Nela, Matěj a Viktorie, to jsou ambice a smysl pro řád

30.1.2013 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
Ambice i smysl pro řád a harmonii symbolizují Nela, Matěj a Viktorie – další křestní jména našeho numerologického seriálu.

Nela, Matěj, Viktorie, numerologie

Za všechny slavné nositele těchto jmen připomeňme českou herečku Nelu Boudovou (na titulním snímku), hudebníka a zpěváka Matěje Rupperta či britskou královnu Viktorii.

Pokud byste si chtěli osvěžit základy toho, jak se zjišťuje, jakou energií vás křestní jméno posiluje, můžete se podívat na informace zde.

2. 2. NELA

Celkové číslo (5+5+3+1=14) 5
Klíčová iniciála 5
Duševní číslo 6
Realizační číslo 8
Duševní číslo oslovení: Nelo, Nelčo, Nelinko 11 (20), Neli 5 (14)

Toto jméno má cizí původ a bývalo součástí jmen končících na –nelie, –nela jako např. Kornélie, Petronela apod. Postupem času se domácí forma Nela matričně osamostatnila.

Jméno dodává dívce či ženě nevšední odolnost a odhodlání. Je i původcem její vnitřní síly přesto, že je občas nejistá a působí plaše. Dává jí značnou tvořivost, intuici a citlivost. Nela je pro okolí inspirující a budí automatický respekt.

Tiše ambiciózní

Je také svobodomyslná, nechce být příliš omezována, potřebuje pro své sebevyjádření dost času i prostoru. Bývá ambiciózní a jde si za svým, umí za sebe i zabojovat, aby dosáhla svého.

Kouzlo její osobnosti bývá tiché a nenápadné, ale o to silnější a razantnější, jestliže se rozhodne, že se projeví. Nenechá si od druhých nic diktovat a unese svou solitérnost. Je jí celkem jedno, co si druzí myslí. Stojí si na svém názoru, jestliže je o něm vnitřně přesvědčena.


Česká herečka Nela Boudová ve filmu Vratné lahve

Nela je citlivá a vnímavá, nasává podněty a inspiraci ze svého okolí jakoby všemi póry svého těla. Má v sobě velkou vůli a nadšení. Jméno Nele dodává touhu po dobrodružství a poznání. Baví jí mnoho věcí, často různorodých. Má řadu přátel a přitom pro ně může být nepolapitelná.

Jednou je středem společnosti, spontánně a srdečně se rozdává a vzápětí se díky pocitu, že ji to omezuje, stáhne do ústraní a je chladně odměřená.

Negativa

Svým jasným a osobitým postojem si Nela sama připravuje problematické situace. Na jedné straně chce rozumět tomu, co se kolem ní děje, účastnit se všeho zajímavého a podnětného.

Na druhé straně se cítí nesvá, jestliže je příliš středem pozornosti. Ruší ji to, ztrácí klid a soustředění. Dokonce to může být i zdrojem jejích úzkostí, strachů a neuróz.

Nela je nestálá, zbrklá, neschopná dotáhnout do konce často širokou škálu započatých aktivit, dostát všem slibům. Vnímá to jako nutnost přizpůsobit se konvencím a cítí se spoutaná. Okolí jejím extrémům v chování často nerozumí. Cítí se nakonec zrazena a sama.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Nelu inspiruje sebemenší detail. Je ve své podstatě precizní detailista, který se nadchne pro každou příležitost, kterou vidí skoro všude. Jenže je impulzivní, a tak má pocit, že jí uniká spousta věcí a od rozpracovaného odchází. Dá jí spoustu sebezapření a vůle, aby usměrnila a zacílila svou energii.

Doporučení

Je třeba počítat s tím, že díky tomuto jménu vstupuje do života prvek náhody, nečekané tvrdosti životních zkoušek víc než u většiny ostatních jmen. Přesto je to krásné jméno s živoucí energií, která mnohé nerozhodné může postavit na tu správnou cestu.

Oslovení Neli není vhodné, protože zvyšuje už tak dost značnou citlivost a vnímavost, vede k větší zbrklosti a neukotvenosti.

ČAKRATajemství kamenů:

JAK PŮSOBÍ NA ČAKRY

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (např. u dat s kombinací čísel 4 a 7) je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno narozeným v pětkové dny, tj. 5., 14., 23. dne v měsíci nebo jsou-li v datu narození vícečetné pětky.

24. 2. MATĚJ

Celkové číslo (4+1+2+5+1=13) 4
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 6
Realizační číslo 7
Duševní číslo oslovení: Matěji, Matesi, Mate 6 (15)

Matouš je jméno hebrejského původu a stejně jako Matěj znamená „dar Boží“. Základem obou jmen – a Matyáše k tomu – je totiž jméno Mattithjáh. První část jména mattith znamená „dar“ a druhá, jáh, vyjadřuje Hospodinovo jméno Jahve.

Transkripcí do latiny došlo k dvojímu přepisu, a tak se i ve dvou různých tvarech rozšířilo jako Matthaios (Matouš) a Matthíás (Matyáš, Matěj). Tato jména mají tolik společného, že je mnohé jazyky ani nerozlišují. Českým ekvivalentem jména je neužívaný Božidar.

Smysl pro řád

Jméno dodává vyrovnanost a stabilitu, zvyšuje pracovitost a smysl pro řád. Navíc podporuje kouzlo osobnosti, posiluje fyzickou kondici. Matěj má rád vše jasné a přehledné. Je to plánovač, který se nebojí změn, ale ty musí být pro něj jasně vymezené, srozumitelné a nejlépe, aby byly z jeho popudu.

Matěj je zodpovědný, vytrvalý a houževnatý. Je pro něj důležité budovat zázemí, především materiální. Proto rád vidí výsledky své práce. Pro druhé tak bývá oporou, bezpečím, útočištěm. Může tím vlastně projevovat své hluboké city, protože jinak je to pro něj obtížné.


Matěj Ruppert, zpěvák skupiny Monkey Business

Matěj může ctít autority a jimi daný systém, přináší mu to pocit jistoty a klidu. Rád něco shromažďuje a sbírá. Jeho jméno prostě zvyšuje potřebu něco mít, vlastnit, zabezpečit se. Někdy je to i tak, že ho materiální hodnoty neoslovují, pak ale lpí na množství vztahů, velké rodině, pracovním kolektivu, znalostech apod.

V ulitě bezpečí

Matěj ale není takový zpátečník, jak by se podle výše uvedeného popisu zdálo. Jestliže má vybudovanou svou ulitu bezpečí, zkouší, kde jsou jeho meze, a ochutnává život. Miluje požitky, tělesné i duševní. Je přitom praktický a činorodý, žádný pecivál, který by seděl na svém majetku a neotevřel se druhým.

Má rád společnost, přátele a kamarády, rád někam patří a chce mít své jasné a vymezené místo mezi nimi. Bývá štědrý a jako první, kdo nabídne pomoc. Má rád pohodu a klid a je odhodlaný aktivně takové prostředí spoluvytvářet.

Ač se zdá, že je Matěj až přílišný materialista, jeho duše hledá vyšší smysl života, často ho nachází ve víře a filozofiích či zdravém životním stylu.

Negativa

S energií jména by měl Matěj zacházet opatrně. Stačí málo a je z něj umíněný a tvrdohlavý despota, který vnucuje druhým své názory a není ochotný udělat jediný krok ke změně. Rigidně trvá na svých plánech. Může také sklouznout k lakotě, rychlým odsudkům.

Pak už na sebe nenechá dlouho čekat pesimismus, nedůvěra a pochybnosti sám o sobě a o světě. Nikdo nic neudělá tak dobře, jak by on chtěl. Jeho nespokojenost a bručounství udělají z Matěje člověka, kterého druzí nebudou vyhledávat, a už vůbec s ním nebude chtít nikdo žít.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Přitom to, aby nebyl sám, ta nejistota a strach ze ztráty toho, co je mu drahé, je motorem jeho života.

Doporučení

Řečeno zkrátka, jméno Matěje tak trochu omezuje a uzemňuje. Pro člověka se vzletnou a romantickou povahou je toto jméno požehnáním. Naopak pro pedanta je jméno Matěj problematické.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (např. u dat s převahou čísel 3, 8 a 9) je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno narozeným ve čtyřkové dny, tj. 4., 13., 22., 31. dne v měsíci.

10. 3. VIKTORIE

Celkové číslo (4+9+2+2+6+9+9+5=46) 1
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 11 (29)
Realizační číslo 8 (17)
Duševní číslo oslovení: Viktorie 11 (29), Viktorko 3 (12), Viki 9 (18)

Viktorie je mužským protějškem Viktora. Jméno patří do kategorie jmen vítězných, je původem z latinského victor a znamená „vítěz“. Viktorie je tedy „vítězná“.

Přečtěte si

Barvy nemluví a přece jsou slyšet
Pro všední dny: Jak si udržet krásu
Třetí život máme všichni. A kdy?
Versailles má unikátní muzeum vůní

Jménu dala výjimečný punc anglická královna, jejíž vláda byla nejdelší v historii země, celé období její vlády se dodnes říká viktoriánská doba a znamenala největší rozkvět britského impéria.

Silná energie jména dává nositelce vůdčí energii, která podporuje sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti, zaměřuje energii na smysluplné a praktické cíle, které mají být pro Viktorii a druhé základem a ochranou, na kterých lze pak stavět dál.

Prioritou je harmonie

Viktorie je praktická, se smyslem pro pořádek. Je si vědoma, že na přehledném systému se lépe buduje, dobře se o něj dá opřít a že je to dobrý základ pro uskutečňování vlastních snů.

Prioritou je pro Viktorii vytvářet kolem sebe rovnováhu, podporovat stabilní a vyvážený růst, přinášet harmonii. K tomu jí pomáhá jménem podnícená tvořivost, podnikavost, ambicióznost, potřeba hmatatelného úspěchu, zručnost a analytická mysl.


Viktorie, britská královna a indická císařovna.

Jméno posiluje fyzickou kondici a k tomu přidává velké vnitřní kouzlo, které z každé Viktorie září. Vypovídá o jejích zásadách, jednoznačných morálních postojích a vnitřní síle, která Viktorii umožňuje překonávat řadu strázní, které se jí během života právě díky těmto jejím postojům do cesty postaví.

Viktorie má svůj názor na život, je originální a rozhodně si nedělá život jednoduchým. Vše, co má, si musí vydobýt prací a svými zásluhami, nedostane od života nic zadarmo.

Překážky výzvou

Na oplátku může Viktorie v životě dosáhnout vynikajících výsledků a může být úspěšná ve všem, co si zamane. Překážky jsou pro ni výzvou. Je odhodlaná je překonávat, řešit, vyzývat osud.

Viktoriina duše je na rozdíl od vnějšího zdání citlivá a nestabilní. Uvnitř stále bojuje se svými pochybnostmi a nešvary. Díky tomu umí pochopit druhé a jejich poklesky, ale nechce se s tím smířit.

Nic nevzdává a podporuje sebe i druhé k růstu, zlepšování a vyvažování svých nectností opakem. Bývá tahounem svého okolí za ideály lepších zítřků, a byť je realistka, její duch oplývá často nezlomným optimismem.

Viktorie často hledá duchovní cesty či smysluplnost svého konání, které odmítá přijmout jen jako čistou fyzickou existenci.

Negativa

Velká síla, se kterou se Viktorie vrhá do svých aktivit, do podněcování svého okolí, se někdy vymkne její kontrole. Bývá netrpělivá, nespokojená s výsledky, chce je stále lepší a přesnější.

Zbytečně lpí na dodržování pravidel, která mohou být přežitá a už nevyhovovat, často pak brání zlepšování vlastně ona sama tím, jak lpí na kontrole. Její konzervativní přístup sice udržuje stabilitu a bezpečné jistoty, ale nevyhovuje všem a mnozí se mohou cítit její dobrou vůlí omezování.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT:

Skořice pomáhá řidičům lépe se soustředit,
uklidňuje a snižuje podrážděnost.

VŮNĚ ZLEPŠUJÍ ŘIDIČSKÝ UM, MYŠLENÍ I SEX

Viktorie díky své přesvědčivosti, naléhavosti a síle ducha může ztratit potřebný nadhled, utvrzovat se ve vlastní neomylnosti, nepochybovat. Není pak ochotna přistoupit na kompromis, akceptovat názory druhých. Dovede zmanipulovat okolí, aby jí vyhovělo, a to jakýmikoli prostředky.

Viktorie žije často s pocitem, že jí druzí nerozumí, že se o ni jen opírají a nedostává, co by chtěla. Dovede být ve svých citech prudká, vznětlivá, vášnivá, vzteklá, podvolující se a vzápětí panovačná a chladná.

Je v tomto směru idealistka toužící po hlubokém citu. Její psychika může být nevyvážená, střídají se u ní pocity nenávisti a hluboké oddanosti, s čímž si sama Viktorie neví rady.

Doporučení

Je třeba počítat s tím, že díky tomuto jménu vstupuje do života prvek náhody, nečekané tvrdosti životních zkoušek víc než u většiny ostatních jmen. Má silnou energii, kterou je potřebné se naučit zkrotit, aby dobře sloužila. Přináší však velký potenciál možností seberealizace.

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Oslovení Viktorko podporuje obětavost, zbystřuje intelekt a tvořivost, snižuje konzervativní přístup, zvyšuje optimismus.

Zkrácené oslovení Viki nezpestřuje danou energii, přidává sice na intelektu ale i na chladnosti úsudku, detailismu a idealismu.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (např. u dat s vícečetnými trojkami a sedmičkami) je toto jméno vhodnou volbou. Je ale dobré poradit se s numerologem,

Nedoporučuji dávat jméno, je-li v datu narození kombinace čísla 4 a 11.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Nela, Matěj a Viktorie, to jsou ambice a smysl pro řád

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci