Volnost a nespoutanost – to je životní cyklus pětky

18.4.2014 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
Oblíbený seriál o číslech a jejich vibracích pokračuje v poodkrývání dalších tajemství numerologie. Jsme u těch, jejichž osobní roční vibrace určuje pětka.

numerologie

Kdo si potřebuje zopakovat, co jsou osobní roční vibrace (ORV), připomeňme, že tak mohou učinit zde. Kdo jste zapomněl, co jsou devítileté cykly a jak se vypočítává jejich kvalita, klikněte zde.

Životní devítiletý cyklus pětky

Devítiletý cyklus uvolňuje z přílišných pout závazků a přináší velkou míru svobody. Tím ale také staví každého před značnou řadu životních možností, přináší mu do cesty hodně příležitostí, které mohou člověka odvádět od podstatných věcí a rozhodnutí.

Zájem jedince se tříští na mnoho věcí, které jakoby najednou objevuje. Vnímá potenciál i v situacích, věcech či lidech, o které dříve nejevil zájem. Tato roztříštěnost je na jedné straně uvolňující, přináší pocit volnosti a inspirace do života, nutí cestovat, studovat, poznávat atd.

Na straně druhé znesnadňuje vidět podstatné, rozhodovat se pro to, co je opravdu konstruktivní. Člověk se může ztrácet v řadě příležitostí, nesoustředit se. Je třeba zapojit značnou dávku vůle, sebekázně a zklidnění, aby člověk neztratil ze zřetele svůj životní cíl.

Osvobozující poznání

Devítiletý cyklus pětky ale bývá plný osvobozujících poznání, prožitků volnosti, neochoty se nechat spoutat. To přináší člověku možnost svobodně si volit nové životní výzvy a třeba i od základů převrátit svůj život.

Svoboda je ale často výzvou, protože unést ji a skutečně kočírovat všechny možnosti, které nabízí, není jednoduché. Proto také tento cyklus pěstuje v jedinci vůli, zodpovědnost, soustředění a odvahu, konfrontuje ho s vlastními slabostmi, nedočkavostí, zbrklými rozhodnutími, nepevnými zásadami, nekázní, s plýtvání časem i prostředky.

Nejednou se člověk ocitá tváří v tvář vlastnímu strachu a obavám, uvědomí-li si, jak riskuje, co vše vsadil na jednu kartu, jak odvážně se rozhodl. Nutí prosít ze všech přání ta, která jsou skutečně pro něj životně důležitá.

Cyklus pětky a ORV 1

Všude, kde se vyskytne energie jedničky, jde o sebehledání a potřebu vrátit se do svého nitra, ke svému životu a zabývat se především sám sebou. K této vůdčí a dominantní energii se připojuje další vůdčí a dominantní energie pětky.

Výsledkem je velmi silná kombinace, která každého osvobozuje od předchozích strachů, závazků, nebo alespoň přináší vnitřní sílu se z těsných pout osvobodit. Není divu, že se v tomto roce jakoby rojí nové možnosti, které svádějí k ochutnávce a inspirují člověka k tomu, aby začal vidět svůj život jinak.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Občas se v tom sice dotyčný cítí ztraceně a touží po pomoci, která ale buď od druhých nepřijde, nebo přijde pozdě, či přijde-li včas, stejně si nakonec vše udělá po svém bez ohledu na radu. Jde prostě o prožívání určité osamocenosti, která ale osvobozuje.

Tento rok každého učí rozhodovat se sám o vlastní vůli, jen po vlastním uvážení a jen sám za sebe.

Cyklus pětky a ORV 2

Už koncem předchozího jedničkového roku dochází k navazování většího kontaktu s druhými lidmi. To se hlásí o svůj vliv dobrá kombinace senzitivní dvojky s ráznou a vnímavou energií pětky, která navíc dodává jindy pasivní dvojce odvahu a šmrnc.

Výsledkem je energie, která podporuje poznávání druhých lidí, nových názorů, zvyšuje touhu po vědění a informacích, a to takových, které umožňují nahlížet na lidský život i prožívání skrze zcela jiné úhly pohledu, než jaké dotyčného jedince zajímaly doposud.

Lehce se člověk zamiluje a zejména do takového protějšku, který se mu zdá něčím jiný, výjimečný a zajímavý.

Cyklus pětky a ORV 3

Další skvělý rok, kdy se kombinuje neposedná, tvořivá energie trojky s dynamickou a také neposednou energií pětky. Výsledkem je nadšení a inspirace vnímaná snad všude.

Vše, co člověka v tomto roce napadá je přínosné, objevné, inspirující a pokud je v jedinci alespoň trochu schopnosti nápady zrealizovat, je pravděpodobné, že se mu podaří vytvořit si dobrý základ velkého a dlouhodobého úspěchu.

Problémem se může stát nepokojná energie, která brání v soustředění, v trpělivé a systematické práci. Spíše pohání k cestování, objevování, ke studiu, vše se děje ve velkém nadšení, v jakési překotnosti, kde mohou skvělé nápady zapadnout do nánosu jiných nápadů, které jsou ale nereálné.

Rozlišovací schopnost, toho, co je proveditelné a co je jen ideál, je v tomto roce snížena. Velmi aktivní energie roku klade důraz na setkávání s lidmi, různá vyjednávání, společenské aktivity, obchodní a právnickou činnost.

Cyklus pětky a ORV 4

Energie čtyřky se s pětkou nemá tak docela ráda. Jedna je jakoby hot a druhá čehý. To ale nevadí. Tento rok nutí člověka zmírnit, ubrat, testuje ho, jak v tomto novém životním běhu má nastavený řád (což v pětkovém devítiletém cyklu opravdu není to, co je priorita a o co by se jedinec skutečně zajímal).

V praxi to často vypadá tak, že přes všechny varovné signály se člověk rozeběhnutý z předchozího roku pomalu a také dost tvrdě zastavuje o různé překážky. Najednou nic nejde tak snadno a lehce jako v předchozím období. Nadšení vystřídá spíš stres a pocit ztráty předchozí svobody, omezení a dojem, že se přestalo dařit.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Přesto je to výborný rok, v němž se ukáže, které nápady byly nosné a mají budoucnost, a co je naprosto liché, byť to v jedinci vyvolávalo nadšení i pocit, že jde o ten nejlepší nápad, který ho kdy napadl.

Obrnit se proti potížím bude nutné i v osobním životě, výdajů bude možná víc než příjmů a k tomu mohou ještě přistoupit potíže v rodině. Zkrátka pocit, že vám někdo přistřihl křidélka, bude naprosto legitimní.

Dobré je umět se včas zastavit, relaxovat, nejlépe aktivní činností, sportem, fyzickou námahou, pečovat o své tělo, včas vnímat signály únavy a přepětí.

Cyklus pětky a ORV 5

Dvojnásobná energie pětky dodává hodně energie a dynamičnosti, pocitu svobody a neomezenosti životních možností. Dochází ke zvratům, které jsou výsledkem předchozích změn postojů. Člověk může začít cestovat, získat lepší práci, změnit od základů svůj život.

Na druhou stranu ale také tato zdvojená energie přináší velkou tvrdohlavost, neochotu ustoupit a podřídit se. Jedinec si chce pravidla svého života určovat sám, podle svého uvážení a potřeb. Není ochoten příliš vyslyšet hlas druhých, dělá si vše po svém.

CHIROMANTIE

Ukaž mi svou ruku a já ti
řeknu, co tě v životě čeká...

Láska i smrt vepsaná v dlaních

Naštěstí mu dost věcí vychází, protože v tomto roce je podpořeno intuitivní vnímání, které jako kompas jasně jedince směřuje k tomu, co je pro něj opravdu nosné, a v čem může být nejlepší.

Není proto divu, že dojde často k zásadním změnám v životě, k rozhodnutím na základě silné touhy, vůle a podle svého srdce. Byť se takové jednání může okolí zdát příliš odvážné, přesto dotyčný udiví svým odhodláním, ochotou tvrdě pracovat, odvahou a pevným a nevyvratitelným postojem.

Ohrozit ho může jen vlastní zbrklost, zbytečná umanutost, nesoustředěnost. Je třeba dát velký pozor při řízení auta a při pohybu v dopravě vůbec.

Cyklus pětky a ORV 6

Předchozí změny a tak trochu i energetický vichr může jedince zavát dost daleko od původního způsobu života. V tomto roce bude mít konečně prostor vše procítit a jakoby se zastavit a ohlédnout, jestli se rozhodl dobře a je v té změně spokojený.

Člověk může navzdory úspěchům začít zvažovat své vztahy, svou práci i rozhodnutí a posuzovat je očima partnera či rodinných příslušníků. Ne vždy z toho vyjde v dobrém. Je ale dost času, jak vše urovnat, zharmonizovat.

Vztahy k rodině je možné narovnat, více se věnovat všem, co potřebují zejména vaše kontakty, váš vzor a podporu. Jedinec by si také měl uvědomit, jestli jde za svým snem, a co pro to dělá, eventuálně začít na tom pracovat.

Cyklus pětky a ORV 7

Tento rok zase trochu zbrzdí akční pětku, ale je to jen pro dobro věci. Jednak se především tělo musí naučit relaxovat a ubrat na tempu. Neuvědomí-li si to jedinec, pak ho stejně zastaví nějaký fyzický problém či přímo nemoc.

Tajemství kamenů

Pro zdraví i peníze
Moc křišťálu
Jak a čím působí
Jak působí na čakry
Suiseki – střežený poklad
Posvátné megality

Citlivé vnímání sebe sama se dostává do klinče s neochotou vnímat vlastní tělo či únavu jako něco, čemu je nutné dávat pozornost. Je zkrátka začít odpočívat a necítit jen povinnosti k druhým, ale především ke svému tělu a sobě samému. Stejně sedmičkový rok přináší změny a ty brát, ať už vypadají zpočátku jakkoli, navýsost pozitivně. Byť se to nezdá, ale jde o změny, které každého posouvají blíž k vysněnému cíli.

Cyklus pětky a ORV 8

Cit pro tok peněz, ochota zdravě riskovat, chuť podnikat, radost vydělávat peníze, vše si řídit, budovat si stabilitu a jistoty, to vše je výsledkem kombinace dvou tak energických energií, které nechtějí být omezovány a upozaďovány.

Smysl pro rovnováhu, intuice a velký zápřah přinese brzy své plody v dobře vydělaných či investovaných penězích, dobře využitých vztazích, konexích, informacích atd.

Pociťovaná vnitřní síla dodává jedinci rozhodnost, jednání ve prospěch budoucnosti vlastní i celé rodiny, vybudování si dobrého bezpečného zázemí.

Cyklus pětky a ORV 9

Pod vlivem analyzující devítky jedinec rozebírá doslova kámen po kameni vše, co tvořil a tvoří, zjišťuje smysluplnost svého konání, a na základě tohoto poznání pak vyhodnocuje svůj život, práci a vztahy.

Není divu, když přehodnotí svůj žebříček hodnot, dopadne na něj pocit velké zodpovědnosti. Revizí projdou i všechny aktivity, protože se najednou nakupí řada žádostí o podporu, pomoc, příspěvek. Stejně tomu může být i v rodině a mezi rodinnými příslušníky.

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Jako by člověk svou iniciativností a energií, kterou vyzařuje, přitahoval všechny, jež potřebují zanalyzovat svůj život, poradit a podpořit. Zkrátka zápřah je v tomto roce značný, lehkost a pocit svobody nejsou už tak intenzivní.

Je třeba si dávat pozor, aby člověk neutíkal do světa před pocitem omezování, aby neztrácel energii sněním a iluzemi, aby zbytečně neutrácel finance.

Cyklus pětky a ORV 11

Všude, kde se vyskytne jedenáctka, přináší silnou energii prožitků a výzev. Spolu s energií pětky jde o kombinaci, která hodně podněcuje inspiraci, intuici a proto také prověřuje, jak ji umí jedinec zvládnout.

Toto období proto přináší hodně výzev, nečekaných podnětů a inspirací, jak naložit se svým životem. Jen ale vnitřní hlas může napovědět, jestli je dotyčná cesta, člověk, kontakt, cesta či výzva opravdu ta pravá.

Nic není náhoda, i když to tak vypadá. Vše, co se děje trénuje intuici, vůli a vede k získávání nadhledu a vnitřní síly. Jedinec si jde za tím, co cítí jako nutné a to mu na jednu stranu může život výrazně obohatit, ale také mnohé, zejména vztahy, zkomplikovat.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Volnost a nespoutanost – to je životní cyklus pětky

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci