Barboro, Lucie, Davide – co ve vás je?

1.12.2010 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
Prosinec, poslední měsíc roku je tady. Co přinášejí svým nositelům nejčastější křestní jména tohoto období? Prosincové Barbory, Lucie a Davidy nám přiblíží numeroložka a psychoterapeutka RNDr. Jana Tamchynová.

NUMEROLOGIE

Každé jméno v sobě nese určitý druh energie, kterou působí na svého nositele. Věří na to i americká pěvecká a herecká hvězda Barbara Joan Streisand (na titulním snímku), která se proslavila pod upraveným křestním jménem Barbra.

Jak se ale dozvědět, jakou energií vás posiluje právě to vaše jméno? Na tuto otázku umí odpovědět numerologie. Podrobněji jsme si vše vysvětlovali ZDE.

Pojďme tedy prozkoumat nejfrekventovanější jména prosince. A začneme Barborou, které mnoho lidí věří, že věští rozkvetlou třešní… Ale nechme hovořit Janu Tamchynovou:

4. 12. BARBORA

Celkové číslo 3(30)
Klíčová iniciála 2
Duševní číslo 8
Realizační číslo 4(22)
Duševní číslo oslovení: Barboro 4 (13), Báro, Barčo 7

Energie jména Barbora je mnohovrstevná a velmi záleží na datu narození jeho nositelky. K pozitivům jména patří to, že podporuje ženskost, tvořivost, intuitivnost.

Navenek se zdá jméno neutrální, přidává své nositelce přátelskou, družnou povídavou povahu, která se může jevit na první pohled trochu povrchní, zato však plná pocitů. Svou bezstarostností, spontaneitou dokáže pozitivně „nakazit“ své okolí. Dovede být i vášnivá a citově vřelá.

Praktická a zvídavá

Barbora je pod vlivem svého jména praktická, zvídavá a s touhou realizovat své sny. Bohužel snů a tužeb má někdy víc, než by bylo splnitelné a tak často budí dojem, že je bezradná a potřebuje poradit. S radami a informacemi, které aktivně vyhledává, pak dovede obdivuhodně dobře využívat.

Jméno navíc skrývá relativně silnou vnitřní energii, která sice dlouho dřímá, ale cítí-li se Barbora v koncích, posílí cílevědomost a odhodlání jít si za svým. Báře sice déle trvá, než si začne věřit, spíš to dohání houževnatostí a pílí, ale jakmile se jednou přesvědčí o svých kvalitách, probudí se v ní i tvořivost a bojovnost, zdravá ctižádost i vypočítavost. Všechna svá pozitiva a negativa pak musí udržet v rovnováze.

Oslovení Báro více činí svou nositelku zodpovědnější, nutí jí k hlubším prožitkům a zmoudření díky zkušenostem, k citlivosti a empatii.

Negativa

Barbora dovede být pod vlivem svého jména (zvláště, jsou-li umocněné některé rozporuplné energie datem narození) upovídaná, tvrdohlavá, stále nespokojená, přecitlivělá, pasivní v případě akce a bojovná, má-li vyčkávat.

Vzhledem ke své zesílené zvídavosti a určité nezdrženlivosti se může Barbora uchylovat k manipulaci se svým okolím. Rovněž tak může propadnout pocitu, že má právo na víc, než jí život dává a že má být víc oceňována.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Doporučení

Pestrost jména Barbora a jednotlivých energií mohou velmi dobře doplňovat energie data narození.

Nedoporučuji dávat jméno Barbora děvčatům narozeným ve dvojkové dny, tj. 2., 11., 20. a 29. dne v měsíci (o dvojkových dnech si můžete přečíst TADY a o tom, jak propojit energii jména a datum narození, píšeme ZDE).

Velmi vhodné je individuálně se poradit s numerologem – jméno Barbora má v mnoha případech dobrý a podporující charakter a může vylepšit některé nedostatky dané datem narození.

13. 12. LUCIE

Celkové číslo 5(23)
Klíčová iniciála 3
Duševní číslo 8(17)
Realizační číslo 6
Duševní číslo oslovení: Lucko 9

Jméno Lucie je vlastně latinskou podobou českého jména Světlana. A skutečně i energie jména má v sobě jakýsi slibný „zářivý“ potenciál, který navíc skrývá příslib Štěstěny a naděje.

Vlivem kombinace silných energií posiluje jméno Lucie svou nositelku a svou zajímavou kombinací energií jakoby ji předurčovalo k úspěchu či vymykání se z průměrnosti. Jméno dodává energičnosti, tvořivého přístupu k realitě, bystrého úsudku, rychlých reakcí a schopnosti rozhodovat se.

Cílevědomá i vtipná

Lucie často působí sebevědomě, cílevědomě, s organizačními schopnostmi. Jsou společenské, chytré a vtipné. Potřebují se cítit svobodně a nenechají se hned tak něčím zastrašit. Jméno posiluje schopnost zvládat lépe krizové situace. To také vzbuzuje ve své nositelce pocit nezávislosti, soběstačnosti.

Jméno Lucie umocňuje zejména umělecké talenty své nositelky, rovněž tak dodává schopnost orientace v pestrých životních situacích. Lucie zvládají různorodé činnosti, jsou schopny vyniknout v čem si zamanou, vyvést druhé z obtížných situací. Hned tak je něco neodradí od jejich záměrů, mají velkou výdrž.

Oslovení je stejné jako 1. pád jména a tak se zesiluje energie jména. Při oslovení Lucko se více posiluje smysl pro spravedlnost a přímočarost, na druhou stranu ale i sklon příliš si idealizovat realitu, žít spíš jen sny.

Negativa

Dalšími negativy je jménem posilované vnitřní napětí, zvýšený sklon riskovat či kritizovat pod dojmem, že je nutné „říkat pravdu“. Není-li po jejich, mohou Lucie propadat „hysterii“ či panice a úzkosti.

Díky své bystrosti a cílevědomosti si jdou Lucie za svým, nerady prohrávají a jsou ochotné nacházet skulinky, jak obejít platné dohody, jen aby dosáhly svého. Pocit neochoty se přizpůsobit a nenechat se připravit o svou svobodu (podvolí se jen, když se Lucie dobrovolně sama rozhodne) jde ruku v ruce se vzdorovitostí a tvrdohlavostí. Lucie často mají problém uznat autority. Mnohdy je jejich řeč nelaskavá, plná uštěpačnosti.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Doporučení

Jméno Lucie je plné dynamické energie a i když má řadu negativ, je dobré ho využívat. Avšak nedoporučuji jej dávat děvčátkům narozeným v trojkové dny, tj. 3., 12., 21. a 30. dne v měsíci (o trojkových dnech si můžete přečíst TADY a o tom, jak propojit energii jména a datum narození, píšeme ZDE).

30. 12. DAVID


Celkové číslo 4(22)
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 1(10)
Realizační číslo 3(12)
Duševní číslo oslovení: Davide 6 (15)

Jméno David má silnou energii, která umožňuje svému nositeli dosahovat značných úspěchů.

Hrdý a rozhodný

David bývá hrdý, sebevědomý, bojovný, energický a rozhodný. Působí vyrovnaně a rozvážně. Má předpoklady stát se vůdcem, stavět základy pro činnost a rozvoj druhých.

Pod vlivem jména David je posílena jeho zručnost, praktičnost, buldočí vytrvalost. S tím jde ruku v ruce systematický přístup a tvořivost.

David tak může dosahovat úspěchů a díky bystrosti a novátorským nápadům posouvá společenství, k němuž patří, o notný kus dopředu. Potřebuje být účastníkem všeho, co se kolem něj vytváří, aktivně do děje zasahovat.

Oslovením se zvyšuje potenciál odhodlání, seberealizace, touhy po zviditelnění, ale také potřeba druhým vytvářet bezpečný prostor, starat se o ně, ovlivňovat dění kolem sebe a tím si zajišťovat pocit jistoty a bezpečí.

Negativa

Někdy může trvat déle, než se projeví skutečná síla charakteru Davida, protože pod vlivem jména může být jeho sebejistota oslabena. Při nedorozumění či neúspěchu se může uzavřít do sebe, chová se nedůtklivě, nekompromisně. Svět pak vidí příliš černobíle.

Jméno David přidává energii, která vedle vnitřní síly a odvahy zvyšuje egoismus a tvořivost mění na vypočítavost a úskočnost. K tomu se může přidat i jménem posílená konzervativnost, neústupnost a tvrdohlavost. Dovede být kritický pedant, pragmaticky jednající a manipulující druhými. Často je motivace Davida vedena egoistickou potřebou zviditelnit se a zajistit si pro sebe výhody.

Doporučení

David je energeticky silné jméno, které může svému nositeli v mnohém pomoci, obzvlášť, má-li problematické datum narození.

Jméno dodává i dost fyzické energie, proto by Davidové měli mít své koníčky a sportovat. Avšak velmi doporučuji individuální konzultaci s numerologem, protože jméno David má rovněž značně silná negativa. Zejména není vhodné pro chlapce narozené ve čtyřkové dny, tj. 4., 13., 22. a 31. dne v měsíci (o čtyřkových dnech si můžete přečíst TADY a o tom, jak propojit energii jména a datum narození, píšeme ZDE).

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Barboro, Lucie, Davide – co ve vás je?

David

8.7.2016   |   15:29   |   od: Martina
Dobrý den,
proč není vhodné jméno pro chlapce David , když je narozen 22.8.2011, tedy 22. dne v měsíci? Děkuji.

trojkový den

1.11.2011   |   19:40   |   od: Lucie
Dobrý den, proč není vhodné moje jméno Lucie k mému dni narození, které je 21. v měsíci?
Zobrazeny poslední 2 příspěvky, celkový počet 2 příspěvky.
poslední příspěvek: 8. 7. 2016 15:29
ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci