Bojovná Klára, energická Radka a přitažlivý Vít

8.7.2014 00:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
Trojice dnešních jmen zaručuje jejich nositelům, že se v životě neztratí. Dvě aktivní ženy – bojovná Klára a energická Radka – a společenský, přitažlivý Vít.

numerologie

Mezi protagonisty patří herečka, moderátorka a podnikatelka Klára Doležalová (na titulním snímku), herec, scénárista, spisovatel a režisér Vít Olmer, muzikálová a jazzová i šansonová zpěvačka Radka Fišarová.

Jakou energií posiluje nositele právě to dnešní jméno? Na tuto otázku umí odpovědět numerologie – umí popsat energii písmen a dešifrovat ji převedením do číselného kódu.

Čtenáři, kteří na naše stránky přišli poprvé, nebo si potřebují osvěžit zásady, podle nichž jména ovlivňují své nositele, by měli nejdříve číst zde.

15. 6. VÍT

Celkové číslo (4+9+2=15) 6
Klíčová iniciála 4
Duševní číslo 5 (14)
Realizační číslo 6
Duševní číslo oslovení: Víte KI 4, DČ , Vítku KI 4, DČ 3 (12)

Jméno má své počátky ve starém Římě, kde slovo vitus znamenalo „živý, veselý, radostný“, v tom případě by jméno znamenalo „člověka, který má rád, raduje se“. Jiný výklad upřednostňuje německý původ ze slova weit, „široký, rozsáhlý“, nebo ze staroněmeckého witu, „les, lesní“. Základ jména Vit- potažmo vitat také znamenal u jižních Slovanů „bydlit“.

Jméno s harmonizující energií, která posiluje vrozené dispozice a talenty a usnadňuje jejich plný rozvoj a realizaci. Jméno posiluje paměť, učenlivost a inteligenci. Vít má dar tvořivosti, díky které tuší správné cesty vývoje a jde za svými vizemi, tím je inspirující pro druhé.

Chce si užívat

Vít si chce nezávazně užívat, protože dlouho neví, co vlastně v životě chce. Určitou dobu hledá a zkouší, co všechno unese, zakouší různorodá lidská selhání. Jeho duše ho však vždy vynese na světlo.


Vít Olmer byl vždy elegantní a pro ženy přitažlivá osobnost

Zmoudření a kvalita Vítovy osobnosti tak zraje neskutečně kvalitně. Jakmile najde svou cestu a uvěří v sebe, dokáže překonat všechna protivenství a jeho život se promění v jedno velké vítězství.

Vít je vstřícný, společenský, komunikativní, starostlivý, se smyslem pro spravedlnost. Má jakýsi vnitřní radar na rozpoznání lží a úskoků. Cítí zodpovědnost za soulad a pohodu ve svém okolí a svou energii vynakládá na jejich vytvoření.

Univerzalita jeho schopností umožňuje Vítovo uplatnění v různorodých oborech. Ať už je čímkoli, všude bývá dobrým smiřovatelem sporů, hledá schůdné cesty, umí se empaticky vcítit do pocitů druhých.

Přitažlivý muž

Jméno podporuje Vítovo charisma a mužskou energii, nezůstane tak bez povšimnutí, je pro ženy přitažlivý. Kromě toho na něm druzí obdivují spontánnost, výřečnost, pravdivost, se kterou ukazuje svá pochybení, a proto mu odpouštějí i jeho lidská selhání.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT:

Skořice pomáhá řidičům lépe se soustředit,
uklidňuje a snižuje podrážděnost.

VŮNĚ ZLEPŠUJÍ ŘIDIČSKÝ UM, MYŠLENÍ I SEX

Vít v sobě nese rozpor. Pro druhé má harmonizující radostnou energii toužící po pohodě, rovnováze, kráse, ideálu, s kapkou romantiky. V sobě schovává spíš problematickou energii nerozhodnosti, sebepodceňování, kolísající psychickou rovnováhu a sklon ubližovat si.

Negativa

Vít je nestálý se sklony k poživačnosti, rád flirtuje a nezávazně se baví. Dlouhodobě se vázat mu příliš nevyhovuje. Může využívat těch, kteří jsou mu nakloněni, zejména žen, ale také se nechá od nich využívat.

Je to často těžko napravitelný romantik, se sklonem nasazovat si růžové brýle a nevidět objektivní realitu, tak trochu si vymýšlet, aby byl svět hezčí.

Vít je příliš emotivní, což se odráží na nevyrovnané psychice. Pod jejím vlivem je chvíli aktivní a nadšený, rozhodný a prosazující se. Vzápětí se pasivně nechá vláčet okolnostmi, je líný a bez zájmu.

Často o sobě pochybuje, trápí ho nerozhodnost. Má sklony stávat se závislým na druhých, vztazích, trpět různými fobiemi či hypochondrickým sebepozorováním.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Doporučení

Jméno je silné, a přes všechna negativa je to jméno kvalitní, které posiluje mužnou energii, a lze díky němu prožít velmi pestrý a kvalitní život. Dodává dost energie na překonávání překážek.

Oslovení Vítku podporuje sebekritický pohled, usnadňuje pochopení vlastních cílů, soustředění se na jejich realizaci, umožňuje vyznat se rozumem ve svých citech.

Záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno, a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (např. u dat s převahou čísel 1,7) je toto jméno vhodnou volbou. Je proto dobré poradit se s numerologem.

12. 8. KLÁRA

Celkové číslo (2+3+1+9+1=16) 7
Klíčová iniciála 2
Duševní číslo 2
Realizační číslo 5 (14)
Duševní číslo oslovení: Kláro, Klárko KI 2, DČ 7

Základ jména vychází z latinského tvaru clara, což znamená „jasná, zářící, skvostná“. Jde o jakousi analogii k české Běle, Blance či Albíně. Všechna tato jména spojuje označení nositelky jako výjimečné čistotou ducha i těla.

Jméno s jednoznačnou a silnou energií, která klade na svou nositelku hodně nároků. Na oplátku umožňuje plně využívat ženský potenciál. Klára se potřebuje starat se o druhé, stát za úspěchem svých blízkých, ale také si užívat slastí ženství, krásy, uchovávat si vstřícnost, něhu, touhu milovat a zcela se nerozdat.


Kláru Doležalovou můžete vidět ve zprávách Primy, které moderuje s Karlem Voříškem

Tvořivá a bojovná

Jméno posiluje tvořivost, postřeh a bystrý úsudek, empatii, jednoznačnost vyjadřování, bojovnost za práva svá i druhých. Klára potřebuje dělat smysluplnou činnost, spíše mezi lidmi a pro ně.

Dovede bystře pracovat s podněty ze svého okolí, které zachycuje svou intuicí, vytřídí ty podstatné a vhodně je použije pro vytvoření dohody, k jednání, nebo k plánování akcí. Často zkouší své hranice možností, testuje, co může od života chtít.

Vše si potřebuje ozkoušet. Má značný postřeh a smysl pro detail a tak je pro ni každá zkušenost důležitá.

Neohrožená a přímá

Jméno podněcuje sílu ducha, a tím i fyzickou sílu a zdraví. Klára bývá statečná a bojovná, dovede být vzpurná a svéhlavá a stojí si za svou pravdou. Umí se statečně ozvat proti násilí a bezpráví. V tom je jednoznačná a přímá.

Ale je také vždy naladěná pomoci a dohodnout se, vnímá potřeby druhých, umí se dobrat k nadhledu a pochopení širších souvislostí a přijmout kompromis.

Čtení z ruky

Energie jména Kláru nenutí stát v popředí a druhé vést, spíš druhé podporuje a postrkuje jakoby zezadu svým vlastním příkladem a posilováním sebevědomí druhých.

Negativa

Problémem tohoto jména je určitá vztahovačnost a ošidná idealistická představa o tom, že by mohla Klára sama změnit svět. S touto představou se pojí vysoké nároky, které Klára klade na sebe a své okolí, a které jsou často bohužel nesplnitelné.

Takže Klára se vždy znovu zklame a znovu hledá dál. Je pro ni těžké naučit se oddělit své já od druhých a najít hranice své vlastní zodpovědnosti. Dlouho zkušenostmi zraje.

Klára se učí krotit svou emotivitu a idealismus, unést svou citlivost, hněv a vztek a netrápit se tím, co změnit nemůže, a napřít síly tam, kde se netříští, ale kde se využijí ke smysluplné věci.

Ve vysloveně negativní kombinaci s datem narození se pak Klára může stát depresivní vztahovačnou osobou, která druhé podezírá, kritizuje, viní za své problémy, mstí se a nedokáže nic odpustit. Zatrpkne, nehledá řešení, ale spíš vrší další a další křivdy.

KVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Nebo se obětuje a vystavuje své trpitelství na odiv, očekává stejné oběti od druhých, tím manipuluje se svým okolím, dělá z druhých viníky svého neštěstí. Přitom je ale na ně fixovaná a často se schovává před realitou do závislostního chování.

Doporučení

Jméno má krásnou, ale jednostranně zatěžující energii, která může v řadě případů harmonizovat zejména ta data narození, v nichž je přemíra dominantních či lichých čísel. Je dobré poradit se s numerologem.

Nedoporučuji dávat jméno narozeným v sedmičkové dny, tj. 7., 16. a 25. dne v měsíci, a ani ve dvojkové dny, tj. 2. a 20. dne v měsíci či při kombinaci těchto čísel, jako je např. 27.

14. 9. RADKA

Celkové číslo (9+1+4+2+1=17) 8
Klíčová iniciála 9
Duševní číslo 2
Realizační číslo 5 (14)
Duševní číslo oslovení: Radko, Ráďo KI 9, DČ 7

Zřejmě jde o osamostatněnou podobu slovanských jmen Radoslava a Radmila, popř. těch jmen, která končí na –rada (např. Ctirada). Základ jména rad- má mnoho významů, z nichž ten, který bere za základ slovo rád ve smyslu radovat se, je nejméně pravděpodobný.

Nejčastější výklad se opírá o staroslovanské roditi, raditi s významem „dbát o něco, chtít něco“ nebo radit, „starat se, pečovat“ z vlastní ochoty a vůle.


Radka Fišarová prošla muzikály od Draculy přes Kleopatru až po Angeliku, ale také koncertuje s Jazzovým triem.

Významové spojení s radostí zde tušíme jen ve smyslu „staráme se o to, co máme rádi“. Jméno se tedy vysvětluje spíš jako „starající se, radící“, byť je dnes nesprávně vnímána jako „radostná“ nebo „radující se“. Považuje se také za obdobu latinských jmen Gaudencia a Hilaria.

Nabitá energií

Jméno je nabito energií, která může Radku výrazně ovlivnit. Zejména potencuje její talenty a dispozice a umožňuje jejich realizaci v takové míře, která může Radku vynést do popředí.

Základem jména je rovnovážná energie podporující uvážlivost a stabilitu psychiky, zodpovědný přístup, citlivost vůči druhým, ohleduplnost, zvídavost. Jméno umožňuje Radce rychlé zmoudření a nadhled, ochotu pomáhat, ale ne za cenu obětí, schopnost jasně rozpoznat své hranice a nastavit si je pro sebe komfortním způsobem.

ČAKRATajemství kamenů:

JAK PŮSOBÍ NA ČAKRY

Radka je osobitá a často svérázná, žijící podle svých pravidel. Jasně rozeznává pravdu od lži. Má dané nároky na sebe i druhé, silný smysl pro spravedlnost. Je podnikavá a pracovitá, s bystrým postřehem, přiklání se spíš k systematickému a analytickému myšlení, jelikož se Radka potřebuje vyznat ve svých cílech a aktivitách, mít svůj život uspořádaný, s cílem a smyslem.

Ráda komunikuje

Nebaví ji jen tak něco zkoušet. Chce být informovaná, zorientovaná, nacházet řešení, prostě aktivně žít, smysluplně naplnit život a hledat i jakýsi přesah a víru.

Nebrání se poznávání jak studiem, tak životními zkušenostmi. Radka se dokáže radovat z maličkostí, vidět krásu i v obyčejném každodenním životě, těšit se pouhou rozmanitostí.

Ráda s lidmi komunikuje, hledá se prostřednictvím mnoha vazeb s lidmi, cestováním, studiem, tvořivostí. Přitom ale nechává svou duši druhým pootevřenou, nicméně proniknout k ní hlouběji není tak jednoduché. Otevře se jen skutečným přirozeným autoritám, umí si i v tomto směru rozpoznat kvalitu.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Jméno je nabité i fyzickou energií, takže Radka jede na plný plyn, bez zbytečných prostojů. Potřebuje ale také kvalitně odpočívat. Jinak ji tato energie sama může uhonit, což se může nejvíc projevit na zdravotních úrazech nebo na psychice.

Negativa

Energii jména musí Radka stále směrovat do smysluplného konání, jinak může své nositelce komplikovat život. Radka se může stát chaotickou, urputně se prosazující a neústupně bojující.

Takto vychýlena do extrému se chová nepřátelsky, uzavřeně, odtažitě. Je kritická, pedantská, není schopna vidět a ani přijmout skutečnou realitu. Je hněvivá, výbušná, obvinující okolí ze svých neúspěchů.

Přečtěte si

Barvy nemluví a přece jsou slyšet
Pro všední dny: Jak si udržet krásu
Třetí život máme všichni. A kdy?
Versailles má unikátní muzeum vůní

Vyvedena z rovnováhy je Radka také přecitlivělá, cítí se zranitelná, a o to víc druhé od sebe odstrkuje. Druhým extrémem pak může být její neochota přijmout jiné než své názory, poučovat, chtít druhým pomáhat, ale přitom jim nenaslouchat.

Doporučení

Energie jména je dost silná a stačí se jí jen nechat vést. Lze doporučit jako posilující pro řadu dat narození. Jméno také funguje jako zesilovač vrozených dispozic. Je proto vhodné poradit se s numerologem.

Opatrněji volit toto jméno, je-li v datu narození silná kombinace čísel 7 a 9.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Bojovná Klára, energická Radka a přitažlivý Vít

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci