Martina, Milan a Šárka se ve světě neztratí

6.6.2012 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
Výklad křestních jmen Milan, Šárka, Martina napovídá, že ani jeden z nich se ve světě neztratí. Patří mezi ně i světově proslulá tenistka Martina Navrátilová (na titulním snímku).

numerologie

Každé jméno nese v sobě určitý druh energie, kterou působí na svého nositele. Jak se ale dozvědět, jakou energií vás posiluje právě to vaše jméno? Na tuto otázku umí odpovědět numerologie. Podrobněji si o tom můžete přečíst zde.

18. 6. MILAN

Celkové číslo (4+9+3+1+5=22) 4
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 1 (10)
Realizační číslo 3 (12)
Duševní číslo oslovení: Milane KI 4, DČ 6 (15)

Jde o pohanského staroslovanské jméno, které se dochovalo v pravoslavných balkánských slovanských zemích a odtamtud se k nám vlastně vrátilo. Jeho význam se zdá být prvoplánově jasný a znamená, že je Milan „milý, milovaný, přívětivý“.

Za tím je ale další význam „milý i Bohu“, a navíc ve smyslu „snášenlivý a trpělivý, ale neoblomný a neústupný“. Někdy je Milan považován za obdobu latinských jmen Amandus, Amatus, Gracián.

Charisma a energie

Jméno umožňuje Milanovi uplatnit širokou škálu schopností, které navíc posiluje a pozitivně usměrňuje. Přidává charisma a posiluje fyzickou energii.


Milan Knížák, český výtvarník, hudebník a performer

Milan se dokáže soustředit na to, co mu dává smysl a co je skutečně možné realizovat, neplýtvá zbytečně energií. Pragmaticky si vybírá to, co je podstatné a co je dobré pro jeho další rozvoj.

Je zručný manuálně i myšlenkově, je vytrvalý a houževnatý, s bystrým myšlením podpořeném tvořivostí. Umí si vytvořit účinný systém ve svých aktivitách, o který se může spolehlivě opřít. Buduje si zajištění a tvoří si dobrou základnu, od které se může odrazit k dalšímu vývoji.

Rád se předvádí

Pro Milana je důležité zabezpečit i své okolí, všechny ty, které považuje za svou rodinu a za které si bere zodpovědnost. Rád vidí výsledky své práce, což mu dodává motivaci k dalším aktivitám. Milan umí i zdravě riskovat, a dosahovat tak velmi dobrých finančních výsledků.

Je společenský, rád má své jasné místo ve společnosti, je vstřícný, zábavný, chápavý, citlivě reaguje na to, když někdo potřebuje pomoci, je účastný, pohladí třeba i slovem. Má své vnitřní kouzlo, které zabírá zejména na ženy.

Negativa

Milan může být ve svém nitru rozporuplný. Bojuje s nerozhodností, ale především se sebedůvěrou. Malý neúspěch ho zviklá, Milan se zasekne na detailech a trápí se. Pro zjednodušení si vezme na pomoc rozum a začne se orientovat jen na materiální hodnoty. Řád a cílenost se změní ve sledování jen svého zájmu, v konzervativní neústupné postoje.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Měří kvalitu druhých podle jejich výkonu a výsledků. Jeho bystrý úsudek se změní ve vypočítavost. Milan bojuje proti všemu, co se vymyká jeho kontrole a zájmům. Je despotický, tvrdohlavý, neústupný, vzteklý se sklonem k násilí.

Druhá tvář Milanových postojů může být uzavřená a pasivní, poznamenaná lenivostí. Využívá druhých, aby mu poskytli to, pro co on se nechce namáhat. Milan se také může stát požitkářem, který si chce užívat, udělá jen to, co musí. Jako partner může být přelétavý, hledající, „ochutnávající“, co se mu nabízí.

Doporučení

Je to energeticky pěkné silné jméno, kdy pozitiva převažují nad jeho negativy, jelikož patří do skupiny jmen přinášejících potřebnou kapku štěstí. Nese v sobě možnost životního naplnění a velký potenciál podporující fyzickou zdatnost a sexappeal.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT:

Skořice pomáhá řidičům lépe se soustředit,
uklidňuje a snižuje podrážděnost.

VŮNĚ ZLEPŠUJÍ ŘIDIČSKÝ UM, MYŠLENÍ I SEX

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (např. u dat s vícečetnými sedmičkami a devítkami) je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Křestní jméno Milan nedoporučuji dávat narozeným ve čtyřkové dny, tj. 4., 13., 22. a 31. dne v měsíci nebo jsou-li v datu narození vícečetné čtyřky.

30. 6. ŠÁRKA

Celkové číslo (1+1+9+2+1=14) 5
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 7
Realizační číslo 3 (12)
Duševní číslo oslovení: Šárko KI 1, DČ 7, Šári KI 1, DČ 1 (10)

Toto jméno se vztahuje ke kdysi divokému údolí s kamenitými a skalnatými svahy na severozápadním okraji dnešní Prahy, kterému se v dávnověku říkalo šárka. Původ tohoto obecného označení údolí je prastarý, předslovanský. Vzniklo zřejmě podle podobně znějících slov známých z jižní Evropy, jež znamenají horský hřbet nebo návrší např. korsické sar(r)a, španělské sierra nebo albánské sharane, přičemž „sh“ zde čteme jako „š“.

ČAKRATAJEMSTVÍ KAMENŮ:

JAK PŮSOBÍ NA ČAKRY

Další výklad jména se opírá o slovo šerý, slovensky šarý, což znamená „málo osvětlený“. Popřípadě se zvažuje jako původ jména nářečné přídavné jméno šárový tj. „křivý, nerovný“.

Citlivá na bezpráví

Jméno v sobě nese divokou, dynamickou, tvrdohlavou a až svéhlavou energii, která je bojovná, často nevyzpytatelná, ale také útočící na city, podněcující k obraně pravdy, citlivou na bezpráví a útisk. Bohužel také lstivou a mstící se. Když si toto spojíme s pověstí o mytické Šárce, zapadá to obrazu, který se o ní traduje.

Jméno přináší Šárce schopnost komunikovat, seberealizovat se, rozumět i praktické stránce života, financím a dobře vycítit tu pravou příležitost uplatnit se. Ve jméně je pohyb a schopnost měnit sebe i své okolí, a to navíc tvořivým způsobem.


Šárka Záhrobská, česká reprezentantka ve sjezdovém lyžování

Není divu, že pro mnohé je toto jméno spíš zdrojem úzkosti a strachu z toho, co zase Šárka způsobí. Bývá totiž hodně akční a vytrvalá, odhodlaná a odolná. Je-li Šárka sportovkyně, je vytrvalá, silná, se zarputilou odvahou.

Jméno také přináší touhu po dobrodružství, nadšení, impulsivnost. Šárka ráda cestuje a poznává nové, odkrývá tajemství třeba jen četbou knih či revizí účetnických dokumentů. Pozitivní na energii jména je to, že dokáže Šárku rychle vzpamatovat z životních ran a znova ji postavit na nohy, třeba i začít nanovo. Nejde o necitlivost, ale prostě o sílu vůle.

Negativa

Toto jméno není pro zakřiknuté osoby, které chtějí žít poklidný život beze změn. Ty se nejspíš pod vlivem tohoto silného jména dopracují k trvalým psychickým problémům. Všude uvidí ohrožení, propadnou strachům a úzkostem. Budou pouze zarputilé v tom, co nechtějí změnit, odvaha se projeví jen jako odvaha odolat snahám druhých o pomoc a nalezení cesty. Vytrvale budou hledat viníky svých potíží a neúspěchů a obracet hněv, úzkost a závislost proti svému okolí.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Takové emotivní reakce obrácené proti druhým bude mít i dynamická Šárka, jen nebude trpět psychickými potížemi. Bude mít ale problém s určením si svých hranic. Nezná své meze a zkouší, co druzí vydrží. Dokáže být zbrklá, nespoutaná, začne spoustu věcí najednou a má pak problém je dokončit. Může se hůř soustředit, bývá kritická, drzá, neústupná a svéhlavá. Hledá partnerství dlouho a neměla by ho uspěchat, zraje totiž zkušenostmi.

Doporučení

Jméno zvyšující vnitřní kouzlo, akčnost a sebevědomí může v mnoha případech pomoci naplnit život aktivitou. Navíc pozitiva, která přináší, převažují nad jeho negativy už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících potřebnou kapku štěstí.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (např. u dat s převahou sudých energií) je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji jméno Šárka, je-li v datu narození kumulace čísel 1, 5 a 7.

17. 7. MARTINA

Celkové číslo (4+1+9+2+9+5+1=31) 4
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 11
Realizační číslo 2 (20)
Duševní číslo oslovení: Martino, Martinko KI 4, DČ 7 (16), Marti KI 4, DČ 1 (10)

Je ženským protějškem jména Martin, které má počátky ve starém Římě. Patří do skupiny jmen, která jsou odvozena od boha války Marta. Latinské Martinus doslova znamená „patřící Martovi“. Je zajímavé si všimnout, jak se do jména římského boha promítá starořecké marnabai, „bojuji“.

Je potřeba zdůraznit, že ale nejde o prvoplánový výklad jména ve smyslu krvežíznivého bojovníka. Bůh války měl na starost i jaro, které znamenalo rozkvět a rozmach. Jméno tedy vyjadřuje „toho, kdo bojuje o rozkvět, rozmach, za nový počátek“.

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Dynamika i paprsek slabosti

Jméno dodává Martině dynamiku, pracovitost, usilovnost, snahu vidět výsledky své práce, ale také patřit někam, do nějaké skupiny, kde má své jasné místo. V tak silném jméně se ale nachází i paprsek slabosti a touhy hledat něco přesahujícího tu tvrdou dřinu, tedy hledání smysluplnosti a víry. Obě tyto energie jsou ve jméně vyrovnané a působí na kvalitní zrání osobnosti.

Martině neubírá jméno na citlivosti. Naopak nese vyvažující energie, které jí dodávají empatickou vnímavost pro potřeby druhých, pevný základ být druhým oporou. Jen při své aktivitě se nezdržuje zbytečnostmi. Martina instinktivně umí oddělovat podstatné a živoucí od starého a přežilého – zejména informace.


    Martina Sáblíková, česká a světová
    šampiónka v rychlobruslení

Martina je praktická, obětavá, pragmaticky využívající nabízené životní možnosti. Je bojovná a potřebuje realizovat své cíle a záměry. Je vlastně tvořivý budovatel vztahů i zázemí pro své blízké. Má ráda výzvy a překážky a je pro ni přirozené je zdolávat.

Negativa

Záleží na tom, zda nepřeváží ve jméně jeden druh energie.

Jednostranná převaha znamená pro Martinu přehnané pracovní nasazení a píle, což pak může vést k workoholismu, pedantství, kritičnosti vůči méně schopným. Dovede být prudká, netolerantní, výbušná, s potřebou vlastnit a ovládat. Její panovačnost pak od ní druhé odstředivě odtlačuje.

Převaha druhého typu energie pak ubírá Martině na schopnosti seberealizovat se, její aktivity jsou spíše iluzorní, tápe v tom, co je správné, neumí odhadnout, co zvládne. Touží po jistotách, stále o nich mluví, ale manipuluje s druhými, aby od nich dostala, co chce.

V obou případech může mít Martina pocit, že je sama, že jí druzí nerozumí, nejsou k ní upřímní. Bojuje, brání se a dokáže být urputná, zacyklená ve své škatulce konzervativních postojů.

Uvnitř své duše je Martina citlivá až přecitlivělá a často si nevěří, i když to dobře skrývá. Hledá porozumění a přijetí, jen se složitě učí nechat vše volně plynout. Ve své bezradnosti je tvrdohlavá, urputná a nekompromisní.

ČTENÍ Z RUKY

Doporučení

Jméno v sobě nese ochranný potenciál, který nositelku chrání před nebezpečími, do kterých se Martina díky jménem podpořené osobnosti je ochotná vrhat.

Oslovení Marti dodává sebevědomí, vyjasňuje hodnoty a pomáhá uvědomit si své vlastní pocity.

V řadě případů může jméno pomoct seberealizaci. Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. Je proto dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno Martina, je-li v datu narození kombinace čísel 2 a 4. a také je méně vhodné pro narozené ve čtyřkové dny, tj. 4., 13., 22. a 31. dne v měsíci.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Martina, Milan a Šárka se ve světě neztratí

Koukám

1.5.2023   |   02:17   |   od: Martina
na mě to sedí jak blázen...

Spatne jmeno

13.7.2019   |   22:36   |   od: Šárka
Super. Ja mam v datu narozeni tri jednicky. Mam se tedy prejmenovat a budu v pohode?

Za Šárku ďakujem

16.6.2014   |   16:45   |   od: Šárka
Ďakujem vám za tento článok o mene Šárka. Som rada za podrobné vysvetlenie. Presne to pasuje aj na mňa. Áno, som bojovníčka. Veľmi ma uráža, keď sa ľudia so mnou hafajú, že mám meno Šarlota. A teraz toto môžem dať na Facebook. Vďaka.

Perfektní článek

12.11.2012   |   15:27   |   od: Marťa
Dobrý den moc jsem vám chtěla poděkovat za ten to článek. Jmenuji se Martina - Marťa a dá se říct, že jsem si právě přečetla můj opravdový popis. Je neuvěřitelné, že na mě sedí snad všechno co je tady napsané. Hrozně se mi líbí jak je vše dopodrobna popsané. Hledala jsem článek na téma Martina a nikde toho nebylo víc než max. pět řádků.
Moc chválím a děkuju :)
Zobrazeny poslední 4 příspěvky, celkový počet 4 příspěvky.
poslední příspěvek: 1. 5. 2023 2:17
ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci