Kdo je zrozen na trojku, ať zbystří!

17.4.2011 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
Jiřina Bohdalová, Tom Cruise, Karel Kryl, Halina Pawlowská. Ti všichni patří k lidem s "bystrou" energií čísla 3. Dnes zbystřete pozornost především vy, co jste se narodili 3., 12., 21., 30. dne v měsíci.

trojka, numerologie

Pro zopakování jen připomenu, že číslo dne vyjadřuje charakter našeho konání a je to číslo od 1 do 9.

Číslo dne získáme tak, že sčítáme lineárně jednotlivé číslice dne narození, dokud nedostaneme jednociferné číslo. Toto číslo pak vepíšeme k ostatním číslům do numerologické mřížky.

Takže nám vlastně přibude první číslo, které není přímo v číslicích data narození (nemáme ho zapsané v rodném listu).

Např. den narození 12.: 1+2= 3

Trojka ráda kolektiv

Na rozdíl od předcházejících čísel, kdy jednička znamenala nezávislost a dvojka potřebu být v páru, je trojka ráda v kolektivu a čerpá z něj i energii pro své nápady. Odedávna se přece říká, že tři tvoří kolektiv. Základem psychiky lidí s číslem dne 3 je bystrost, postřeh a silná mentální energie.

„Trojky“ proto potřebují svoje myšlení stále zaměstnávat učením a jsou zvídavé. Rády poznávají nové světy, filosofie, náboženství, rádi o všem diskutují. I když jde o lidi realistické, přesto se občas uzavírají do světa vlastní fantazie, a pak nevnímají své okolí.

Trojky bývají energické, aktivní, někdy přehnaně kritické až útočné. Okolí je někdy překvapeno, jak energicky a kriticky se svými názory umí vystoupit člověk, kterého znali jako smíška, optimistu a příjemného společníka. Jejich kritika je výstižná, přesně zacílená a snadno zraní. Nezvládnutí vlastní trojkové energie nakonec vede k hyperkritičnosti, výčitkám, necitelnosti.

Pak jde už ale o osobu, která je spíše uzlíčkem nervů. Nezvládá své základní povinnosti, ani sama sebe. Roztříštěná energie se obrátí proti svému majiteli a ten se stane nesoustředěným a nervózním, se zkraty a hysterií ve svém jednání.

Co dvojku deptá, trojku posílí

Činorodá mysl lidí s touto energií většinou orientuje jejich činnost do více směrů najednou, může způsobit nesoustředěnost a roztržitost. Přesto jsou schopni toto roztříštění zvládat, protože určitý tlak a stres je naopak stimulují. To, co by „dvojku“ dávno zdeptalo, „trojku“ jakoby posílí. Potřebuje být zkrátka aktivní, stále něčím rozptylovaná a proto také „trojka“ miluje společnost okolo sebe.

Ještě jedna věc je pro číslo dne 3 charakteristická. Je to velká schopnost představivosti, tvořivost, originalita, někdy hraničící s výstředností. Velká řada významných umělců pod vlivem svého čísla dne 3 vytvořila nádherná díla a neméně se proslavila i svým výstředním životem. Nespoutaná energie tohoto čísla dne má tak trochu sklony k exhibicionismu. Snad i z tohoto důvodu bývají z těchto lidí dobří herci a to hlavně komici.

Zkrotit energii „trojky“ dá dost práce. Je nutné, aby lidé, kteří ji mají, uměli ventilovat tuto syrovou energii pohybem, tvořivými koníčky, společenskou aktivitou. Problémem silné a nezvládnuté energie čísla dne 3 je neochota dodržovat obecná pravidla, šokovat své okolí. Vzhledem ke své schopnosti bystře rychle myslet a reagovat, dovede hledat mezery v zákonech či je nějakým způsobem obcházet.

Den narození 3. – kamarádství

Lidé narození 3. dne v měsíci, nejsou ovlivněni žádným složeným číslem, které by je nutilo hledat kořeny jejich základní energie ještě někde jinde (jak je tomu u ostatních lidí s číslem dne 3, narozenými 12., 21. a 30.). Jsou tedy přímočařejší, otevřenější než jejich kolegové se stejným číslem dne.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

„Trojky“ dokážou zhodnotit každou situaci a najít slabá místa. Nevadí jim práce pod určitým tlakem, to je spíš stimuluje. Těší je navrhovat nové směry, koncepce. Nečiní jim potíže přijít na něco, co ještě nikoho nenapadlo. Někdy ale „trojka“ uniká až příliš do svého světa fantazie a pokud nemá v numerologické mřížce nějaký uzemňující prvek (např. číslo 4), bývají její originální nápady těžko realizovatelné. Mají sklon riskovat a jsou hraví, byť jejich hry nemusí okolí příliš chápat.

Zdobí je extravagance

Lidé narození 3. dne v měsíci rádi přijímají vše nové, občas se projeví v jejich vkusu určitá extravagance. Nemají příliš rádi spoutanost konvencí. Kritičnost těchto lidí je jako u každé „trojky“ charakteristická. Jsou přímí a umějí šlehnout slovem. Komediální talent člověka narozeného 3. dne v měsíci můžeme snadno pochopit na příkladu přední české herečky Jiřiny Bohdalové.


Tom Cruise

„Trojky“ jsou nejen dobrými komiky, ale i skvělými herci jako např. americký herec Tom Cruise. Narodil se 3. 7. 1962 a na jeho příkladu si ukážeme zápis data se dnem narození 3. do numerologické mřížky:

3 6 9
2
1 7

Výraznými osobnostmi z oblasti umění, které tvořivost čísla dne narození 3 uplatnili ve svém díle, jsou např. František Drtikol (fotograf a malíř), Vlado Milunić (architekt, autor mimo jiné i Tančícího domu), Antonín Mánes, Mikuláš Medek (malíři).

Příkladem kritického uvažování a necitlivých názorů je filosofie renesančního politika, vojenského historika a literáta Niccola Machiavelliho, která dala základ tzv. machiavelismu, filosofii rozumu a účelu. Hlásá např., že v boji o velký cíl a ideu je možné přehlížet násilí a porušovat morální principy.

Do světa fantazie, který umí vytvořit spisovatel narozený 3., nás zavedl J. R. Tolkien (ve svých knihách o hobitech, zemích skřetů a elfů) nebo český scénárista a režisér Václav Vorlíček (např. Arabela).


Václav Vorlíček

Den narození 12. – všestrannost

Lidé narození 12. dne v měsíci mají v sobě velké předpoklady a mohou uspět, v čemkoli si zamanou. Spojují se v nich totiž schopnosti jedničky – samostatnost a zaměření na cíl, s touhami a porozuměním dvojky. To celé dává konečnou vibraci myšlenkově bystré, nápadité a tvořivé trojky.

Jsou aktivní, upřímní, zvídaví. Mají potřebu stále zaměstnávat své myšlení novými informacemi a podněty. Proto je těší cestování a poznávání všeho nového. Mají také silný smysl pro rodinu. Společenskost, tato vlastnost „trojek“, se v tomto případě touží spíš realizovat v rodinném kruhu.

I když se lidé narození 12. rádi smějí a hrají si, jsou ze všech „trojek“ nejmenšími optimisty. Dovedou být kritičtí nejvíc sami k sobě. Nejméně si cení sami sebe a propadají depresi. Vzhledem ke schopnostem, k propojení tvořivosti se šikovností, které v sobě mají, mají postavenou laťku kvality vysoko. Mohou mít problémy s udržením řádu a pořádku, mívají problém s autoritami. Působí někdy roztržitě až výstředně.

Umí neomylně zasáhnout

Bývají i trochu sebestřední a neuvědomují si, že svým chováním omezují druhého. Prostě si toho nevšimnou v zajetí své fantazie a potřeby sdělovat vše nové, co zrovna prožili. Nejsou to mluvkové, jen tu přemíru mentální energie „vypouštějí „ jako páru stálým mluvením.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Nebo se setkáte s pravým opakem – nemluvnými zasněnými introverty. Jestliže ale někdo použije jejich styl kritiky proti nim samotným, snadno se jich to dotkne a uzavírají se do sebe. Předtím se ale do vás neomylně strefí a zasáhnout zcela jistě vaši „achillovku“.

Číslo umělců

Jako u každé „trojky“ najdeme i mezi lidmi narozenými 12. dne v měsíci spoustu umělců, využívajících kreativity své energie. Např. Ferdinand Brokof (český sochař a řezbář), Auguste Rodin (symbolistický sochař a kreslíř), Egon Schiele (rakouský expresionistický malíř), Amedeo Modigliani (italský malíř a sochař), Edvard Munch (norský expresionistický malíř), Stanislav Sucharda (český sochař), Josef Mánes (malíř, zakladatel novodobého umění), Jiří Všetečka (fotograf), Jean Effel (francouzský kreslíř a karikaturista), Adolf Born.

Také řada výrazných zpěváků nebo pěvců se narodila 12. – Luciano Pavarotti, Montserrat Caballé, Frank Sinatra, Suzanne Vega.


Karel Kryl

Kritičnost a rebelství žil a zpíval ve svých autorských písních Karel Kryl. Narodil se 12. 4. 1944. Po rozepsání data získáme takovouto mřížku:

3 9
2
11 444

Ukázkou negativního pojetí „trojkové“ energie dne narození jsou dva čelní představitelé nacistického Německa – Hermann Göring (mimo jiné i zakladatel koncentračních táborů) a Alfred Rosenberg (ideolog nacismu a extrémní bojovník za rasovou čistotu).

Den narození 21. – pochopení

V tomto dni narození je primárním číslem (tedy číslem na prvním místě) dvojka. Ta, na rozdíl od dne 12. (v primárním postavení je jednička), zmenšuje míru individualismu a sebestřednosti. Orientuje lidi s tímto dnem narození především na jejich okolí. Více vnímají potřeby druhých, jsou tolerantnější. Neuzavírají se tolik do rodinného prostředí, ale touží vyjít mezi lidi.

Vzhledem k primárně postavené dvojce jsou emotivní, bývají diplomatičtější a dokážou se bavit s kýmkoli, je u nich posílena tvořivost. Jsou přímočaří a otevření, ale zachovávají si vstřícnost, citlivost, pochopení pro poklesky druhých a tím jsou pro druhé přitažliví, vyhledávaní s kouzlem osobnosti. Mají silnou a pozitivní povahu a potřebu sledovat vše, co se děje kolem nich. Schopnost kritiky si sice zachovávají, ale tato vlastnost je u nich uplatňována nejméně ze všech čísel dne 3.

Hůře snášejí stres

Na druhou stranu snášejí hůře stres než jiné „trojky“. Rádi si hrají a ještě raději vyhrávají.

Mnoho osobností ze světa umění se narodilo 21. dne v měsíci. Např.: Albrecht Dürer (německý renesanční malíř), Henri Rousseau (představitel naivního malířství), Josef Mařatka (sochař), Olbram Zoubek (sochař), Toyen (malířka), či ze světa módy – Christian Dior, Hubert T. de Givenchy.

Do této kategorie patří řada filosofů, básníků a spisovatelů – Thomas Becket, Voltaire, Jean-Paul Sartre, Francoise Saganová, Ernest Hemigway.


Halina Pawlowská

Typickou vtipnost a lehkost projevu „dvacetjedničky“ můžeme ukázat na tvorbě Haliny Pawlowské, narozené 21. 3. 1955:

33 9
2 55
11

Den narození 30. – ráznost

Lidé, kteří se narodili 30. dne v měsíci, jsou pod vlivem silné mentální energie čísla 3, která je díky působení nuly znásobena. To se pak projevuje pronikavou bystrostí, klidem a vyrovnaností, břitkostí humoru těchto lidí. Tito lidé velmi rychle pochopí každou situaci a dovedou si poradit.

Bývají to lidé osobití, silné osobnosti, které si dělají vše stylem, který si sami vymyslí a který jim nejlépe vyhovuje. Většinou to bývá pro dobro věci. Jsou temperamentní, aktivní, tvořiví, dynamičtí, společenští, a jejich činnosti bývají inspirující. Bývají často nezávislými a vůdčími osobnostmi, bez ambicí druhé ovládat (to se nedá o ostatních „trojkách“ říct).

… ale i přehnaná kritičnost

Jejich zesílená energie čísla 3 u některých jedinců někdy negativně působí přehnanou kritičnost, silný egoismus a výstřední chování. Hledají chybu na všem a nezáleží jim na mínění druhých. Jsou arogantní, v extrémním případě nepovažují druhé za sobě rovné. Proto s okolím manipulují, využívají druhé a nemívají soucit.

Lidé narození 30. umějí psát skvělé satiry, kritiky, které jsou plné humoru a nadsázky, ale i ostrých a trefných ukázek nedostatků okolí, jako byli např. Jonathan Swift, Mark Twain, Stephen Leacock.


Jaroslav Hašek

Do tohoto výčtu patří i náš spisovatel Jaroslav Hašek. Narodil se 30.4.1883 a jeho numerologická mřížka vypadá takto:

3033
88
1 4

Jeho nespoutané a výstřední vícečetné trojky mu umožnily napsat nesmrtelné dílo o vojáku Švejkovi. Ale také žít výstředním životem a nenajít nikdy klid.

Malíři i politici

O výstředním životě a rozporuplné psychice se dá mluvit i v případě malíře Vincenta van Gogha. Malířem, který netrpěl duševní chorobou, ale dovedl přesně ztvárnit především válečné hrůzy, které viděl kolem sebe, byl Francisco de Goya. Podobně tajemně temné vidění světa vložili do svých básní představitel prokletých básníků Paul Verlaine či předčasně zesnulý Jiří Orten.


Winston Churchill

Z řady politiků, kteří se narodili 30., se mnozí význačně zasloužili o rozvoj své vlasti a někdy i světa - např. Winston Churchill (na snímku) a Franklin D. Roosevelt. Jsou ale i případy, kdy zásluhy o vlast nelze rozhodně hodnotit kladně: Joachim von Ribbentrop (Hitlerův poradce a ministr zahraničí) nebo současný autoritářský prezident Běloruska Alexandr Lukašenko.

A to je pro tentokrát vše. Už nyní se mohou těšit na příští setkání všichni ti, kteří se narodili s číslem dne 4 – tedy 4., 13., 22., 31. v měsíci.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Kdo je zrozen na trojku, ať zbystří!

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci