Osmičkáři si musejí vybalancovat různé životní výzvy

21.11.2014 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
Ve Škole numerologie se nyní dostáváme k životnímu devítiletému cyklu osmičkářů. Tedy k těm, kteří jsou celý život ovlivňováni energií osmičky.

numerologie

Víme už, že náš život se ubírá v devítiletých cyklech. Jejich síla a závažnost nastupuje až v době zralosti člověka, tj. když se dosáhne věku tzv. duchovní dospělosti.

Do doby tzv. duchovní dospělosti jsme vedeni energiemi čistě jen životní cesty a osobních ročních vibrací. Avšak dojdeme-li k věku duchovní dospělosti, vyvstávají před námi konkrétní úkoly na čtyři období devítiletých cyklů.

Životní cyklus osmičkářů

Tento devítiletý cyklus bude především zkoušet naši schopnost vybalancovat různé životní výzvy. Jak ty, které umožňují rozlet, tak i ty, které zkouší naši trpělivost a odolnost vzdorovat nepřízni.

Projevuje se tím, že neustále a nesmlouvavě vnáší do života vše, co nás z této rovnováhy bude spolehlivě vyvádět.

V udržování pocitu životní pohody a stability bez velkých výkyvů pomáhají především spravedlivé, rozvážné, morálním postoje, ale zároveň také zdravé sebeprosazování, rozvíjení všeho, co je nám dáno do vínku nebo co nám přijde do cesty jako výzva či příležitost.

Zakrnět a neprojevit svá nadání, nevyužít nabízených šancí v tomto cyklu snad ani nejde. Navíc každá zahozená šance je hned následována citelnou ztrátou, která nám ujasní uvědomit si, že jsme něco propásli.

Zjednodušeně řečeno, v tomto cyklu je třeba ctít zákon příčiny a důsledku, nezpronevěřit se sobě ale ani druhým.

Balancování v tomto devítiletém cyklu bývá opravdu náročné, jelikož často není jednoduché rozpoznat, co je skutečně dobré a co je slepá cesta. Jediným vodítkem je pak náš vnitřní pocit správného konání, intuice a cti.

Velmi snadno v tomto období můžeme nabýt pocitu, že úspěch v jedné části života je vykoupen ztrátou v jiných oblastech našeho žití (např. jsme veleúspěšní v práci a kariéra stoupá, za to v osobním životě můžeme prožívat krizi). To vše nás cvičí v tom, jak udržet rovnováhu mezi rozumem a citem, silou a soucitností vůči slabostem druhých.

Není divu, že po odeznění tohoto cyklu jsme zralejší o nadhled a vyváženější postoj k životu a uvědomujeme si, že šťastný život není jen o penězích nebo naopak, že i ty potřebujeme k tomu, abychom naši citem naplněnou rodinu zodpovědně zabezpečili.

JAKÁ JE VLASTNĚ MADONNA?

Co říkají čísla, respektive numerologové, o popové megahvězdě? Podívejte se, co prozrazují data narození star jménem Madonna Louise Veronica Ciccone.

Postupně během let nám do cesty vcházejí naše nedořešené záležitosti, které jsme buď považovali za dořešené, nebo které jsme zametali pod koberec v neochotě se jimi zabývat. Tito pomyslní kostlivci nás vždy překvapí, rozbouří náš dojem, že žijeme v pohodě a bez potíží, a aktivizují nás zase k další činnosti.

Zralost, zkušenost, schopnost analyzovat své jednání, ale také odměna za poctivě odváděnou práci či projevený talent bývají během tohoto devítiletého cyklu značné.

Tento cyklus nabízí možnosti stát se slavným, manipulovat s lidmi, zažít moc, ale i příležitost k využití slabosti druhých ve svůj prospěch, hru na ostří nože… všemi těmito způsoby toto devítileté období vychovává ke zralosti a poctivosti, sebevědomí a úctě k sobě i druhým.

Stejně ale tak může rozmetat naši stabilitu a zanechat nás na okraji společnosti poté, co jsme zažili úspěch, který jsme neustáli. Je to zkrátka jízda na velké houpačce, kde platí heslo: „Všeho s mírou“.

Cyklus osmičky a ORV 1

Tento rok umožňuje plně si uvědomit své ambice. Je možné, že se v jedinci objeví skryté talenty, či díky nepředvídatelnému vnějšímu impulzu (třeba nový přítel) se podnítí touha po seberealizaci a plném projevení vlastních přání.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Impulzivní rozhodování, sebestředná rozhodnutí bez ohledu na druhé a na okolnosti jsou v tomto roce běžné. Nedá se říct, že se takové chování nevyplatí, protože celý cyklus přeje rozvoji schopností. Jen je nutné mít na paměti udržování rovnováhy.

Jakékoli přílišné upřednostnění pouze vlastních zájmů bývá následně vystřídáno situacemi, v nichž toto jednání musíme druhým vynahradit. Utéct před takovou rovnováhou nelze, jelikož si problémy pouze přenesete na jiné místo.

Výsledkem tohoto roku bývá zlepšení vlastních pozic, upevnění moci, ujištění se ve vlastní schopnosti, naplánování budoucích cílů, otevřená mysl i budoucnost.

Cyklus osmičky a ORV 2

Jindy tak citlivý a zranitelný rok se díky energii osmičky stává příležitostí načerpat sílu, upravit rovnováhu tam, kde se díky předchozí jedničce ve vztazích leccos pokazilo či zkomplikovalo. Vedle vztahu k druhým dodává i energii vylepšit vztah sám k sobě či ke svému zdraví.

Hledat cesty, jak napravit rozklížené zdraví může být začátkem objevení přesně takových léčivých postupů, které dlouhodobě zaručí návrat ke zdraví a duševní pohodě. V tomto roce se také daří vyrovnávat staré dluhy a to jak finanční, tak i vztahové.

CHIROMANTIE

Ukaž mi svou ruku a já ti
řeknu, co tě v životě čeká...

Láska i smrt vepsaná v dlaních

Je dobré zakopat válečnou sekeru zejména v rodinných sporech, vyjasnit si mezi přáteli případná nedorozumění. Zejména ta, co se táhnou už delší dobu, mohou být úspěšně zakončena. Práce na zkvalitnění partnerského vztahu může nést velmi dobré ovoce.

Cyklus osmičky a ORV 3

Hodně nápadů, pociťovaný vnitřní přetlak s dobře naladěnou sebedůvěrou, zesílený smysl pro humor a zlehčování těžkostí života, dává v tomto roce velké šance pro rozvoj osobnosti. Může to být období plné vzpruhy a možností, které vás zaujmou a mohou do života vnést nový náboj.

Diskuse, otevřená komunikace s okolím přináší zase další možnosti nápady, takže se zdá, že nejsou v životě nastaveny žádné překážky. Také citové prožitky jsou hluboké a nutí vidět sebe sama a vlastní život jako velkou příležitost. Ale i tady v tom číhá zrada, jestliže je všeho moc.

Nesoustředěnost, nezodpovědné slibování, příliš slov a málo skutků, přehnané emoce, výbuchy hněvu, sklony k hysterickým výlevům z nezvládnutých emocí, mohou zkomplikovat jinak slibný rok plný sršící energičnosti a skvělých nápadů.

Cyklus osmičky a ORV 4

Rok značných omezení, ale i velkých možností, jak stabilizovat své postavení mezi druhými. Vše je dobré v tomto roce prověřit, detailně rozmyslet, neukvapovat svá rozhodnutí, dobře zvažovat jejich důsledky.

To, co v tomto roce uděláte a co začnete, může na dlouhá léta ovlivnit vaši životní stabilitu, obzvlášť je-li vaše rozhodování zbrklé a neuvážené. A naopak. Jestliže vše dobře zanalyzujete, rozmyslíte a nastavíte jasná pravidla, výsledek může fungovat neuvěřitelně dlouhou dobu.

Kořeny různých omezení, která jakoby bez vlastního přičinění tento rok přinese, je třeba hledat v minulosti a brát je jako nutnou splátku za své prohřešky. Na druhou stranu jsou i signálem, že dochází ke konečnému dořešení a osvobození.

Je jasné, že během roku je prověřována vaše sebedůvěra, vaše síla nepropadat pocitům méněcennosti, ustát nedůvěru ve vlastní schopnosti a vzdorovat různým nejistotám. Na konci tohoto roku pak můžete stát posílení a s čistým štítem.

Cyklus osmičky a ORV 5

Energie roku vnáší sice do jedince neklid a určité vnitřní napětí, ale také velkou inspiraci, hluboké prožitky a nezměrnou touhu po svobodě.

Je tedy nezbytné umět tuto energii zkrotit sportem, tvořivými koníčky, vymýšlením nových projektů a především poznáváním všeho nového a zajímavého. Inspirující je zejména cestování všude tam, kde vám to přijde inspirující.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Roztržitost a nesoustředěnost se v tomto roce mohou stát příčinou drobných karambolů, které vás mají v tom velkém rozběhu brzdit. Je třeba mít na paměti, že vztahy mohou být pociťovány jako omezující, a touha z nich utéct a nevázat se, může být veliká. Není ale dobré tomu zcela podlehnout, napravit by to pak už nemuselo jít.

Cyklus osmičky a ORV 6

Další silné energie, které vytváří zcela odlišné klima, než jak tomu bylo v předchozím roce. Jde o rok osudových lásek, milostných vzplanutí, zakládání rodiny, zásadních úprav bydlení.

Tvořivost zasahuje do všeho, co chcete předělat podle svých potřeb, svého vidění krásy. Objevíte v sobě tendenci k luxusu a požitkářství. Výsledkem může být útulný domov naplněný láskyplným vztahem a solidním partnerem.

Nezkrocená chuť po požitcích a nerozhodnost, jaký partner je vhodný vás ale může dohnat i do předimenzované vily, kterou budete splácet do konce života, místo partnera k několika nedořešeným mileneckým vztahům bez větší budoucnosti a k velkolepým večírkům pověstným v celém vašem okolí.

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Zkrátka, potřeba harmonie a rovnováhy vás budou celý rok nadmíru inspirovat, ale je potřeba takovou jízdu na houpačce ustát bez zamotání hlavy.

Cyklus osmičky a ORV 7

S příchodem tohoto roku se houpačka opět přehoupne na druhou stranu. Najednou začnete vidět svět jinýma očima. Vše dostane rámec, jasné hranice, ve kterých vám bude dobře a bezpečně, což byste ale v předchozím roce neřekli.

Chápání skutečných hodnot v životě se začne tvořit, aniž byste na tom nějak vědomě pracovali. Nacházení krás v každodenních obyčejných věcech a úkonech vás nejprve ohromí, ale pak naplní život úctou a pokorou.

Změny, které vnese tento rok do vašeho života, mohou být trvalé a mohou být dobrým základem pro úspěšnou budoucnost. Půjde totiž o změny spíše morální a duchovní, nastartované z vnitřního prožívání.

Jestliže jste příliš předchozími roky vyvedeni z rovnováhy, máte jedinečnou šanci se vrátit zpět sami k sobě, napravit, co jste napáchali a nastartovat budoucí hvězdnou kariéru, založenou na sebepoznání.

Cyklus osmičky a ORV 8

Zdvojení silné energie osmiček dostatečně zpevní vaše záměry. Je možné vyrůst ve skutečnou autoritu, která je oporou pro druhé, laskavě otcovsky držící ty slabší a zároveň jasně vědoucí, za jakým úspěchem kráčí.

Sebejistota je vybudovaná zevnitř, a byť o sobě zdravě pochybujete, máte vůli i odvahu prosazovat své. Samozřejmě je opět nutné upozornit na negativní dopad toho, jestliže jedinec přehání své opatrovatelství, své zájmy schovává za práci pro druhé, příliš využívá svého vlivu a maskujte to prací pro dobro všech.

Přehmaty a chyby v tomto roce mají podobu extrémistického jednání, které může smést většinu toho, co dobrého jedinec vykonal. Jestliže ale celý cyklus jednal v extrémech, pak tento završující rok celého cyklu s jeho extremismem extrémně skoncuje.

Cyklus osmičky a ORV 9

V tomto přelomovém roce jde o souběh dvou energiemi nabitých čísel, proto není divu, že nutí vydávat ze sebe to nejlepší. Hodně toho vydržíte, ale také rychle můžete o energii přijít a potýkat se s pocity vyčerpání a únavy.

TAJEMSTVÍ KAMENŮ

Pro zdraví i peníze
Moc křišťálu
Jak a čím působí
Suiseki – střežený poklad
Posvátné megality
Jak působí na čakry

Je třeba naučit se dobře rozdělit energii mezi všechny povinnosti a činnosti, pracovat systematicky, důkladně a pěstovat v sobě vůli. V tomto roce se pozornost obrací k analýze vlastního života, k přehodnocování postojů a občas i k ukončování všeho, co vás vyvádí z míry.

Do popředí vystupují otázky materiálního zabezpečení i duchovního uspokojení v životě.

Cyklus osmičky a ORV 11

Jde o rok podobný jako ORV 2. Jde však o energii velmi silnou, kdy se doslova dá zvrátit nepřízeň osudu. Ano, chce to zásadní uvědomění si toho, kde ve vztazích panuje nerovnováha, která ze stran je skutečně ta dominantní a která je využívána, což není snadný proces.

Přesto je v tomto roce možno získat takový nadhled a odstup, a ten vnese do života zásadní obrat. To platí i o přístupu ke zdraví.

Výzvy se v tomto roce netýkají jen nejbližších vztahů, ale především se jedinec snaží působit svým vlivem na širší skupiny lidí, cítí zodpovědnost za celý kolektiv, je schopen ovlivnit svými názory celé masy.

Energie osmičky a jedenáctky dávají každému do ruky třaskavou směs, která může generovat ohňostroj nápadů a blahodárného působení, ale také to může být rozbuška, jejíž výbuch může mít fatální následky.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Osmičkáři si musejí vybalancovat různé životní výzvy

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci