Libuše, Ivo a Marta nesou dynamiku a osobitou energii

18.3.2015 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
VIDEO – Pojďme se v našem seriálu podívat na další trojici ze 100 nejčastějších křestních jmen a na to, jak energie jmen Libuše, Ivo a Marta mohou ovlivnit jejich nositele. Tentokrát se jedná o jména plná dynamiky a vskutku osobité energie.

ezoterika, jména

K nositelům těchto jmen patří například jedna z nejoblíbenějších českých hereček Libuše Šafránková (na titulním snímku), její kolegyně Marta Vančurová a zpívající právník Ivo Jahelka.

Čtenáře, kteří by měli zájem si osvěžit základy toho, jak se zjišťuje, jakou energií křestní jméno posiluje svého nositele, mohou se podívat na informace zde, kde je k dispozici podrobné vysvětlení.

10. 7. LIBUŠE

Celkové číslo (3+9+2+3+1+5=23) 5
Klíčová iniciála 3
Duševní číslo 8 (17)
Realizační číslo 5 (14)
Duševní číslo oslovení: Libuše 8 (17); Líbo 6 (15)

Libuše je de facto ženský ekvivalent jména Luboš a znamená „milá bytost“.

Jméno Libuše vychází ze staroslovanského základu ljub a původního znění Luboša či Ljuba tedy „milá, libá, líbezná, lidmi oblíbená“.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Jméno Libuše nese dynamiku, navyšuje sebevědomí, razanci a potřebu prosadit se a jít si za svým cílem. Umocňuje ženskou energii ve všech významech toho slova. Posiluje Libušinu odolnost a odhodlání.

Zároveň jí dodává kolektivní uvažování. Umí lidi nenásilně stmelovat, je nápaditá, dokáže druhé nadchnout a motivovat k výkonům.

Pracovitá a praktická

Libuše je pracovitá, potřebuje sportovat a hýbat se. Je praktická, dovede být i soucitná a snaží se najít vždy řešení jak vyjít z krize co nejúčinnějším způsobem. Je bystrá, má postřeh, dovede se rychle zorientovat a stabilizovat situaci tak, aby se dál nezhoršovala.


Česká herečka Libuše Šafránková

Svou citlivost schovává Libuše za zdatnou výkonnost. Překvapivě však potřebuje zažívat pocity nespoutanosti a svobody.

Libuše se ráda směje a dovede být srdečná. Nedělá jí problém s druhými spolupracovat, často se stává jakýmsi nepsaným vůdcem a rádcem, vnímá druhé jako svou velkou rodinu, za kterou je ochotná jít do boje, ale vyžaduje za to určitou podřízenost a v rozhodujících chvílích nekompromisně vyžaduje poslušnost.

Negativa

V Libušině duši se díky energii jména zvyšuje napětí ve chvíli, kdy se jí nedaří uspořádat vše kolem sebe podle svého naladění. Libuše může mít problém se soustředěním, svou pozornost rozptyluje na všechny strany, protože je vnímavá k různorodým podnětům, které všechny chce zaznamenat a vstřebat.

Aby dosáhla svého používá Libuše zcela pragmaticky metodu „cukru i biče“, aby dosáhla svého. Dovede být intrikánská a koketní, kritická, se sklony k emotivním výbuchům a zlostnosti.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Barvy nemluví a přece jsou slyšet
Pro všední dny: Jak si udržet krásu
Třetí život máme všichni. A kdy?
Versailles má unikátní muzeum vůní

Libuše potřebuje mít věci pod kontrolou a také si dopřávat určité samoty. Je dobrou přítelkyní pro slabší a bezradné, ale silným protivníkem stejně silných a rozhodných individualit jako je ona sama.

Doporučení

Libuše je krásné ženské jméno s energií, která každé ženě umetá cestu a přináší do života příslovečnou kapičku štěstí, nenechává svou nositelku na holičkách a dovede ji vyvést z životních karambolů.

Oslovení Líbo ji zjemňuje a dodává větší harmoničnosti, víc upřednostňuje její potenciál tvůrčí, estetický a smysl pro rodinu.

Nedoporučuji dávat jméno Libuše, je-li v datu narození kombinace čísel 3 a 5.

19. 5. IVO

Celkové číslo (9+4+6=19) 1
Klíčová iniciála 9
Duševní číslo 6 (15)
Realizační číslo 4
Duševní číslo oslovení: Ivo 6 (15)

Původ jména Ivo je možné usuzovat ze jména Ivan, jehož domácí podoba Ivo se matričně osamostatnila. Pak by původ jména byl ve jménu Jan, překládaného jako „Bůh je milostivý, milostivý dar Boží z nebes“.

Avšak vzhledem k tomu, že jméno Ivo nosili i světci z neslovanských krajin, je pravděpodobnější, že základem je staroněmecké slovo íwa, což znamenalo „tis“ ve významu „bojovník s tisovým lukem“. Nabízí se také srovnání s keltským jménem Iwein či francouzským Yvainem, rekem družiny krále Artuše.

Jméno Ivo dodává svéráznou osobitou a silnou energii, která posiluje vrozené talenty a dispozice a usnadňuje jejich plné rozvinutí. Umožňuje mít hlavu v oblacích, srdce na správném místě a přitom se udržet v realitě.

Video
Zpívající právník Ivo Jahelka

Jméno Ivo podporuje sebevědomí a odhodlání něco dokázat sobě i druhým. Ostatně Ivo je otevřený vůči svému okolí a má pocit, že jeho posláním je druhým pomáhat, podporovat je, chránit je.

Argumentační umění

Ivo má díky jménu podpořen intelekt, paměť, argumentační schopnosti, výmluvnost. Navíc za sebou potřebuje vidět výsledky své práce, budovat sobě i druhým zázemí.

Jsou pro něj důležité vztahy jak v rodině a s přáteli, tak potřebuje rozumět společenským vazbám, orientovat se v nich a spoluvytvářet je. Jeho kouzlo osobnosti přitahuje druhé.

Ivo dokáže tvrdě pracovat, a to jak fyzicky, tak i duševně, odevzdávat perfektní práci. Své kroky si dobře promýšlí, rozhoduje se opatrně, ale jednoznačně. Je pro něj důležité vzdělávat se, poznávat nové myšlenkové proudy, inspirovat se různorodými vlivy.

ČTENÍ Z RUKY

Svým smyslem pro detail se Ivo snadno ponoří do problému či studia. Je hledačem pravdy, chce přijít na podstatu všeho, co ho obklopuje a čím se rád nechá nadchnout. Má tendenci druhé učit, ukazovat jim cesty a možnosti.

Negativa

Ve své duši si Ivo příliš nevěří, bojuje se svou nejistotou a pochybuje o sobě. Jeho jednání i rozvažování se zpomaluje, sám si staví řadu omezení. Zacyklí se na detailech a neumí vyjít ze začarovaného kruhu jednotlivostí, skrz které není schopen vidět celek.

Ztrácí se v chaosu a bývá nedůvěřivý. To posiluje jeho perfekcionismus, snahu druhé poučovat proto, aby se svět stal lepším místem k životu. Trpí nedokonalostí svojí i druhých, bývá tvrdohlavý, neústupný a přecitlivělý.

Může unikat k různým druhům závislostí či se uzavírat do své práce. Podléhá romantickým a idealistickým tužbám.

Doporučení

Nenápadné a přesto silné a pěkné jméno Ivo může v řadě případů pomoci k seberealizaci a projevení talentů.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

U jména Ivo hodně záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (například u dat s převahou čísel 2, 3, 5, 7 a 8) je toto jméno vhodnou volbou. Je proto vhodné poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno Ivo, je-li v datu narození kombinace čísel 1, 6 a 9.

29. 7. MARTA

Celkové číslo (4+1+9+2+1=17) 8
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 2
Realizační číslo 6 (15)
Duševní číslo oslovení: Marto, Martičko 7 (16); Marti 1 (10)

Jméno Marta má prastarý původ. Základem je totiž aramejské már(a)thá – „paní domu, hospodyně“ ve smyslu pečlivosti, pohostinnosti a vlídného přijetí.

Martě její jméno dává stabilizující vyváženou energii, která jí dovoluje, aby si této rovnováhy a síly užívala. Zároveň má Marta i dostatek empatičnosti, aby vnímala, jak se druzí cítí.

Jméno podněcuje schopnost věci organizovat, úspěšně podnikat, být dost energická, nesmlouvavá a razantní. Často se úspěšným Martiným projektem stává vlastní rodina, kterou je schopná opečovávat, organizovat v ní pořádek, držet náladu v rovnováze, podporovat jednotlivé členy k úspěšným životním krokům.

Pracovitá a urputná

Jméno Marta rozvíjí pracovitost, cílevědomost, ale i urputnost ve zvládání překážek. Marta má vždy dost sil i argumentů, vysvětlovat svá rozhodnutí. Je to v zásadě pro druhé bezpečné, úlevné a ochraňující. Marta to zvládá, těší ji být opěrným bodem. Nachází v tom svou vlastní hodnotu a pomáhá jí to otevírat své nitro a uvolňovat se.


Česká herečka Marta Vančurová

Energie jména Marta posiluje analytické uvažování, systematičnost a metodičnost. Má smysl pro spravedlnost a je bojovná, jestliže se děje bezpráví. Potřebuje se hýbat, sportovat, aby se vyventiloval případný nadbytek energie.

Marta se ráda směje, dovede překvapit různorodostí svých zájmů i smyslem pro humor. Umí být požitkářská a často zkouší, co vydrží. Je pro ni důležité dělat smysluplné činnosti, sama však může dlouho hledat, co vlastně splňuje tato kritéria. Marta je ve svých náladách stabilní, dovede brát věci takové, jaké jsou.

Negativa

Marta může být urputná v tom, jakým způsobem trvá na svých zásadách, které mohou být více striktní, než je třeba.

Bývá zatvrzelá a přitom nerozhodná. Její neschopnost odhadnout míru věcí, i to, kam až může ve vztahu zajít, ji může vyvádět z citové rovnováhy, kterou má jinak obdivuhodně stabilní. Její reakce jsou zlostné, kritické a zbytečně extrémní, vyčítavé. Těžko odpouští a to i sama sobě.

JAK BÝT KRÁSNÁ
PODLE MĚSÍCE

Marta těžko snáší kritiku, neúspěch. Může se z ní stát pedant, lpící na detailech, zklamaná a pesimistická. Často se soustředí na výkon a zapomene na lidský rozměr. Vše přepočítává na úspěch a materiální hodnoty a podle toho hodnotí a odsuzuje.

Doporučení

Jméno má jednoznačné silné vibrace, umožňuje dosáhnut moci a bohatství, vyniknout všem talentům.

Oslovení Marti podporuje samostatnost a sebeuvědomění, možnost soustředit se i na své pocity a odlehčit od přehnané zodpovědnosti, zklidnit se.

Toto jméno může být značným přínosem. Musíme počítat s tím, že je vždy doplňkem k základnímu potenciálu danému datem narození.

Je proto vhodné poradit se s numerologem, aby bylo jasné, jak v konkrétním případě bude jméno posilovat a co naopak může být příčinou možných problémů.

Nedoporučuji dávat jméno Marta, jsou-li v datu narození vícečetné čtyřky.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Libuše, Ivo a Marta nesou dynamiku a osobitou energii

Numerologie jména

4.2.2017   |   09:29   |   od: Marta
Jsem upřímně dočista překvapená, jak přesně to zde v článku vychází u mého jména Marta! Ano, v životě jsem už musela překonat hodně těžké zážitky plné útrap, ale síla energie je ve mně skutečně taková, jak se tady píše. Opravdu to někdy přeháním jak s prací, tak s pohledem na události kolem sebe, což pramení z mého pocitu spravedlnosti. Tolik si přeji, aby lidé byli vůči sobě navzájem ohleduplní, dávali jen radost, potěšili, radovali se z úspěchu ostatních a nikoliv naopak jako to i bývá.
Já druhým přeji, aby překonali všechno zlé a měli na to dost sil, čehož lze také dosáhnout v přírodě. Mě hodně pomohlo obejmout strom, držet se jej a vnímat sílu energie, která k nám přichází z universa, sledovat korunu toho stromu a přát si jen to dobré!
Přeji všem krásné dny.
Zobrazen poslední příspěvek, celkový počet 1 příspěvek.
poslední příspěvek: 4. 2. 2017 9:29
ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci