Nejste dvojka? Jako vévoda z Edinburghu, Ronald Reagan či Emil Kolben?

17.1.2012 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
Máte za životní číslo dvojku stejně jako vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty? Poradíme vám, na co si musíte dávat pozor, jaké možné zkoušky na vás mohou čekat.

numerologie, dvojka

Číslům osudu neboli životním číslům jsme se v naší Škole numerologie začali zabývat v minulém pokračování. Jde o souhrnný lineární součet všech energií data narození a vypovídá o životním nasměrování, o tom čemu bychom se měli v životě věnovat.

Životní číslo je zkrátka symbolem jeho životní cesty, symbolem energie, kterou je ovlivňován celý život.

Rozeznáváme dvě dvojky

Numerologie rozeznává výslednou dvojku podle toho, z jakého posledního mezisoučtu vzniká. Jestliže je mezisoučet 20, životním číslem je „klasická“ dvojka.

Ale v případě mezisoučtu 29, 38 nebo 47, je posledním mezisoučtem číslo 11. V tomto zvláštním případě se nejedná o „klasickou“ dvojku, ale mluvíme o životním čísle označovaném jako „jedenáct“.

Tato životní cesta bývá totiž trochu odlišná od dvojkové životní cesty. Je to proto, že v numerologii je číslo 11, nazývané číslem mistrovským. Dvě jedničky vedle sebe jsou zrcadlovým obrazem sama sebe a jejich energie je poněkud odlišná než u klasické dvojky.

Pamatujme si, že v případě výpočtů životního čísla se jedničky nesčítají. O jedenáctce budeme ale mluvit jindy.

Dnes mají přednost klasické „životní dvojky“, tedy ti, kteří mají jako mezisoučet číslo 20.

Co přináší?

Obecně je dvojka v numerologii vnímána jako symbol citů a tužeb, klidu a míru. Znamená také proměnlivost, neklid a dualitu neboli dvojakost. Dokáže dělat kompromisy, vyjednávat, ale také je někdy nerozhodná - to proto, aby nikomu neublížila. Protože je tím vystavena velkému stresu, který velmi těžko snáší, může zůstat pasivní a raději nic nedělat. Pak podléhá mrzutosti, náladovosti a stává se na druhých závislá. Dvojka mívá velký dar intuice a často dá na své pocity.

Cesta životní dvojky bývá nazývána cestou pospolitosti, cestou vztahů. Učí člověka najít si cestu ke druhým, smířit se s okolím a spolupracovat. Spojit své zájmy se zájmy druhých a tak získat vlastní uznání a sebeocenění. Přitom ale člověk nemá ztratit ze zřetele vlastní vůli a nezávislost. Životní dvojka se proto musí naučit neustále vyvažovat vlastní cestu s těmi druhými. Není to cesta samotáře, a proto každé nedorozumění a uzavírání se do sebe je krokem zpět.

Láska je podstatná

Životní číslo 2 také vyjadřuje to, že podstatnou úlohu v životě hraje láska a partnerské soužití. V průběhu životní cesty charakterizované dvojkou se stále prověřuje schopnost vytvářet partnerský soulad, vzájemný respekt, člověk se učí přiměřenému chování vůči partnerovi. Přiměřeného v tom, že pokud se jedinec stává na partnerovi více a více závislý, tím více je jím zneužíván, dokud nepochopí, že by měl s touto hrou přestat.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Posláním životní cesty charakterizované dvojkou je také naučit se porozumět svým pocitům. Zvládat přecitlivělost a vztahovačnost. Naučit se vnímat svou intuici a používat ji. Nepodléhat stresům či se jim zbytečně nevystavovat, ale pochopit důvod každé stresové situace a akcí jí čelit. Naučit se tak flexibilitě, aktivnímu přístupu. Je nutné se naučit organizovat si život. Jinak snadno člověk podlehne stresu, nestálosti, začne mít konflikty s druhými, ale především sám se sebou.

Tužby a snění

Dvojková cesta bývá také protkaná spoustou tužeb a snění, které se ale mnohdy nerealizují. Bývá spojena i s velkou inspirací, iluzemi a touhami. Bývá i tvořivá a to v různorodých oborech, zejména v uměleckých, technických, a protože číslo dvě souvisí i s informacemi a jejich zpracováváním, bývají životní dvojky úspěšné i jako vědci.

Touha dvojek po spojování duality v jeden celek spolu s přirozeným využitím intuice přináší diplomatické, psychologické i léčitelské nadání. Výzvou pak na dvojkové životní cestě je naplňování vlastních tužeb ve všech oblastech svého života.


Ve znamení dvojky je i vévoda z Edinburghu Filip Mountbatten, manžel britské královny Alžběty II.

Jací bývají dvojkaři?

Lidé s životním číslem dvě obecně bývají snášenliví, ohleduplní a laskaví. Záleží na dni narození, jak silné a dynamické osobnosti z nich budou. Ale platí pro ně, že neradi vedou druhé. Jejich doménou je spíše vyjednávání, snaha o kompromis. Životní dvojky mívají diplomatické nadání. Vidí situaci ze dvou stran, a proto umí smiřovat znesvářené strany. Většinou potřebují mít vedle sebe oporu v silné osobnosti. Proto bývají schopní spolupracovníci, kteří jsou obětaví a taktní. Velice schopně následují příklad a dokážou se zaměřit na detail. Umějí lidi sdružovat.

Lidé s životním číslem dvě o sobě často pochybují a ve stresu bývají značně nerozhodní. Nesnášejí velké stresové zátěže, protože je přímo ohrožují na zdraví. Mohou být také roztržití, plní tužeb a přání, snadno ovlivnitelní a podřízení. Mohou podléhat náladám, či být bázliví a zmatení. Jejich problémem bývají velké touhy, ale přitom pasivita. Vzniká tak v nich napětí a stres. Tento vnitřní konflikt mohou řešit sebelitováním a obětováním svých plánů. Stávají se nesamostatní a tím obtěžují druhé. Jejich hlavní touhou je dokonalost. Mohou být oddáni vyšším principům.


Břevnovský klášter a jeho někdejší arciopat Anastáz Opasek

Občas bohémové

Při neschopnosti si zorganizovat život, se z lidí s životním číslem dvě mohou stát bohémsky založení jedinci, podléhající různým závislostem. Častou závislostí bývají jejich blízcí, přátelé či kamarádi. Někdy upřednostňují vztahy před svými povinnostmi a vlastní prací. Z jejich pohledu se vztah odložit nedá, ale povinnost se odložit může. Stávají se pak z nich mistři výmluv. Sebejistotu jim dodává pocit podpory druhých.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Žijí-li stále v klidném a vyrovnaném prostředí, i oni se stávají sebejistými a rozhodnými a daleko lépe se jim daří. Jakmile se ale dostanou do konfliktu, z důvodů zachování klidu se raději podřídí, stanou se podezřívavým. Paradoxně pak nejvíc konfliktů vyvolávají sami se sebou, protože s druhými se - pro zachování klidu - vždy nějak dohodnou.

Slavné životní dvojky

Učebnicovým příkladem schopné a technicky zdatné „životní dvojky“ byl český průmyslník Emil Kolben (na snímku vpravo). Sám byl silnou osobností, protože jeho číslo dne bylo jedna, což znamená nezávislost a vůdcovství. Díky kombinaci této jedničky a mírné a spolupracující dvojky jako životního čísla svou intuicí jasně rozpoznal, kdy se má učit a spolupracovat a kdy se osamostatnit.

Nejprve byl asistentem Edisona, potom založil svou elektrotechnickou továrnu. Za nějakou dobu se pak spojil s konstruktérem elektrických strojů Daňkem. Vzniklo tak silné a známé uskupení ČKD, které původně znamenalo název podniku: Českomoravská Kolben – Daněk.

Rodina i síla ducha

Pro lidi se životním číslem dvě je přednostní domov a rodina. Úspěch rodiny bývá jejich úspěchem. Příkladem může být např. manžel nynější britské královny, Alžběty II., vévoda z Edinburghu, Filip Mountbatten. Má v sobě energii vůdčí jedničky, ale přesto je schopen unést své postavení v pozadí své slavné manželky. To právě díky životní dvojce, která činí jeho energie smířlivější a diplomatické.

Přesto se z lidí s životním číslem dvě mohou stát bojovníci. To když díky své intuici cítí klam a přetvářku. Nesnášejí tupost a omezenost. Jejich reakce jsou rychlé a nečekaně silné, často i emočně vypjaté. Pro životní dvojky bývá příznačné spojení bojovnosti s duchovní silou. Příkladem takové osobnosti může být celý život arciopata břevnovského kláštera Jana Anastáze Opaska.

Sklony k diplomacii

Lidé s životní dvojkou bývají dobří vyjednavači nebo diplomaté. Příkladem mohou být např. německý kancléř Helmut Kohl, který se výrazně zasadil o sjednocení obou německých republik opět v jeden společný stát.


Helmut Kohl

Životní číslo dvě měl i německý kancléř přelomu 19. a 20. století Otto von Bismarck. Protože měl číslo dne jedna, byl silnou osobností, ale jeho životní dvojka se projevila v tom, že spojil svůj osud nerozlučně s osudem Německa. Nebyla to tedy cesta individualisty, ale loajálního diplomata, hledajícího pro svou zemi optimální východiska.

Diplomatické nadání životního čísla dvě se nemusí uplatnit pokaždé jen na úrovni jednoho státu, ale jako v případě Pierre de Coubertina i na úrovni propojení celého světa ve jménu ušlechtilé olympijské myšlenky.

Vícečetná jednička Ronald Reagan

I bývalý americký prezident Ronald Reagan, který se narodil 6.2.1911, má životní číslo dvojku:

6+2+1+9+1+1 = 20 = 2+0 = (2)


Ronald Reagan

Celé datum i s životním číslem zanesené do numerologické mřížky vypadá takto (abychom mohli správně doplnit numerologickou mřížku, je dobré odlišit kvalitu životního čísla od ostatních čísel grafickou úpravou tak, že konečné jednociferné životní číslo dáme do závorky a podtrhneme (2), a to platí i pro čísla z mezisoučtu, která nepodtrháváme. Navíc si připomeňme, že číslo dne označujeme podtržením a červeně):

6  9
2 (2)
111

V této mřížce vidíme na první pohled vícečetné jedničky a rovinu vize (prázdná rovina 3-5-7). Když si uvědomíme, že číslem dne je šestka, je vysvětlitelný jeho sklon k uměleckým činnostem (jak známo Reagan byl původně hercem), ale i touha po harmonii a diplomatické nadání, které je s vibrací šestky spojeno. Také už jsme si řekli, že takto postavená šestka dává člověku velké kouzlo osobnosti. Jeho cesta životem byla směrována energií životní dvojky. Další číslo toužící po dorozumění, kompromisu a dohodě.

Jestliže se k tomu přidá rovina vize se svými ideály a pevnou snahou jich dosáhnout, může jedinec i s tak citlivými vibracemi dosáhnout postů nejvyšších. Razanci jeho charakteru dodávaly vícečetné jedničky. Ty mu umožnily uvědomit si své ego, talenty a vlastní schopnosti, i když mu někdy mohly přidat dost vzteku a přecitlivělosti.


Michail Gorbačov

I protihráč byl dvojka

Ať je názor na dobu jeho vlády jakkoli kritický, přesto mu historie připisuje velký přínos v uvolňování mezinárodního napětí a v pádu železné opony. A že byl ve správnou dobu na správném místě, dokazuje i to, že jeho „protihráčem“ byl na straně druhé světové velmoci - Sovětského svazu člověk, který měl číslo dne 2 – Michail Gorbačov.

I on je ještě dnes mnohými zatracován, ale jejich vzájemné dohody a setkání tehdy sledoval celý svět a znamenaly pro celý svět novou éru.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Nejste dvojka? Jako vévoda z Edinburghu, Ronald Reagan či Emil Kolben?

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci