Marie je jednička, Adéla ušlechtilá a Michal vítězný

2.9.2011 00:30   |   Ezoterika - 100 JMEN
Zářijovou jedničkou a vůbec nejfrekventovanějším českým ženským jménem je Marie. V tom jí další dvě jména měsíce září – Adéla a Michal – nemohou konkurovat... Přinášíme další díl našeho seriálu o nejčastějších křestních jménech.

jména a numerologie

Statistika o tom sice nic nepraví, nicméně lze odhadnout, že Marie je i nejportrétovanější ženou. Díky Panně Marii, matce Ježíše Krista (na titulním snímku je Sixtinská madona od Raffaella Santiho).

Každé pojmenování nese v sobě pro nás zásadní energii. A všechny vibrace nebo chcete-li energie, či mantry, významně ovlivňují naši psychiku. Mají tedy vliv na to, jakým způsobem si utváříme svůj život.

Jak se ale dozvědět, jakou energií vás posiluje právě to vaše jméno? Na tuto otázku umí odpovědět numerologie. Podrobněji si o tom můžete přečíst zde.

2. 9. ADÉLA

Celkové číslo 5 (14)
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 7
Realizační číslo 7
Duševní číslo oslovení: Adélo, Adélko 3 (12)

Jméno vzniklo zkrácením německého jména Adelheid, což znamená "bytost ušlechtilá, vznešených způsobů a mravů", v překladu by znělo jako Šlechtislava.

Jméno Adéle dodává kvalitní mladistvou jiskřivou energii, která povznáší jejího ducha, nalaďuje jí na radostné prožívání, vzbuzuje touhu po poznávání, touhu zkoušet v životě různorodost, nebát se změny. Adéla je vědomá si svého ženství, zdravě ctižádostivá a sebevědomá. Dokáže se cítit dobře všude jen tím, že se prostě rozhodne.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Bývá netrpělivá

Pod vlivem jména je Adéla netrpělivá, stále hledající, plná energie, velmi vnímavá a hloubavě uvažující. Má bystrý postřeh a rychlý úsudek. Umí zvládnout skvěle jak finanční stránku svého života, tak i vnímat věci mezi nebem a zemí a výborně se orientovat ve vztahových věcech.


Adéla Gondíková, herečka a moderátorka

Jméno Adéle navyšuje intelekt, dodává hodně motivující energie, která jí plní nadšením, kterým dokáže strhávat druhé. Hned tak se něčeho nezalekne, odhodlaně jde i do věcí, ze kterých má obavu, protože je bere jako výzvu a svou vlastní příležitost a volbu.

Nemá ráda nespravedlnost

Adéla nemá ráda nespravedlnost a dokáže velmi odvážně bojovat všude tam, kde jí vnímá. Citlivě reaguje na naladění lidí kolem sebe, dovede být srdečná a společenská.

Pod vlivem jména Adéla prožívá život chvíli jako extrovert, který chce mít vše pod kontrolou, jenže její prožitky jí zasahují opravdově a hluboce, takže se potřebuje i stahovat do ústraní a být sama a ve svém vnitřním tichu si odpočinout.

Negativa

Sebevědomá energie jména umocněná svobodomyslností a ochotou k risku může být pro svou nositelku i její okolí často vysilující. Je pro ni obtížné ukočírovat svou dynamiku, složitě se učí trpělivosti, může mít problémy se soustředěním a trpět nervozitou. Vlivem zbrklosti může zapomínat na ohleduplnost vůči okolí.


Adela Banášová, nejúspěšnější slovenská moderátorka

Adéla těžko snáší uzavírání do norem a pravidel, která nesouzní s její duší. Pokud má projevit úctu falešné autoritě, stává se z ní rebel. Otevřeně říká, co si myslí a dokáže si bez ohledu na následky vytvořit řadu nepřátel.

Zbytečně vztahovačná

Je hrdá, často zbytečně vztahovačná. Cítí-li se omezovaná, najde si svou vlastní cestu a tvrdohlavě na ní lpí. Těžko snáší pocit útlaku a nerespektování svého životního prostoru, který potřebuje větší než je obvyklé. Stejné je to i u vztahů. Zkouší manipulovat, aby bylo po jejím, nebo druhé odmítat a trestat je za jejich nepodvolení jejím manýrám.

Vlivem napětí a stresů se z ní může stát ukřičená neurotická, kritická osoba. Může svým jednáním způsobovat řadu karambolů, neuvědomuje si přitom, že vlastně jedná vlivem nahromaděné úzkosti a strachů.

Doporučení

Cestování, poznávání rozmanitostí života, práce s lidmi a pro ně, podložená trochou risku a dobrodružství a výzev, neomezované chvilky, ve kterých kreativně tvoří – to je to pravé pro Adélu bez ohledu na datum narození.

Jméno Adéla je silné jméno s pestrou energií, které má velký vliv na svou nositelku. Může v řadě případů pomoci k sebevědomí a k probuzení talentů, přijetí ženskosti. Je proto dobré poradit se s numerologem.

12. 9. MARIE

Celkové číslo 1 (28)
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 6 (15)
Realizační číslo 4 (22)
Duševní číslo oslovení: Marie 6 (15)
Mařenko 3 (12)
Maruško 1(10)
Majko, Madlo, Máňo 7

Jedno z nejpoužívanějších ženských jmen na světě má prastarý původ již ve starověkém Egyptě a v překladu znamená „milovaná Bohem“.

Kvalitní energie jménu dodává Marii stabilizující sebevědomou energii a zároveň propůjčuje jakési vnitřní světlo a ženský šarm, který navíc není závislý na okázalé fyzické kráse. Marie má smysl pro povinnost, ochotu pomáhat druhým, vnitřní sílu, sebeuvědomění.


Marie Rottrová, zpěvačka

Přirozená autorita

Jméno dělá z Marie přirozenou autoritu, která vyrůstá z její sebereflexe, kritického pohledu na sebe a na druhé, ale zároveň i z pochopení složitosti života a situací, do kterých se každý může v životě dostat. Je vždy ochotná pomoci, poradit, ale zároveň realisticky vyhodnocuje svoje možnosti. Svými postoji si získává přirozeně respekt.

Potřebuje hledat ve svém životě smysluplnost, určitý druh víry v něco, co nás přesahuje a po nás zůstává – jméno tedy podporuje filosofičtější přístup k životu a dodává jakousi přirozenou moudrost.

ČAKRATAJEMSTVÍ KAMENŮ:

JAK PŮSOBÍ NA ČAKRY

Posiluje aktivitu

Jméno podporuje intelektuální schopnosti, tendenci myslet na své okolí jako na svou rodinu. Marie ale umí i unést rozejít se s takovým společenstvím a jít si vlastní svou cestou sama. To ji osvobozuje a činí nezávislou.

Pojmenování posiluje aktivitu nositele, pracovitost, píli, rozhodnost, schopnost orientovat se ve složitých problémech, nehroutit se při těžkostech, aktivně je řešit a hned tak se nezaleknout. To nic neubírá Marii na citlivosti a citovosti. Také podporuje její umělecké talenty a cit pro krásu.

Negativa

Při pocitu neocenění, nepochopení, se Marie citově odpoutává, uzavírá do sebe, zatvrzuje se. Je kritická, pedantská, nesmlouvavá a jedná tvrdě. Vše vidí pesimisticky, dramatizuje realitu. Přehrává se do role oběti nebo soudce.


Marie Rosůlková, česká herečka (1901 – 1993)

Pak volí manipulaci a výčitky, těžko zvládá hněv, což jí vzdaluje od jejího okolí. Stává se nečitelnou, špatně komunikuje, je tvrdohlavá, propadá marnosti a to komplikuje její vztahy. Přestane si důvěřovat. Nikdo a nic se jí nezavděčí.

Doporučení

Oslovení Mařenko ji činí veselejší, se smyslem pro humor, s větší ochotou vyjít ze svých povinností a víc se radovat.

Oslovení Maruško ji dodává sebevědomí a odvrací ji od služby druhým a spíš jí směřuje k seberealizaci, přidává ji hrdost a vědomí vlastní ceny. Může ji ale občas uzavřít do jejího vnitřního světa.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Oslovení Majko, Madlo, Máňo ji dělají zvídavější, ponoukají ke zkoušení si různorodých zážitků na vlastní kůži, k ochutnávání života. Může jí to občas zkomplikovat život v tom, že nerozezná míru, kdy je třeba nastavit si hranice.

Velmi kvalitní stabilní energie tohoto jména je vhodná takřka ke každému datu narození. Kloubí v sobě nejen čisté a různorodé energie, které se ale spíše doplňují a podporují, ale také má řadu oslovení a variant, kterými lze případné problémy přinášené jménem vyladit.

Jméno Marie je vhodné volit opatrněji, když je v datu narození kumulace čísla 4.

29. 9. MICHAL

Celkové číslo 1 (28) Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 1 (10)
Realizační číslo 9 (18)
Duševní číslo oslovení: Michale, Míšo 6 (15)

Jméno hebrejského původu, které je vyhrazeno pro samotného archanděla, má silný náboj seberealizace, podporuje ego, realistický pohled na svět, podnikavost. Posiluje intelekt, dává Michalovi možnost dosáhnout hodně vysokých cílů a ideálů.

Poskytuje energii na to, aby se Michal uměl prosadit, vítězit, rychle a bystře se rozhodovat. Také mu staví do cesty lákavé nabídky a pokušení, která ho svádějí na scestí a testují vyzrálost jeho osobnosti.

Citlivý potenciál

I když jméno hodně posiluje ego, přesto je tato energie vyvážena ohleduplností a potřebou budovat jistoty nejen pro sebe. Jméno tak dodává silný realizační a citlivý potenciál každému svému nositeli bez ohledu na datum narození.


Michal Suchánek, herec a moderátor

Jméno ovlivňuje osobnost, tak že pod jeho vlivem zraje kvalitně, pomalu a skrze zásadní výzvy. Pro Michala je podstatné realizovat své ideály a představy, což není vůbec jednoduché, protože často jde sice o pěkně se tvářící projekty, které zčásti mohou stát na romantických představách. Michal má ale díky jménu má dost vnitřní síly, odhodlání a hrdosti.

Negativa

Michal si musí dát pozor, aby nepropadl pocitu všemocnosti, aby rozeznal, jak a kde opravdu může uplatnit sovu sílu, citlivě druhým předávat své názory a citlivě je vést. Nezneužívat své síly k manipulaci, ovlivňování mínění jen ve svůj prospěch.

ČTENÍ Z RUKY

Michal je podnikavý, ale může sklouznout na scestí. Je bojovný a dovede druhé vést za svou myšlenkou, ale ne vždy rozpozná objektivně to, zda jeho myšlenka je spravedlivá. Může se stát vůdcem různých bojovných skupin, které hlásají jen své pravdy a být tak nebezpečným prvkem pro společnost.

Nese v sobě rozpor

Jméno v sobě ale také nese rozpor. Staví nositele tohoto jména před složité rozhodování. Musí totiž vyřešit volbu, zda soustředí veškerý svůj potenciál na svou seberealizaci, pro svou vlastní slávu. Pod vlivem svého jména může dovést své talenty a dispozice k maximální prosperitě a dokonalosti.


Michal Dočolomanský, slovenský herec (1942 – 2008)

Na druhé straně pak stojí rozhodnutí starat se o druhé, budovat pro ně zázemí a jistoty, podporovat okolí tzn. část svého potenciálu takto věnovat. Tuto složitou volbu řeší Michal dlouhou dobu, toto vyvažování se často projevuje v jeho vztazích tak, že se spíš upne či otevře úzkému kruhu lidí.

To ale neznamená, že by nebyl přátelský, komunikativní, ba naopak, ale jen málo lidem dá něco ze své energie. Teprve až si Michal ozkouší všechny své polohy síly a možností, zakusí vzlety i pády, začne si víc vážit přátelství, rodiny.

Doporučení

Michal je jméno silné a s dobrou a takřka univerzální energií, která může pomoct seberealizaci a naplnění života, dopomoct k úspěchu. Je vhodné se poradit s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno Michal, je-li v datu narození kumulace čísel 4 a 6.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Marie je jednička, Adéla ušlechtilá a Michal vítězný

Denis ve vodnáři

8.2.2015   |   07:45   |   od: Kacudek
Dobrý den, hledám jméno Denis s narozením ve vodnáři, možná v rybách.
Zobrazen poslední příspěvek, celkový počet 1 příspěvek.
poslední příspěvek: 8. 2. 2015 7:45
ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci