Životní devítileté cykly, aneb Cesta v jednotlivých úsecích

22.10.2013 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
Seriál o číslech a jejich vibracích pokračuje v poodkrývání dalších numerologických tajemství. Nabízí návod, jak prakticky začít využívat to, co jsme probírali v předcházejících dílech naší Školy numerologie, jak se více dozvědět o tom, co nás v životě provází a ovlivňuje, jak vyjít svým energiím vstříc.

numerologie

Již víme, že jednotlivá čísla v datu narození jsou energiemi, které spolu více či méně souzní a které (zjednodušeně řečeno) vytvářejí jakýsi kód či šifru naší jedinečné energie.

V předcházejících dílech tohoto numerologického seriálu jsme se naučili, jak si ze zmíněného kódu či šifry naší jedinečné energie vypočítat své životní číslo (životní cesta, číslo osudu). Máme je na celý život, nemění se a předurčuje naše kroky do budoucna.

Jak ale tyto kroky budou vypadat a co je důležité vykonat v každém jednotlivém roce našeho života, to se můžeme dozvědět z výpočtu osobní roční vibrace.

Duchovní dospělost

Jenže tyto jednotlivé roční vibrace (ORV 1 – ORV 9) vytváří celky, které se nesou v určitém duchu. Náš život se totiž ubírá v devítiletých cyklech. Jejich síla a závažnost nastupuje až v době určité zralosti člověka, tj. když se dosáhne věku tzv. duchovní dospělosti.

Do této doby jsme vedeni energiemi čistě jen životní cesty a osobních ročních vibrací. Dojdeme-li k věku duchovní dospělosti, vyvstávají před námi konkrétní úkoly na čtyři období devítiletých cyklů.

Stručně řečeno, každý z nás dostává ideální čas čtyř devítiletí, aby mohl dospět. Tedy 4x9 je 36 let. Jenže podle toho, jakou máme životní cestu, se tato ideální doba zkracuje.

Jednoduše tedy zjistíme, odkdy vstupujeme do své skutečné dospělosti tak, že od 36 let odečteme své životní číslo tzn. např. člověk s životním číslem 4 si spočítá 36 – 4 = 32 Vstupuje do věku duchovní dospělosti v 32 letech.

Do této doby se má každý naučit zvládat v životě vztahy, něčemu se naučit, umět pracovat, zformovat si životní postoje. A od této chvíle pak začíná další období už opravdového zrání.

Opět jsou před námi čtyři devítileté cykly vývoje, tedy 36 let práce na sobě a svém životě. Tyto roky už mají ale daný jasný řád, vedou nás k tomu, co je posláním a obsahem našich životů, naznačují životní křižovatky a směr vývoje.

Jak vypočítat kvalitu devítiletých cyklů?

Postup při jejich výpočtu má zcela jasný řád:

 1. v devítiletém cyklu se máme naučit skloubit energii dne narození s energií Slunečního znamení reprezentovanou číslem měsíce
  D + M
 2. v devítiletém cyklu se máme naučit skloubit energii dne narození s naší duší, tedy číslem roku
  D + R
 3. devítiletý cyklus jako jediný nevychází přímo z energií data narození, ale je součtem toho, co jsme se v předchozích dvou cyklech naučili a proto bývá jeho význam velmi zásadní a během něj náš život prochází rekapitulací toho, co jsme v životě dokázali, včetně prověřování zdravotního stavu (jde o období zhruba kolem 50. roku věku)
  (D + M) + (D + R)
 4. devítiletý cyklus vynáší na povrch našich životů to nejniternější dané naším Slunečním znamením a motivací duše a tím se uzavírá dlouholetý vývoj směrem ke zmoudření a smíření
  M + R

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Další devítileté cykly, které následují po zakončení tohoto už druhého období čtyř devítiletek, jsou pak stále pod vibrací energie posledního 4. devítiletého cyklu.

Jejich smyslem je získanou moudrost, postoj k životu upevňovat, předávat dál a učit okolí své získané životní harmonii. To ovšem neznamená, že bychom se dál něco neučili. Opět každý rok přináší svá malá překvapení…

Ukázka výpočtu

Ukážeme si výpočet na příkladu člověka narozeného 25. 6. 1973:

Den narození D (2+5) 7

Měsíc narození M 6

Rok narození R (1+9+7+3= 20) 2

Životní číslo (2+5+6+1+9+7+3= 33) 6

Vstup do věku duchovní dospělosti 36 – 6= 30 let

 1. cyklus D + M
  7 + 6 = 13… 1 + 3 = 4
  tento cyklus je pod vlivem energie čísla 4 a trvá v tomto konkrétním případě od 30 do 38 let
 2. cyklus D + R
  7 + 2 = 9
  tento cyklus je pod vlivem energie čísla 9 a trvá od 39 do 47 let
 3. cyklus (D +M) + (D + R)
  4 + 9 = 13 … 1 + 3 = 4
  tento cyklus je pod vlivem energie čísla 4 a trvá od 48 do 56 let
 4. cyklus M + R
  6 + 2 = 8
  tento cyklus je pod vlivem energie čísla 8 a trvá v tomto konkrétním případě od 57 do 65 let

Následné devítileté cykly se odehrávají pod vlivem energie té poslední devítiletky, tj. v tomto případě pod vlivem energie čísla 8.

Smysl tkví v předhlednosti

Smysl takto podaného přehledu životních cyklů tkví v jejich přehlednosti a okamžité možnosti uvědomit si celistvě své poslání a životní výzvy. Tlak devíti let pod vlivem jedné energie nás má formovat k určitým postojům a životním prožitkům, které jsou pro náš život zásadní a nutné.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Takové lekce prostě potřebujeme a jsme-li s tím v souladu, je možné prožívat i krizová období s vnímáním smyslu toho, co žijeme. Každý další devítiletý cyklus nás zastihuje ve zralejší a uvědomělejší formě svého Já a do dalšího cyklu vstupujeme v jakési vyšší rovině své existence.

Na co zaměřit pozornost

Každý cyklus nás vystavuje zkouškám v určité oblasti života, vypočtené číslo pak ukazuje, na co je třeba zaměřit pozornost:

 • Cyklus pod vibrací čísla jedna prověřuje naši sebejistotu a samostatnost, jde o čas sebehledání.
 • Cyklus pod vibrací čísla dva nás učí intuici a schopnosti vycházet s druhými, pasivně se oddat vztahu.
 • Cyklus pod vibrací čísla tři startuje naši tvořivost i schopnost vyrovnat se s cito¬vými problémy, zapojuje nás do společnosti.
 • Cyklus pod vibrací čísla čtyři zkoumá, jak umíme zvládat překážky a omezení, ať už se to týká našeho zdraví, nebo našich citových a materiálních jistot.
 • Cyklus pod vibrací čísla pět zkouší, jak se umíme soustředit na své cíle a setrvávat na nastoupené cestě, i když nám nic nebrání v tom, abychom z ní odbočili. Prověřuje naši vůli a smysl pro kázeň.
 • Cyklus pod vibrací čísla šest nás zatíží smyslem pro zodpovědnost vůči našim nejbližším, rodině, partnerovi, přátelům a dětem, a zjišťuje, nakolik jsme ochotni poskytnout těm, kdo to potřebují, svůj čas, lásku, citovou podporu a pochopení.
 • Cyklus pod vibrací čísla sedm zkouší naše hranice možností i trpělivost, odolnost, víru, lásku a sílu tváří v tvář různým změnám a zvratům.
 • Cyklus pod vibrací čísla osm často nabízí úspěch, moc, peníze a přitom ve skutečnosti testuje naši nesobeckost, pokoru, soucit s druhými a laskavost.
 • Cyklus pod vibrací čísla devět nás učí uspořádat si správně žebří¬ček hodnot a náš smysl pro odpovědnost vůči sobě i ostatním.
 • Cyklus pod vibrací čísla jedenáct nás prověřuje pro duchovní stránce, zkou-ší naši víru, otevírá možnost hledat v životě vyšší smysl i to, co nás přesahuje, učí myslet na kolektiv a vidět život v širších souvislostech a z nadhledu. Také prověřuje naši vnitřní sílu tím, že zkouší, jak dokážeme odolávat silným pokušením požitkářsky nabízenými rozmarným životem.

V příštích dílech se budeme věnovat jednotlivým devítiletým cyklům detailněji.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Životní devítileté cykly, aneb Cesta v jednotlivých úsecích

RE:

17.3.2016   |   15:59   |   od: Jana Tamchynová
Milá Soňo,
zmiňovaný Cyklus pod vibrací čísla deset je ve své podstatě Cyklus pod vibrací čísla jedna – dvou a víceciferná čísla se totiž v numerologii sčítají na jednociferné číslo lineárním postupem, což v konkrétním případě znamená, že číslo 10 se sčítá na číslo 1 (1+0=1). Tento postup je vysvětlen ve všech předcházejících dílech naší Školy numerologie, rovněž tak i zásady lineárního sčítání čísel na jednociferné číslo. Ať už v oddíle, v němž jsme probírali jednotlivá čísla dne narození nebo životní čísla (životní cestu, čísla osudu) či osobní roční vibrace.
V lineárním sčítání na jednociferná čísla je výjimkou pouze číslo 11 (stejně jako číslo 22), jelikož se jedná o takzvané mistrovské číslo, které je zrcadlem sebe sama a má svou specifickou energii. Z toho důvodu v závěru zdejšího článku tudíž po devítce skutečně následuje jedenáctka, stejně jako je v předcházejících dílech tohoto numerologického seriálu uvedeno například životní číslo jedenáct nebo osobní roční vibrace jedenáct.
S přáním pěkného dne.
Jana Tamchynová

Deset – chybějící číslo?

15.3.2016   |   12:17   |   od: Soňa
Zdravím,
když jsem četla článek, tak v závěrečné kapitolce "Na co zaměřit pozornost" chybí číslo deset (tj.Cyklus pod vibrací čísla deset) a hned po devítce je tam číslo jedenáct. Z jakého důvodu prosím?
Děkuji za objasnění a přeji pohodové dny.
Zobrazeny poslední 2 příspěvky, celkový počet 2 příspěvky.
poslední příspěvek: 17. 3. 2016 15:59
ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci