Natálie, Jarmila a Miloš, čili Dítě Vánoc, Laskavá a Přívětivý

17.12.2013 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
Dětem Vánoc, Laskavým a Přívětivým patří tento díl našeho numerologického seriálu o nejčastějších křestních jménech, která přinášejí energii svým nositelům – jsou jimi Natálie, Jarmila a Miloš.

numerologie, jména

Za všechny Natálie připomeňme herečku Natalii Portman, Miloše by mohl reprezentovat dnes nejznámější český nositel jména – prezident Miloš Zeman – a Jarmily pak světová rekordmanka, atletka Jarmila Kratochvílová.

Pokud byste si chtěli osvěžit základy toho, jak se zjišťuje, jakou energií vás křestní jméno posiluje, můžete se podívat na informace zde.

21. 12. NATÁLIE

Celkové číslo (5+1+2+1+3+9+5=26) 8
Klíčová iniciála 5
Duševní číslo 7 (16)
Realizační číslo 1 (10)
Duševní číslo oslovení: Natálie 7 (16), Natálko, Naty 8

Ruské jméno je latinského původu. Kdysi prestižní, protože bylo dáváno pouze děvčátkům narozeným v době oslav narození Krista, tedy o jeho narozeninách dies natalis, ve vánočním čase, který byl církví obecně označován jako natalia. Podle toho se jim také někdy říkalo „děti Vánoc“.

Krásné ženské jméno, které podporuje charisma, aktivní přístup k životu a dodává originalitu, svobodomyslnou a přátelskou povahu.

Natálie je především plná ženských rozmarů, s mnoha podobami, které jsou vždy překvapením. Dovede být citlivá a něžná, nápomocná a pečující. Je oddaná přátelům i rodině.

Proto velmi zapůsobí, když si začne prosazovat svou a když odhalí tvář svobodomyslné ženy, která svým šarmem a odvahou jde za svými cíli a jako by zapomněla na dřívější oddanost. Natálie se nebude ohýbat, jak chtějí druzí, sama si musí vše ozkoušet.

Prototyp úspěšnosti

Jméno v ní podporuje sebevědomí a velké touhy něco v životě dokázat, neplýtvat svými schopnostmi. Dovede být úspěšná ve všem, co si zamane. Má velkou sílu a odhodlání, bez váhání se zapře a odepře si řadu potěšení, jen aby dosáhla svého cíle.


Natalie Portman je izraelsko-americká herečka. Svůj filmový debut zažila ve třinácti letech ve filmu Léon, v roce 2009 získala Oscara za Černou labuť

Natálie je nápaditá a dokáže se nadchnout pro řadu různorodých věcí, vnímá svět kolem sebe všemi póry svého těla. Její bystrá mysl podněty rychle vyhodnocuje a Natálie toho umí využít ve svůj prospěch.

Negativa

Její nepřizpůsobivost a neochota změnit své postoje může přerůst i do sobectví a bezohlednosti. Natálie dokáže druhými manipulovat, aby se uskutečňovalo to, co chce ona. Velmi vášnivě a nesmiřitelně obhajuje svou pravdu a nesouhlas může vnímat jako výzvu k boji.

Její hodnocení může být plné odsudků a černobílého vidění, jestliže nedokáže přesvědčit okolí o své pravdě. Zkouší hranice druhých, co vydrží a co si může dovolit.

Emoce v nerovnováze a její tvrdošíjné lpění na svých ideálech mohou za její rozkolísané projevy a chování. Může se stát, že Natálie propadne pocitu, že jí nikdo nerozumí a nepochopí ji. Stáhne se do sebe, zúzkostní. Zaplaví ji strach, je nervózní, zbrklá a roztěkaná.

Doporučení

Jméno se silnou energií, která výrazně ovlivňuje život své nositelky. Nese v sobě řadu rázných energií, které usnadňují realizovat v životě své záměry a dosáhnout pocitu naplnění.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT:

Skořice pomáhá řidičům lépe se soustředit,
uklidňuje a snižuje podrážděnost.

VŮNĚ ZLEPŠUJÍ ŘIDIČSKÝ UM, MYŠLENÍ I SEX

Oslovení Natálko, Naty spíš přidává nejistoty, které zastírá bojovností, rozkolísává emoce a zvyšuje žádostivost.

Jméno má pestrou a různorodou energii, která může v mnoha případech pomoci. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno, jsou-li v datu narozené vícečetné pětky.

25. 1. MILOŠ

Celkové číslo (4+9+3+6+1=23) 5
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 6 (15)
Realizační číslo 8
Duševní číslo oslovení: Miloši, Mildo, Mílo KI 4, DČ 6 (24, 15)

Jde o matričně osamostatněnou domáckou podobu jména Miloslav, což patří ke starým slovanským jménům, které v dobách pohanských označovalo náčelníka „milujícího slávu“.

V křesťanské době se význam posunul a jméno bylo vnímáno jako „slavný milostí Boží“, „slavící milost“. Dnes je význam posunut do roviny „milý, příjemný a přívětivý“.

Jméno s originální energií, která umožňuje dosáhnout všeho, co si Miloš zamane. Posiluje odhodlání a odvahu jít si za svými cíli, vyvíjet se, zajímat se o novinky a ty vnášet do svého života.

Nemá rád rutinu

Miloš potřebuje mít pocit, že je pánem svého života a jeho volby nejsou vynucené okolnostmi. Nemá rád rutinu a tak vnáší do každého dne prvky osvěžení, poetiky i humoru. Zároveň si ale umí spočítat, kolik stojí realita, kterou žije, a co vše musí udělat proto, aby si mohl dovolit svou svobodu.

Dovede vytrvale pracovat, dovede se ukáznit, dobrovolně omezit, jestliže jde o jeho rozhodnutí, které mu dává smysl. Dobře ví, že potřebuje dobrý základ i určitý řád, od kterého si pak může dovolit svůj občasný rozlet a únik.


Miloš Zeman, prezident České republiky

Miloš si musí hlídat rovnováhu mezi dvěma protichůdnými tendencemi, které mu přináší energie jména. Na jedné straně je jeho potřeba svobody, volnosti, neochota se přizpůsobit a uhájit si svůj svět.

Lpí na rodině

Na straně druhé stojí seberealizace, výkonnost, viditelné výsledky, prosazení svých záměrů, budování zabezpečení a jistot. Jestliže toto Miloš umí skloubit dohromady, nezná překážek, má možnost dosáhnout úspěchu. K tomu mu pomáhá jménem podpořený intelekt, bystrý úsudek, nadšení z novinek, posílená paměť, vnitřní kázeň.

Miloš je přátelský, ochotný pomoci, s citlivostí si všímá, co se kolem něj děje. Jsou pro něj důležité harmonické vztahy v jeho okolí, hodně mu záleží na rodiněProžívá vše intenzivně, je optimista, má otevřené oči i srdce. Bývá pro druhé inspirací a následováníhodným vzorem, který budí dojem stability a vyrovnanosti.

Negativa

Miloš si musí dobře hlídat svou vnitřní rovnováhu. Nejvíc ho ohrožuje malá důvěra v sebe. Pod maskou pohody a vyrovnanosti se skrývají pochybnosti o sobě samém.

Stačí neúspěch a Miloš začne váhat a přehodnocovat svá rozhodnutí a záměry. Z obavy, aby znovu neselhal, se pak může dostat do jednoho z extrémů.

Může začít budovat zarputile a vytrvale své zabezpečení, pojistit se materiálními úspěchy, jasnými a trvalými hodnotami, uchýlit se k pragmatickému a vypočítavému jednání. Své city pak skrývá za hradbu rozumu.

Přečtěte si

Barvy nemluví a přece jsou slyšet
Pro všední dny: Jak si udržet krásu
Třetí život máme všichni. A kdy?
Versailles má unikátní muzeum vůní

Druhým extrémem je únik před zodpovědností, svazujícími závazky, realitou a přílišným zápřahem do světa svých přání, radostí či ideálů, kde není tak polapitelný a kam hned tak někoho nepustí. Souhlasí se vším, jen aby měl klid, nevytváří konflikty, ale ve skutečnosti si žije ve svém světě a dělá si, co chce on.

Doporučení

Jméno podporující úspěšnost, dávající křídla, ale i praktické myšlení. Může být v řadě případů ku prospěchu. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. Je dobré poradit se s numerologem.

4. 2. JARMILA

Celkové číslo (1+1+9+4+9+3+1=28) 1
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 11
Realizační číslo 8 (17)
Duševní číslo oslovení: Jarmilo 7 (16)

Jméno patří k nověji vzniklým, základ má ve jménech Jaromil, Jaromila, které jsou zřejmě odvozeny od starého jména Jaromír. Jenomže přidáním méně bojovné koncovky –mil se významově jméno posouvá k „milosti, laskavosti“.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

První část jména má základ ve slovanském jarý – „bujný, čilý, prudký, silný, vznětlivý, nepoddajný“, což ve jménech začínajících na Jar- nabývá smyslu „plný života, dynamický, činorodý“. Druhá složka jména je jasná. Celé jméno lze číst jako „milující plný život, pohyb, hledání“.

Výklad odvozující základ jména od slova jaro je zavádějící a mylný, neboť jaro, jarní je obrozenecký novotvar. Nicméně je pravdou, že díky Máchovu Máji jméno zažilo také své obrození a těšilo se pak celé následující století značné oblibě.

Silná energie

Jméno dodává silnou a zásadovou energii, aniž by Jarmila ztrácela smysl pro humor a zodpovědnost. Podporuje její intelekt, rozumové schopnosti a neumenšuje vnímavost, ženskou citlivost i důvtipnost.


Jarmila Kratochvílová je stále držitelkou současného světového rekordu v běhu na 800 m v čase 1:53,28, který vytvořila v Mnichově v roce 1983.

Jarmila je otevřená a vnímavá k potřebám druhých. Tuto svou altruistickou činnost plně vyvažuje tím, že si plní své sny, jde si za svými cíli. Chce vidět výsledky své práce, buduje si pevnou stabilní základnu, která je odrazovým můstkem pro její „výlety za poznáním“ sebe, druhých, událostí v jejím okolí, zkrátka všeho, co ji zajímá a co může do sebe vstřebat a naučit se.

Potřebuje stále něco objevovat, její mysl je zvídavá, chce podněty, aktivně je vyhledává. Inspiruje se tím a zároveň je i inspirativním vůdcem pro druhé.

Svérázná osobnost

Jarmila je často svérázná, originální a tvořivá osobnost, která si prostě dělá, co chce a co považuje za správné. Není příliš přizpůsobivá. Ale je velmi komunikativní, a proto se spíš druzí přizpůsobují jí, aniž si to uvědomují. Jarmila je nakazí svým entuziasmem, vidinou úspěchu, v nějž neochvějně věří. Je přirozenou vůdčí osobností.

Její duše je citlivá a zraje zkušenostmi. Je zodpovědná už jen tím, že je na sebe náročnější víc než na druhé. Chce být samostatná a umí se spolehnout jen sama na

sebe. Má pochopení pro lidské slabosti, umí je odpouštět. Jen nesmějí být záměrné a cíleně jí křížit její plány.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Dokáže zburcovat velké množství energie k tomu, aby překonala překážky a aby vrátila způsobená příkoří. Je hrdá a nesnáší nespravedlnost a zradu. To jsou věci, které těžko odpouští.

Negativa

Jarmila může sledovat jen své cíle a manipulovat s lidmi proto, aby jí byli nápomocni. Někdy přeceňuje své možnosti a schopnosti. Je sobecká a chce sbírat všechnu smetanu sama. Nedělá to vědomě a ve zlém, jen je pro ni nesnadné vedle sebe také někoho pustit.

Navíc je pro ni nepředstavitelné, že by nebyla úspěšná a dostatečně se materiálně nezajistila. Takřka úzkostně si drží své vydobyté pozice a nerada se kvůli druhým omezuje a uskrovňuje.

ČAKRATajemství kamenů:

JAK PŮSOBÍ NA ČAKRY


Jarmila dovede být vztahovačná, uzavírá se do sebe, ze svého nitra čerpá podněty. Ale také složitě buduje vztahy opravdu niterné. Spíš si drží druhé od těla z obavy před citovým zraněním.

Doporučení

Jméno s osobitou energií podporující sebevědomí a fyzickou sílu. Pro mnohé může být dobrou podporou, usnadňuje sebeprosazení.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (např. u dat s kombinací čísel 2, 5, 6) je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno narozeným v jedničkové dny, tj. 1., 10., 19. a 28. dne v měsíci nebo jsou-li v datu narození vícečetné jedničky.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Natálie, Jarmila a Miloš, čili Dítě Vánoc, Laskavá a Přívětivý

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci