Václav, Helena a Alena, to je rozhodnost, jiskra a kouzlo

5.8.2012 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
VIDEO – Náš seriál přináší další "ukotvená" jména: Alenu, Helenu a Václava (nosí je i legenda české populární hudby Václav Neckář) – jsou stále v popředí všech věkových skupin.

numerologie

Jestli si potřebujete osvěžit zásady, podle kterých každé jméno ovlivňuje svého nositele, pak doporučujeme číst nejdříve zde.

13. 8. ALENA

Celkové číslo (1+3+5+5+1=15)
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 7
Realizační číslo 8
Duševní číslo oslovení: Aleno, Alenko 3 (12), Álo, Alčo 7

Jeden z výkladů se kloní k tomu, že jde o zkrácené jméno Magdalena, což znamená „žena z Magdaly“ a vzniklo z aramejského slova magdala „věž“.

Druhý výklad naopak tvrdí, že Alena je jednou z obměn řeckého jména Helena, jež znamená „světlo, pochodeň“. Další verze vysvětluje jméno Alena jako ženský protějšek mužského jména Alan, což bylo jméno keltské a snad znamenalo „soulad, svornost“.

Jméno dodává kouzlo

Jméno dodává Aleně jakési kouzlo, které netkví v jednoznačné fyzické kráse, ale v celistvosti osobnosti. Na druhou stranu jméno snižuje rozhodnost, což je vyváženo posílenou pamětí a tvořivostí.

Jméno podporuje originalitu a samostatnost, aktivitu, touhu po zabezpečené a zajištěné rodině, potřebu společensky se angažovat, nezklamat druhé. Je pro ni důležité být užitečnou součástí každého kolektivu, ve kterém se pohybuje. Alena není vždy nápadná, ale umí se ozvat, překvapit svými nápady, svou cílevědomostí, urputností, ba i zatvrzelostí. Je v ní skryto víc síly, než je na povrchu viditelné.


Česká herečka Alena Vránová

Alena dovede být zodpovědná, pracovitá a jít si za svým. Na první pohled se může zdát povrchní, ale pod touto někdy trochu marnivou a požitkářskou slupkou se skrývá pochybující a stále zrající jádro, které pozorně třídí zkušenosti a zraje postupem času.

Alenám je vlastní bystrá mysl a postřeh, tvořivý přístup k životu, dobrá intuice a odvaha, hledání harmonie a krásy, aktivní přístup ke sladění všeho a všech tak, aby se pokud možno dospělo k ideálu.

Negativa

Alena mívá problém s ukotvením v realitě. Pod vlivem někdy až romantické tužby po rovnováze se snaží udržet něco, co udržet nejde – třeba krásu a mládí nebo partnerství založené na iluzi lásky.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Alena bývá závislá na hodnocení druhých, uhýbá před všedností a každodenní rutinou, nalhává si jinou realitu a sní s růžovými brýlemi na očích. Nutí ji to s druhými manipulovat ze strachu, že je ztratí nebo že už je nebude vidět v tak ideálním světle.

Stejně tak neochota vidět v životě stinné stránky z ní může dělat nepraktického snílka. Obranu hledá Alena v povrchnosti, v hodnocení druhých podle jejich společenského postavení, oblečení, šperků apod.

Alena také může ve své nejistotě propadat emocím, úzkostem a zoufalství, jednat zbrkle a také arogantně, zatvrzele a povýšeně. Pýchou a kritikou Alena zakrývá vlastní malé sebevědomí nebo neschopnost se rozhodnout. Někdy až hystericky trvá na stálé pozornosti okolí a utvrzování lásky.

Doporučení

Jméno Alena pomáhá druhým ukazovat lepší stránku života, protože Alena bývá ozdobou už jen tím, že je.

Oslovení Álo, Alčo ji činí přístupnější ke změnám a vnímavější ke svému okolí, zodpovědnější, bojovnější, se sklonem k rebelantství, ale i k zájmu o druhé.

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Ve jméně jsou různorodé pestré energie, které posiluje talenty a harmonizuje každou ženu, která toto jméno nosí.

Nedoporučuji dávat jméno narozeným v jedničkové dny, tj. 1., 10., 19., 28. dne v měsíci.

18. 8. HELENA

Celkové číslo (8+5+3+5+5+1=27) 9
Klíčová iniciála 8
Duševní číslo 11
Realizační číslo 7 (16)
Duševní číslo oslovení: Heleno, Helenko 7 (16), Helčo, Helo 11, Heli 5 (14), Helen 1 (10)

Svým původem jde o jméno řecké, mající základ ve slově helène, v doslovném překladu znamená „pochodeň z hořícího rákosí“. V přeneseném smyslu znamená „světlo v temnotách“.

Nositelka světla

Jde o jméno s nestabilní dynamickou energií. Dodává hodně emocionality, svěžesti a smyslné přitažlivosti. Je ovšem i zdrojem svéhlavosti a tvrdošíjnosti, potřeby vyjadřovat své postoje bez ohledu na situaci. Jak jméno, které znamenalo v prapočátku pochodeň, napovídá – Helena může být nositelkou světla, ale také založit zničující požár, který může vzejít z nepatrné jiskry.


Zpěvačka Helena Vondráčková

Obecně jméno posiluje Helenin intelekt, společenskost, bystrý úsudek, vnitřní sílu. Pod jeho vlivem se vyvíjí její osobnost směrem k originalitě, osobitosti, s touhou po vzdělávání a poznávání všech stránek života. Helena se dynamicky, často bez rozmyslu a impulzivně vrhá do životních situací, které jsou pro ni spíš výzvou než překážkou.

Divoká a svobodomyslná

Jméno podněcuje jakousi divokost, kterou v hloubi duše máme všichni, ale pod vlivem tohoto jména je vynesena na povrch. Dostává se do konfrontace s druhou složkou energie jména, která je citlivá a vnímavá k potřebám druhých, touží pomáhat, hledat spravedlnost a přinášet druhým svobodu.

Helena sama je dost svobodomyslná a zraje životními zkušenostmi. Je dostatečně otevřená vnímat sebe a ty druhé, rychle dospívat k poznání a jakési přirozené moudrosti. Zklidnění jí přinese i nalezení duchovní cesty.

Negativa

Jednání Heleny bývá impulzivní a někdy působí bezohledně, zbrkle, bez ohledů na následky. Bývá vášnivá, nezkrotná, dlouho hledající svůj klid a uměřené reakce. Její emoce mohou být jak na houpačce. Má širokou škálu projevů – od klidné vyrovnané elegance takřka netečné k arogantní ukřičené vzteklé ženě.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Ambicióznost plynoucí z energie jejího jména je motivována obavou z průměrnosti. Helena se snaží být působivá a dělat něco obzvlášť ceněného. Jen nezná pravou míru a sklouzává k extrémům. Má ambice zasahovat druhým do jejich životů ve jménu jakési její představy o správnosti a v touze být prospěšná.

Helena potřebuje cítit svobodu a často si připadá omezovaná. Má touhu vymanit se, ale spíš jen vytvoří ve svém životě zmatek a chaos. Nedá si však poradit, byť druhým radí ráda a obětavě.

Doporučení

Jméno s takovou silnou energií může posilovat potenciál každé své nositelky a vždy jí může hodně dát, zejména co se týká schopnosti seberealizace v pracovní a společenské oblasti a pomoci Heleně vyzrát v ženu, která může skutečně být zářivou osobností, u níž se všichni rádi ohřejí.

Helena si musí vždy připomínat, že vše, co přeje a dělá druhým se jí může v nezmenšené míře vrátit a to jak v dobrém, tak i v tom zlém, a že jejím životním mementem je zachovávání rovnováhy mezi dáváním a braním.

Oslovení Helčo, Helo pomáhá najít vnitřní duchovní sílu, ale jde o relativně složitou a silnou energii.

Oslovení Heli může Helenu spíš zúzkostňovat a ubírat jí svobodnou vůli.

ČAKRATAJEMSTVÍ KAMENŮ

JAK PŮSOBÍ NA ČAKRY

Oslovení Helen dodává asi nejvhodnější energii ze všech oslovení, protože zdravě posiluje sebevědomí a stabilizuje Heleninu osobnost.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (např. u dat s vícečetnými dvojkami a šestkami) je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno narozeným 27. dne v měsíci a těm, které mají v datu narození kombinaci čísla 7 a 9.

28. 9. VÁCLAV

Celkové číslo (4+1+3+3+1+4=16) 7
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 2
Realizační číslo 5 (14)
Duševní číslo oslovení: Václave 7, Vašku, Vašíku 4 (13), Venco, Véno, Vendo 11

České jméno Václav je zkrácenina praslovanského náčelnického jména, jehož původní podoba byla Vetjeslavь resp. Véceslavь, kde vetje znamená „více“ a slavь „slavný“. Význam jména je tedy „více slavný“. Stejný význam má paradoxně i jméno jeho bratra Boleslava, který jej zavraždil.

Odvaha a pracovitost

Harmonické jméno složené z pestrých a pozitivně se doplňujících energií nese silnou vibraci odvahy, otevřenosti názorů, sebejistoty, vstřícnosti, pracovitosti a možnosti velké sebereflexe. Dodává vitální dynamizující energii, rozhodnost a ambicióznost. Na straně druhé ale připravuje pro Václava řadu nástrah, kterými zkouší sílu jeho charakteru, a zkvalitňuje tím jeho osobnost.

Video
Václav Neckář a Lenka Dusilová v klipu k písni Na Rafandě

Jméno Václavovi zajišťuje stabilizující energii, která podporuje píli, smysl pro řád a systém, nalaďuje ho na hledání cest k tomu, aby se dokázal vyrovnat a vypořádat se složitostmi života rázně a jednoznačně.

Václav může být přirozeným vůdcem, který přesvědčí svou opravdovostí a skutky. Navíc má pochopení pro lidské slabosti, ale netoleruje lajdáctví a neochotu napravovat své chyby.

Učí sebereflexi

Jméno učí Václava sebereflexi a kritičnosti vůči sobě i druhým. Nutí ho růst a vzdělávat se a tím nejlepším učitelem je pro něj život. Dovede se poučit ze svých omylů, má střízlivý pohled na realitu. Zřetelně si nastavuje hranice tak, aby v daném prostoru bylo místo pro všechny. Pro Václava je důležitá svoboda a své konání směřuje k tomu, aby pro sebe a své okolí zajistil možnost projevovat se otevřeně.

Václav je duší realista, který dobře vstřebává zkušenosti a který nemyslí jen na sebe, proto mu nedělá problém, byť je to zdatný bojovník, ustoupit, hledat kompromisy a rozeznat, kdy je možná dohoda. Nemusí mít pravdu za každou cenu.

Negativa

Václav se ale také může chovat sebestředně a nesmlouvavě egoisticky, tvrdohlavě si jít za svým a lpět konzervativním způsobem na neměnnosti a přežitých rituálech. Může zvolit despotický až bezohledný přístup, s tendencí spíš bořit než stavět.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT:

Skořice pomáhá řidičům lépe se soustředit,
uklidňuje a snižuje podrážděnost.

VŮNĚ ZLEPŠUJÍ ŘIDIČSKÝ UM, MYŠLENÍ I SEX

Může trpět splínem a sebelítostí, jestliže se mu nedaří. Trápí ho úzkosti a deprese, stává se podezíravým a uzavírá se do svého světa představ. Může se z něj stát kritický pedant a zatrpknout, obviňovat druhé ze svých problémů, pociťovat nepochopení.

Doporučení

Oslovení Vašku či Vašíku není zrovna nejvhodnější. Činí ho konzervativnějším, nezralejším, strnulejším, s dramatizujícími sklony.

Oslovení Venco, Véno, Vendo, prohlubuje intuitivní pohled na realitu a umožňuje větší odstup od problému, tedy jakýsi zralejší přístup k realitě, pod jehož vlivem je snazší krotit vlastní nepřiměřené požadavky a dojít k určité vyrovnanosti a smíření.

Václav je harmonické a dobré jméno, přesto záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací je toto jméno dobrou volbou, protože nositele uzemňuje, a umožňuje mu tak realizovat své nápady a posiluje jeho osobnost. Je proto vhodné poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat novorozenci toto jméno, je-li v datu narození kombinace čísel 4 a 7.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Václav, Helena a Alena, to je rozhodnost, jiskra a kouzlo

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci