Karel Gott, prototyp sedmičky – pracovitý, přitažlivý

17.6.2012 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
VIDEO – Může být lepší tip na sedmičkáře, než Karel Gott? Člověk plný životní energie, který nic neodbyde, vždy s pozitivním přístupem…

numerologie

V tomto pokračování naší hry s čísly, při kterém poodkrýváme tajemství energií ovlivňujících cesty života, přicházejí na řadu ti, kteří mají životní číslo sedm.

Jen stručně zopakujme, co je to životní číslo a jak si jej spočítáme: Životní číslo neboli číslo osudu je souhrnným součtem všech energií data narození jednotlivce. Vypovídá o životním nasměrování, o tom, čemu se v životě věnovat, na co si dát pozor, jaké možné zkoušky mohou člověka čekat.

Životní číslo je zkrátka symbolem životní cesty, symbolem energie, kterou jsme ovlivňováni celý život.

Postup výpočtu životního čísla je velmi jednoduchý. Lineárně sčítáme všechna čísla v datu narození tak dlouho, dokud nedostaneme jednociferné číslo. Tomuto sčítacímu postupu se v matematice říká cifrace.

Za příklad si vezměme datum narození 19.6.1998:

1+9+6+1+9+9+8 = 43 …4+3 = 7

Výsledné číslo - sedm - je symbolem celkové životní energie, která bude člověka v tomto dnu narozeném, provázet celým životem.

Jak se chovají sedmičkáři?

Energie čísla sedm je náročná, komplikovaná a připravuje tudíž pro své nositele nelehkou životní cestu. Je to energie citlivá s vlastním pojetím spravedlnosti, se silným soucítěním a schopností hluboké empatie. Má potřebu fyzické aktivity, kterou je ochotna zkoušet až na samé své hranice. A vůbec otázka stanovení si vlastních omezení a možností prozkoumává sedmičková energie skrze stálé nabírání zkušeností.

Testuje, co vydrží buď ona sama, nebo ti druzí okolo ní. Tím, jak zkouší své možnosti a mantinely, může se dostat až na samé dno, může podléhat závislostem, psychickým problémům, ale také má obrovskou šanci a sílu se ze dna zvednout.


Královna Alžběta II.

Lidé s životním číslem sedm mají v sobě často léčitelské nadání, schopnost pochopit druhé a soucítit s nimi v jejich utrpení. Bývají přirozeně moudří a chápající. Dovedou se proto vcítit do potřeb druhých a porozumět jejich potřebám. Bohužel také dovedou do sebe natáhnout negace prostředí, ve kterém se ocitnou, a to pak ničí jejich psychiku či zdraví.

Vše si musí odzkoušet

Životním sedmičkám většinou trvá déle rozpoznat v sobě všechny své kvality a rozvinout své schopnosti. Musí si vše prožít přes osobní zkušenost. Nenechají si poradit, vše si musí ozkoušet. Jedině takový zážitek má pro ně smysl. Dokážou se zamyslet nad věcmi v širších souvislostech, často jim jde o nápravu špatností světa a dovedou přijít s reformami, které mohou zásadně změnit svět. Na druhou stranu dokážou být rebely bez příčiny s katastrofickými následky pro ně samé i pro druhé.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Lidé s osudovým číslem sedm bývají skromní, nenápadní společníci, kteří mnohdy nedoceňují své kvality. Jsou plní lidskosti a šarmu. Mají skvělé rozumové schopnosti, praktické nápady a zvláštní způsob myšlení. Často se stávají duchovními vůdci. Mají rádi cestování, ale přitom se na druhou stranu uzavírají do úzkého kruhu svých přátel. Jsou dobří poradci ale i soudci, protože chtějí se přímo účastnit spravedlnosti.

Bývají velmi zodpovědní, často s pocitem, že tak dobře jako oni nikdo danou práci nevykoná, odhánějí od druhých těžkosti a sami je přebírají na svá bedra. V pozitivní rovině jsou to usmiřovatelé, mírotvorci, hledají řešení i tam, kde si všichni myslí, že není. Umí být přátelští, racionální a tvůrčí. Bývají odvážní, asertivní, ale také mohou propadat častým obavám, úzkostem. V negativní rovině dokážou být i nesmiřitelnými rebely.


Herec, moderátor a muzikant Marek Eben

Lidé s osudovým číslem sedm bývají nedůvěřiví, obezřetní, hned tak se neotevřou svému okolí, byť působí přátelsky. Mají bystrý rozum a analyzující mysl, která stále pátrá po příčinách a důsledcích, všemu potřebují přijít na kloub. Jestliže se jednou spálí, těžko odpouští, dokážou být nesmiřitelní. Tam, kde se druzí snaží o kompromis a dohodu, protože časem vyvanula všechna jejich lítost a emoce ze zrady, člověk se životní sedmičkou se trápí dál, a to i když ví, že tím škodí především sám sobě.

A cesta symbolizovaná sedmičkou?

  • Je cestou zkoumání sama sebe. Učí naleznout klid srdce, vnitřní harmonii a poznání. Proto lidé na této cestě jsou od přírody filosofičtěji založení, hledající pravdu a spravedlnost. Mívají přirozené sociální cítění a potřebu druhým pomáhat. Proto také nezřídka zapomínají na sebe. Jejich cesta vede přes složitě nabyté zkušenosti k obecnému poznání pravd a zákonů života.
  • Často se také tato cesta pojí s bytostným hledáním víry. Obohacuje život o niterné prožitky, naplňuje ho výjimečnými situacemi a setkáváním s lidmi. Na druhou stranu schopnost hloubky prožívání a chápání věcí kolem sebe může člověka s životním číslem sedm dovést k úzkostným stavům, pochybování o životě, pesimismu.
  • Učí intenzivnímu vnitřnímu životu, dodává představivost a plní mysl ideály. Vede k velké zodpovědnosti, a jestliže dokáže člověk na této cestě zúročit své zkušenosti a chyby neopakovat, poskytuje naplnění a příjemný život plný možností a rozvoje. Jestliže se ale člověk vyvíjí odlišným směrem, jde o cestu samoty, neporozumění, lítosti a hledání duševního klidu v závislostech, které klid stejně nepřinesou. Často se na této cestě jedinec cítí být povolán k obětem, hrdinství, ochraně spravedlnosti za každou cenu. To pak může vést až k šílenství a fanatismu.
  • Nutí svého nositele k tomu, aby se naučil v životě ustát změny, kterých nabízí tato cesta víc než je někdy milé, aby je dovedl přijímat a kreativně přistupovat k nejistotě, kterou každá změna přináší. Učí tomu, aby si každý, kdo po ní jde, uměl svůj život řídit sám, podle svého vnitřního kompasu. Nutí hledat v životě kvalitu a nevyznávat jen materiální hodnoty. Proto se někdy o této životní cestě říká, že vytváří filozofy.

keltský horoskopKeltský
horoskop

Charakterová herci...

Slavné životní sedmičky Lidé s životní sedmičkou bývají dobří a charakteroví herci např. Marek Eben (18.12.1957), Jan Tříska (4.11.1936), Miroslav Donutil (7.2.1951), Václav Postránecký (8.9.1943), Saša Rašilov (6.9.1891 – 3.5.1955), František Němec (9.8.1943), Petr Štěpánek (2.10.1948), Ladislav Frej (26.11.1941), Josef Vinklář (10.11.1930 – 18.9.2007), Stanislav Zindulka (5.5.1932).


Americký herec, režisér, scénárista a producent Al Pacino

Ze zahraničních herců je to také plno slavných jmen např. Al Pacino (25.4.1940), Michael Douglas (25.9.1944), Peter Sellers (8.9.1925 – 24.7.1980), Hugh Grant (9.9.1960), Leonardo DiCaprio (11.11.1974), Mel Gibson (3.1.1956), Richard Chamberlain (31.3.1934), Bruce Lee (27.11.1940 – 20.7.1973).

... osobití muzikanti

Lidé se životní sedmičkou jsou plni citu a mívají vztah k hudbě, proto bývají skvělí a také velmi osobití zpěváci různých žánrů, na které se ale nezapomíná a ve svém žánru hodně dokázali jako např. Janek Ledecký (27.7.1962), Jiří Suchý (1.10.1931), Jiří Schellinger (6.3.1951 – 13.4.1981), Miki Volek (21.5.1943 – 14.8.1996), Ivan Mládek (7.2.1942), Petr Spálený (22.3.1944), Wabi Daněk (30.1.1947), Ivan Hlas (10.5.1954), Petr Novák (6.9.1945 – 19.8.1997).

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Svéráznou osobitost předvádí ve své tvorbě Iva Bittová (22.7.1958). Problematickým příkladem toho, jak může dopadnout životní sedmička, která nezvládá svůj život je zpěvačka Iveta Bartošová (8.4.1966) nebo slavná Marilyn Monroe (1.6.1926 – 4.8.1962).

Český slavík

Sedmičkovou životní cestu má i náš asi nejslavnější zpěvák Karel Gott. Narodil se 14.7.1939

1+4+7+1+9+3+9 = 34… 3+4 = 7

Numerologická mřížka po doplnění životního čísla 7 (v závorce) má tuto podobu:

3 99
5
11 4 7 (7)


(Jen připomínám, že červená podtržená 5 je číslo dne, které vzniká sečtením číslic dne narození tj. 1+4=5)

Video
Karel Gott: Když muž se ženou snídá

V rozepsané numerologické mřížce je dobře vidět dolní plná linie dovednosti 1-4-7, která slavnému zpěvákovi dodává dobrou kondici, pracovitost i fyzickou přitažlivost, také je tato linie posílená sedmičkou životního čísla, čímž navyšuje jeho cit pro zodpovědnost, empatii, citlivost. Díky číslu pět, vzniklému součtem čísel data narození zase vznikají další diagonální linie: linie odhodlání 1-5-9, která přináší průbojnost, odvahu a neústupnost, potřebu jít si za svým cílem, a linie pochopení 3-5-7, která podporuje mimo jiné i cit pro hudbu a rytmus.

To vše jsou dobře zkombinované energie pro úspěšnou a dlouhotrvající zpěvákovu kariéru a úspěch, vše je propojeno a stojí na dobrých základech.

A další nádherné hlasy

Skvělé zpěváky s životní sedmičkou najdeme i ve světě jako např. Fredy Mercury (5.9.1946 – 24.11.1991), Eric Clapton (30.3.1945), Johny Cash (2.2.1932 – 12.9.2003). Spojení potřeby napravovat svět a využití vlivu své slávy můžeme vidět např. u politické aktivistky a písničkářky Joan Baez (9.1.1941) nebo u bojovnice za rovnoprávnost zpěvačky a tanečnice Josephine Baker (3.6.1906 – 12.4.1975).


Americká zpěvačka Joan Baez

Nádherný hlas a osobité postoje k životu měla i slavní česká operní pěvkyně Emma Destinnová (26.2.1878 – 28.1.1930), stejně jako současná skvělá operní diva Dagmar Pecková (4.4.1961). Také řada výborných hudebních skladatelů měla životní číslo sedm např. Fréderic Chopin (22.2.1810 – 17.10.1849), Ferenc Lizst (22.10.1811 – 31.7.1886), Vladimír I. Čajkovskij (7.5.1840 – 6.11.1893), Aram Chačaturjan (6.6.1903 – 1.5.1978), Leonard Bernstein (25.8.1918 – 14.10.1990), George Gershwin (26.9.1898 – 11.7.1937).

Badatelé a vědci

Také do vědy významně zasáhla díky svým schopnostem životní sedmičky celá řada výborných vědců. Je jím např. jeden z našich nejvýznamnějších vědců své doby Jan Evangelista Purkyně (18.12.1787 – 28.7.1869), nebo zakladatel řady vědeckých oborů a objevitel vakcín proti vzteklině a slezinné sněti Louis Pasteur (27.12.1822 – 28.9.1895), či vědci v oboru radioaktivity kolegové Pierre Curie (15.5.1859 – 19.4.1906) a Henry Becquerel (15.12.1852 – 25.8.1908), oba držitelé Nobelovy ceny, či přírodovědec, autor první ucelené evoluční teorie Jean Baptista Lamarck (1.4.1744 – 28.12.1829).

Tajemství kamenů

Pro zdraví i peníze
Moc křišťálu
Jak a čím působí
Jak působí na čakry
Suiseki – střežený poklad
Posvátné megality

Tendence životní sedmičky k systematičnosti ukázal na svém vědeckém díle Carl Linné (23.5.1707 – 10.1.1778), zakladatel vědecké systematické nomenklatury, nebo současná vědecká hvězda těžce zkoušená nemocí a přesto s velkou vůlí stále bádající a publikující v oblasti kvantové fyziky Stephen Hawking (8.1.1942).

Básníci a filmaři

Lidé s životní sedmičkou bývají citlivými básníky jako např. náš nositel Nobelovy ceny básník Jaroslav Seifert (23.9.1901 – 10.1.1986). Životní sedmičku měli také Charles Baudelaire (9.4.1821 – 31.8.1867), Pedro Calderon (17.1.1600 – 25.5.1681), Jacques Prévert (4.2.1900 – 11.4.1977), Friedrich Schiller (10.11.1759 - 9.5.1805), Pierre Corneille (6.6.1606 – 1.10.1684), Voltaire (21.11.1694 - 30.5.1778), William Shakespeare (26.4.1564 – 23.4.1616), Jaen de La Fontaine (8.6.1621 – 13.4.1695).


Česká režisérka Věra Chytilová

Do uměleckého světa také významně zasáhli výteční režiséři díky své životní sedmičce, která přináší osobitý přístup, vnímavost a smysl pro detail, např. Vittorio de Sica (7.7.1901 – 13.11.1974), Bernardo Bertolucci (16.3.1941), z našich českých např. Věra Chytilová (2.2.1929), Jiří Adamec (9.3.1948), Karel Zeman (3.11.1910 – 5.4.1989).

Politici a sportovci

Obrodnou, vytrvalou a proti nepřijatelnému řádu brojící životní osudovou sedmičku měl i bývalý disident a posléze prezident Václav Havel (5.10.1936 – 18.12.2011), stejně jako jeho ideový souputník, polský odborář a zakladatel hnutí Solidarita a posléze také prezident (mj. i nositel Nobelovy ceny míru) Lech Walesa (29.9.1943).

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Ale i jiní významní státníci, kteří zasahovali do dějin nejen svých států, měli tuto nesnadnou sedmičkovou životní cestu jako např. americký prezident Harry Truman (8.5.1884 – 26.12.1972), hlava strany a Sovětského svazu Nikita Chruščov (17.4.1894 – 9.11.1971), britský premiér Winston Churchill (30.11.1874 – 24.1.1965), americký prezident George Bush st. (12.6.1924), současná britská královna Alžběta II. (21.4.1926), současná německá kancléřka Angela Merkel (17.7.1954).

Jak negativně ale může vládnout životní sedmička, uveďme na příkladech předních nacistických pohlavárů Rudolfa Hesse (26.4.1894 – 17.10.1987), Hermana Gőringa (12.1.1893 – 15.10.1946), Alfreda Rosenberga (12.1.1893 – 16.10.1946), nebo iráckého diktátora Saddáma Husajna (28.4.1937 – 30.10.2006), korejského diktátora Kim Čong-Ila (16.2.1942 – 17.10.2011) či bývalého srbského prezidenta obviněného z genocidy Slobodana Miloševiče (20.8.1941 – 11.3.2006).


Fotbalový reprezentant, funkcionář a podnikatel Karel Poborský

Jak je výše uvedeno, energie čísla sedm je také spojena s vytrvalostí a potřebou pohybu. Proto se lidé s životní sedmičkou rádi hýbou nejen mentálně, ale i fyzicky a bývají dobří sportovci. Řadu z nich najdeme např. mezi fotbalisty – Ivan Hašek (6.9.1963), Josef Masopust (9.2.1931), Ladislav Vízek (22.1.1955), Karel Poborský (30.3.1972).

O životní cestě pod vlivem energie čísla sedm se říká, že je to cesta k pramenům, cesta k moudrosti, která vede k vnitřnímu uvědomění, k objevení v sobě toho nejlepšího, přináší hlubokou vnitřní analýzu vlastní duše a může vést až k mysticismu. Skutečně je na ní možné nalézt štěstí, jen když ale začne člověk přijímat život takový, jaký je, a naučí se radovat z maličkostí.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Karel Gott, prototyp sedmičky – pracovitý, přitažlivý

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci