Když je číslem vašeho zrození dvojka

26.3.2011 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
V minulém díle jsme věnovali pozornost jedničce jako číslu dne narození a dnes se tedy budeme věnovat dvojce.

numerologie

Pro zopakování si připomeňme, že číslo dne vyjadřuje charakter našeho vědomého konání a je to číslo od 1 do 9.

Číslo dne získáme tak, že sčítáme lineárně jednotlivé číslice dne narození, dokud nedostaneme jednociferné číslo. Toto číslo pak vepíšeme k ostatním číslům do numerologické mřížky.

Takže nám vlastně přibude první číslo, které není přímo v číslicích data narození (nemáme ho zapsané v rodném listu). Protože se v tomto pokračování budeme zabývat číslem dne 2, uvedeme příklad dne narození 29.

29. tedy 2+9=11 a dále 1+1= 2.

Dvojka jako číslo dne zastupuje tyto dny v měsíci: 2., 11., 20., 29.

Je to číslo klidu

Na rozdíl od 1, která je vůdcovská a souvisí s egem, je 2 číslem klidu a míru, citů, touhy a vztahů, tzv. ženským číslem. Lidé ovlivnění číslem dne 2 nejvíc potřebují kontakt s druhým člověkem. To proto, že sami se lépe mohou zhodnotit podle toho, jak je vidí ti druzí.

Podvědomě se řídí citem a intuicí, proto dovedou vycítit vhodnost situace, napětí ve vztazích. Mají touhu pomáhat. Touhy obecně jsou průvodcem dvojkových lidí. Umí na jemné podněty okolí rychle reagovat vlastní invencí, kterou se snaží vyladit konflikty a otupit hrany.

„Dvojka“ těžko snáší neporozumění a napětí, snaží se najít pozitivní řešení a východisko. Umí se podívat na věc ze dvou stran a pochopit obě dvě. „Dvojka“ je vynalézavá, umírněná, občas vrtošivá a schopná výstřelků, těžko pochopitelná ve svých proměnách (stejně jako Luna, jejímž je symbolem). Má vztah k informacím a orientuje se na jejich přijímání.

Někdy se může vnímání lidských potřeb u dvojky změnit na orientaci na informace a vztah k technice. Přesto dvojku vždy přitahují tajemství, její síla spočívá převážně v duševních kvalitách

Dvojkaři jsou taktní

Lidé s dvojkou jako číslem dne jsou taktní a dobří diplomaté. Jestliže se ujímají vedení, pak spíše v zájmu druhých a pro dobro věci. Bývají to dobří psychologové, poradci, psychoterapeuti, kteří intuitivně rozumí lidské duši. Nemají rádi stres, který jim oslabuje zdraví.

Mají-li se rozhodovat pod tlakem, mohou propadat nerozhodnosti a vnitřnímu zmatku, takže nejsou schopni uspořádat si konkrétní fakta a jejich rozhodnutí nebývá napoprvé správné.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Lidé narození ve „dvojkové dny“ sice mohou působit mírumilovně a pasivně, ale energie čísla 2 v sobě skrývá neobyčejný postřeh a mrštnost. Bývají z nich odvážní a bojovní vojáci, sportovci s postřehem a bystrými reakcemi, spojuje je to, že vše dělají s citem, vášnivě a naplno.

„Dvojkoví lidé“ jsou citliví, zranitelní. Ve své snaze porozumět druhým jsou ovládáni silnými osobnostmi s vůdcovskými sklony, aniž by to tušili. Zanechává to pak jizvy na jejich duši a oni se do sebe uzavřou. Z obav před dalším citovým strádáním se stanou tvrdými a necitlivými k druhým, jdou za svými sny a ideály, začnou ukazovat odvrácenou tvář lidství.

Dvojka symbolizuje družnost

Jde o jednoduchou vibraci, která nemusí řešit „záhadu“ čísla složeného, jako např. lidé narození jedenáctého. Lidé s tímto dnem narození potřebují pevný citový vztah, dovedou se emocionálně vyjadřovat, jsou vstřícní a přátelští. Často přitahují druhé vnitřním klidem a pohodou. Bývají radostní, rádi se baví a užívají si.

V jednání s druhými se snaží o dohodu, kompromis. Dovedou vyvíjet citový nátlak, jestliže se snaží dostat situaci ke smíru. Lidé narození 2. dne v měsíci rádi občas utíkají do světa svých tužeb, jsou dobří vypravěči s fantazií.

Protože dvojka vyjadřuje proměnlivou energii na jedné straně pasivní a snivou a na druhé straně rychlou až vášnivou, vždy ale tvořivou, hodně záleží to, jak se bude „dvojkový člověk“ projevovat na dalších aspektech data narození.

Velké osobnosti

Proto mezi jejími nositeli najdeme takové osobnosti jako je Karel Veliký (francký král a první středověký římský císař, z jehož křestního jména pak zobecněním vzniklo označení vladaře - král) a jako kontrapunkt Giacomo Casanova (italský spisovatel a dobrodruh, proslulý svůdce žen), generál von Laudon (jeden z největších rakouských vojevůdců 18. stol. zvaný Turkobijec) nebo „Rudý baron“ vlastním jménem Manfred von Richthofen (nejslavnější stíhací pilot 1. světové války) a jako protiklad zatím poslední papež, který byl svatořečen Pius X.


Giacomo Casanova

Příklady dalších lidí narozených 2., kteří vešli do širšího povědomí: markýz de Sade (francouzský šlechtic, který svým životem i dílem oslavoval bolest způsobovanou druhým a podle nějž je nazvána úchylka – sadismus), Marie Antoinette (francouzská královna, popravená za Velké francouzské revoluce), slavný dánský pohádkář Hans Christian Andersen, Konstantin von Neurath (německý diplomat, 1. říšský protektor Čech a Moravy během 2. světové války, odvolaný Hitlerem z funkce pro přílišnou „měkkost“), Michail Gorbačov (sovětský politik, který umožnil pád sovětského režimu).

Netypický vůdce

Podívejme se na numerologické aspekty Mahátma Gándhího významného indického politika, narozeného 2. 10. 1869:

6 9
2 8
11

Na tomto příkladu je dobře vidět základní podstatu vlivu vibrace čísla dne 2. Gándhí nebyl typickým dominantním vůdcem (což je člověk s číslem dne 2 málokdy), přesto se stal mluvčím celého národa a svými skutky se snažil usmířit dvě nábožensky odlišné skupiny - hinduisty a muslimy.


Mahátma Gándhí

Jako „dvojka“ hledal porozumění, kompromis, dohodu. Vztah k lidem, míru a klidnému řešení vyjadřoval svojí ideou nenásilí, která nakonec vítězila nad militantností a agresivitou všech jeho odpůrců. V jeho numerologické mřížce je viditelná rovina vize (nezaplněná políčka 3-5-7), jejíž energie mu dodávala sílu jít si za svým cílem, soustředit se jen na něj, odpoutat se od osobních záležitostí. Touto prázdnou rovinou jsou jakoby oddělena čísla 1 a 2 od ostatních. 1 s 2 vyjadřují touhy vlastního ega, které touto izolací získávají razanci v podobě tvrdohlavosti a nesmlouvavosti.

Další Gándhího energie ukazují na touhu po harmonii, snahu přinést klid velkému společenství, tedy národu, který chápal jako svou velkou rodinu (6), na využívání analytického myšlení, strategie a skryté schopnosti dávat věcem řád a rovnováhu (8) a touhu po hledání pravdy, účastenství s utrpením druhých, idealismus a nesmlouvavost (9).

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

11 je mistrovské číslo

Jedenáctka je číslo, jež některé numerologické systémy nesčítají na dvojku a považují ji za nejvyšší duchovní tzv. mistrovské číslo, které stojí ještě nad univerzální a všezahrnující 9. I když se jedenáctka řadí do rodiny „dvojek“, v její energii je znát její vůdcovský potenciál získaný ze zdvojené jedničky. Proto je tato „dvojka“ oproti svým kolegyním nejvíce ambiciózní, samostatná, uvědomuje si sama sebe i svojí důležitost, dovede ovlivňovat davy, realizovat smělé plány.

„Jedenáctka“ nejvíce bojuje sama se sebou. Děsí ji vlastní vnitřní pocity. Jejich nečitelnost a nespoutanost. Je jakoby rozpolcená, složená ze dvou osob. Jedenáctka je uvnitř samostatná a nezávislá (jako jednička) a navenek se jeví láskyplně a družně (jako dvojka).

Většinou „krotí“ druhé

Hlavním posláním „jedenáctky“ je najít v sobě dost vnitřní síly, pochopit svojí rozdvojenost a smířit se s ní a dokázat jí pozitivně využít, tzn. získat nadhled a odstup a tím jakousi vnitřní moudrost a smíření. Bohužel většinou „majitel“ této vibrace svojí sílu neuplatňuje na krocení sama sebe, ale obrací ji vůči druhým, manipuluje, ovlivňuje druhé, přesvědčuje. Tím, že se nevyzná sám v sobě, vytváří kolem sebe řadu nedorozumění - především v citové oblasti.

Člověk narozený 11. je nadán intuicí, vizionářstvím, idealismem. Bývá to silná osobnost, někdy zasněná a jindy přímá, neuznávající společenské normy. Má své vnitřní kouzlo, kterým umí ovlivňovat druhé beze slov. Ocitne-li se v úzkých, dovede být sarkastický a velmi útočný, uznává jen svůj řád.


Jacques-Yves Cousteau

Výrazné jedenáctky

Originalita, myslitelský náboj a smělé plány se projevily např. u těchto „jedenáctek“: Joachim Barrande (francouzský přírodovědec působící v Čechách), Robert Koch (objevitel původce tuberkulózy), Alexandr Solženicyn (ruský spisovatel poukazující odvážně na bezpráví a zločiny sovětského režimu), George S. Patton (generál, který velel americké armádě při osvobozování západních Čech), German Titov (2. sovětský kosmonaut, který obletěl Zemi), Jacques-Yves Cousteau (oceánograf), Steve Wozniak (zakladatel Apple Computer). 11. 8. se narodil Ctirad Mašín, který byl oceněn za ozbrojený odpor vůči komunistickému režimu, a ve stejný den se narodil i Jan Palach, který svým sebeupálením chtěl vyburcovat k odporu proti sovětské okupaci.

Úsměvným příkladem svérázné seberealizace energie čísla 11 je život a dílo německého vojáka a cestovatele barona von Münchhausena, všem známého jako baron Prášil. A z podobného soudku snad stojí i za zmínku ostravský blogger píšící ostravským dialektem tolik populární humorné postřehy ze života.


Salvador Dalí

Dvojková tvořivost spolu s originalitou čísla 11 je dobře vidět v díle surrealistického španělského malíře Salvadora Dalího, narodil se 11. 5. 1904. Jeho numerologická mřížka vypadá takto:

9
2 5
111 4

Den narození 20. – Intuice

Intuice, jako klíčové slovo tohoto dne vystihuje, v čem je osoba narozená 20. nejsilnější. K dvojce jako citlivému a duchovnímu číslu se připojuje podobně působící nula. Výsledkem je spontánní osobnost, která nebývá pokaždé radikální. Snadno podléhá stresu, je emotivní, někdy dokonce konfrontační, ale i vynalézavá, komunikativní, s určitým hereckým nadáním, s potřebou společenských kontaktů.

Velmi dobře umí analyzovat informace, umí „vnitřním radarem“ vytušit, které z nich jsou podstatné a propojovat ty zdánlivě nesouvisející mezi sebou. Dvacítky může víc než lidský fenomén přitahovat technika, zejména počítačové technologie nebo zpracovávání informací pomocí techniky.

Lidé narození 20. obvykle prodělávají ve svém životě prudkou změnu ve vnímání hodnot a tíhnou k duchovním hodnotám. Na tom, co se více upřednostní z přirozených vlastností lidí narozených 20., mají velký podíl (stejně jako u dne narození 2.) další aspekty data narození.


Svatá Anežka Česká

Duchovní autority

Dvacátého dne v měsíci se narodili lidé, kteří byli duchovními autoritami jako např.: Anežka Přemyslovna (později Svatá Anežka Česká, zakladatelka jediného českého církevního řádu), papež Innocenc IX., Jan Anastáz Opasek (římskokatolický kněz, arciopat břevnovského kláštera), Dorotej (pravoslavný kněz a církevní hodnostář), ze vzdálenějších zemí a časů např. Guru Nának (zakladatel sikhismu), Sajjid Alí Muhammad (zakladatel bábismu).

Řada osobností pohybujících se v uměleckém světě je narozená 20. dne v měsíci: spisovatel Francesko Petrarca, „prokletý“ básník Arthur Rimbaud, spisovatelé Honoré de Balzac, Henrik Ibsen, bratranci píšící pod pseudonymem Ellery Queen věhlasné detektivní příběhy (druhý z autorů narozen 11.), malíř Joan Miró, režiséři Federico Fellini, David Lynch.


Federico Fellini

Jako extrémní příklad negativních projevů této vibrace uveďme německého nacistického vůdce Adolfa Hitlera, narozeného 20. 4. 1889. O něm platí to, co jsem negativního uvedla dříve: osobnost, která snadno podléhá stresu, emotivní, konfrontační, umanutý, necitlivý, vynalézavý, komunikativní, s určitým hereckým nadáním.

9
22 88
1 4

Den narození 29. - nepřehlednost

Citlivá 2 spolu s univerzální a k dokonalosti směřující 9 dává vysoce zranitelnou a senzitivní vibraci. Tito lidé se nevyznají sami v sobě, zatímco druhým poradit umí. Dovedou reagovat s citem na problémy a potřeby okolí. Jsou do jisté míry tajnůstkáři (jako ostatně všichni lidé s číslem dne 2) a o svých problémech těžko mluví, neřeší je. Zkrátka - sami sobě nerozumí. To je důvod, proč vyvolávají někdy nedorozumění, protože jejich reakce mohou být neadekvátní na podněty z okolí. Mají v sobě skrývané a neřešené napětí, které jen vnější impuls uvede do pohybu.

Lidé narození 29. často bojují proti sobě, těžko se smiřují s vlastní nedokonalostí, mají v sobě určitý díl idealismu. Navíc se v jejich chování odráží i vibrace mezisoučtu - čísla 11 (29= 2+9= 11= 1+1= 2), tedy vibrace značné citlivosti, vnitřní síly, charismatičnosti, určitých vůdčích schopností, ale i sarkasmu a rezervovanosti. Jsou to lidé orientovaní spíše na duševní či duchovní činnost, jsou hluboce analyticky myslící a touží po vědění všeho druhu. Obzvlášť touží po informacích, bývají to výborní počítačoví odborníci, vědci, technicky myslící lidé, ale i psychologové.


Silvio Berlusconi

Charismatičtí politici

Charismatičtí politici, kteří se narodili 29., jsou např. John Major (bývalý předseda vlády Velké Británie), Jacques Chirac (bývalý francouzský prezident), Lech Walesa (bývalý polský prezident), Silvio Berlusconi (italský premiér). Byli jimi ale i Benito Mussolini a jeho spojenec ve 2. světové válce japonský císař Hirohito, či Stalinova pravá ruka Lavrentij Berija.

Mezi známé a charismatické politiky patřil i John F. Kennedy, bývalý americký prezident, narozený 29. 5. 1917, zavražděný v Dallasu. Jeho mřížka vypadá takto:

99
22 5
11 7

Ze zajímavých osobností z různorodých oblastí činnosti i doby narozených 29. dne v měsíci jmenujme např. Miguel de Cervantes (španělský renesanční literát), Horatio Nelson (britský admirál, vítěz od Trafalgaru), spisovatel Antoine de Saint-Exupéry, Josef Ressel (vynálezce lodního šroubu), nepálský šerpa Tenzing Norgay (spolu s Edmundem Hillarym narozeným 20. zdolali jako první Mont Everest). Narozen byl i loni zesnulý Michael Jackson a jeho sestra LaToya.


LaToya Jackson

Na příští setkání se mohou těšit ti, kteří se narodili s číslem dne 3 – tedy 3., 12., 21., 30. v měsíci.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Když je číslem vašeho zrození dvojka

RE: Životní číslo, tj. součet číslic data narození

23.5.2011   |   15:22   |   od: redakce
Dobrý den, Leono! Máte pravdu, že životní číslo je součtem veškerých číslic z data narození. Ale tím se budeme v našem seriálu zabývat až později…
Ve Škole numerologie se nyní věnujeme nejdříve samotnému dni narození a tam se číslice sčítají pouze v onom dni narození (pokud se pochopitelně rovnou nejedná o den s jednoduchým číslem).
Možná trošku zmátl titulek – upravili jsme jej. A děkujeme velmi za zájem i za upozornění.

Dvojka?

22.5.2011   |   21:17   |   od: Leona
Dobrý den, vždycky jsem si myslela, i podle toho, co jsem si různě přečetla, že když mám číslo dvojku, tak to se dá jednoduše zjistit sečtením všech čísel v datu narození včetně měsíce a roku. Tedy, je to špatně?
Zobrazeny poslední 2 příspěvky, celkový počet 2 příspěvky.
poslední příspěvek: 23. 5. 2011 15:22
ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci