentce. A z plejády Jaroslavů nepochybně dokáží zaujmout filmy s českou hereckou legendou Jaroslavem Marvanem (oba jsou na titulním snímku).

Jestliže si potřebujete osvěžit zásady, podle kterých každé jméno ovlivňuje svého nositele, pak doporučujeme číst nejdříve zde.

5. 4. MIROSLAVA

Celkové číslo (4+9+9+6+1+3+1+4+1=38) 11
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 8 (17)
Realizační číslo 3 (21)
Duševní číslo oslovení: Miroslavo KI 4, DČ 4 (22), Mirko KI 4, DČ 6 (15)

Miroslava je ženským protějškem jména Miroslav – jde o praslovanské, velmi rozšířené jméno. Skládá se ze slov mir, které původně staroslověnsky znělo "mirь" či "měrь" (podobně tomu bylo i ve starogermánštině "mari" a v gótštině "mȩr") a znamenalo "moc a slávu" nebo "svět".

Teprve později získalo význam dnešního slova "mír" a "slavná" ze slova "slavь". Tímto náčelnickým jménem je nadneseně řečeno, že Miroslava je "silná a mocná, tudíž i slavná ve světě tak, že vzbuzuje takovou vážnost, že může panovat v míru a pokoji".

Vyrovnanost a klid

Jméno Miroslava přináší houževnatost, vytrvalost, vyrovnanost a klid. Dodává sebejistotu, tvořivou energii. Proto je také Miroslava hledačem nevšedních řešení, průkopníkem nových životních příležitostí pro sebe i druhé. Energie jména podbarvuje celou její osobnost charismatem.


Miroslava Knapková, česká veslařka-skifařka, mistryně světa.

Miroslava zvládá pracovní zatížení, starost o domácnost a všechny povinnosti zodpovědně, s nadhledem, navíc i s laskavostí a pochopením. Pro druhé bývá vzorem. Umí lidi stmelovat a diplomaticky vyjednávat v zájmu zachování klidu stability.

Dovede bystře pracovat s podněty ze svého okolí, které zachycuje svou intuicí, vytřídí ty podstatné a vhodně je použije pro vytvoření dohody, k jednání nebo k plánování akcí. Je dobrým zdrojem znalostí, zpráv a informací. To je příčinou její zvýšené vnímavosti vůči potřebám druhých. Bývá štědrá, přátelská, ale i přísná.

Spolehlivá, vede příkladem

Miroslava je budovatel zázemí a spolehlivý pracovník. Nemusí stát v první řadě, ale druhé vede svým příkladem a pochopením k potřebám jednotlivců. Její šarm a tvořivé myšlení k ní přitahují lidi stejně naladěné jako ona, takže si dokáže kolem sebe utvořit komunitu stejně uvažující a se stejnými hodnotami.


Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Ve svých záměrech je Miroslava vytrvalá, odhodlaná a pevně si stojí za svým. Energie jména umožňuje, aby dosáhla všeho, co si stanoví – spíš krok za krokem, pilnou prací.

Negativa

Vlivem vysokých nároků na sebe se může stát, že je Miroslava přepracovaná, přetěžuje se. Příliš lpí na tom, aby neudělala chybu a podávala dokonalé výkony, což nechtěně může vést až k automatismu, kdy již neodděluje podstatné od nepodstatného. Vše spíš hodnotí rozumem a logikou, přestane dodržovat rovnováhu mezi tím, co dává, a tím co dostává.

Stává se, že Miroslava sklouzne k černobílému posuzování světa, zapomene prožívat, nešetří odsudky a kritikou. Svou tvořivost pak používá jen ke zdokonalování kontroly druhých a k ještě většímu perfekcionismu.


Miroslava Šafránková, sestra známější Libuše, utkvěla v paměti především jako druhá Arabela.

Někdy může dojít i k tomu, že všechno začne přepočítávat jen na peníze. To vše jí pomáhá přehlušit citové zmatky, které v sobě pociťuje, protože právě emoce nedokáže svým rozumem ovládnout. Miroslava se obává své spontaneity, buď si nevěří a blokuje svoji úspěšnost, nebo si naopak věří příliš a nemusí zvládnout svou chuť po moci či ovládání druhých.

Doporučení

Jméno Miroslava se silným potenciálem úspěšnosti, které může být dobrou protiváhou datům narození s přílišnou emocionalitou, například s převahou čísel 2, 5, 7 a 8.

Oslovení Mirko podporuje smysl pro rodinu, diplomatičnost jednání, harmonizuje osobnost, posiluje paměť.

Nedoporučuji dávat jméno Miroslava narozeným ve čtyřkové dny, tj. 4., 13., 22. a 31. dne v měsíci, nebo jsou-li v datu narození vícečetné čtyřky.

27. 4. JAROSLAV

Celkové číslo (1+1+9+6+1+3+1+4=26)
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 4 (13)
Realizační číslo 9 (18)
Duševní číslo oslovení: Jaroslave KI 1, DČ, Jarku KI 1, DČ 4, Járo, Jardo KI 1, DČ 7

Toto staroslovanské jméno je složeno ze slova jaryj, jež znamená jak "prudký, vznětlivý", tak i "silný, tvrdý a přísný". S druhou částí jména "slavь", jež znamená "slávu", dává tušit, že Jaroslav bude "slavný svou silou a prudkostí", myšleno dnešní mluvou "aktivitou a ambicemi".

Šesté nejčetnější

Šesté jméno co do četnosti dodává svému nositeli dynamiku, organizační talent, tvrdohlavost, pracovitost, ambicióznost, zdravé sebevědomí s tendencí jít si za svým a důvěřovat ve své cíle a schopnosti. Je zdrojem přirozeného vůdcovského talentu, energičnosti, bystrosti, ale i požitkářství a sklonu k majetnickosti.


Jaroslav Marvan, legenda českého filmu a divadla.

Jaroslav mívá na sebe i druhé vysoké nároky. Nevolí si cestu jednoduchou a přímou, ale takovou, která ho baví, naplňuje ho smysluplností. Intuitivně směřuje tam, kde cítí zisk (a nemusí jít jen o hmotný majetek). Jaroslav má prostě svůj záměr, který chce uskutečnit a v němž chce vyniknout. Má sklony k maximalismu a perfekcionismu.

Díky analytickému a bystrému myšlení, schopnosti vstřebávat do sebe poznatky a informace, především schopnosti vytvořit si systém a řád, může být úspěšný ve všem, co si zamane. Pro Jaroslava je důležité prostě vyniknout, a je jedno, v jaké oblasti lidského konání to bude. Jen nebýt průměr. Potřebuje obstát se ctí, je hrdý, originální a má pocit, jako by skládal účty ze svého života jen sobě a osudu, nikoli smrtelníkům.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Citlivý na spravedlnost

Jaroslav se potřebuje někde usadit, vybudovat si dobrou základnu jistot, na kterou pak už jako nadstavbu buduje svůj úspěch. Potřebuje vše dělat s rozvahou a vyváženě. Nastolit postup, který bude žebříčkem na cestě k vytyčeným cílům.

Jaroslav je citlivý na nespravedlnost, tedy porušování pravidel, bez ohledu na to o jakou oblast jde. Dovede razantně zakročit a zjednat nápravu, donutit ke znovuzavedení spravedlivého uspořádání podle jeho představ. Pro druhé je jeho osobitost, tvořivý přístup, systematičnost, jasné uvažování a z něj vyzařující stabilita přínosem.


Jaroslav Dušek, herec a zakladatel divadla Vizita.

Nemívá proto problém najít spolupracovníky, pomocníky, sympatizanty. Jako vůdce bývá velkorysý, spravedlivý a uznalý. Vidí-li výsledky, snahu, respekt a iniciativu, dovede ocenit.

Zcela stejný postup na stejných principech uplatňuje Jaroslav i v partnerských vztazích a v rodině. Buduje je stejně promyšleně a motivačně, jako svůj profesní život.

Negativa

Jaroslav může mít potíž se svými příliš vysokými nároky, ambicemi a svou potřebou dokonalosti. Nic mu nemusí být vhod a nic ho neuspokojí. Stále hledá zlepšování a kvalitu. Zpochybňuje i dobré výsledky, podrobuje je analýze ve snaze najít chybu i tam, kde není.

Tím však zároveň zpochybňuje i sebe sama. Vychyluje ho to z jeho křehké duševní rovnováhy. Má tendenci vše vyrovnávat silou, nátlakem, manipulací, taháním za nitky vztahů. Navíc spoléhá na svůj rozum a city potlačuje, jelikož v nich cítí rozbušku, která může narušit křehký balanc jeho mysli.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Tímto jednostranným tlakem se ale jeho psychika ještě víc rozkolísává. Jde z extrému do extrému, zmítá se mezi despotickým omezováním druhých a naprosto benevolentním přístupem. Má také tendenci nutit druhým svou pravdu a žít v přesvědčení, že jinak to není možné. Druhé poučuje a pak svá pravidla vydává za zákon.

Prudký a pochybovačný

V emocích umí být Jaroslav stejně tak prudký a nekompromisní, až může budit dojem necitlivosti, a vzápětí být přecitlivělý a neschopný cokoli rozhodnout.

Jaroslav je schopen ničit sám sebe pochybnostmi natolik, že má ze sebe jen pocit zklamání, podléhá strachům, odsuzuje ty, kteří mají odvahu riskovat a dělat podle něj nepodložené kroky. Cítí nespravedlnost, že on sám nemá odpovídající ocenění za svou dřinu.


Jaroslav Satoranský, herec, člen souboru pražského Divadla na Vinohradech.

Odmítá autority, vytváří konflikty, chová se nadřazeně, vše jen kritizuje, když už sám ztratil moc. Energie jména mu umožňuje kdykoli z tohoto postoje odejít a dodává velkou sílu vrátit se na výsluní. Vyžaduje to ale změnu postoje, což bývá pro mnohdy sebestředně zatvrzelého Jaroslava obtížné.

Druhým extrémem Jaroslavova přístupu a ukázkou nezvládnuté síly jména může být pasivní přístup k životu, lenivost, poživačnost, neochota začít cokoli dělat, ovládání druhých manipulací tak, aby pracovali za něj.

Doporučení

Jaroslav by si měl vždy připomínat, že vše, co přeje a dělá druhým, se mu může v nezmenšené míře vrátit, a to jak v dobrém, tak i v tom zlém, a že jeho životním mementem je zachovávání rovnováhy mezi dáváním a braním. Měl by se naučit krotit energii svého jména tím, že se jí dostatečně vymezí, a tím si udrží uspokojivý balanc mezi rozumem a city. Pak bude nepřekonatelný ve svých úspěších.

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Oslovení Jarku podporuje stabilitu psychiky, soustřeďuje pozornost na výkon, postup a řád, uzemňuje přílišný idealismus a rozlet.

Oslovení Járo, Jardo, vhodně doplňuje energii jména, podporuje sebereflexi, nastavuje zrcadlo vlastního chování, usnadňuje nalézání hranic, podporuje postřeh a empatii.

Hodně záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (např. u dat s kombinací čísel 2, 5 a 7) je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno Jaroslav narozeným v jedničkové dny, tj. 1., 10., 19. a 28. dne v měsíci, nebo jsou-li v datu narození vícečetné jedničky.

21. 5. MONIKA

Celkové číslo C (4+6+5+9+2+1=27) 9
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 7 (16)
Realizační číslo 11
Duševní číslo oslovení:
Moniko, Moničko, Mončo, Móňo KI 4, DČ 3 (21, 12)

Jméno nejasného původu i významu, výklady se nejčastěji odvolávají k prastarému fénickému jménu znamenající "bohyni". Další často zmiňované významy se odvolávají k latinským slovům "moneo" a "monitum", značícím "připomínat, varovat, kárat" a také "výstraha, proroctví, předpověď" ve smyslu "ta, která varuje, připomíná a předpovídá" a je z tohoto titulu "rádkyní". Další výklad se vztahuje k řeckému slovu "monos", které znamená "jediná" ve smyslu jedinečnosti či "moné", "stálá a vytrvalá", co se týká charakterových vlastností.

Hledá vyšší smysl

Jméno posiluje vrozené talenty a dispozice a usnadňuje jejich plné rozvinutí. Jméno Monika dokonce skrývá jakýsi vnitřní příkaz aktivně hledat v životě duchovní cesty a vyšší smysl. Snad proto přináší velké výzvy a podněcuje v Monice touhu dosahovat vytyčených cílů.


Monika Absolonová, česká zpěvačka a herečka.

Monika je dynamická bytost s řadou zájmů, citlivou duší, posílenou intuicí a také dobrým rozumem, který má smysl pro detail a také jakýsi vnitřní radar, který citlivě reaguje na lež a faleš.

Před Monikou se toho moc skrýt nedá. Ale netřeba se bát. Monika má pochopení pro lidské slabosti a odpouští je i sobě. Spíš je připravená soucítit, pomoci, hledat řešení. Monika umí naslouchat a také z ní vyzařuje jakási skrytá vnitřní síla, pevný mravní řád. Není divu, že je často "vrbou" pro druhé.

ČTENÍ Z RUKY

Monika potřebuje mít vybudované dobré materiální zázemí, jakousi bezpečnou základnu. Je pracovitá, vytrvalá, odvážná, plná odhodlání a vůle. Potřebuje také mít v životě určitý řád a systém, který ji chrání před citlivostí, obavami z vlastního selhání.

Negativa

Monika v životě řeší svůj vnitřní rozpor. Jedna část její osobnosti vidí naplnění v obětavosti, pomoci druhým, v ideálech pravdy. Druhá její část je daleko zemitější a vyvolává v ní potřebu dobrého materiálního zabezpečení. Obě potřeby jdou do extrémů a mohou Moniku značně potrápit. Nutí ji totiž ozkoušet si obě polohy bez omezení.

Teprve zkušenostmi, kterými projde – například tím, že upřednostní sebe, zajímá se jen o své požitky a majetek, manipuluje s druhými a intrikuje, nebo se naopak obětuje druhým či ideálům až do vyčerpání – si ujasňuje priority a učí se ohlídat si rovnováhu.


Monica Bellucci, italská filmová herečka a modelka.

Monika má někdy tendenci přesvědčovat druhé o své pravdě jako o jediné správné, příliš o sobě nepochybovat, dávat nevyžádané rady.

Doporučení

Jedná se o silné jméno s pestrou energií, které má velký vliv na svou nositelku. Může v řadě případů pomoci k sebevědomí a k probuzení talentů, přijetí ženskosti. Je třeba počítat s tím, že díky tomuto jménu vstupuje do života prvek náhody, nečekané tvrdosti životních zkoušek víc než u většiny ostatních jmen.

Ještě dříve, než se rozhodnete pro jméno Monika, je vhodné poradit se s numerologem.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Miroslava, Jaroslav, Monika – vyrovnanost, síla, ambice

Monika radí, prorokuje...

7.12.2014   |   00:54   |   od: monita
Monika... veľmi, veľmi zaujímavý článok. Veľa vecí presne sedí, napríklad: ta, čo radí, prorokuje... Pre veľa známych som akási v dobrom zmysle bosorka. Zvláštne, ako veci dokážu do seba zapadať a zároveň sa navzájom ovplyvňovať. Bavia ma takéto vecičky.
Zobrazen poslední příspěvek, celkový počet 1 příspěvek.
poslední příspěvek: 7. 12. 2014 0:54
ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci