Proč geniální myšlenky vznikají často na toaletě

25.3.2010 00:00   |   Ezoterika
Všimli jste si toho? Ty nejlepší myšlenky nás často napadnou na toaletě nebo v posteli těsně před usnutím. Není to náhoda.

génius na WC

Právě v takové době totiž mozek "přepíná" z vyšší frekvence na nižší a mysl se zklidňuje. Ezoterici věří, že se v tu chvíli napojujeme na Universum.

Činnost lidského mozku lze měřit přístrojem, všeobecně známým jako elektroencefalograf. Je to proto, že mozek neustále produkuje určitou elektrickou aktivitu. Podle naměřených hodnot lékaři činnost mozku dělí na několik fází.

Při frekvenci 14 – 30 Hz (hertzů) jde o takzvaný stav beta, jinak řečeno: jde o "bdělý stav", kdy člověk zapojuje své smysly a vykonává činnost. Čím je naměřená frekvence vyšší, tím více využívá mozek. Přitom hodnoty, přesahující 30 Hz, mohou být již zdraví škodlivé.

JAKÉ MÁTE ŠTĚSTÍ V LÁSCE?

Přečtěte si své zkušenosti
a také budoucí osud z dlaně

Fáze uvolnění

Při zklidnění mysli se vlny snižují. Frekvence v rozmezí 14 – 7 Hz se nazývá stav alfa. Známe ho všichni, jen si jej prostě neuvědomujeme. Odborníci tvrdí, že ve stavu alfa se nacházejí všechny děti ve věku do tří let. Snad proto jsou tak k neutahání.

Pokud se uvolníme, například při denním snění, při relaxaci ve vaně, můžeme se na chvilku také dostat do stavu alfa. Rovněž ve spánku, kdy se střídají rytmy, projde člověk několikrát tímto stavem. Je to vlastně cosi mezi bděním a spánkem.

Na odborných seminářích se jejich účastníci mohou o stavu alfa dozvědět i malou kuriozitu. Totiž, každý z nás prý musí vstoupit na relaxovanou hladinu alfa při vykonávání základních fyziologických potřeb – při vyprazdňování. Bez této schopnosti bychom prý zemřeli na intoxikaci organismu.

Ezoterici se domnívají, že zřejmě právě z tohoto důvodu vzniklo mnoho geniálních nápadů a myšlenek těsně před spaním nebo právě na toaletě.

sedí na WC

Hluboký spánek

Stav alfa je, jak jsme už zmínili, stav mezi bděním a spánkem. Samotný spánek odborníci podle jeho hloubky dělí na dva druhy:

  • Při fázi théta se měřená hodnota mozkové frekvence rovná 7 – 4 Hz. Jedná se o hlubokou relaxaci, meditaci.
  • Fáze delta (4 – 0,5 Hz) představuje hluboký spánek.

Toto jsou všechny frekvence, které mozek "zná a používá". Dalšími jsou pak již jen kóma a smrt.

Regenerace organismu

Tak, to bylo krátké nahlédnutí spíše do oboru medicíny. Ale práce s vlnami alfa je metodou prastarou – učí nás relaxaci, meditaci a tvůrčímu myšlení.

Mnoho starých knih i publikací z doby moderní nabízí programy, jak se do stavu alfa můžeme snadno a vědomě dostat. Rovněž mnoho avatárů na svých seminářích tvrdí, že když se to naučíme, můžeme si zlepšit život, zregenerovat organismus, posílit imunitu.

věštící kouleMŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Numerologové: Co nás v roce 2010 čeká?
Horoskop napoví, kolik zbývá lidstvu života
Přepólování Země. Bude konec světa?

Pozitivní sugesce

Se stavem alfa je spojeno i další pozitivní a příjemné uplatnění. Dovede nám totiž zlepšit paměť a přináší užitečnou schopnost rychleji se učit. Tento objev učinil již před čtyřiceti lety bulharský vědec, lékař a psychoterapeut Georgi Lozanov, který zkoumal účinky sugescí na pomoc lidskému organismu.

U určitého procenta pacientů totiž profesor Lozanov nemohl při operaci použít anestetika vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Vyzkoušel tedy různé pozitivní sugesce a zjistil. že takoví pacienti pociťují z takřka hodinové operace pouze dvě minuty bolesti.

Profesor Georgi Lozanov tuto metodu dále propracovával a přišel na to, že ji lze uplatnit i v dalších oborech lidské činnosti. Neúspěšněji se pak začala používat při výuce, zejména cizích jazyků. Lozanovova metoda, nazvaná sugestopedie (moderněji – superlearning), se po celém světě úspěšně využívá od počátku sedmdesátých let.

Lépe se učit

Podle profesora Georgi Lozanova má relaxovaný člověk vynikající schopnost zapamatovat si mnohem více učiva a v mnohem kratším čase – tedy za relativně kratší dobu se naučí relativně více a přitom vynechá negativní faktory jako stres, potlačení své osobnosti, nedůvěru v sebe sama, strach. Všechny tyto demotivující prvky dovedou totiž v podvědomí člověka vytvořit blok, který jen velmi těžko překonává. A pak se pochopitelně začne obávat, že se nic nenaučí, že na to prostě nemá a rychle se studiem končí.

mozek

Při studiu v takzvaném alfa stavu je člověku příjemně, mizí bloky a celkově se uvolní. Navíc se propojují obě mozkové hemisféry.

  • Levá hemisféra je centrem logiky. Je to centrum analýzy a řeči. Především na tuto hemisféru se zaměřují učitelé v klasickém školství. Rozvíjejí a podporují její činnost.
  • Pravá hemisféra ukrývá naši představivost, fantazii, tvůrčí schopnosti. Sídlí v ní centrum emocí a citů.

Paměť můžeme rozdělit na tři části: ultrakrátká, střednědobá a dlouhodobá.

Ideální stav ve výuce je takový, kdy se látka ukládá do dlouhodobé paměti, odkud má člověk opět schopnost si ji vybavit. Dlouhodobá paměť je nejvíce využita, zapojíme-li při učení co nejvíce faktorů – tedy tehdy, když zapojíme zároveň levou i pravou hemisféru.

Cítíme-li se tedy v alfa stavu příjemně, znamená to, že propojujeme levou a pravou hemisféru a otevíráme našemu učení dlouhodobou paměť. Proto si více pamatujeme a učení nám jde snáz.

TAJEMSTVÍ KAMENŮ

Suiseki – střežený poklad
Jak působí na čakry
Pro zdraví, štěstí i peníze
Moc křišťálu
Jak a čím působí

Filatelista jako příklad

Vezměme si jako příklad filatelistu. Musí si osvojit spoustu informací. Když si prohlédne známku, dokáže určit, odkud pochází, kdo je jejím autorem, kdy byla vydaná, při jaké příležitosti. Ví, jakou má hodnotu a zná o ní spoustu dalších zajímavých faktů.

Je to proto, že filatelie je mu koníčkem. Těší jej a on se jí věnuje tehdy, kdy je uvolněný, spokojený, soustředěný. Ve chvílích, kdy drží své známky v rukou, dostává se mimoděk do stavu alfa. Cítí se příjemně, protože se nebojí, že udělá chybu, že bude neúspěšný, někomu pro smích, negativně hodnocen. Nikdo a nic jej k ničemu nenutí, nemusí a přesto – nebo právě proto – se tak snadno a rád učí.

dp

Přečtěte si také


Diskuse: Proč geniální myšlenky vznikají často na toaletě

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci