Když je vaším číslem osudu jednička

21.12.2011 00:30   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
V dnešním pokračování Školy numerologie nás čeká nové a ještě tajemnější téma, než tomu bylo doposud. Na řadě jsou takzvaná životní čísla (čísla osudu, životní cesta).

numerologie, jedničky

Začínáme poodhalovat další taje ukryté v číslech data narození. A pro názornost se podíváme na vynikající českou zpěvačku Martu Kubišovou (na titulním snímku).

Tentokrát tedy půjde o čísla, která jsou v datu narození skrytá. Nevidíme je na první pohled.

V našem dlouhodobém numerologickém seriálu se dostáváme k takzvaným životním číslům (číslům osudu, životní cestě).

Snad každého někdy zajímalo, jaká je jeho životní cesta a co je jejím smyslem. Kdo se někdy nezamyslel nad tím, jestli jde skutečně tím správným směrem?

Je možné, že odpověď získáte právě v tomto oddílu naší Školy numerologie – první díl je věnován životnímu číslu jedna.

Co je životní číslo (číslo osudu, životní cesta)?

Životní číslo je vyjádřením typu energie (neboli vibrace – jak jsme si říkali již dříve, o čemž si můžete přečíst zde), která vypovídá o našem životním nasměrování.

Ukazuje na to, čemu bychom se měli v životě věnovat, s jakými úskalími a výzvami se budeme potýkat, jaké výzvy přijímat. Životní číslo je zkrátka symbolem naší životní cesty. A touto energií jsme ovlivňováni celý život.

Životní číslo se používá jako další faktor při zjišťování podstaty osobnosti.

Jak jsme si řekli dříve, každé číslo v datu narození má z pohledu numerologie svůj význam. Víme, že jedním z nejdůležitějších ukazatelů toho, jak bude jedinec jednat, jaké může mít ambice, je energie odpovídající číslu dne, kdy se narodil.

Důležitou úlohu v numerologii hraje i měsíc narození spojený s astrologickým znamením.

A nakonec: z číslic roku, kdy jsme se narodili, můžeme zjistit další aspekty naší povahy, takzvané číslo duše, které ale přijde na řadu až v pozdějších dílech Školy numerologie.

Co již umíme

Jen pro úplnost připomínám, že si už také umíme rozepsat celé datum do numerologické mřížky. Tímto rozpisem jednotlivých číslic data narození získáme schéma toho, jak energie jednotlivých čísel spolu sousedí a jaký mohou mít vliv na sebe navzájem.

Na první pohled je vidět, co je tou největší výzvou. Tou bývá především nahromadění více čísel v jednom políčku nebo zaplněné políčko, které nemá propojení s druhými čísly.


Florence Nightingale

Numerologie rozlišuje, stejně jako u čísel dne, celkem devět základních životních cest označovaných čísly 1 – 9 (a kromě toho existují ještě dvě speciální životní čísla označovaná jako mistrovská: 11 a 22).

Dnes tedy začínáme životním číslem 1.

Jak vlastně životní číslo (číslo osudu, životní cesta) lze zjistit? Postup je velmi jednoduchý. Lineárně sčítáme všechny číslice v datu narození tak dlouho, až získáme jednociferné číslo.

Za příklad si vezměme datum narození 25.8.1993:

2+5+8+1+9+9+3=37, 3+7=10, 1+0=1

Životním číslem v tomto případě je tedy číslo 1. Jednička představuje výslednou energii, jaká bude člověka, který se v tomto dnu narodil, provázet celým životem.

Zkrátka jednička

Víme už, že jednička v numerologii obecně symbolizuje nezávislost, míru uvědomění si vlastního já, schopnost komunikovat a také schopnost zaměřit se na určitý cíl. Vyjadřuje vůdcovský a průkopnický potenciál, aktivní přístup k životu, individualismus, hrdost, originalitu, snahu uspět, být viděn a být první.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Co z toho všeho pro člověka s životním číslem 1 vyplývá? Jeho životní cesta je značně náročná. Klade důraz na rozvoj individuality. Učí vytrvalosti a silné vůli, odříkání a nezávislosti. Okolnosti a životní podmínky nutí spoléhat se na sebe, vypracovat si sebedůvěru.

Pro lidi s tímto životním číslem je důležité rozvíjet své skryté talenty, uvědomovat si vlastní schopnosti. Na druhou stranu by se měli lidé s životním číslem jedna naučit ovládat své komunikační schopnosti a nezneužívat je. Myslet a pracovat i pro druhé.

I přes výše jmenované se o životní cestě symbolizované číslem 1říká, že je to cesta hojnosti. Někteří numerologové jedničku považují za nejsilnější životní číslo, protože ostatní životní čísla nemívají tak pevnou vůli se prosadit. Je to tedy velká výzva s velkým příslibem.

Jací bývají?

Lidé s životním číslem 1 jsou především rádi nezávislí. Bývají ve svých cílech i jednáních přímočaří. Nechybí jim ctižádost, odvaha a silná vůle. Většinou se touží prosadit a mívají vysoké ambice.

Jejich dětství bývá poznamenáno nutností podřizovat se svému okolí. Toto ale lidi s životní jedničkou bytostně omezuje a jak mohou, tak se postaví na vlastní nohy a nenechají si už od druhých nic diktovat. Proto se nespoléhají na druhé, vše se snaží získat spíše svým přičiněním.


Spisovatel Josef Václav Sládek

Lidé s životním číslem 1 jsou také zvídaví a podnikaví. Protože energie životní jedničky je vůdcovská, mívají přirozenou schopnost vést druhé. Dokáží povzbuzovat, dodávat odvahu. Mají bystrý úsudek a jasnou představu o budoucnosti. Vzhledem ke svým ambicím a schopnostem umí s druhými manipulovat podle svých potřeb, snaží se někdy až příliš prosazovat na úkor druhých.

Člověk s takzvanou životní jedničkou mívá schopnost rychle se rozhodovat, vyzařuje hrdost, bývá populární. Jeho kouzlo osobnosti ostatním lidem imponuje a tak často dlouho přehlížejí, že jsou jím manévrováni, kam ani sami nechtějí.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Právě hrdost bývá pro lidi s životním číslem 1 kamenem úrazu. Mohou totiž přeceňovat význam své osobnosti, být silně egoističtí, arogantní, vše podřizovat jen svému zájmu. A to je především úkolem této životní cesty – zvládnout sám sebe.

Bojovníci a vůdci

Životní jedničky bývají výraznými vůdci. Životní číslo 1 měl například Napoleon I. Bonaparte, který svého času dokázal obrátit naruby celou Evropu. Patří k těmto lidem i první americký prezident George Washington, který se svou odhodlaností a statečností zasloužil o zrod nezávislého amerického státu.


Napoleon I. Bonaparte

Za uvedení stojí i příklad Florence Nightingale, která jako první organizovala kvalifikovanou péči o nemocné a raněné přímo na bojišti. Otevřela rovněž první školu pro zdravotní sestry a inspirovala další osobnosti k založení Červeného kříže.

Lidé s životním číslem 1 bývají schopni přinášet nové ideje či pokrok jako byl například Ulrich Zwingli, který prosazoval reformu v církvi i ve státě nebo Martin Luther, zakladatel protestantismu či filosof a spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj. Své ideje dal světu i Karel Marx.

Badatelé a novátoři

Životní jedničky bývají také talentovaní badatelé či novátoři. Jejich jména si nejspíš ještě pamatujeme z učebnic přírodopisu nebo fyziky – jako například Anthoni van Leeuwenhoek, konstruktér jednoduchého mikroskopu, který ač nevzdělaný, přesto svým talentem rozpoznal význam svého objevu nebo geniální myslitelé Isaac Newton a René Descartes.

K rozvoji lidského poznání nemalou měrou přispěli i Alessandro Volta, Charles-Augustin de Coulomb, James Watt, Nikola Tesla i jejich pomyslný následovník nedávno zesnulý Steven Paul Jobs (zakladatel firmy Apple, kreativní vizionář, který přenesl elektroniku do všedního života – díky němu se počítače stali osobními a internet máme po kapsách).


Nikola Tesla

Průmyslníci a spisovatelé

Nelehkou, leč velmi úspěšnou životní cestu měl průmyslník Henry Martin Ford, zakladatel továrny na automobily, který začínal jako mechanik a postupně se vypracoval do čela světového průmyslu. Krok do budoucnosti pro lidstvo učinili svými nápady i letečtí konstruktéři Andrej Nikolajevič Tupolev a Sergej Vladimirovič Iljušin.

Lidé s životním číslem 1 bývají dobří spisovatelé různých forem a žánrů: Josef Václav Sládek, Karel Hynek Mácha, Karel Čapek, Bohumil Hrabal, Ernest Hemingway, Mario Gianluigi Puzo, Arthur Charles Clarke.

Objevitelé

Životní jedničky bývají také významnými módními návrháři jako například Yves Saint Laurent či Christian Dior.

Anebo oplývají odvahou a touhou objevovat nové jako třeba český lékař a cestovatel Emil Holub i polární lovec, zlatokop a cestovatel Jan Velzl alias Jan Eskymo Welzl.

Jednička Marta Kubišová

Odvaha životní jedničky ale není pouze v objevování nových světů. I doma totiž může prokázat dostatek odvahy a touhu po nezávislosti tak, jako například zpěvačka Marta Kubišová.


Marta Kubišová

Zastavme se na chvilku u data narození Marty Kubišové: 1.11.1942. Její životní číslo – jedničku – vypočítáme snadno:

1+1+1+1+9+4+2=19, 1+9=10, 1+0=1

Abychom mohli správně doplnit numerologickou mřížku, je dobré odlišit kvalitu životního čísla (číslo osudu, životní cesta) od ostatních čísel grafickou úpravou tak, že konečné jednociferné životní číslo dáme do závorky a měli bychom je podtrhnout: (1), což platí i pro čísla z mezisoučtu (v tomto případě jde o číslo 19), která nepodtrháváme: (1) (9). Navíc bychom měli číslo dne označovat červeně a s podtržením:

9 (9)
2

1 111

(1) (1)

4

V numerologické mřížce data narození Marty Kubišové dominují vícečetné jedničky a rovina vize (3-5-7), která energii čísla 9 odděluje od ostatních čísel.

Převaha energie je tedy zaměřena na uvědomování si vlastní osobnosti, na odpor proti nátlaku vůči sobě, na potřebu nezávislosti, na určité míře tvrdohlavosti a pevnosti postojů. To je podtrženo rovinou vize, která přináší hlubší pochopení vlastního životního cíle a ideálů. Dává energii pro zlepšování kvality vlastního života prostřednictvím pomoci své rodině i širšímu společenství.

Tuto svoji „vizi“ uskutečňuje například organizováním pomoci opuštěným zvířatům. Ta totiž neumějí zrazovat tak, jako lidé.

Vícečetné jedničky k její energii přidávají velkou citlivost, která někdy může přerůst v lítost a pocity nespravedlnosti nebo v hněv a bojovný postoj. Že je dobrý bojovník, to všem paní Marta nejednou ukázala.


Spisovatel Bohumil Hrabal

Člověk s životním číslem 1 je schopen nacházet nové cesty. Nesmí se bát opustit rutinu a známou trasu, po které jdou všichni okolo něho. Měl by v sobě najít odvahu a nezávislost. Jinak ho čekají velké okliky a stagnace. Stejně se nakonec bude muset k rozhodnému novému kroku odhodlat. Životní okolnosti ho k tomu donutí.

Výsledkem činnosti lidí s životním číslem 1 bývá dříve či později vítězství. Ostatně, za svoji vůli a pracovitost si to zaslouží. Jak velké vítězství na své cestě může zakusit člověk s životním číslem 1 a jaké uspokojení může ze své těžké práce mít, dokazuje celoživotní dílo Matky Terezy, o níž jsme se zmiňovali v souvislosti s jejím dnem narození 27.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Když je vaším číslem osudu jednička

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci