Liz Taylor i Miloš Kopecký oplývali energií osmiček

19.7.2012 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
Slavná Liz Taylor a nepřekonatelný Miloš Kopecký jsou reprezentanti energie, kterou v sobě nese životní číslo osm.

numerologie

Než se pustíme do dalšího dílu našeho numerologického seriálu, ještě si stručně zopakujme, co je to životní číslo a jak si jej můžeme spočítat:

Životní číslo neboli číslo osudu je souhrnným součtem všech energií data narození jednotlivce. Vypovídá o životním nasměrování, o tom, čemu se v životě věnovat, na co si dát pozor, jaké možné zkoušky mohou člověka čekat.

Životní číslo je zkrátka symbolem životní cesty, symbolem energie, kterou jsme ovlivňováni celý život.

Postup výpočtu životního čísla je velmi jednoduchý. Lineárně sčítáme všechna čísla v datu narození tak dlouho, dokud nedostaneme jednociferné číslo. Tomuto sčítacímu postupu se v matematice říká cifrace.

Za příklad si vezměme datum narození 22.6.1978:

2+2+6+1+9+7+8 = 35 … 3+5 = 8

Výsledné číslo – osm – je symbolem celkové životní energie, která bude člověka v tomto dnu narozeném provázet celým životem.

Jací bývají?

Osmička je nejvytrvalejší a také nejsilnější ze všech energií, nepodléhá snadno stresům, nátlaku a napětí. Dokáže být pružná a rychle se vzpamatovat, znovu nabýt sil.

Vede svého nositele k píli, pracovitosti a nedovolí rozptylovat se zábavami. Dává schopnost bystrého, logického odhadu a hodnocení. Zaměřuje mysl na detail, je velmi zdatná, přesná a racionální, vyžaduje od svého nositele rovnovážné chování.


Francouzský komik Louis de Funès

Kdekoliv se silná osmička objeví, a to platí pro den narození stejně jako pro číslo životní osudové cesty, symbolizuje nekonečné množství příležitostí a možností, jak vzít svůj život do vlastních rukou. Protože energie čísla osm má v sobě potenciál vůdcovství a síly, nutí své nositele jít v životě za určitým posláním.

Lidé pod vlivem osmičky rozvíjejí dál to, co již druzí vzdali nebo to, kde jiní už viděli konec možností. Dokáží být nátlakoví, umanutí, ale také dodávat sílu sobě i druhým, hledat další zdroje a možnosti, využívat analyzující mysl k hledání příčin neúspěchu a logicky z těchto poznatků dedukují nové možnosti postupu.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Nekonečný zdroj

Osudové číslo osm si zkusme představit naležato nejen jako ležatou osmičku vyjadřující nekonečný zdroj energie, ale také jako dvě misky vah, které je stále třeba vyvažovat, aby nedošlo k jejich nebezpečné nerovnováze. Proto je osmička spojována se zákonem příčiny a následku.

Na jednu stranu lidé s životní osmičkou jsou vnitřními impulzy vedeni k tomu, aby ve svém okolí a i v sobě udržovali rovnovážný stav, aby se kolem nich nedělo nic, co by znamenalo vychýlení z toho, co oni považují za správné. Na druhou stranu, jestliže mají pocit, že se děje něco nespravedlivého, nerovnovážného, okamžitě jsou schopni reagovat tak, aby vše uvedli do podle nich správného stavu.


Italský herec Marcello Mastroianni

A dokáží zajít do velkých extrémů, využívat své značné emocionální síly a tím paradoxně vytvořit značně nerovnovážný stav. Dlouho jim pak trvá, než se dostanou zpět do klidu a většinou kolem sebe mnohé změní a i rozvrátí. Lidé s životní osmičkou dovedou být netolerantní až diktátorští. Mohou trpět jak extrémem neukotvenosti, věčného pohybu někam kupředu, ale i stagnací, konzervativními postoji, které jim neumožňují rozvíjet vlastní schopnosti a získat rovnováhu.

Osobitost a svéráz

Lidé s životní osmičkou jsou osobití, svérázní, mnohdy trpící osamoceností, nepochopením ze strany druhých a nedostatkem přátelství. Většinou se jejich okolí vůči nim polarizuje. Mají své velké obdivovatele a přátele, stejně jako ty, kteří je nenávidí a odsuzují. V podstatě není nikoho, kdo by vůči nim nezaujal nějaké stanovisko ať už kladné nebo záporné. Tyto silné osobnosti prostě nikoho nenechají bez názoru na sebe.

Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že lidé s životním číslem osm mají přirozené organizační a řídící schopnosti. Zdobí je bystrý a logický úsudek, který rychle odhadne situaci. Jsou vytrvalí, houževnatí a dokáží pochopit souvislosti.

Stejně jako dovedou být dříči, kteří si směřují za svým cílem, umějí být i pohodoví až leniví, přitahují druhé svým klidem a osobitostí, která je navíc podtržená smyslem pro humor, který může být někdy velmi originální.

Životní osmičky nejvíc v životě přitahují ty oblasti života, v nichž mohou vyniknout, zejména ale nabýt materiálního bohatství, hmotného zabezpečení. Tím si zajišťují moc, upevnění svého postavení a vlivu, které pak používají k dalšímu rozvoji svého podnikání.

Dovedou si vše dobře spočítat, odhadnou slabiny druhých, kterých využijí pro svůj rozvoj. Mívají čich na podnikání, obchodování, politiku, finančnictví. Se svým smyslem pro rovnováhu jsou ale i dobří soudci, ochránci a prosazovatelé zákona, byť často podle své logiky a pravidel.

Životní cesta

Na životní cestě číslo osm platí víc než na jiné, že to, co se na ní zaseje, to se také sklidí. Stěžejní místo na ní zaujímají peníze a moc. Je to velká výzva, protože je nutné se naučit s těmito atributy zacházet podle pravidel a stále dbát na udržování rovnováhy.


Neil Armstrong, první astronaut na Měsíci

Je třeba na této cestě ambice realizovat, ale přitom se nehonit jen za kariérou, penězi, mocí a slávou. Nejít z extrému do extrému. Naučit se zachovat si vždy čistou pověst a štít. Pamatovat na slabší, potřebné a naučit se o své úspěchy dělit.

Životní osmičková cesta je cestou spíše materiální. Je na ní možné zbohatnout, posílit vlastní autoritu a moc. Překážky jsou spíše výzvou ke zdolávání a projevení vlastních schopností. Lidé po ní jdoucí mají pocit poslání a velkou ctižádost.

Nebezpečím pro ně bývá přehnané vědomí vlastní moci a důležitosti, extremismus a neústupnost, víra ve vlastní neomylnost, v možnost koupit si vše na světě a ovládat druhé. Tato cesta je nutí násilně měnit směr, rychle reagovat, měnit orientaci.

Rozvoj a sláva

Osmičková osudová cesta bývá plná zkoušek, je obtížně schůdná, plná extrémů. Nabízí velký rozvoj a slávu, může vést k bohatství či výjimečnému úspěchu ale jen pro toho, kdo prokáže výjimečnou sílu charakteru. Na této cestě jsou velká nebezpečí v podobě vlastní ctižádosti. Jedinec často obětuje jiné pro vlastní cíle, stává se tyranem a také zapomíná i na jiné oblasti života, než je jen boj o moc a bohatství.

Tajemství kamenů

Pro zdraví i peníze
Moc křišťálu
Jak a čím působí
Jak působí na čakry
Suiseki – střežený poklad
Posvátné megality

Cesta se často prudce mění, mění směr i zaměření a nutí naučit se všechny extrémy s rozvahou ustát. Vnitřní síla a potenciál dokáže každého na osmičkové cestě brzy postavit na nohy a dokonce dostat ho zase zpátky nahoru. Problémem bývá uznat vlastní chyby a omyly a včas si je přiznat.

Jak už bylo výše uvedeno, učí tato životní cesta vytrvalosti a rozvaze. Je na ní třeba se zaměřit na účetnickém vyrovnávání má dáti- dal, které je nutné splácet životu. Skutečně jedinci s životním číslem osm se záhy naučí, že to, co životu či druhým poskytnou, se jim vrátí a vyplatí a naopak.

Je to silný zákon přírody, který často i dramaticky nutí najít svého nositele rovnováhu a dává cenná ponaučení. Základním z nich je zneužití moci se všemi vážnými důsledky.

Neustálý zápas

Osudová osmičková cesta není jednoduchá, bývá plná těžkých zkoušek, často i samoty. Učí člověka vytrvalosti, sebezapření, stálosti, hledání pevnosti. Je na ní nutné si uvědomit, že její materiální povaha, která svádí k přízemnosti je jen základnou pro vybudování základů pro vlastní duši. Jde o stálý zápas, odměňovaný okázalostí, mocí a bohatstvím.


Zpěvačka a herečka Barbra Streisand

Je jasné, že ne všichni zvládnou sílu takové energie, kterou osmičková cesta přináší. Někteří dlouho hledají, co je smyslem jejich života a svůj potenciál nerozvíjejí nebo ho dokonce obrací proti sobě samému. Jedním z negativních prvků na této životní cestě je stálé váhání a přešlapování na jednom místě, rovnováha spočívající v průměrnosti a lenosti.

Neustálá analýza skutečnosti a faktů, mnoho obecných a teoretizujících řečí bez jasného skutku a viditelných výsledků, mnoho zmařených příležitostí. S tím se pojí i podezíravost, určitá uzavřenost, přílišný příklon k přízemním a materiálním hodnotám, neustálá nespokojenost s dosaženými cíli.

Slavné životní osmičky

Životní osmička je znamením překážek, zdržování, nezdarů, nečekaných a nevysvětlitelných změn. Na této cestě jsou častá protivenství, bezdůvodné nepřátelství, ztráty. To naučí překonávat každého, kdo po ní kráčí, i ty nejtěžší podmínky, a to také posiluje jejich osobnosti, které se mohou proslavit a hodně dokázat.

Politici a podnikatelé

Stávají se pak i lídry politických stran, reformátory v sociální sféře, s jejich vyzráváním totiž souvisí i zájem o sociálně potřebné, díky analytickému a logickému myšlení mohou být úspěšní ve vědeckém světě. Stejně tak se ale zapisují i negativními skutky protispolečenskými či nezákonnými.


Český vynálezce a podnikatel František Křižík

Hodně lidí s životní osmičkou bývali a jsou úspěšní podnikatelé, kteří dovedli svým tvůrčím potenciálem vynalézt často praktické a potřebné věci, ale navíc je dovedli i úspěšně zpeněžit, založit velké společnosti a rozjet výnosné obchody, průmyslové závody jako například František Křižík (8.7.1847 – 22.1.1841) - vynálezce a podnikatel, zakladatel českého elektrotechnického průmyslu.

Patří sem i Karl F. Benz (25.11.1844 – 4.4. 1929) - německý inženýr a průmyslník, George Westinghouse (6.10. 1846 – 12.3.1914) - americký vynálezce, průkopník elektrizace střídavým proudem a železniční dopravy, František Josef Gerstner (23.2.1756 - 25.7.1832) - fyzik a technik, který zkonstruoval první parní stroj v Čechách a navrhl koněspřežku do Lince, Alexandr G. Bell (3.3. 1847 – 2.10. 1922) - konstruktér prvního telefonu a gramofonu, zakladatel společnosti, která zprostředkovávala telefonní spojení v celé Severní Americe,

Průkopníci všeho druhu

Nesmíme zapomenout na slavné vzduchopolavce: Ferdinanda Zeppelina (8.7.1838 – 8.3.1917) - konstruktéra řiditelné vzducholodi, jehož podniky patřily k největším v předválečném Německu, Louise Bleriota (1.7. 1872 – 2. 8.1936) – letce a konstruktéra, který spoluzaložil továrnu na výrobu a vývoj letadel. A také na Umberta Nobileho (21.1.1885 – 30.7.1978), italského letce, konstruktéra vzducholodí a také polárního badatela, nebo na Neila A. Armstronga (5.8.1930), amerického astronauta, který byl první na Měsíci.

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Životní osmičky dokážou dosáhnout značných úspěchů a až světového věhlasu a nezáleží na oboru jejich činnosti, jejich jména jsou všeobecně známá jako např. ve vědeckém světě německý matematik a astronom Johannes Kepler (27.12.1571 – 15.11.1630), James D. Watson (6.4.1928) objevitel struktury DNA, Paul Ehrlich (14.3.1854 – 20.8.1915) německý lékař a imunolog, který objevil účinný lék proti infekcím, Georg S. Ohm (16.3.1789 – 6.7.1854) fyzik zabývající se studiem elektrického proudu a je podle něj nazvána jednotka elektrického odporu.

Dalšími hvězdami osmičkového nebe jsou například William Harvey (1.4.1578 – 3.6.1657) objevitel krevního oběhu a zakladatel moderní fyziologie, Erwin Schrődinger (12.8.1887 – 4.1.1961) zakladatel kvantové mechaniky, Ignaz Semmelweis (1.7.1818 –13.10.1865) maďarský porodník, který jako první razil nutnost sterility, Jan Janský (3.4.1873 – 8.9.1921) český lékař, který klasifikoval krevní skupiny.


Legendární italský horolezec Reinhold Messner

Vojáci a umělci

V jiných oblastech života jde o takové osobnosti jakou je americký generál George Patton (11.11.1885 – 21. 12.1945), jehož armáda za druhé světové války osvobodila i západní část Čech, polární badatel, skotský lékař a cestovatel Robert F. Scott (6. 6.1868 – 29. 3.1912), misionář a bojovník proti otroctví David Livingstone (19.3.1813 – 1.5.1873).

Patří mezi ně i legendární italský horolezec Reinhold Messner (17.9.1944), který jako první zdolal všech čtrnáct osmitisícovek a drží také mnohá další prvenství, například ve výstupu na Mount Everest bez kyslíku a bez lan. Je proslulý rovněž pěšími výpravami – prošel třeba napříč Antarktidou, Grónskem, pouští Gobi a "pouští smrti" Taklamakan.

V uměleckých oblastech najdeme řadu zvučných jmen jak mezi malíři Michelangelo Buonaroti (6.3.1475 – 18.2.1564), Raffael (28.3.1483 – 6.4.1520), Rembrant van Rijn (15.7.1606 – 4.10.1669), Pablo Picasso (25.10.1881 – 8.4.1973), mezi spisovateli Georg Bernard Shaw (26.7.1856 – 2.11.1950), Lion Feuchtwanger (7.7.1884 – 21.12.1958), Daphne du Maurier (13.5.1907 - 19.4.1989), Oscar Wilde (16.10.1854 – 30.11.1900), George Orwell (25.6.1903 – 21.1.1950), John Galsworthy (14.8.1867 – 31.1.1933), Jack London (12.1.1876 – 22.11.1916), Rudyard Kipling (30.12.1865 – 18.1.1936), Michail A. Šolochov (24.5.1905 - 21.2.1984), Vladimir Nabokov (22.4.1899 – 2.7.1977), Graham Greene (2.10.1904 – 3.4.1991), Paolo Coelho (24.8.1947), mezi světovými režiséry Martin Scorsese (17.11.1942), Stanley Kubrick (26.7.1928 – 7.3.1999), Oliver Stone (15. 9. 1946).

Herci a zpěváci

Řada herců, jejichž filmy i role zůstanou nezapomenutelné díky jejich osobnostem a schopnostem mají osudovou osmičku jako např. Marcello Mastroianni (28.9.1924 – 19.12.1996), Gregory Peck (5.4.1916 – 12.6.2003), Lawrence Olivier (22.5.1907 – 11.7.1989), Louis de Funès (31.7.1914 - 27.1.1983), Peter Falk (16.9.1927 – 23.6.2011), Max von Sydow (10.4.1929), Paul Newman (26.1.1925 – 26.9.2008), Liza Minelli (12.3.1946), Barbra Streisand (24. 4.1942), Elizabeth Taylor (27. 2.1932 – 23.3.2011), Ginger Rogers (16.7.1911 –25.4.1995), Romy Schneider (23.9.1938 – 29.5.1982).


Tomáš Klus, naše nová pěvecká hvězda

Mezi zpěváky jde o taková jména jako je bývalý člen Beatles George Harrison (25.2.1943 – 29.11.2001), Bob Dylan (24.5.1941) i jeho tzv. ženská obdoba Joni Mitchell (7.11.1943), Donovan (10.5.1946), Gilbert Becaud (24.10.1927 – 18.12.2001).

I u nás najdeme řadu osobností, jejichž jméno má zvuk úspěchu a mají za sebou velký kus práce jako např. Miloš Kopecký (22.8.1922 – 16.2.1996), Otakar Brousek (28.9.1924), Pavel Zedníček (1.11.1949), Jan Hrušínský (9.6.1955), Rudolf Hrušínský ml. (5.10.1946), Vojtěch Kotek (8.1.1988), Miroslav Táborský (9.11.1959), Marek Vašut (5.5.1960), Eliška Balzerová (25.5.1949), Jana Brejchová (20.1.1940), Martha Issová (22.3.1981), Jitka Molavcová (17.3.1950).

Na hudební scéně jsou stálicí Hana Zagorová (6.9.1946), Lenka Filipová (14.2.1954), Hana Hegerová (20.10.1931), frontman skupiny Elán Jožo Ráž (24.10.1954), či začínající slibné hvězdy – Tomáš Klus (15.5.1986) či Vojtěch Dyk (23.7.1985), kteří jsou oba nadanými zpěváky a herci.

Vojtěch Dyk

Frontman populární skupiny Nightwork Vojtěch Dyk se narodil 23.7.1985. Numerologická mřížka jeho data narození po doplnění životního čísla 8 (v závorce) a má tuto podobu:

3 9
2 5 5 8 (8)
1 7

Tato numerologická mřížka (červená podtržená 5 je číslo dne, které vzniká sečtením číslic dne narození, tj.2+3=5) jasně ukazuje dobré propojení všech energií citlivou a přitom silnou pětkou, která tím, že je zdvojená posiluje vůli, odhodlání, inspiraci a touhu stále někam směřovat a nezastavit se.

Někdy však tyto vícečetné pětky mohou způsobovat velkou roztříštěnost v činnostech a nabírání si větších závazků, než je reálně možné unést.


Frontman skupiny Nightwork Vojtěch Dyk

Výsledkem je široký záběr aktivit tohoto mladého umělce, které zahrnují účinkování v řadě hudebních projektů, angažmá na divadelních scénách, včetně Národního divadla. Síla vícečetných pětek také posiluje potřebu dělat věci, které ho baví a především od srdce.

Spolu s životní osmičkou se přidává další rozměr, který zahrnuje i zájem o dění ve společnosti a účast v charitativních projektech. K tomu všemu dodává silná rovina energie (7-8-9) se zdvojenými osmičkami skoro nevyčerpatelný zdroj energie.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Hodně energie, potřeba seberealizace a prosazení se je dobře propojena rovinou myšlení (1-2-3), tím je možné využít plně vlastní schopnosti a hlavně hluboce přemýšlet o smyslu své práce, směřování, vše to podporuje jasné postoje k světu a dodává velkou hloubku přemýšlivosti a odpor k povrchnosti.

Životní osmička ještě podněcuje analytické myšlení, bystrý postřeh a smysl pro humor. Není tedy divu, že jde o nadaného, bystrého člověka se schopností improvizace.

Režiséři a sportovci

Český film výrazně obohatili např. režisér Karel Lamač (27.1.1897 – 2.8.1952), průkopník české kinematografie, Martin Frič (29.3.1902 – 26.8.1968), Antonín Moskalyk (11.11.1930 – 27.1.2006), světově uznávaný Miloš Forman (18.2.1932), výteční režiséři se skvělým smyslem pro humor a nadsázku Ladislav Smoljak (9.12.1931 – 6.6.2010) a Zdeněk Podskalský (18.2.1923 – 29.10.1993). Svým originálním přístupem k divadlu vytvořil Alfréd Radok (17.12.1914 – 22.4.1976) světově unikátní Laternu Magiku.


Krasobruslařka Ája Vrzáňová

V oblasti sportu dosáhli značných úspěchů např. krasobruslařka Ája Vrzáňová (16.5.1931), zlatí olympionici Jan Železný (16.6.1966) či Lukáš Pollert (24.3.1970), tenisté Ivan Lendl (7.3.1960) či Miloslav Mečíř (19.5.1964), František Venclovský (25.4.1932 – 13.12.1996), první Čech, který pokořil kanál LaManche, dostihový jezdec Václav Chaloupka (6.7.1948).

O osudové cestě pod energií čísla osm se říká, že je to zlatá cesta. Byť je plná zkoušek a zvratů, často i extrémů a prověrek charakteru, nabízí možnost naplnit vlastní život značným úspěchem a spokojeností.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Liz Taylor i Miloš Kopecký oplývali energií osmiček

Osmička

6.8.2012   |   01:28   |   od: Viktorie
Nevím, jak (náhodou?) jsem se ocitla na vašem článku o osmičce - tenhle článek skutečně přišel v pravý čas, aby mi poskytl momentálně potřebné informace k pochopení sebe samé i návod na využití potenciálu daného životním číslem. Ano, jsem 8 a v popisu osobností s tímto číslem není nic, s čím bych nesouhlasila. Díky moc.

RE: Numerologické články

4.8.2012   |   18:51   |   od: redakce
Dobrý den, Lidko, děkujeme! Po osmičce bude dalším číslem osudu devítka, už se připravuje.
A mezitím nabízíme rovněž jiné zajímavé numerologické články :-) Třeba výklad 100 křestních jmen, jehož nejnovější díl vychází zítra a bude věnován jménům Václav, Helena a Alena.

Skvělý článek, ale... : ((

4.8.2012   |   11:10   |   od: Lidka
Osmička, další skvělý článek, ale... jen je obrovská škoda, že to vyjde maximálně jednou za měsíc : ((
Zobrazeny poslední 3 příspěvky, celkový počet 3 příspěvky.
poslední příspěvek: 6. 8. 2012 1:28
ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci