Jaká je cesta čtyřky v jednotlivých životních úsecích?

25.2.2014 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
Seriál o číslech a jejich vibracích se dále věnuje tajemství devítiletých cyklů – konkrétně v tomto díle se budeme zabývat cykly těch, jejichž osobní roční vibrace určuje čtyřka.

nulerologie

Pro ty, kteří si chtějí zopakovat, co jsou osobní roční vibrace, připomeňme, že tak mohou učinit zde. Kdo potřebuje vědět, co jsou devítileté cykly a jak se vypočítává jejich kvalita, klikněte sem.

Životní cyklus čtyřky

Tento devítiletý cyklus staví před každého, kdo jím prochází nelehké úkoly. Většinou je v něm třeba se potýkat s pocity omezování, s různorodými překážkami, které se zprvu týkají aktivit, materiálních potřeb a nakonec se mohou překlopit vlivem frustrací a zatěžujících stresů ve zdravotní potíže.

Vše se zvládá s větší tíží, vše vyžaduje více píle, pracovního nasazení, dobře vytvořených plánů a promyšlené organizace. V podstatě tato léta učí kvalitní práci, odvádění dobrých výsledků, nejde nic ošidit a zanedbat či zamést pod koberec.

To na druhou stranu přináší radost z dosažených úspěchů, kvalitního ukotvení jak v pracovní oblasti, tak i v rodinném životě, upevnění žebříčku hodnot. Vlivem takovéto „výchovy“ je pak možné dosahovat hmatatelných úspěchů, finančního ocenění, postupu v kariéře apod.

Prověřuje trpělivost

Je třeba ale mít na paměti, že vše, co se děje, prověřuje trpělivost, poctivost, odolnost a vytrvalost jedince. Nic nejde jen tak zahájit bez dokončení, je třeba v sobě objevovat až buldočí zatvrzelost dotahovat věci do detailů a na nic nezapomenout.

Jinak se dílo nedaří je nutné buď vše oželet (a nejde jen o finanční ztráty a pokuty) nebo znovu začínat od začátku. A to vše stojí dost fyzických i psychických sil.

Jakékoli jednání, sliby či závazky je nutné mít dobře rozmyšlené, poctivé a je třeba počítat s tím, že vše bude vyžadovat plné soustředění a hodně času i práce. Nicméně výsledky budou stát za to.

Nejde se ale od započatého díla lehce vymanit, odejít a ani proces ukončit. Dokonce by to mohlo končit u jednání s úřady, soudy či pokuty.

V tomto devítiletém cyklu je třeba počítat i s tím, že dochází ke ztrátám. Ze života mohou zmizet některé jistoty ukotvené ve vztazích nebo v materiálních hodnotách.

Pozor na tlaky

Je třeba dávat si pozor na to, že tlak prožitků může svádět k černobílému vidění reality, odsuzování všeho, co není jednoznačné, jako by to bylo nespolehlivé a nestabilní.

Vše, co je takto vnímáno, je pak zdrojem úzkosti a skleslosti, vede k pesimismu a psychosomatickému onemocnění nebo naopak ke zvýšenému napětí a snaze potíže řešit silou až agresí, tvrdým nekompromisním přístupem.

Snadno tak vznikají letitá nepřátelství, zbytečně vyhrocené konflikty či nesmiřitelné postoje.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Pokud devítiletá vibrace čtyřky přichází jako čtvrtá a poslední, je pravděpodobné, že dotyčný bude po celý zbytek života materiálně zajištěn.

Cyklus čtyřky a ORV 1

Je to uspokojující kombinace energií, ovšem za předpokladu, že je jedinec připraven pracovat, odhodlat se ke změně, k vytváření nových lepších základů svého života.

Nejprve se nástup tohoto roku může tvářit nepřátelsky a postavit před situace, kterým je nutné se vymezit, najít vnitřní stabilitu a to i za cenu pocitů opuštěnosti a osamocení. Jestliže tento obranný postoj zafunguje a nedojde k tomu, že se člověk úplně uzavře proti světu, je pak nutné vykročit k novým zítřkům.

Rozhodnout se nebát nabízené příležitosti využít a začít budovat něco nového. Noví lidé a příležitosti mohou do života vnést nové možnosti seberealizace. Startuje období, v němž můžete vlastní pílí a pracovitostí dosáhnout na velké bohatství jak dušení tak materiální.

Jen je nutné mít na paměti, že vše pouze pod vládou poctivé myšlenky, rozumného uvažování a vlastního pracovního nasazení. Neochvějnost ve vlastním přesvědčení a sebejistota jen napomáhají k úspěchu.

Cyklus čtyřky a ORV 2

Rok vybízející k družnosti a prodlévání mezi kamarády, dodávání si jistoty, že jedinec někam patří, že je přijímán a že s druhými spolupracuje. Snadněji se žádá o radu či pomoc, zvyšuje se vnímavost k potřebám svým i druhých.

Je načase se zabývat praktickými úkony, které vedou k řešení všech obtíží. Důležité je dát přednost druhým před sebou samým. Není pak divu, že výsledkem takových snah jsou pevná přátelství na celý život nebo i nalezené partnerství budované na reálných základech bez zbytečných iluzí, ale o to pevnější.

Cyklus čtyřky a ORV 3

Rok, který umožňuje spojit tvořivé nápady a podněty s jejich okamžitou realizací. Může proto dát základ velmi úspěšnému podnikání, myšlence či spolupráci, které mohou přinášet neobyčejné a nadějné výsledky. Je pak jen otázkou vytrvalosti a píle, jak se je podaří zúročit.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

V tomto roce také dochází ke značné otevřenosti a komunikativnosti, nezvyklé u tohoto devítiletého cyklu. Je to způsobeno i tím, že po předchozích letech čtyřkového cyklu, se konečně jedinec dostává k určitému nadhledu a kritickému hodnocení svých aktivit i života a s určitou úlevou může začít řešit své frustrace.

Může se tak vypracovat k povznesení nad potížemi, které život přináší a inspirovat tím i své okolí. Na druhou stranu, když toto nedokáže, může protlachat zbytečně mnoho času, hledat úskoky, jak se vyhnout dalším potížím, či se nervově hroutit a tím vším si způsobovat značné komplikace zdravotní, ale i finanční.

Hledání cestiček, jak uniknout před tlakem životních nároků, může také člověka zavést k drobným úskokům, za které se ale platí vysoké pokuty. I přes to je stres možné překvapivě snadno odvést novou tvořivou zálibou, intenzivním koníčkem a fyzickou prací či sportem.

Cyklus čtyřky a ORV 4

Tento rok sčítá vše, co jsme zanedbávali a to nejen ve své rodině, ale také ve svém zdraví. Proto se právě zdraví může dostat do popředí zájmu a tělo se přihlásit o plnou pozornost.

Vztah v rodině a s blízkými může procházet zásadní změnou. Zátěž starostí v této oblasti bývá značná. K tomu se může přidružit i potřeba řešit finanční zabezpečení rodiny, péči o svěřené majetky apod.

Na druhou stranu v tomto roce je možné na základě naprosto reálně nastavených hodnot a bez iluzí, zato s jasným a dobře organizovaným plánem začít budovat rodinný život či práci na trvalých, hodnotných a bytelných základech. To může přinést uspokojení a odvedení napětí a starostí. Dát konání jasný smysl a směr uzdravuje.

Cyklus čtyřky a ORV 5

Dochází k uvolnění z pocitů stísněnosti, přepracovanosti a napětí. Je možné očekávat, že pracovně bude nutné cestovat nebo si vzít více volna než jindy. Pracovní vytížení se uvolní, pocity omezení nebudou brány tak úkorně.

Objeví se víc možností rozšířit své pracovní aktivity novým směrem, např. expandovat ve svém podnikání do ciziny. I když se dostaví nadšení a obnovu sil, nic by se nemělo přehánět.

CHIROMANTIE

Ukaž mi svou ruku a já ti
řeknu, co tě v životě čeká...

Láska i smrt vepsaná v dlaních

Může být tendence plýtvat silami a mrhat je na neproduktivní aktivity, které ale neslouží k uvolnění a oddechu. Stále je třeba myslet na své zdraví a psychickou pohodu.

Cyklus čtyřky a ORV 6

Přestože jde o náročný rok, přináší řadu velmi pěkných a pro čtyřkovou devítiletou vibraci nezvykle romantických chvilek. Do života lehce vstoupí zamilovanost, náhodná setkání, z nichž snadno přeskočí jiskra sympatie.

Jedinci jsou prostě najednou přitažliví a tak lehce nacházejí nové cesty k druhým. Vztahy k nejbližším se vyjasňují, mění, dostávají jiný stabilnější základ. Dlouhodobá nedorozumění se řeší.

Často v tomto roce lidé uzavírají sňatky, rodí se děti, rodiny se stabilizují anebo zažívají radost ze života vlastních dětí a z výsledků výchovy. Je však také být připraven na praktická řešení potíží v rodině i blízkém okolí.

Cyklus čtyřky a ORV 7

O tomto roce se dá říct, že je to pěkný fičák, alespoň v prvních měsících. Je třeba očekávat nečekané změny ve vnímání druhých a svých životních postojů, hledání skutečných hodnot, které by dávaly životu hlubší smysl.

Jako by jedinec viděl víc do chování a motivací druhých a hodně věcí mu přijde ohrožujících, nesrozumitelných a těžko pochopitelných. Zmatek a pocity nestability jsou nepříjemné a matoucí. Jasně a radikálně se pak jedinec vymezuje, vznikají nesváry a nepochopení.

Cyklus čtyřky a ORV 8

Vše se v tomto roce soustředí na nalezení rovnováhy ve vztazích i v životě. To se zadaří díky nadhledu a obnovení klidu ve vztazích. Pracovní aktivity se stabilizují. Je třeba odolat pokušení domnívat se, že jen pro to, jací jste, máte právo na odměny (ať už jde o pozornost nebo finance).

Jestliže máte za sebou roky poctivé práce a konání ve vztazích, pak můžete očekávat velkou satisfakci a to i finanční. Pocit uspokojení z toho, že je život opět pod kontrolou, dokáže povznést ducha nad každodenní trable a dát životu vyšší a jasnější smysl.

Cyklus čtyřky a ORV 9

Zakončení cyklu je v této kombinaci energií mimořádně náročné. Vyžaduje pevná rozhodnutí, jasnou mysl a reorganizaci života. Neváhá a odstraňuje ze života všechny balastní aktivity i vztahy.

Tajemství kamenů

Pro zdraví i peníze
Moc křišťálu
Jak a čím působí
Jak působí na čakry
Suiseki – střežený poklad
Posvátné megality

Nutí přehodnotit žebříček hodnot, uspořádat si život jasně, zodpovědně přemýšlet o své budoucnosti a plánovat životní kroky už podle jiného klíče než doposud. Vyzrálost a duchovní hodnoty jsou podstatou každého rozhodnutí. Návrat k minulým hodnotám není už možný.

Dobrý je v tomto roce silný pocit vnitřní stability, z níž je možné čerpat velkou emocionální sílu k zásadním rozhodnutím.

Cyklus čtyřky a ORV 11

V této kombinaci energií jde sice také o hledání jistoty v přátelských vztazích jako v ORV 2, ale je to kombinace mnohem náročnější. Přináší situace vyhrocené, intenzivně prožívané, náhodné a podivuhodné. To vnáší do života místo jistot velkou rozkolísanost a dá značnou práci najít emocionální stabilitu.

Přesto jde o zážitky fascinující, okouzlující, které navádí člověka k vyznávání vyšších duchovních hodnot a chápání vztahů jako nosného prvku nejsmysluplnějšího v životě.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Jaká je cesta čtyřky v jednotlivých životních úsecích?

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci