Na Zdeňka, Ilonu a Milenu zapomínáme. Škoda.

1.1.2011 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
I když patří mezi velmi častá, tak přesto žádné lednové jméno nefiguruje na úplně prvních místech žebříčku oblíbenosti a je to škoda. Třeba Zdeněk, Milena, ale i Ilona mohou svým nositelům hodně pomoci.

numerologie jmen

Z lednového výkladu numeroložky RNDr. Jany Tamchynové vám bude jasné proč by se měla lednová jména dávat ještě častěji. Plejáda známých a úspěšných Zdeňků (například režisér Troška, na titulním snímku), Ilon a Milen v české historii nás k tomu přímo vybízí.

Čtenáři, kteří na naše stránky přišli poprvé, nebo si potřebují osvěžit zásady, podle nich jména ovlivňují své nositele, by měli nejdříve číst zde.

20. 1. ILONA

Celkové číslo 6 (24)
Klíčová iniciála 9
Duševní číslo 7 (16)
Realizační číslo 8
Duševní číslo oslovení: Ilono 4 (13), Ilčo 6 (15)

Jméno Ilona vzniklo z maďarské formy jména Helena, což původně znamená světlo či pochodeň. Energie tohoto jména je silná, své nositelce umožňuje rozvinout své talenty do velké šíře a stát se pro druhé dostatečně známou či důležitou.

Lstivá a svůdná

Navenek jméno dodává vzezření harmoničnosti, posiluje ženskost jak v kladné formě, tak i lstivost, intrikaření a svůdnost. Posiluje umělecké talenty, ale též disciplinovanost, sebeprosazení, kázeň, snaživost. Přitom neubírá možnost moudřet, nést zodpovědnost, poctivě pracovat. Setká-li se jméno s dobrým datem narození, pak je Ilona skutečně světlem na cestě pro druhé a příkladem schopnosti realizovat své sny a přitom druhým neubližovat.

Jméno Ilonám posiluje intelekt, bystrý úsudek, schopnost orientovat se pragmaticky v realitě, úspěšně podnikat. Většinou jde o samostatné a silné ženy, které si jdou za svými cíli. Zároveň mohou být potřebnými a opěrnými sloupy pro druhé, kterým pomohou na jejich cestě ke slávě. Jsou samostatné, hrdé a žádoucí, ceněné druhými. Dovedou být vtipné, přátelské, otevřené změnám.


Ilony se umějí orientovat a podnikat.

Negativa

Abychom ale nepěli jen samou chválu. Je jasné, že i toto jméno sebou nese svá negativa. Ilony mohou mít sklon myslet si, že díky jejich kvalitám mají nárok na speciální pozornost, že je samozřejmé, že jsou vysoce hodnoceny. Mívají někdy problém připustit i svá selhání a chyby. Bývají netrpělivé, v touze po dokonalosti i nekompromisní. Mají tendenci hledat viníky nezdarů u druhých. Rády pomáhají, ale tak trochu za to vždy něco očekávají.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Jméno Ilonám umožňuje se zdravě vymezovat vůči druhým, budí dojem moudrosti. Jestliže se ale dostanou do stresu, mají tendenci se odosobnit a uzavřít se citům, tak aby je to nezraňovalo, protože bývají pod vrchní úspěšnou maskou přecitlivělé s kapkou pochybností a úzkostí. Ty mohou plynout právě z toho, že druzí odmalička od nich očekávali výkonnost a plnění svých nadějí. Jenže Ilona je především pracovitá a cílevědomá a za jejími úspěchy je často skrytá značná dřina. Problém je, když Ilona zjistí, že může používat své ženské zbraně a uzavřít se citlivosti, věnovat se výkonu a pak jí může být jedno, v jaké profesi a oblasti bude budovat kariéru

Doporučení

Jméno se skládá z vysoce nabitých vibrací, které by se měla Ilona naučit krotit a to zejména fyzickým cvičením, sportem s filozofií. Jinak jí může energie ovládat a činit ji nespokojenou, roztěkanou, neschopnou vymanit se ze začarovaného kruhu, protože místo vykročení z pravidel, která nefungují, dodává stále další a další energii do něčeho, co nefunguje.

Toto energeticky úspěšné jméno je dobré pro dívky, které potřebují posílit svou životní energii, realizovat své talenty, zharmonizovat svou ženskou energii. Díky pestrosti energií ve jméně nemusí tak často jako u jiných jmen vyvstat problém s negativní kombinací jména a data narození.

23. 1. ZDENĚK

Celkové číslo 11
Klíčová iniciála 8
Duševní číslo 1 (10)
Realizační číslo 1 (19)
Duševní číslo oslovení: Zdenku 8

Jméno v sobě nese dynamiku, originalitu a sympatičnost. Dodává svému nositeli přátelské charisma, ale přitom zachovává kolem svého nositele jakési tajemství, protože toto jméno „ochraňuje“ Zdeňkovu vnitřní citlivost a potřebu občas být sám, neříct o sobě víc, než co cítí jako bezpečné.

Umí se prosadit

Jméno podporuje individualismus, posiluje sebevědomí, potřebu samostatnosti a seberealizace. Dodává inspiraci a tvořivý přístup k realitě. Posiluje podnikavost, analytický rozum, logiku a komunikační schopnosti. Vyžaduje od svého nositele rovnováhu v jeho konání, spravedlivý přístup k životu bez výrazných extrémů. Přesto, že jméno posiluje individualismus, neztrácí Zdeněk schopnost naladit se na druhé, stmelovat kolektiv a svým chováním jemně vést druhé.

Jméno také Zdeňka motivuje k usilování v práci, studiu, zkrátka k prosazení svých idejí a nápadů a tužeb. Na druhé straně to Zdeňkovi nebrání v tom, aby si užíval života plnými doušky.


K nejznámjším Zdeňkům patří Zdeněk Svěrák

Negativa

Jméno může ale také způsobit řadu trablů. Vyžaduje totiž od svého nositele silného ducha a stabilní osobnost. Pak má jeho energie na čem stavět. Dodává nadhled a podporuje plnost prožívání. Jestliže není Zdeněk v rovnováze, může sklouzávat v jednání do extrémů. Buď se může projevovat jako sobec a egoista, který si jde jen za svým a využívá k tomu druhých a manipuluje se svým okolím. Nebo naopak propadne požitkářství, je to sice „pohodář“, ale jen mluví a druzí za něj dělají. Může také z pohodlnosti nechat problémy plynout, nic neřešit a nechat druhé, aby za něj pracovali.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Ať u ž jde o jakýkoli uvedený extrém, může mu takový postoj komplikovat citový život. Zdeněk ale tomu, co se mu děje, nerozumí a může si vysvětlovat vznikající vztahové problémy jako zradu od druhých, výsledek své výjimečnosti apod., jen ne jako své selhávání.

Doporučení

Nedoporučuji dávat chlapcům, kteří mají v datu narození kombinace čísel 1 a 8. Je dobré se poradit s numerologem, protože toto jméno má velkou řadu pozitiv a byla by škoda ho nedávat.

24. 1. MILENA

Celkové číslo 9 (27)
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 6 (15)
Realizační číslo 3(12)
Duševní číslo oslovení: Mileno 2 (20), Mílo 6 (15)

Význam tohoto jména je jasný, jeho nositelka je prostě milá a milovaná. Numerologicky má jméno pestrou energii a to nositelce umožňuje všestranně rozvíjet vrozené talenty. Svou univerzálností dobře sedne na většinu dat narození a doplní svou energii tam, kde chybí. Znamená to, že svou nositelku posiluje, ale přitom neklade přehnané požadavky - záleží na osobnostních dispozicích nositelky. Lze s ním prožít klidný vyrovnaný život a nepříliš využívat jeho potenciál, ale také lze jeho energií napřít do těch oblastí života, kde chce Milena vyniknout.

Umí lidem naslouchat

Pod vlivem jména je u Mileny posílena tvořivost, vnímavost k potřebám druhých, praktičnost, rozhodnost, potřeba rodinného zázemí a pěstování vztahů. Dokáže v Mileně povzbudit podnikavost, akčnost, houževnatost. Stejně jako dokáže být citlivá, dokáže se oprostit od emocí, jestliže potřebuje někdo pomoci a poradit. Může svým vyzařováním přitahovat lidi s problémy a naslouchat jim a pomáhat jim řešit jejich trable svou radou a přístupem.

Jméno podporuje organizační talent, potřebu řádu a dodržování pravidel, což pomáhá Mileně v jakékoli profesi, kde se pracuje s lidmi a fakty, jako např. je dráha pedagoga, psychologa, sociálního pracovníka, úřednice, asistentky, poradkyně. Milena je důležitá všude tam, kde je potřeba vytvořit spolehlivé zázemí, o které se druzí mohou opřít. Také jméno posiluje umělecké schopnosti a manuální zručnost. Bývají to dobré aranžérky, šikovné návrhářky a švadleny, zručné kuchařky.


Na Milenu Dvorskou se všichni pamatujeme jako na Marušku z pohádky Byl jednou jeden král.

Negativa

Milena může být přecitlivělá a řešit obavu z citového zranění tím, že se uzavře a bere vše s odstupem. City pak vnímá pouze jako informaci. Stává se sběratelkou informací, vztahů, ale nedovolí si je emotivně prožívat. Může sklouznout až k tlachání, nebo si život a své možnosti příliš idealizuje a lpí na perfektní dokonalosti. Žije pak povrchní život, plný soustředění na sebe.

Může vytvářet nátlak na druhé, vnucovat jim v dobré víře svou pravdu a své vidění světa v obavě, aby nepřišla o své jistoty, které zakotvuje v dodržování svých přesných pravidel. Toto černobílé vidění světa z ní pak dělá nesmlouvavého kritika a je překážkou nadhledu a tolerance k chybám druhých.

Doporučení

Záleží na datu narození, které z energií se uplatní přednostně. Je proto dobré se poradit s numerologem. Nedoporučuji dávat dívkám, která mají v datu narození kombinace čísel 4 a 2.

Jde o jméno dobré a univerzálně posilující, takže by bylo škoda, kdyby nebylo dáváno. Výše zmíněná negativa vznikají díky neusměrněné energii, kterou lze vždy nějak korigovat. Mileny jsou bystré a praktické, takže často stačí jen ukázat, z čeho její problémy vznikají, vlastní nápravu si pak rychle zjednají samy.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Na Zdeňka, Ilonu a Milenu zapomínáme. Škoda.

Význam jmen

2.1.2014   |   11:22   |   od: Michaela
A co takový Ivo? Na toho snad zapomínáme ještě víc, než tady na Zdeňka, Ilonu a Milenu. Mě zajímá význam jména Ivo. Zda-li mohu poprosit :)

Lednová jména

6.3.2012   |   10:45   |   od: Radmila
Hezký den. Reaguji na lednová jména zde v článku a chci se zeptat na svoje také lednové jméno, i když není časté. Jmenuji se Radmila. Narodila jsem se 2.10.1970. Vaše numerologické články o nejčastějších jménech jsou dobře vypracované a myslím, že sedí. Máme kolem sebe hodně dobrých lidiček. Díky.

jméno Ilona

29.8.2011   |   10:06   |   od: Ilona
Zajímalo by mě, jestli se hodí jméno Ilona ke dni narození 2.2.1975? Jaké je duševní číslo oslovení: Ili? A hodí se k uvedenému dni narození?
Zobrazeny poslední 3 příspěvky, celkový počet 3 příspěvky.
poslední příspěvek: 2. 1. 2014 11:22
ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci