Dynamický Honza, aktivní Pavla a úspěšná Zdeňka

1.6.2011 01:00   |   Ezoterika - 100 JMEN
VIDEO – Pavlu a Zdeňku, dvě z nejčastějších ženských jmen, si přiblížíme v novém díle našeho numerologického seriálu. Doplní je výklad typicky českého jména, kterým je Honza, o němž je známo, že vede jak u starší generace, tak u těch nejmladších.

jména na červen, numerologie

Jaký druh energie nesou tato tři červnová jména a jak působí na své nositele? Jedním z nich rovněž je populární moderátor Jan Rosák (na titulním snímku).

Pro ty, kdo by si chtěli osvěžit základy toho, jak se zjišťuje, jakou energií vás posiluje právě vaše jméno, mohou se podívat na informace zde.

A nyní již pojďme ke zmíněné trojici křestních jmen:

22. 6. PAVLA

Celkové číslo 7 (16)
Klíčová iniciála 7
Duševní číslo 2
Realizační číslo 5 (14)
Duševní číslo oslovení: Pavlo 7

Energie jména není pro Pavlu právě ta nejšťastnější. Jde o nakupení velké energie čísla 7, což je energie vysoce aktivní, zatěžující fyzickou i psychickou stránku osobnosti. Klade velké nároky na svou nositelku a především ji uvádí nepřímo do situací, kdy musí čelit řadě životních změn a zvratů, které obvykle druzí buď tolik nevnímají, nebo se jim nevystavují.

Sice může Pavla mluvit o pestrém, dynamickém životě, plném nevšedních zkušeností, ale přece jen jde o život značně náročný.

Podporuje intelekt

Na druhou stranu je nutno říct, že Pavla je jméno, které podporuje intelekt, paměť, svobodomyslnost a náročnost vůči sobě i druhým. Otevírá možnost zajímavému přerodu osobnosti, pomáhá sebepoznání a duchovnímu vývoji.

Pod vlivem svého jména je Pavla plná vnitřních zásad, které jsou pro ni jen těžko překročitelné. Její ideály a touhy, jež se druhým snaží předat, jsou pro ni jedinou cestou ke svobodnému žití. Bývá proto mnohdy nepochopena, putuje mezi vztahy bez většího ukotvení a přitom tolik touží po niterném vztahu.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Pouze s věkem a přibývajícími zkušenostmi se intenzita energie jména zjemňuje, přetváří se do zvídavosti, studia filosofie, hledání zdravého životního stylu, podporuje ochotu dát své síly ve prospěch slabších.

Dalšími pozitivy jména Pavla je schopnost vcítit se do problémů druhých i zájem o rozličné světonázory. Pod vlivem tohoto jména se z rebelky a kritičky stává vlídná ochranitelská bytost naslouchající a soucitná.

Negativa

Energie jména Pavla může mít především dopad na psychiku, protože energie jména dělá jakousi zkratku mezi psychickým a fyzickým zdravím. Zcitlivuje vůči účinkům stresu a napětí. Psychicky nalaďuje Pavly k bojovnosti, tvrdohlavosti, potřebě vymezovat se, komentovat, zvyšovat nároky sobě a druhým, stále vše hlídat, druhé opravovat, hodnotit a pozorovat, analyzovat, vše řešit a prožívat.


Moderátorka Pavla Charvátová

Nepříjemné pro druhé může být to, že Pavla může ve vypjatějších situacích používat své okolí spíš jako tester pro své názory a zkoušet, kam až může svým jednáním zajít. Jméno také nepříznivě ovlivňuje proces smiřování se s realitou, schopnost odpouštět poklesky druhých. Podporuje dětinské rebelské reakce a značnou nedůvěru v sebe sama i svět kolem sebe.

Doporučení

Jméno Pavla je energeticky silné a v mnoha případech, kdy je datum narození příznivé, může svým nositelkám v životě velmi pomoci. Doporučuji poradit se s numerologem. Pavla bude spokojená, bude-li mít široké spektrum možností mezi kterými může volit, je potřeba ve výchově nastolit aktivní přístup, vybíjet energii sportem, podporovat rozmanitost zálib a nutit Pavlu, aby dotahovala do konce své záměry. Tak se záhy naučí zvládat svou energii, odhadnout své síly a přebírat za své chování zodpovědnost.

Pavla také může mít řadu variant, mezi kterými se většinou dá najít vhodná varianta, která nemá tak problémovou energii. Rozhodně nedoporučuji dávat jméno děvčátkům narozeným v sedmičkové dny tj. 7., 16., a 25. dne v měsíci.

23. 6. ZDEŇKA / ZDENKA

Celkové číslo 7 (25)
Klíčová iniciála 8
Duševní číslo 6
Realizační číslo 1 (19)
Duševní číslo oslovení: Zdenko 11

Toto jméno je nabito energií, která se odráží i v energických projevech své nositelky. Zdeňka jde do všeho naplno a často i na doraz. Jméno otvírá cestu spontánnosti, zvídavosti a otevřenosti růstu a změně. Posiluje analytickou schopnost, intelekt, studijní úspěchy, paměť, společenskost a potřebu jít si svou cestou, prosazovat se. Dodává zručnost jak manuální, tak mentální.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT

Barvy nemluví a přece jsou slyšet
Pro všední dny: Jak si udržet krásu
Třetí život máme všichni. A kdy?
Versailles má unikátní muzeum vůní

Jméno Zdeňka je zárukou seberealizace a úspěšnosti hlavně v pracovním procesu. Dává Zdeňkám jednu velkou výhodu - tou je podpora rozumového uvažování, které i při zalití emocemi zůstává jako záchytný bod, který umožňuje nahlédnout, porozumět, pochopit, vysvětlit. V tomto směru se dá mluvit o univerzalitě tohoto jména.

Negativa

Jinak je to se vztahy a osobním životem, který spíš pod vlivem energie jména podléhá zvratům a změnám a je jako na houpačce. Zdeňky nutí spíš k obětování svého času a sama sebe druhým. Tento rozpor mezi soukromím a veřejným působením je zdrojem trápení nositelek tohoto jména a je složité toto zvrátit či změnit.

Video
Zpěvačka Zdenka Lorencová s písní Proč žiješ rád

Zdeňka se umí vcítit do pocitů druhých a plně prožívat, co se děje kolem. To na druhou stranu může v ní působit pocity rozpouštění sebe sama v ději a přáních okolí. Naučí se preventivně stanovovat si hranice, často ale bez nadhledu a na úkor sama sebe nebo díky uzavřenosti se obrní logikou a rozumem, a tu obrátí vůči druhým.

Žene věci do extrémů

Stejně jako neumí nastavit hranice sobě, má problém nastavit je i druhým. Jde do věcí po hlavě, žene je do extrémů. Tlačí na své okolí, aby dělalo správné věci správným způsobem. Teprve tvrdým nárazem často skrze zdravotní problém si uvědomí, že její jednání není v rovnováze. Pak musí ještě překonat pocity nepochopení, mnohdy i zrady, naučit se odpustit, než pochopí, že si vše způsobuje sama.

JAK BÝT KRÁSNÁ
PODLE MĚSÍCE

Problémem jména Zdeňka bývá určitá introvertnost, která dělá problém otevřeně mluvit o svých těžkostech, což brání Zdeňce i v budování přátelství.

Doporučení

Díky dobré skoro univerzální energii je jméno dobrým energetickým doplňkem data narození. Přesto nedoporučuji dávat děvčatům narozeným v sedmičkové dny tj. 7., 16. a 25. dne v měsíci. Naopak Zdeňkám narozeným v trojkové dny (tj. 3., 12., 21. 30.dne v měsíci) toto jméno zajišťuje usměrnění jejich potenciálu, realizační schopnost a dobré využití tvořivosti a navíc tato data zajišťují tolik chybějící šťastné konstelace v tomto jménu.

24. 6. JAN

Celkové číslo 7
Klíčová iniciála 1
Duševní číslo 1
Realizační číslo 6
Duševní číslo oslovení: Jane DČ 6 , Jene DČ 1 (10)
Honzo
Celkové číslo 6 (33)
Klíčová iniciála 8
Duševní číslo 3 (12)

Toto celosvětově rozšířené jméno, které znamená „Milost boží“ v sobě nese velmi čisté a silné vibrace. Výrazně může ovlivnit svého nositele. Dodává mu pocit jedinečnosti, výjimečnosti a zároveň i pokory a potřebu citlivě vnímat druhé, vědomí určitého poslání a služby druhým. Posiluje osobní kouzlo, vůdčí tendence, samostatnost, smysl pro spravedlnost.

Cesta ke spiritualitě

Vlivem jména vyzařuje z jeho nositele určitá jistota, sebevědomí bez povyšování. Otevírá také cestu ke spiritualitě, ale i neochotě držet se zajetých kolejí. Spíše svádí k dobrodružnosti, hledání nových obzorů, poznávání jiných i úplně odlišných názorů a postojů, které vnímá jako obohacení než jako ohrožení.

Pod vlivem tohoto jména je Jan puzen k tvorbě hodnot a materiálního zázemí, ale jen za účelem zajištění a ne pro potřebu hromadění peněz, pro potřebu být materiálně bohatý. Dělá to vlivem vnitřní zodpovědnosti a starostlivosti za vše, co vnímá jako svěřené. Silné mužské jméno má ještě jednu výhodu – silnou intuici, která dodává Janovi citlivý rozměr, a může ji výhodně využít v prospěch sebe i druhých.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Rozdíl v energiích oslovení je evidentní. Při oslovení Jane (lepší než Jene) rezonuje více osobnost k váhavosti, zvětšuje se citlivost, ale i smysl pro krásu, umění, romantické naladění a touha po harmonickém prostředí a vztazích. V této vibraci je posílena schopnost smírčího soudce, urovnavatele sporů, tvořivost a umělecké sklony.

Dynamický Honza

Varianta oslovení Honzo, v sobě nese více vyhraněné dynamiky a ambicí k materiálnímu zabezpečování, větší tlak na okolí a snaha více druhé ovládnout a kontrolovat. Nicméně se nesnižuje potřeba harmonického soužití a zodpovědnosti za druhé. Oslovení Honzo vylepšuje především zdravotní zátěž svého nositele, činí ho méně zranitelným a i více psychicky odolným.


Herec Jan Werich

Obě varianty oslovení v sobě nesou potenciál naděje, trochu i naivity a sklon k romantismu, rodinným tradičním hodnotám, tendenci uzavírat se do sebe a komunikovat sice vstřícně a jasně, ale vlastně odvádět pozornost od sebe sama.

Negativa

Vzhledem k jednoduchým a proto silným energetickým vibracím je negativ málo, ale jestliže začnou komplikovat život, jde většinou o komplikace závažné. Janové si proto musí dávat pozor na to, co se odehrává v jejich nitru. Měli by se naučit vnímat, že druzí jim nevidí do duše a že ani činy nemusí druhým osvětlit vnitřní pohnutky.

ČTENÍ Z RUKY

Zvnějšku silný Jan má složité nitro hledající pravdu a rovnováhu, stále pochybující a často i předbíhající dobu i události. Jan by měl nahlas s blízkými mluvit a občas se otevřít se svými pochybnostmi a naučit se nenést vše jen sám. Lépe se vyhne pocitům zrady a nepochopení, pocitu, že byl obětován. Mluvit o citech není nebezpečné, ale často pro blízké i úlevné, protože to Jana více zlidští.

Doporučení

Jde o silné jméno, značně podporující osobnost nositele, které má i řadu variant oslovení, takže se dá jeho možný problematický vliv snadno zmírnit. Nicméně je vhodné se poradit s numerologem, je-li Jan narozen v jedničkové dny, tj. 1., 10., 19., 28. dne v měsíci.

Jana Tamchynová

Adam, Adéla, Alena, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Anežka, Anna, Antonín, Barbora, Bohumil, Dana, Daniel, Daniela, David, Eliška, Eva, Filip, František, Františka, Gabriela, Hana, Helena, Ilona, Irena, Ivana, Iveta, Ivo, Jakub, Jan, Jana, Jarmila, Jaroslav, Jaroslava, Jindřiška, Jiřina, Jiří, Jitka, Josef, Kamila, Karel, Karolína, Kateřina, Klára, Kristýna, Ladislav, Lenka, Libuše, Lucie, Ludmila, Lukáš, Marcela, Marek, Marie, Markéta, Marta, Martin, Martina, Matěj, Michaela, Michal, Milan, Milena, Miloš, Miroslav, Miroslava, Monika, Natálie, Nela, Nikola, Olga, Ondřej, Patrik, Pavel, Pavla, Petr, Petra, Radka, Renáta, Roman, Romana, Růžena, Soňa, Stanislav, Šárka, Štěpán, Štěpánka, Tereza, Tomáš, Václav, Veronika, Věra, Viktorie, Vít, Vlasta, Vojtěch, Zdeněk, Zdeňka, Zuzana.

Přečtěte si také


Diskuse: Dynamický Honza, aktivní Pavla a úspěšná Zdeňka

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci