Nejste jako Stella Zázvorková nebo Zdeněk Svěrák?

20.4.2012 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
Česká herečka Stella Zázvorková a Zdeněk Svěrák, dramatik, scenárista, textař a herec, měli hodně společného, například v oskarovém filmu Kolja vytvořili skvělou dvojici matku se synem. Souzníte s nimi i vy, patříte-li k životním pětkám.

numerologie pět

V dalším pokračování naší hry s čísly, při kterém poodkrýváme tajemství energií ovlivňujících cesty života, jsou na pořadu ti, kteří mají životní číslo pět.

Jen stručně zopakujme, co je to životní číslo a jak si jej spočítáme:

Životní číslo je souhrnným součtem všech energií člověka. Vypovídá o životním nasměrování, o tom, čemu se v životě věnovat, na co si dát pozor, jaké možné zkoušky mohou člověka čekat.

Životní číslo je zkrátka symbolem životní cesty, symbolem energie, kterou jsme ovlivňováni celý život.

Postup výpočtu životního čísla je velmi jednoduchý. Lineárně sčítáme všechna čísla v datu narození tak dlouho, dokud nedostaneme jednociferné číslo.

Tomuto sčítacímu postupu se v matematice říká cifrace.

Za příklad si vezměme datum narození 12.3.1997:

1+2+3+1+9+9+7 = 32 …3+2 = 5

Výsledné číslo - pět - je symbolem celkové životní energie, která bude člověka v tomto dnu narozeném, provázet celým životem.

Životní cesta pětkařů

Pětka symbolizuje prožívání srdcem, dodává nádech jedinečnosti, velkou vnímavost díky citlivému prožívání podnětů všemi pěti smysly, poctivé vyjadřování svých prožitků. Energie čísla pět podporuje vůli, samostatnost a potřebuje svobodu, nezávislost, dostatečný prostor pro sebe.

Proto také někdy utíká před zodpovědností a touží po dobrodružství. Proto bývá stálost a zodpovědnost velkou výzvou v životě každé „pětky“. Protože člověk s životní pětkou má v sobě vůdčí energii, nechce podléhat žádným omezením, snad jen těm, které si stanoví sám. Podléhá energii dynamické a nestálé, která se projevuje silou emocí a odhodláním.

Životní cesta pod vlivem energie čísla pět je pestrou cestou a nabízí mnoho proměn. Tato cesta nutí rozhodovat se srdcem, intuicí a pod vlivem vnitřních často okamžitých pocitů. V člověku tak vzniká potřeba stále měnit své okolí svým příkladem. Jedinec se na ní má naučit vybírat si z lákadel světa, nacházet tu správnou míru.


Daniela Kolářová

Pro tuto cestu je charakteristická určitá rozevlátost, touha po dobrodružství či cestování, pokrok, svoboda. Přijme-li člověk na této cestě její nestálost a stálé změny, bude velmi úspěšný, získá mnoho zkušeností a objeví netušené možnosti.

Jak se chovají?

Lidé s životním číslem pět si váží svobody, nevadí jim překvapení. S tím ale také ruku v ruce chodívá jejich nestálost a malá přizpůsobivost. Mohou propadat pocitu, že si mohou dělat, co se jim zlíbí, protože to tak chce jejich svobodomyslné naladění.

Mohou být proto prostopášní, nezodpovědní. Mívají nutkání vše poznat a okusit život ve všech jeho podobách a úrovních, jakoby bez omezení.

Na druhou stranu energie životního čísla pět dodává potřebu stále se pohybovat, nezakrnět. Může se jednat o pohyb tělesný, myšlenkový i duchovní. Znamená také dobré vnímání finančních toků, velkou fyzickou odolnost a výdrž, stálý potenciál k růstu osobnosti.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Nezakrní

Je-li tato pohyblivost dobře usměrněná zralostí je neobyčejně podnětná a i ve vysokém věku nutí člověka ke zvídavému přístupu k životu, nedovolí mu zakrnět a učí vidět život optimisticky. Není-li ale jedinec dostatečně zralý a neumí-li s touto silnou a jedinečnou energií čísla pět dobře zacházet, bývá z něj štvanec, který skáče svou pozorností z jedné věci na druhou.

Je neukotvený, každou chvíli se nadšeně vrhá na jiný objekt svého zájmu, neuvěřitelně plýtvá energií, silami, neumí se soustředit, tříští svůj potenciál, často s destrukčními následky, bývá příčinou řady pošetilostí i závažných karambolů a to jak v mezilidských vztazích, v kariéře i v zacházení s věcmi a penězi.

Pětky se snaží osvobodit od sešněrování pravidly a předpisy, snaží se vymanit ze všech svazujících okolností. Stále utíkají před nátlakem ostatních, ale ve skutečnosti utíkají před sebou samými. Mohou mít potíž uznat autority a přidat se ke společenství.

Stále hledají svobodu a to tak dlouho, dokud nepochopí, že ji mohou naleznout jen sami v sobě. Nelze uhýbat před vnějšími vlivy, musí pochopit, že se nejvíc mohou přiučit od situací a lidí, kteří je nutí se u něčeho konkrétního zastavit a situaci vyřešit.


Mick Jagger, zpěvák kapely Rolling Stones

Lidé se životní pětkou nemohou omezením utéct. Někdy utíkají do světa, ze společnosti, která je pro ně „těsná“, bloudí a hledají ideál, kde by jim bylo dostatečně volno, svobodno a kde by mohli žít po svém. Jindy je jejich útěk vnitřní imigrací, kdy se uzavírají do sebe, působí plachým a tichým dojmem a žijí ve svém vnitřním často až snivém světě, který je ale pro ně neomezující. Ani jedno však není řešením.

Lidé s životní pětkou se naopak potřebují naučit nevnímat pravidla a rytmus svého okolí jako omezující, zklidnit své intenzivní vnímání a prožitkovost tak, aby tím nebyli ovládáni. Tím dosáhnou potřebného vnitřního klidu a harmonie ve světě stálého nesouladu. Teprve potom může člověk s životním číslem 5 využít své inspirativní energie nejvíce.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Pětkaři si potřebují vše osahat rozumem, naučit se cenit si vlastních emocí a ne je omezovat nebo bez rozmyslu jim naslouchat. Tito lidé dokážou vnímat své okolí všemi smysly a bytostně prožívat vše, co se kolem nich děje. Proto registrují i jemné náznaky nového, a to jak osvobozujícího, objevného, tak i omezujícího a zúzkostňujícího. Mají na to radar.

Neomezovat!

Životní „pětky“ mají vůdcovské schopnosti. Nemají rádi, jsou-li omezováni, a proto vedou druhé. Ale nejraději si řídí svůj život sami a nechtějí se příliš vázat na druhé. To jim omezuje možnost dobrodružství a slibuje stereotyp. Potřebují poznávat, s něčím novým se seznamovat, potřebují stále nějaké podněty.


Jiřina Šejbalová

Nespoutaná energie životní pětky má vysoké mentální kvality a také dodává vůli a odhodlání. To zajišťuje skvělé předpoklady např. pro velkou řadu sportů.

Lidé s životní „pětkou“ bývají srdeční, ale ve své podstatě se málokdy chtějí k někomu připoutat. Srdečnost někdy zakrývá odtažitost, úzkostnost, obavy, plachost a nedostatek sebedůvěry.

Na druhé straně energie životní pětky dodává lidem pevnost vůle, tvrdošíjnost, neústupnost, snahu být soběstační, nezávislí a svobodomyslní. Mají čich na obchod a podnikání, na tok financí. V rozhodování bývají rychlí a rozhodní. Proto někdy rádi riskují, spekulují.

Společenští lidé

Před svými problémy utíkají do společnosti, kde získávají mnoho přátel, získávají společenská uznání za své objevitelské myšlení a schopnost rozhledu, skloubení intuice s rozumem. Ve společnosti nemívají problémy díky svým řečnickým schopnostem, potřebují komunikovat se světem a překračovat stanovené hranice třeba v takových profesích jako např. publicista, spisovatel, vědec apod.


Jana Hlaváčová

Častým problémem životních „pětek“ někdy bývá i jejich odcházení od rozdělané práce. Jestliže cítí nátlak, mají pocit omezování, nebo se dostávají do přílišné rutiny, v níž si sami nemohou zpestřit realitu, mají tendenci nedokončit, co započali, a působí dojmem nezodpovědnosti. Je to ale pro ně tak zatěžující situace, že nemohou zůstat s ohledem na vlastní psychické i fyzické zdraví.

Lidí s osudovým číslem pět bývají spíše „rozjížděči akcí“, inspirátoři, nadšenci, kteří dokážou strhnout svým elánem druhé a nadchnout je pro něco nového, podnítit zájem, ale nemívají výdrž dotahovat započatou práci do detailů a setrvat.

Slavné životní pětky

Sílu a razantnost typické dynamické životní „pětky“, její schopnost prosadit se, si můžeme ukázat na příkladu rockového hudebníka, zpěváka, herce, skladatele i businessmana Micka Jaggera (26.7.1943), zakladatele světoznámé skupiny The Rolling Stones.

Vůdcovství a sílu myšlenek člověka s životním číslem pět můžeme zdokumentovat na řadě úspěšných politiků a státníků, kteří se zapsali znatelně do srdcí svého národa jako třeba dodnes opěvovaná Evita Peronová (7.5.1919 – 26. 7. 1952).


Evita Perónová

Pro Američany je zase symbolem jednoty amerického národa a demokracie prezident Abraham Lincoln, jehož den narození je v USA dnes státním svátkem. Byl pověstný svou slušností, lidskostí a citlivostí s níž zvažoval každé své rozhodnutí, aby zachoval rovnováhu a svobodu.

Také další dva prezidenti USA se stejným příjmením Roosevelt měli životní číslo pět. Theodore Roosevelt (27.10.1858 – 6.1.1919) byl znám svou širokou šíří zájmů, kam mimo jiné patřilo i cestování a přírodověda, byl ale i zdatným cestovatelem, vojákem a spisovatelem. Jako politik byl významným reformátorem a zastával se slabších.

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Druhý toho jména Franklin D. Roosevelt (30.1.1882 – 12.4.1945) zase zastával svůj úřad v historii USA nejdéle a byl zvolen čtyřikrát. Přestože byl po obrně částečně upoután na invalidní vozík, silou své vůle bojoval proti korupci, za lidská práva a je dodnes považován za světově významného státníka, zejména i pro to, jakou zaujímal politiku během 2. světové války.

Proslulí vědci

Touha po objevování a poznávání mohla vědce s životním číslem pět zavést až na kraj světa a přimět je k unikátním objevům jak tomu bylo např. u Charlese Darwina (12.2.1809 – 19. 4.1882), zakladatele evoluční biologie, jehož poznání na dalekých cestách ho přesvědčilo o přírodním výběru, jakožto jediném hybateli vývoje druhů.


Jaroslav Heyrovský

Životní číslo pět měl také náš jediný vědec, který získal Nobelovu cenu, fyzikální chemik Jaroslav Heyrovský (20.12.1890 – 27.3.1967), zakladatel polarografie.

Další dokonce dvojnásobný nositel Nobelovy ceny (jednou za chemii a jednou za mír) Linus Pauling (28.2.1901 – 19.8.1994), který je dodnes považován za jednoho z nejvýznamnějších chemiků minulého století, měl osudové číslo pět. Jako chemik s širokým rozhledem dobře věděl, jak zhoubný vliv mohou mít na člověka jaderné zbraně, věnoval se boji proti nim.

Jeho zájem se neomezil pouze na chemii, byl také významným molekulárním biologem, a svou činností ovlivnil mnohé jiné obory jako třeba metalurgii či psychologii. Takový rozptyl činností je pro životní „pětku“ příznačný.

Malíři a spisovatelé

Novátorství umělce s životním číslem 5, které dovedlo změnit pohled na umělecké dílo i realitu, schopnost vetknout své pocity do obrazů můžeme vidět na díle Vincenta van Gogha (30.3.1853 – 29.7.1890). Trpěl sice depresemi a duševní nemocí, nebyl příliš uznáván, a přesto tvořil skvělá díla.

keltský horoskopKeltský
horoskop

Fantazie, jedinečnost a nápaditost a zároveň přesná dedukce vynesla sira Arthura Conana Doyla (22.5.1859 – 7.7.1930) mezi krále detektivek.

Laskavý a lidský humor a spisovatelské vlohy, jaké mohou mít lidé s životním číslem 5, si můžeme ukázat na příkladu Marka Twaina (30.11.1835 – 21.4. 910), nebo našeho malíře, grafika a zároveň spisovatele Josefa Čapka (23.3.1887 – mezi 13. a 15.4.1945), či spisovatele, scénáristy, textaře Zdeňka Svěráka (28.3.1936), který má na kontě i jednoho filmového Oskara. Poetiku životních „pětek“ můžeme dokladovat i na příkladu básníků Vítězslava Nezvala (26.5.1900 – 6.4.1958) nebo Jana Skácela (7.2.1922 – 7.11.1989).

Hudebníci a herci

Laskavý humor plný lidského pochopení, ale zároveň burcující a odvážný, měl i Jan Werich (6.2.1905 – 31.10.1980). Na jeho a Voskovcovy texty skládal hudbu fenomenální Jaroslav Ježek (25.9.1906 – 1.1.1942). Spolupráce dvou životních „pětek“ dala vzniknout řadě dodnes hraných písniček.


Jaroslav Ježek a Jan Werich

Herectví lidí s životním číslem 5 bývá opravdové a plné lidského porozumění a zároveň originální jak to můžeme vidět u takových osobností, jako jsou Jana Hlaváčová (26.3.1938), Daniela Kolářová (21.9.1946), Jiřina Šejbalová (17.9.1905 – 23.8.1981), Stella Zázvorková (14.4.1922 – 18.5.2005), Jan Kačer (3.10.1936), Radovan Lukavský (1.11.1919 – 10.3.2008).

Jsou příkladem

Odvahu a odhodlání, neochotu žít v nesvobodě doložil svým životem i student Jan Palach (11.8.1948 – 19.1.1969), který nedokázal neprotestovat a zároveň nic neudělat proti tomu, co se mu nelíbilo. Chtěl vyburcovat lidi k odporu a šel jim příkladem.


Jan Palach

Narodil se 11.8.1948. Jeho životní číslo tedy spočítáme takto:

1+1+8+1+9+4+8 = 32… 3+2 = 5

Numerologická mřížka po doplnění životního čísla 5 (v závorce) má tuto podobu:

9
211 (5) 88
111 4


(Jen připomínám, že červená podtržená 2 s indexem 11 je číslo dne, které vzniká sečtením číslic dne narození tj. 1+1=2, ale protože jde o mistrovské číslo 11, je třeba označit tuto výjimečnou kvalitu čísla dvě indexem 11.).

V rozepsaném datu narození do numerologické mřížky vidíme silnou rovinu 1-5-9, která dodává člověku odhodlání a odvahu a která zřejmě dodala Janu Palachovi odvahu k jeho činu. Číslo 4 přidává potřebu nejen o svých skutcích snít, ale také je i naplnit. Životní číslo pět pak dodávalo potřebu opravdově vyjadřovat své city a soucítit s druhými, naplňovat svůj život opravdovostí.

Tajemství kamenů

Pro zdraví i peníze
Moc křišťálu
Jak a čím působí
Jak působí na čakry
Suiseki – střežený poklad
Posvátné megality

K tomu všemu přistupují ještě svou energií dvě osmičky, jež dodávají vnitřní sílu, touhu po spravedlnosti a rovnováze v životě. Z daného pak vysvítá obraz čistého člověka s velkou odvahou jít si za svými ideály a sny, toužit po jejich naplnění a neochotu dělat kompromisy a žít ve lži a nesvobodě.

Cesta svobody a dobrodružství

O životní cestě pod vlivem energie čísla pět se říká, že je nejpestřejší ze všech, nabízí svobodu a je to cesta dobrodružství. Je to především cesta pohnutých osudů, ale kdo ji zvládá, může dosáhnout vrcholů možného lidského poznání. Vyžaduje naučit se vytrvalosti, vůli a trpělivosti, unést vlastní odvahu.

Je to cesta plná nebezpečí a pád z ní je do hluboké propasti. Proto je nutné zbavit se roztěkanosti, nestálosti, využít bystrý intelekt, naučit se přizpůsobivosti bez pocitu obětování se. Přináší laskavost srdce a citlivost ducha. Tato cesta prý buď povznese, nebo zničí.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Nejste jako Stella Zázvorková nebo Zdeněk Svěrák?

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci