Pro šestku jsou důležitá rodinná pouta, přátelské vztahy

16.7.2014 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
Životní devítiletý cyklus šestky si probereme v tomto díle našeho seriálu o číslech a jejich vibracích. Opět tak nahlédneme do některých tajemství numerologie.

numerologie

Náš dlouhodobý seriál nabízí návod, jak prakticky začít využívat to, co jsme se v předchozích dílech naučili, jak se ještě víc dozvědět v detailech o tom, co nás v životě provází a ovlivňuje, jak vyjít svým energiím vstříc.

Již jsme se zabývali tím, jak se vypočítá naše životní číslo, neboli číslo osudu, životní cesta. Tu máme na celý život, nemění se a předurčuje naše kroky do budoucna.

Jak ale tyto jednotlivé kroky budou vypadat a co je důležité vykonat v každém jednotlivém roce našeho života, to se můžeme dozvědět z výpočtu osobní roční vibrace (lineární sčítání všech čísel v datu narození tak dlouho, dokud nedostaneme jednociferné číslo).

Jenže tyto jednotlivé roční vibrace (ORV 1 – ORV 9) vytváří celky, které se nesou v určitém duchu. Náš život se totiž ubírá v devítiletých cyklech. Jejich síla a závažnost nastupuje až v době určité zralosti člověka, tj. když se dosáhne věku tzv. duchovní dospělosti.

Do této doby jsme vedeni energiemi čistě jen životní cesty a osobních ročních vibrací. Dojdeme-li k věku duchovní dospělosti, vyvstávají před námi konkrétní úkoly na čtyři období devítiletých cyklů.

Životní cyklus šestky

Tento devítiletý cyklus učí především poznávat, jak jsou důležitá rodinná pouta, přátelské vztahy, laskavost mezi lidmi a především harmoničnost v životě. Potíž je v tom, že si každý představuje soulad a harmonii v životě podle svého, a podle toho se pak snaží druhým vnutit tento svůj úhel pohledu.

Vše ale dělá s náruživostí a pod praporem dobrých úmyslů. Dostává se tedy paradoxně s okolím do konfliktů a musí se učit rozhodovat. Prvotní radostné nadšení plné ideálů bývá vystřídáno postupným pochopením toho, že je nutné dobře svá rozhodnutí zvažovat, stát se obezřetnější.

Výsledkem takového devítiletého cyklu pak může být změna v postoji vůči rodině, závazkům k jejím členům a také ve vazbách na blízké okolí – jako jsou přátelé, známí i pracovní kolegové.

Zkouška postojů

Jindy je zkouškám vystaven vztah s partnerem a nezřídka je dokonce nutné se zamýšlet nad smyslem života. Naučit se zvládat s odstupem a nadhledem jakýkoli stres, neztrácet sebevědomí a jistoty, je velkým úkolem cyklu šestky.

Vedle značně náročného zaměření na rodinu se v devítiletém cyklu šestky dá očekávat, že bude jedinec vystaven značným pokušením. Bude také ochoten se hodně učit, jednak životními zkouškami a jednak na základě poznání vlastních tužeb (které mohou být v kontrastu s přáním blízkých).

V tomto cyklu nebývá neobvyklé, že se starost o rodinné společenství přenese na větší společenství a jedinec začne spolupracovat s institucemi, které se starají o sociálně slabé, pomáhají v nouzi, snaží se druhé učit podle svých možností, vést je, či se dokonce vrhnou na politiku.

Sláva na dosah

A nejen to. V tomto období v sobě může jedinec začít rozvíjet nějaké umělecké vlohy, uplatňovat je v praxi, či se jimi dokonce začít živit. To, že se v tomto devítiletém cyklu mohou mnozí výrazně zviditelnit a dosáhnout slávy je pak nasnadě.

CHIROMANTIE

Ukaž mi svou ruku a já ti
řeknu, co tě v životě čeká...

Láska i smrt vepsaná v dlaních

Energie šestkového cyklu vede k plnému využívání vlastních znalostí v poradenské činnosti, ve vzdělávání sebe i druhých, k připojení se do rozmanitých společenstev, pod jejichž hlavičkou je možné úspěšně zasahovat do společenského dění, a tím i ovlivňovat životy druhých přesně podle svých potřeb harmonie a životní rovnováhy.

Devítileté období šestky také nutí jedince vše stále zvažovat a dobře dělit své aktivity (mj. výrazně podporuje i takové aktivity jako je obchodování) mezi práci, záliby a rodinu.

Zlepšuje kvalitu života

Stejně tak učí nepronášet jednoznačné soudy, ale nacházet nadhled a pochopení pro lidské slabosti, naslouchat druhým a jejich potřebám a povyšovat lásku z vlastnění druhého na vyšší úroveň milovat druhé takové, jací jsou.

Kromě výše uvedených aspektů, které nabádají k serióznosti a stálému učení se a starání se o rodinu, nese sebou tento devítiletý cyklus i velmi příjemné stránky.

Zvyšuje potřebu rodinných setkávání, ochotu družit se a slavit, dopřávat si požitků smyslů, nechat se inspirovat krásou, naučit se rozumět umění v jakékoli podobě, kultivovat duši a vkus.

Výsledkem je zlepšování kvality vlastního života, estetického cítění, podle toho pak i harmonizace příbytku, šatníku, tendence zkulturňovat život svůj i svého okolí.

Cyklus šestky a ORV 1

Tento rok umožňuje více než v ostatních rocích tohoto cyklu myslet sami na sebe. I přes občasné pocity samoty, se daří soustředit se na niterné pocity, které vynášejí z nitra napovrch značnou inspiraci, skutečné potřeby a touhy člověka.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Je jednoduché snít a podle svých snů si i dělat plány, plnit se nadějí na jejich splnění. Je snadné se seznamovat nejen se zajímavými podněty, ale i s novými lidmi, kteří mohou obohatit do budoucna život a inspirují k rozvoji.

Cyklus šestky a ORV 2

Jedná se o spojení dvou shodně naladěných energií, které podněcují romantiku, touhu po sdílení prožitků v pevném, intimním vztahu, ale zároveň snižují odolnost vůči stresovým situacím.

Touha po harmonii v páru usnadňuje seznamování s druhými lidmi a s potenciálními partnery obzvlášť. V tomto roce se lidé snadno seznámí a zahoří touhou a láskou. Jsou-li ve vztahu, znovu se mohou zamilovat do stejného partnera.

Získávají náhled na to, jak to v jejich vztazích opravdu je a přijímají realitu takovou jaká je. Jde sice o rok spíše pasivní, ale hluboce prožívaný a s nezapomenutelnými emočními zážitky.

Cyklus šestky a ORV 3

Tento rok akceleruje myšlenky každého do zběsilého běhu. Hlavou pádí myšlenky, které jsou velmi podnětné a zároveň i plné kritického úsudku, takže se nestává jako v předchozích letech, že by nebyly realizovatelné.

Jenže je jich tolik, že mohou vyvolávat napětí, jak v nositeli samotném, tak i v okolí. Zaměstnat hlavu učením, plánováním, poradenstvím druhým, obchodními nápady, znamená zasít úspěch, i proto, že sklony k risku jsou jakoby odblokované, ale záchytně funguje dobrá intuice.

Výsledkem jsou dobré odhady, jak investovat, co podnikat, s kým se spojit, aby se dosáhlo úspěchu. Potíže ale bývají se soustředěním se na jednu věc, neschopnost věci dotahovat do konce, nervozitou způsobená hádavost, potíže se spaním.

Cyklus šestky a ORV 4

Tento rok dokáže přistřihnout křídla. Bývá v ostrém rozporu s předchozím vzletným obdobím. Najednou staví překážky a omezení jak finanční, tak i vlastní sebejistoty.

Frustrace přichází z pocitů marnosti, neschopnosti se pohnout z místa a navíc vše je doprovázeno pocitem, že platíte za všechny přešlapy předchozích let.

Není dobré dělat závažná rozhodnutí, ale spíš koncentrovat síly na vnášení jasného řádu do života, pevných pravidel, byť se do toho nikomu nechce.

Cyklus šestky a ORV 5

Oproti předchozímu roku se sice uleví, ale váhání, co dál v životě se příliš neusnadní. Jedna jistota tu je, a sice dostatek odvahy a odhodlání netrápit se omezeními předchozího roku a začít se osvobozovat od pocitu spoutanosti.

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Nicméně zřejmě nedojde k zásadnímu kroku k naprosté volnosti. Naštěstí taková rozkolísanost ve vztazích se neodráží v pracovním životě, tam naopak nespoutaná energie pětky pomáhá obchodnickému duchu šestky k vynikajícím výsledkům, investicím, stejně jako spojení altruistické a harmonické energie s odvahou prosadit nemožné.

Cyklus šestky a ORV 6

V tomto roce se aktivitou příliš nehýří, ale spíše se udržuje a prohlubuje to, co bylo doposud vytvořeno, jak vztahy, rodinná stabilita, obchody, podnikání, studium. Vše se stabilizuje, více prožívá.

Toto období může dokonce přinášet úlevu, nebýt situací, kdy je prověřována obětavost, co se starání o druhé týká. To učí dobrému vyvažování mezi svými potřebami a potřebami druhých.

Je to optimální čas stvrdit svůj vztah sňatkem, přivedením potomka na svět, v práci pak společnými projekty. Převzetí takové zodpovědnosti jde lehce, přirozeně. Celý rok bývá prodchnut harmonizující atmosférou.

Cyklus šestky a ORV 7

Začátek roku bývá poněkud překotný a stresující, zejména proto, že začne prověřovat připravenost na změny v životě. Přicházejí hraniční zkušenosti, které otevírají existenciální témata po smyslu života, vztahu k víře, hloubky obětavosti a pomoci druhým.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Otevřou se otázky vlastních možností, míry ochoty vcházet do života druhého a řešit s ním jeho potíže. Energie roku klade nároky na schopnost pomáhat, druhé podepřít.

Na přetřes se dostává zamyšlení nad smysluplností života, duchovní pochopení a nadhled, zvažování, co je ještě pomoc a co oběť. Cíle roku je zmoudření a hluboká zkušenost.

Cyklus šestky a ORV 8

Je možné sklízet úspěchy, dostávat odměnu za předchozí starání se, učení a mnohdy pomalé pachtění bez výsledku. Vše ale nemusí mít logiku, nejde nechat věci jen tak plynout. A stejně tak jde o rok tak trochu na houpačce.

Chvíli přináší velkou slávu, aby ta byla vystřídána propadem, který se ale vzápětí zhoupne v úspěch. Není snadné se rozhodovat, ale v tomto roce, jako by bylo vše už dávno nastartováno a vše tak trochu běží samo.

Měl by to být nejúspěšnější rok cyklu, kdy se vrací to, co bylo do vztahů a do sebe investováno. Pozor, platí to jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu!

Cyklus šestky a ORV 9

Vzájemná podpora obou energií přináší podnětný a zajímavý rok, v němž se soustředí energie na to, v čem se zlepšit a pro co se v životě rozhodnout. Lehčeji než jindy se dělají změny, které ale mohou být pro život zásadní jako je např. koupě bytu či domu, zásadní změna image, změna zaměstnání, rozhodnutí o studiu či o přestěhování, nebo dokonce o svatbě.

Tajemství kamenů

Pro zdraví i peníze
Moc křišťálu
Jak a čím působí
Jak působí na čakry
Suiseki – střežený poklad
Posvátné megality

Ze všech těchto aktivit mohou vzplanout potíže v žitých vztazích. Nicméně jakoby takové konflikty nezasahovaly hluboko a lze bez ješitnosti druhé usmiřovat, vysvětlovat a spojovat jindy tak těžko spojitelné.

Cyklus šestky a ORV 11

Turbulence ve vztazích na počátku tohoto roku vnáší do životů neshody a určitý rozvrat. Obzvlášť, když takovou razanci a souhru okolností nikdo neočekává.

Jednoduchou pomocí, byť nesnadno proveditelnou, je vyrovnaný postoj s nadhledem a moudrý, často až duchovní přístup k druhým, který velmi rychle vede ke zklidnění situace a vztahů. Je ale dobré mít o všem, co se děje ve vlastním životě i životech těch, za které jedinec nese odpovědnost, přehled a stále dost informací.

To také sebou nese vhled do jindy samozřejmě žitých situací, objevení jiného úhlu pohledu na realitu a s tím spojený přerod osobnosti.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Pro šestku jsou důležitá rodinná pouta, přátelské vztahy

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci