Alice a také Adam i Štěpán – jména pro silné osobnosti

11.12.2012 01:30   |   Ezoterika - 100 JMEN
V tomto dílu našeho seriálu o nejčastějších křestních jménech se dostáváme k silné trojici: Adam, Štěpán a Alice. Jaký druh energie nesou tato jména a jak působí na své nositele?

NUMEROLOGIE A JMÉNA

Jedním z nich rovněž je populární herečka Alice Bendová (na titulním snímku). Stejně silnou osobností byl i někdejší český nakladatel Daniel Adam z Veleslavína, ze současnosti pak můžeme jmenovat třeba autora populárních komiksů Štěpána Mareše.

Pokud byste si chtěli osvěžit základy toho, jak se zjišťuje, jakou energií vás křestní jméno posiluje, můžete se podívat na informace zde.

24. 12. ADAM

Celkové číslo (1+4+1+4=10) 1
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 7
Realizační číslo 8
Duševní číslo oslovení: Adame, Ádo 7, Adámku 5

Biblické symbolické jméno pocházející z hebrejského há-adáma, což znamená „hlína, země“, a navíc v sobě obsahuje akt stvoření, proto jméno Adam lze vykládat jako „ten, který je stvořen z hlíny“ tedy „člověk, pozemšťan“. Významově stejné je i latinské homo, přeneseně „člověk“.

Je to energeticky silné jméno s jednoznačnou energií, která svého nositele burcuje k tomu, aby si uvědomil své lidství a s tím spojené ego, zavazuje ho k zodpovědnosti a zkouší ho unést svá rozhodnutí a svou vůlí roztáčet kolo svého osudu. Dodává velmi široké možnosti seberealizace a spíš apeluje na dodržování humánních postojů, nutí zkvalitňovat atributy člověčenství.

Podněcuje k hrdosti

Jméno stále podněcuje Adama, aby byl hrdý a čestný, stál na svých zásadách, a ty měl podloženy svým svědomím, a navíc i určitou spiritualitou. Hledání vyšších hodnot je pro Adama stěžejní, byť žije obyčejný každodenní život.


Adam Charles Clayton baskytarista populární hudební skupiny U2.

Právě v tom, jak prodchnout realitu s originalitou, osobitostí, pevnými zásadami jak dovést své záměry a vysněné cíle k hmatatelným výsledkům, a především jak uspokojit živočišné potřeby a přitom zůstat vnímavým a myslícím člověkem, v tom všem je poslání tohoto energeticky ojedinělého jména.

Adam je pracovitý, podnikavý a cílevědomý jedinec, který vkládá velkou energii do toho, aby našel cesty k seberealizaci. Je jen na něm, kam napře svou vůli, jelikož jeho vrozené dispozice mu jeho jméno umožňuje naplnit bezezbytku.

Přirozený vůdce

Potřebuje budovat zázemí a jistoty pro sebe i své blízké, umí si vše kolem sebe zorganizovat a naplánovat. Je zodpovědný a díky svému postřehu, osobitému vidění světa a smyslu pro detail hledá tvořivé cesty.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Adamové jsou přirozenými vůdci, kteří vedou svým příkladem. Do čela druhých se staví v případě, že jde o to uhájit spravedlnost, obhájit svou cestu a své záměry. Jsou vytrvalí a houževnatí, hned tak je od záměrů něco neodradí, přičemž výsledky práce nemusí být hmotné, to považují jen za odrazový můstek k tomu, aby mohli šířit to, co považují za smysluplné. Je pro ně stěžejní projít životem plně, spravedlivě a prospěšně.

Negativa

Citově se Adam spíš hledá, zkoumá své potřeby a jejich hranice. Je empatický, se smyslem pro spravedlnost, kterou posuzuje někdy přísně a nekompromisně, čímž si komplikuje vztahy. Přijetí selhání, zejména svého, je pro něj obtížné. Hledá partnerství dlouho a neměl by ho uspěchat, ve vztazích totiž zraje zkušenostmi.

Adam touží po dokonalosti a může ho negativně ovlivňovat pragmatismus. Musí odolávat různým pokušením, aby neztratil sebeúctu a šel svou cestou rovně, nespokojil se jen s naplněním svých potřeb a nezůstal napůl své cesty.

Měl si ale udržovat vědomí toho, že chce něčeho dosáhnout. Může upadat do každodenní rutiny, vše hodnotit jen podle výsledků a stejně tak i posuzovat lidskou kvalitu.

ČAKRATAJEMSTVÍ KAMENŮ

JAK PŮSOBÍ NA ČAKRY

Adam také může žít v obavách, co vše by měl zvládnout a jaké nároky na něj jeho okolí znovu naklade. Jakoby chtěl občas vyskočit z toho každodenního kolotoče. Jestliže nenajde východisko, stává se Adam nerozhodným, zoufalým, upadá do depresí, jeho psychika je jak na houpačce. Je vztahovačný, agresivní, útočný, egoistický, boří to, co předtím budoval. Neumí se povznést a humorem se zbavit stresu.

Doporučení

Jde o významně silné jméno, které si žije vlastní život a svému nositeli život nezjednodušuje, naopak ho nutí k sebevědomým postojům, seberealizaci, prožití smysluplného a kvalitního života.

Zdrobnělé oslovení Adámku dodává uvolněnost, přidává vůli a pocit svobody, pomáhá uvolnit se z mučivých myšlenek.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby z výše uvedených vlastností projeví víc. U některých kombinací (např. u dat s převahou čísel 3, 6, 9) je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno, jsou-li v datu narození vícečetné jedničky nebo narozeným v jedničkové dny, tj. 1., 10., 19. a 28. dne v měsíci.

26. 12. ŠTĚPÁN

Celkové číslo (1+2+5+7+1+5=21) 3
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 6
Realizační číslo 6 (15)
Duševní číslo oslovení: Štěpáne, Štěpo KI 1, DČ 11

Obdoba Štefana, základem jména je řecké stephanos, „věnec“, ale jen takový, co se klade na hlavu vítězům; přeneseně bychom tedy mohli říci, že Štěpán je „vítěz“ nebo „věncem ověnčený či korunovaný“. Toto jméno je celosvětově velice oblíbeno a má řadu jinak znějících podob jako například Viktor, Vítězslav a Zikmund.

Jméno posiluje sebevědomí a samostatnost, dobrou mysl a tvořivý přístup k životu. Má v sobě potřebné charisma, kterým je pro své okolí zajímavý.

Jde za svými nápady

Štěpán je bystrý a vnímavý, hledá si cesty pro svou seberealizaci přesně takové, které mu vyhovují. Jde si za svými nápady, často originálními i svéráznými. Snaží se komunikovat s okolím a svou přesvědčivostí druhé lákat k tomu, aby se k němu přidali. Nezná slovo „nejde“ a „neumím“. Jestliže on sám nezvládá, umí se dohodnout a oslovit ty, kteří mu pomohou.


Štěpán Mareš, karikaturista, který proslul zejména jako kreslíř komiksu Zelený Raoul o mimozemšťanovi sledujícího Českou republiku už víc jak tisíc let.

Jméno posiluje Štěpánovu paměť, ale i ambice a jeho vrozené talenty. Umí dobře zvládat stres a napětí, které ho dokonce v určité mohou stimulovat k lepším výkonům. Pod tlakem je Štěpán schopen dosáhnout jedinečných úspěchů.

Čerpá jednak podporu ze svého nitra, které je citlivé a intuitivní, a také ze své bystré tvořivé mysli, která jakoby rentgenovýma očima skenuje druhé lidi, a tím vidí do jejich záměrů.

Štěpán je společenský, hovorný, přátelský. Má rád pohodu a svou sílu nasměrovává tak, aby byla v jeho okolí dosažena potřebná harmonie. Má vždy dost prostředků, pomocníků i nápadů, aby se mu v životě dařilo. Je podnikavý, se smyslem pro obchod a techniku, akční, sebevědomý.

Negativa

Štěpán může se svým okolím manipulovat, aby si zajistil pro sebe potřebné pohodlí. Umí druhé „přesvědčit“, že mají konat to, co on sám chce. Dovede intrikovat a je lstivý. Jeho úspěch může být postaven na fyzické dřině druhých.

Mnohdy má Štěpán řadu skvělých představ, ale i malou sílu na jejich realizaci. Zůstává v oblasti teorie, radí, učí, kontroluje. Je-li v úzkých, uchyluje se k bravurní argumentaci plné rozumných důkazů, uniká před přímou zodpovědností. Umí zamlžovat realitu tak, aby mu vyhovovala. Někdy se proto jeho okolí zdá, že lže či žije jen ve svých idealistických představách.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Štěpán je citlivý, plný nervní energie, která ho může bez oddychu honit z místa na místo. Proto je rád, může-li svou mysl zaměstnávat podněty. Naopak jestliže ho nic nestimuluje, cítí se brzy unavený. Trpí nesoustředěností, bývá vzteklý, podrážděný, kritický. Začne se uzavírat do sebe, do svého světa, je vztahovačný, agresivní a má nevypočitatelné reakce.

Doporučení

Je to jméno, kdy pozitiva převažují nad jeho negativy už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících potřebnou kapku štěstí. Navíc má pestrou energii, která může v řadě případů pomoci k sebevědomí a k probuzení talentů, k prožití naplněného života.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (např. u dat se čtyřkami či osmičkami) je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

15. 1. ALICE

Celkové číslo (1+3+9+3+5=21) 3
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 6 (15)
Realizační číslo 6
Duševní číslo oslovení: Alice 6 (15), Álo 7

Jméno nejasného původu i významu. Buď je za jeho základ považováno starofrancouzské jméno Aaliz, které je přejaté a zlidovělé ze staroněmeckého jména Adelheit s významem „ušlechtilá, vznešené postavy i způsobů“, nebo jméno vychází z anglické domácké podoby jmen Elisabeth (česky Alžběta). Někdy se základ jména spojuje s řeckým jménem Alethea „pravdivá“.

Bystrá a zvídavá

Dynamické jméno dopřávající mysli nevídaný rozlet a dobrou paměť. Jméno posiluje ženskou energii v celé škále jejích podob – od pečovatelské starostlivosti a mateřskosti přes něžnou svůdnost až po vypočítavé intrikářství.

Alice je bystrá, zvídavá a značně tvořivá. Je společenské povahy, se smyslem pro humor. Její odhodlání jít si za svým je značné a hned tak ji něco od jejího cíle neodradí. Snad jen ona sama. Je to nadšenec, který o svých cílech i záměrech rád mluví, detailně vše rozebírá, zvědavě zjišťuje názory druhých.


Česká muzikantka, filmová režisérka a překladatelka Alice Nellis.

Všímá si velkých detailů, dovede nasávat různorodé podněty ze svého okolí a nechává se jimi inspirovat. Bystře vyhodnocuje vše, co se šustne kolem ní. Jako by měla rentgenové oči a skenovala druhé lidi a viděla jim do jejich myslí.

Zná svou cenu

Alice je osobitá, svérázná, zná svou cenu, je sebevědomá, potřebuje pro sebe hodně prostoru a pocit svobody. Její nápaditost i přístup k životu bývá tahounem druhých a je inspirující. Alice bývá všestranně nadaná a jde jí snad vše, na co sáhne.

PŘEČTETE SI TAKÉ

Skořice pomáhá řidičům lépe se soustředit,
uklidňuje a snižuje podrážděnost.

VŮNĚ ZLEPŠUJÍ ŘIDIČSKÝ UM, MYŠLENÍ I SEX

Nicméně klasické vzdělávání jí moc nepřitahuje, učí se životem, věnuje se jen tomu, co ona sama pokládá za smysluplné a účelné. Byť to občas mohou být věci, kterým druzí nepřikládají význam, Alice dokáže vyniknout a z nezajímavého udělat záživné a objevné.

Negativa

Alice může být výstřední a neukotvená. Problémy se soustředěním a zbrklostí se mohou promítat do její netrpělivosti a menší zodpovědnosti. Není příliš přizpůsobivá, byť jí leží na srdci harmoničnost prostředí, ve kterém se pohybuje, často upřednostní jen své zájmy a potřeby.

Alice dovede bravurně zmanipulovat, přesvědčit ty, od kterých potřebuje pomoct. Jasně bystře vycítí slabiny druhých a využije je ve svůj prospěch. S muži to umí nejlépe a mívá jich více najednou. S věrností si často hlavu neláme.

Má výbornou fantazii, jestliže popustí její uzdu, projeví se jak její výrazná tvořivost, ale také i nepraktické pasivní utrácení času v iluzích. Někdy jí její okolí nerozumí a ona se neumí přiblížit. Přitom je plná emocí, touhy po vášnivém citu a hlubokém souznění.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Barvy nemluví a přece jsou slyšet
Pro všední dny: Jak si udržet krásu
Třetí život máme všichni. A kdy?
Versailles má unikátní muzeum vůní

Doporučení

Jde o jméno, kdy pozitiva převažují nad jeho negativy už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících potřebnou kapku štěstí.

Oslovení Álo zlepšuje zpětnou vazbu jejího chování, zklidňuje a umožňuje nastavit lépe hranice jejímu rozletu.

Toto jméno může být velmi často přínosem. Musíme počítat s tím, že je vždy doplňkem k základnímu potenciálu danému datem narození, Je proto vhodné poradit se s numerologem, aby bylo jasné, jak v daném konkrétním případě bude jméno posilovat, a co naopak může být příčinou možných problémů. Např. je vhodnou protiváhou k datům narození, kde je přeplněná rovina čísel 1, 4 a 7.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Alice a také Adam i Štěpán – jména pro silné osobnosti

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci