Devítky se umějí obětovat a hledají hluboký prožitek

16.1.2015 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
Náš dlouhodobý numerologický seriál v tomto díle dospěl k devítiletému cyklu devítky – podíváme se, jak vypadá cyklus těch, jimž osud přidělil osobní roční vibrace pod vlivem čísla devět.

numerologie

Víme, že jednotlivá čísla v datu narození jsou energiemi, které spolu více či méně souzní a které (zjednodušeně řečeno) vytvářejí jakýsi kód či šifru naší jedinečné energie. V předchozích dílech jsme se naučili, jak se z této šifry vypočítá naše životní číslo, neboli číslo osudu, životní cesta.

Cestu osudu máme na celý život – ta se nemění a předurčuje naše kroky do budoucna. Jak ale tyto kroky budou vypadat a co je důležité vykonat v každém jednotlivém roce života, to se můžeme dozvědět z výpočtu osobní roční vibrace.

Jak je na tom devítka

Tento devítiletý cyklus výrazně posiluje schopnost vnímat pravdivost toho, co žijeme. Do centra našeho života se tím pádem dostává potřeba zajímat se o potřeby druhých.

V těchto letech se snižuje touha po materiálním uspokojování a pozornost se spíše upírá k filosofii života, vyšším hodnotám, které jedince přesahují.

Nutí k hledání smysluplného způsobu života, který ukotvuje více ve filantropické práci, než v hromadění jistot pouze pro sebe.

Celým devítiletým cyklem prochází potřeba postavit se na vlastní nohy a přijmout plnou zodpovědnost, za vše, co děláme.

Pěstuje v nás odstup od vlastní důležitosti, tím zároveň také snižuje vztahovačnost a zvyšuje ochotu potlačovat vlastní ego. Podporuje analytické myšlení, které vede k pochopení podstaty toho, jak žijeme, jak žijí druzí a jak funguje svět.

Oporu v tomto období často hledáme v duchovních naukách a různých filozofických postojích. Důsledkem toho je i zvýšená zodpovědnost za vše, co děláme a pro co se rozhodujeme, že do svého života vneseme.

Není tedy divu, že v takovém cyklu vše více přehodnocujeme, rozhodování prochází daleko náročnějším procesem a také i déle trvá. Pro vše potřebujeme znát podrobnosti, máme tendenci bazírovat na detailech. Na jednu stranu to může aktivní přístup zdržovat, ale na druhou stranu taková důkladnost přináší nové možnosti do života a nečekané úhly pohledu.

Častá je i v tomto období potřeba vzdělávat se, poznávat nové jak studiem, tak i prací pro zájem celku, nebo třeba cestováním a skrze něj i setkáváním se s podnětnými lidmi. Jelikož celý cyklus podporuje touhu po poznávání nového, není divu, že podněcuje také zájem o vědu a technický pokrok.

Obětuje se do krajnosti

V tomto devítiletém cyklu také stoupá neochota ztrácet čas s těmi, kteří žijí povrchně, kteří nás neobohacují, a naopak se upírá naše pozornost k těm, kteří potřebují pomoc, podporu a rady.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Sklon obětovat se, rozdávat se na úkor sebe někdy dojde až do krajnosti, že jedinec zapomíná na vlastní život a třeba i na vlastní blízké a obětuje svůj čas i prostředky pro zájem celku.

Stává se zpovědníkem, nositelem tajemství, řešitelem potíží druhých, ale v extrémním případě i sběratelem klepů, upadá do ideálů a iluzí o životě, nestojí pevně nohama na zemi a trpí frustrací z toho, že své ideály není schopen realizovat.

Rozpitvává do nekonečna každou myšlenku ve snaze najít v ní hlubší podtext a ztrácí schopnost rozpoznat podstatné od nepodstatného. Může se ztrácet v nereálných představách o životě a vyčerpávat se v marných snahách.

Snaha o hluboké prožitky

Záleží na tom, z jakých energií tento cyklus vzniká, jelikož tyto jsou energií devítky zesíleny a udávají tendence celého cyklu.

Protože energie devítky dává všem energiím, s nimiž se spojuje, punc vyššího smyslu, zdokonaluje je a zároveň je vede k vyvrcholení a odhození jakékoli falše, je celých devět let devítiletého cyklu prodchnuto snahou o opravdové a hluboce prožívané žití s potřebou zlepšovat sebe i své okolí.

Vede k tomu, že svůj život zbavujeme balastu a všeho, co nám v něm nepřijde opravdové a hodné další kultivace. Jedná se jak o vztahy doma i v práci (které mnohdy končí), tak i vykonávané povolání (které můžeme zásadním způsobem změnit), ale i místo, kde žijeme a bydlíme (může dojít k radikální změně bydliště).

Cyklus devítky a ORV 1

Pohled na to, co žijete, se v tomto roce bude zaměřovat především na sebe a vlastní život. Budete přehodnocovat, jaké hodnoty vyznáváte a budete plni sebepoznávání a přeměny vlastních postojů.

CHIROMANTIE

Ukaž mi svou ruku a já ti
řeknu, co tě v životě čeká...

Láska i smrt vepsaná v dlaních

Tento rok učí přijímat sama sebe bez přikrašlování a se všemi ctnostmi i nectnostmi, tak jací opravdu jste. Smíření a přijetí sebe sama je základem pro následné hledání nového a lepšího postoje k životu, stejně jako přemýšlení nad tím, jak svým životem a skutky obohatit životy druhých a vylepšit svět.

Zvýšená je i tendence vlastní postoje předávat druhým.

Cyklus devítky a ORV 2

Prohloubení intuitivních schopností a vnímavosti vůči pocitům druhých a vazbám na okolí, vnímání přírody a souvislostí života v tomto roce vzrůstá na maximum a mnohé učí vnímat život z nadhledu a zcela jiným způsobem.

Podporuje sebedůvěru a posiluje ochotu měnit své názory tak, aby harmonizovali s vnitřním nastavením jedince. Podněcuje příklon ke studiu psychologie, k pomáhání druhým, k velkému porozumění životům druhých a potřebě druhým pomáhat a osvětlovat jim, jejich vlastní život.

Po předchozích letech tohoto cyklu, který z vaší blízkosti odstranili ty vztahy, s nimiž už nechcete mít nic do činění, naopak tento rok kultivuje prověřené vztahy. Výsledkem je oboustranná spokojenost, prosperita a sounáležitost.

Cyklus devítky a ORV 3

Skvělý rok pro studium, učení se, tvořivou činnost a podobné aktivity. Je sice fakt, že energie trojky a devítky podporuje mimořádnou inspiraci, jež může dát základ zajímavým výtvorům, objevům apod., ale také může způsobit bezbřehý idealismus, který nebude mít s realitou nic společného.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

To znamená, že autor sci-fi, vědec či umělec, může vytvořit zcela mimořádné dílo a řemeslník může přijít na zcela ojedinělý postup a zlepšovák, ale také může vzniknout naprostý nesmysl, který bude použitelný pouze do muzea kuriozit.

V tomto roce se také zvyšuje zájem o společnost lidí, potřeba mluvit a komunikovat. Tato tenze se ale může projevit i negativně v napětí, které se pak uvolňuje nadměrným mluvením, intrikami, sbíráním klepů a marným utrácením času v neustálém plánování a rozebírání reality, ale žádný skutečný čin nehrozí.

Cyklus devítky a ORV 4

Jde o výbornou kombinaci energií, které mohou přinést značný ekonomický přínos, do života reálný základ a do poněkud idealistického devítiletí vnést řád, systém a zkombinovat realitu s ideály.

Některé ideály dostanou jasné obrysy a jiné v klidu opustíte s vědomím jejich nerealizovatelnosti.

Každopádně, pocit zodpovědnosti, potřeba perfekcionismu vede v tomto roce k přepínání sil a k možným úrazům či psychosomatickým onemocněním.

Je třeba dodržovat čas na práci a čas na relax, naučit se nově přistupovat ke svému zdraví a ne jen se stále rozdávat druhým.

Cyklus devítky a ORV 5

Jako každý pětkový rok uprostřed cyklu, tak i tento přináší pocit úlevy, osvobození z přílišné pracovní tíhy předchozího roku a navíc dočkání se výsledků předchozí dřiny.

Tento rok přeje poznávání. Ochota ptát se na detaily a touha porozumět všemu je veliká. Snad i z toho důvodu je radost cestovat a osvobozovat se od pocitů nesvobody.

Je však potřeba dát pozor na přílišnou lehkomyslnost, protože ta je v tomto roce výrazně zvýšena, což je nezvyklé v jinak zodpovědné atmosféře tohoto devítiletého cyklu.

Cyklus devítky a ORV 6

Na tento rok je dobré se připravit, neboť přináší potřebu pečovat o své blízké, kultivovat své vztahy, či se opět zbavit takových svazků, které se přežili a nic do vašeho života už nevnášejí.

TAJEMSTVÍ KAMENŮ

Pro zdraví i peníze
Moc křišťálu
Jak a čím působí
Suiseki – střežený poklad
Posvátné megality
Jak působí na čakry

Stejně tak se ale do života mohou dostat vztahy nové, které vám mohou zásadně změnit život. Vše, co je spojené se vztahy a rodinou se zkrátka může přihodit. Budete vtaženi do hádek či rozbrojů, péče i odchodů a vždy budete v roli harmonizátora, mediátora, zkrátka někoho, kdo má tmelit, pomáhat, pečovat a být nad věcí.

Celý rok navíc budete mít energii k tomu, abyste kolem sebe zkrášlovali prostředí, kde se nacházíte. Stejně tak vás může zaměstnat práce na vlastním image, životním stylu a oblékání.

Studium jde v tomto roce také velmi hladce, paměť je posílena stejně jako umělecké ambice.

Cyklus devítky a ORV 7

Tento rok trénuje váš pocit zodpovědnosti a empatii vůči druhým. Učí vás poznávat hranice vlastních možností, nutnost vymezit se vůči něčemu, co ve svém životě nechcete.

Přináší takové změny, které vás mají dovést k prověření vaší životní filozofie, k péči o své duševní i fyzické zdraví a skrze to i k hledání dalších a třeba i alternativních cest.

Prověřuje kvalitu vašich ideálů a zásad a jejich dodržování či naopak jejich přežití se. Ochota učit nebo předávat své zkušenosti druhým vzrůstá.

Cyklus devítky a ORV 8

Tento rok přináší příslib úspěchu a silné energie. Značná vytrvalost, výborná intuice, analyzující rozum, který rozebere každou příležitost do detailu a odhalí včas lež a naopak skrývající se úspěch, spolu s neutuchající energií, dává tušit to, že není třeba se bát mít v tomto roce malé cíle.

Klidně navyšujte své ambice, po předchozích letech budete jasně vědět, jak nepřestřelit a naopak jak zúročit veškeré poznání.

Jen je třeba dbát na hygienu práce, nepřepínat své síly, protože je těžké v tomto roce vnímat signály únavy, vzhledem k tomu, že mentální energie nedá hlavě ani tělu spočinout v klidu. Přehánění všeho do extrému se nemusí vyplatit.

Cyklus devítky a ORV 9

V tomto roce začnete vnímat vše kolem sebe jakoby skrz jinou optiku než dosud. Vše budete poměřovat smysluplností a opravdovostí, budete extrémně citliví na lež a licoměrnost a také ji velmi rychle a intuitivně rozpoznáte.

Nebudete chtít pokračovat ve vztazích a práci, která vám nebude dávat smysl, a začnete přebudovávat svůj žebříček hodnot. Nemusí to být období vůbec lehké a uspokojivé, protože změny, které nastartujete, mohou být zásadní.

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Přesto můžete pociťovat uspokojení z každé změny, která bude v souladu s vaším novým vnímáním reality. Nebezpečné je jen to, že s v tomto roce je člověk schopen upnout k přílišným ideálům.

Potřeba studia toho, co v tomto roce objevíte, bude značná, stejně jako touha cestovat, poznávat, ale i opouštět a zbavovat se všeho, co budete považovat za balast ve svém životě.

Cyklus devítky a ORV 11

Tato mistrovská kombinace dvojky a devítky přináší možnosti popsané v kombinaci s dvojkou, jen s tím rozdílem, že jde o silnější vliv energií, které mohou intuici a zájem o druhé přetavit do léčitelských aktivit, do hledání vlastních schopností přesahujících běžné vnímání.

Příklon k alternativním pohledům na realitu, novým náboženstvím a filozofiím, bývá v tomto roce také častý.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Devítky se umějí obětovat a hledají hluboký prožitek

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci