Irena, Vojtěch a Iveta se v životě jen tak neztratí

12.4.2013 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
VIDEO – Irena, Vojtěch a Iveta se v životě neztratí – jména dávají jejich nositelům dostatek energie, aby byli intelektuálně na výši, rozhodní, ale také vnímaví a se smyslem pro humor. Nicméně, ani oni nejsou dokonalí.

jména a numerologie

Za všechny slavné nositele těchto jmen připomeňme skvělou českou herečku Irenu Kačírkovou (na titulním snímku), druhého pražského biskupa sv. Vojtěcha či tenistku Ivetu Benešovou.

Pokud byste si chtěli osvěžit základy toho, jak se zjišťuje, jakou energií vás křestní jméno posiluje, můžete se podívat na informace zde.

16. 4. IRENA

Celkové číslo (9+9+5+5+1=29) 11
Klíčová iniciála 9
Duševní číslo 6
Realizační číslo 5 (14)
Duševní číslo oslovení: Ireno 2 (20), Irčo, Iro 6 (15), Iren 5 (14)

Toto původně řecké jméno vzniklo ze slova eiréné, „mír“. Irena je tedy „mírná a mírumilovná“. Jméno bylo velice časté již ve starověkém světě, má i svůj mužský protějšek Ireneus, Irenej.

Energie jména je svěží, dynamická, přímočará, dodává samostatnost a smířlivost a pod povrchem zakrývá citovost a oddanost. Podporuje Ireniny vrozené talenty a dispozice a dává možnost jejich plnému rozvinutí. Z Ireny vyzařuje osobitost, originalita a zároveň vnitřní oheň, čímž přitahuje pozornost nejen mužů.

Žena skvělého intelektu

Irena má skvělý intelekt, smysl pro detail, dobrou paměť připravenou učit se životem. Je to nadšenec, který se řídí svým srdcem a emocemi, byť to na první pohled vypadá, že jde o zralou úvahu. Jsou pro ni důležité vztahy a dosažení v nich určitého vyladění.

Video
V muzikálu Starci na chmelu (1964) hrála Irena Kačírková středoškolskou profesorku

Proto dovede bystře pracovat s podněty ze svého okolí, které zachycuje svou intuicí, vytřídí ty podstatné a vhodně je použije pro vytvoření dohody, k jednání, nebo k plánování akcí. Je dobrým zdrojem znalostí, zpráv a informací. Je zvídavá, její úhel pohledu, mnohdy s nadhledem a moudrostí, bývá pro druhé osvěžující a inspirující.

Jméno Ireně přináší potřebu určité svobodomyslnosti, potřebu bavit se, zkoumat vše kolem sebe. Také podněcuje její odhodlání, různé touhy, které mnohdy nejsou ani realizovatelné, nicméně tím se Irena zase tolik netrápí a její podnikavost to nijak neumenšuje. Není to ani tak její nestálostí nebo snad malým sebevědomím jako spíš tím, že si Irena nedělá tolik hlavu z toho, když něco nevyjde, a klidně začne toužit po něčem jiném.

Vnímavá

Vnímá vše kolem sebe snad všemi póry svého těla, a tak ví, co všechno ji může svět nabídnout a že je tolik podnětů, že nemá smysl se pro jednu věc trápit a zbytečně ztrácet čas mučivými touhami. Dovede požitkářsky vychutnávat vše, co jí život přinese a stejně tak otevřeně se postavit i ke složitostem života.

Pro Irenu hodně znamená rodinné zázemí, dokáže si najít domov kdekoli chce, necítí se omezována hranicemi, ani předsudky, naváže vztahy s kýmkoli, kdo jí zajímá. Dokáže se dobře seberealizovat ve velmi různorodých oborech, baví ji to, pro co se rozhodne.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Nevadí jí tolik, když žije ve stínu někoho dynamičtějšího, protože je ve své podstatě moudrá a dokáže být šťastná tím, že žije. Ten, kdo se k ní přidá, objeví pro sebe otevřenější svět.

Negativa

Irena bývá někdy až příliš odhodlaná a příliš neukotvená. Může žít jen tím, co by chtěla podniknout, a tím, pro co se nadchne. Nebere ohled na nikoho a jde si za svým cílem. Nemusí být příliš stálá ve svých citech ani plánech. Jednak je nadšenec, a jednak není příliš vyhraněná v tom, co ji opravdu naplňuje.

Její smysl života není v prvoplánových požitcích typu dům, auto, majetek. Život musí Ireně dávat smysl a musí mít neustále nadějí, že bude objevovat nové a těšit se z prožitků a nenudit se.

Irena má v sobě vnitřní potřebu hledání smyslu i v duchovních hodnotách, takže ji občas realita nezajímá. Na druhou stranu jí její obětavost a vidění širších souvislostí nabádá k pomoci těm, kteří tápou.

Tím v ní vzniká rozpor, kdy si často neví rady, co upřednostnit. Buď se úplně podřídí, nebo naopak zatvrdí a citově se vymezí, jasně pojmenovává nešvary, které vidí a její slova bolí.

Někdy zkouší hledat únik v přílišném risku, adrenalinových nesmyslných aktivitách, lásku vnímat jen skrze sex, aby si udržela odstup. Nebo může rezignovat, zatvrdit se a jen lenivě bez zájmu o jakékoli smysluplné hodnoty konzumovat každodenní život, utrácet čas tlacháním, sbíráním plytkých informací a žít jen „na povrchu“.

Doporučení

Je třeba počítat s tím, že díky tomuto jménu vstupuje do života prvek náhody, nečekané tvrdosti životních zkoušek víc než u většiny ostatních jmen. Na druhou stranu právě toto jméno má dost energie na to, aby takové zkoušky jeho nositelka hravě ustála.

Oslovení Irčo, Iro zjemňuje, víc zaměřuje pozornost na využití svých tvořivých schopností (vztah k umění, technice, studiu), a navíc posiluje paměť. Obrací její pozornost k rodině a k potřebě budovat vztahové zázemí, prohlubuje citovost a podporuje rozvahu.

Oslovení Iren přidává nespoutanosti a divokosti, svobodomyslnosti. Pro rovnováhu v životě není příliš dobré.

Přečtěte si

Barvy nemluví a přece jsou slyšet
Pro všední dny: Jak si udržet krásu
Třetí život máme všichni. A kdy?
Versailles má unikátní muzeum vůní

U tohoto jména hodně záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. Jméno má velkou řadu možností, jak může pomoct a přispět svou univerzalitou.

Nedoporučuji dávat jen v tom případě, je-li v datu narození kombinace čísel 2, 5 a 9.

23. 4. VOJTĚCH

Celkové číslo (4+6+1+2+5+3+8=29) 11
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 11
Realizační číslo 9 (18)
Duševní číslo oslovení: Vojtěchu KI 4, DČ 5 (14), Vojto KI 4, DČ 3 (12), Vojtíšku KI 4, DČ 9 (18)

Jedná se o jméno čistě slovanské a zároveň je to jméno jednoho z českých světců. Sv. Vojtěch byl z knížecího rodu Slavníkovců, který šířil křesťanství mezi pohanskými Prusy, kde nalezl mučednickou smrt.

Jméno je tvořeno ze slova woj, „voje, vojsko“ a ciech (tech) znamenající „radost a útěchu“. Jméno tedy doslova znamená „útěcha voje“, ale také „radost ze silného vojska“. Vojtěch je dnes vnímán jako „ten, který utěšuje a posiluje vojsko“.

Zkouší, co majitel unese

Jde o jméno s velmi silnou energií, která v životě svého nositele hodně zkouší, jaký má morální kredit a co unese. Tím ho vlastně cvičí v kvalitě charakteru. Vystavuje svého nositele náhodám, které nutí zaujímat zásadní a morální stanoviska. Umožňuje dozrávat často bolestně, o to ale kvalitněji a duchovněji, s poznáním opravdového lidství.

Jméno dodává svému nositeli všestranné schopnosti, ale posiluje zejména emotivní stránku osobnosti. Podporuje citlivost a vnímavost k pocitům druhých, srdečnost a zvídavého ducha.


Sv. Vojtěch z knížecího rodu Slavníkovců

K tomu se přidává značná tvořivost, analyzující mysl, velká vůle a odhodlání, odvaha a potřeba jít do všeho naplno, bez vytáček. To podporuje Vojtěchovu vnitřní moudrost a zásadové postoje, přidává potřebu vidět složitost života z více úhlů pohledu, pomoct i druhým objevovat životní možnosti a nové cesty.

Vojtěch dovede bystře pracovat s podněty ze svého okolí, které zachycuje svou intuicí, vytřídí ty podstatné a vhodně je použije pro vytvoření dohody, k jednání nebo k plánování akcí. Je dobrým zdrojem znalostí, zpráv a informací. Jeho pohled na problém je originální, pro druhé osvěžující a inspirativní.

Dobrý šéf

Vojtěch proto bývá dobrým šéfem, který vlastním příkladem druhé vede a učí. Intuitivně vycítí, kdy je potřeba vyslechnout a kdy naopak být nekompromisní. Je přirozenou autoritou. Umí jak poradit, tak i konstruktivně zkritizovat.

Energie jména dodává velkou sílu k překonávání překážek. Vojtěch je proto houževnatý, vytrvalý a umíněný, odvážný zkusit i to, na co druzí nemají odvahu.

V partnerských vztazích Vojtěch touží po citové hloubce, souznění a kvalitě. Dává do něj celé srdce a velmi prožívá jakýkoli nesoulad. Na druhou stranu se dovede nečekaně nadchnout pro nový cit a odejít od vybudovaných jistot za něčím, co mu přijde ještě dokonalejší a hlubší.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Často ale zjistí, že to byla pouze jeho touha a přání, co ho odvedlo, a ne opravdová kvalita. Jeho vztahy proto bývají složité. Nicméně Vojtěch bývá pro ženy přitažlivý, protože dokáže porozumět jejich duši, a tak mu bývá často odpuštěno. Je otázkou, odpouští-li sám sobě.

Negativa

Pod silnou a výkonnou maskou Vojtěch skrývá o sobě pochybující nitro, stále jako na vážkách převažuje své nezdary a úspěchy. Touha po dokonalosti, ideálu, poměřování a soupeření sám se sebou oslabuje jeho sebevědomí. Často se nevyzná ve svém nitru.

Vojtěchova tvořivost a originalita ho ženou dál, a to vše přiživují jeho touhy a odhodlání. Občas bývá štvancem svých vlastních nápadů, závazků a nadšení. Jeho vnitřní motor jede naplno a najednou se nečekaně zadře.

Největší slabinou bývá Vojtěchova psychika. Může trpět depresemi, vyplývající z únavy, strachy z nesplnění slibů. Útěchu může hledat ve vztazích a přátelstvích, a tak si buduje závislost na vnějších potvrzeních sama sebe. Stává se přecitlivělý, s vášnivými prudkými reakcemi, v nichž vybuchuje jeho potlačované úzkosti, nejistoty a lítost.

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Svou velkou sílu emocí i ducha jen obtížně krotí, mívá mocenské tendence, které ale zakrývá manipulací, spřádáním sítí na sobě závisejících vztahů. Vojtěch svou originalitou může budit dojem univerzálního rádce, ale ve skutečnosti bývá věčným poučovatelem.

Doporučení

Energeticky velmi výhodné jméno, které může podpořit velkou řadu dat narození a význačně pomoci růst osobnosti a prožít ne jednoduchý, ale zato zajímavý a smysluplný život.

Oslovení Vojto podporuje myšlenkou bystrost, přispívá k tvořivosti, rozumovému hodnocení i sebekritičnosti, vyvažuje zvýšenou emocionalitu, přidává i vypočítavost.

Zdrobnělé oslovení Vojtíšku dodává hloubavost, rozvahu, podporuje myšlenkovou analytičnost, pomáhá nadhledu, brzdí prudkost, ale i zvětšuje nerozhodnost.

Nedoporučuji dávat jméno narozeným 11. a 29. dne v měsíci nebo je-li v datu narození kombinace čísel 4 a 11 či vícečetné dvojky.

7. 6. IVETA

Celkové číslo (9+4+5+2+1=21) 3
Klíčová iniciála 9
Duševní číslo 6 (15)
Realizační číslo 6
Duševní číslo oslovení: Iveto 2 (20), Ivet 5 (14)

Jedná se o francouzské jméno Yvette německého původu. Jde o zdrobnělou variantu k jménu Ivona (fr. Yvonne). Má své počátky ve jméně Yvon či Yves. Původ jména není zcela jasný.

Prvopočátek je třeba hledat ve starogermánském slově íwa, jež označovalo strom „tis“ a jméno je možné chápat jako „válečník ozbrojený tisovým lukem“. Nepřímo to potvrzuje třeba fakt, že jeden z hrdinů Artušovy družiny se jmenoval Yvain a představoval bojovníka s tisovým lukem.

Posiluje vrozené dispozice

Jméno s energií, která posiluje vrozené dispozice. Navíc přináší vnímavost, citlivost a posiluje ženskou energii v celé škále jejích podob – od pečovatelské starostlivosti a mateřskosti přes něžnou svůdnost po vypočítavé intrikánství.

Iveta má díky jménu jakési vnitřní kouzlo. Je přátelská, všímavá, se smyslem pro detail, s otevřenou duší, vždy připravená pomoct, naslouchat, říct svůj názor. Bystře vyhodnocuje podněty kolem sebe. Jako by měla rentgenové oči a skenovala druhé lidi a viděla jim do jejich myslí.


Iveta Benešová, česká profesionální tenistka

Jméno podporuje Ivetin bystrý úsudek, schopnost pracovat s informacemi, získat analytický nadhled nad problémem, vylaďovat tím nesrovnalosti, vytvářet komunikační mosty. Navíc má Iveta potřebu kolem sebe harmonizovat prostředí, zkrášlovat, a díky své tvořivosti i nápaditě přetvářet.

Smysl pro humor

Iveta si umí jít za svým a hledat si místo v životě, poradit si s řadou zapeklitých situací. Najde si skulinku, kterou pronikne tam, kam chce. Není vztahovačná, a proto má dostatečný odstup od problému a neztrácí smysl pro humor.

Iveta přes svou jemnost dokáže být vytrvalá a tvrdohlavá, když je přesvědčená o své pravdě. Jméno posiluje paměť a řadu jejích talentů včetně estetického vnímání, sociálního cítění, ale i obchodnický čich.

Negativa

Iveta na sebe bere problémy druhých, snaží se pomoci, jenže její rady bývají často nevyžádané, a navíc otevřeně říká bolavou pravdu, takže nebývá oceněna.

Stejně to Iveta má i se svým nutkáním za každou cenu vytvářet pohodu kolem sebe. Toto úsilí jí někdy stojí hodně sil, jenže může ztroskotat na tom, že Iveta vše dělá podle svého vnímání a potřeb. Může taktizovat, intrikovat, kritizovat, a to jen proto, aby dosáhla svého.

Čtení z ruky

Těmito aktivitami může Iveta zastírat svou nerozhodnost, pochybnosti, nejistotu. Když má pocity, že je nepochopena, nemůže se realizovat, dovede být kousavě kritická, druhé podceňuje, vyvolává spory, uchyluje se k hádkám, pomluvám a klevetění.

Doporučení

Je to jméno, kdy pozitiva převažují nad jeho negativy už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících nositelce potřebnou kapku štěstí.

Oslovení Ivet dodává většího sebeuvědomění a snižuje potřebu starat se o druhé a spíš se věnovat svým přáním a aktivitám, osvobozuje a podporuje odhodlání.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Irena, Vojtěch a Iveta se v životě jen tak neztratí

Rada

17.10.2020   |   22:30   |   od: Irena
Ráda bych si změnila jméno z Irena na Iren. Myslíte, že tato změna může,( dle významu jmen), negativně ovlivnit můj život?

Rada

17.10.2020   |   22:30   |   od: Irena
Ráda bych si změnila jméno z Irena na Iren. Myslíte, že tato změna může,( dle významu jmen), negativně ovlivnit můj život?
Zobrazeny poslední 2 příspěvky, celkový počet 2 příspěvky.
poslední příspěvek: 17. 10. 2020 22:30
ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci