Jak vypadá životní cesta sedmičky?

5.10.2014 00:30   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
V dalším díle Školy numerologie, kde se věnujeme číslům a jejich vibracím, se seznámíme s tím, jak vypadá životní devítiletý cyklus těch, jimž osud přidělil osobní roční vibrace pod vlivem sedmičky.

numerologie

Víme, že jednotlivá čísla v datu narození jsou energiemi, které spolu více či méně souzní a které (zjednodušeně řečeno) vytvářejí jakýsi kód či šifru naší jedinečné energie.

V předchozích dílech jsme se naučili, jak se ze zmíněného kódu či šifry naší jedinečné energie vypočítá naše životní číslo, neboli číslo osudu, životní cesta. Tu máme na celý život, nemění se a předurčuje naše kroky do budoucna.

Jak ale tyto kroky budou vypadat a co je důležité vykonat v každém jednotlivém roce našeho života, to se můžeme dozvědět z výpočtu osobní roční vibrace.

Jak je na tom sedmička?

Tento devítiletý cyklus zkouší hranice našich možností i trpělivosti se sebou samými i s našimi blízkými. Vnáší do života dar víry díky různorodým zkušenostem, jež vybízí začít vnímat život jinak než doposud.

V tomto cyklu bývá nutné čelit ne vždy jednoduchým změnám a životním zvratům. Z toho důvodu vytváří tlak, abychom začali brát život takový, jaký je. Podporuje moudření, díky citovým otřesům, jimiž se život zprvu komplikuje, aby se vzápětí vyjasnily naše postoje a skutečné životní hodnoty.

Důsledkem takovýchto prožitků pak bývá plánování budoucnosti na základě jiných hodnot, zkvalitněných postojů k realitě.

Objevujeme vnitřní sílu

Během tohoto cyklu v sobě jedinec objevuje odolnost, vnitřní sílu, o které neměl doposud ani tušení. S tím jde ruku v ruce přehodnocování dosavadního života a činů, dozrávání osobnosti. Změny mohou být opravdu převratné a zásadní.

Jedinec může doslova vstát ze dna a zbavit se scestných návyků, ale je to možné i naopak. V tomto cyklu je také umožněno nahlédnout na šíři vlastních možností, schopností, ale také na jejich hranice s tím, že je možné je přijmout, smířit se s danými omezeními, či dokonce je začít brát ne jako hendikep, ale jako své přednosti.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Vždy záleží, jak daných příležitostí jedinec využije k růstu či budou základem jeho pádu. Není proto divu, že se tento cyklus počítá k těm náročnějším, ale také k těm, které umožňují nový zrod osobnosti. Prověřuje totiž vnitřní sílu a ochotu k růstu.

Jestliže toho využijeme, je možné dosáhnout pocitu naplněného a smysluplného života, který můžeme směle nazvat prožíváním štěstí.

Cíl: zbavit se závislostí

Cílem devítiletého cyklu pod vibrací sedmičky je tedy postavit se na vlastní nohy, zbavit se svých závislostí ať už zřejmých (třeba na nějaké návykové látce) nebo skrytých (závislost na druhém člověku, změna životních postojů, odpoutání se od toho, co brzdí rozvoj apod.).

Nejde o období jednoduché a prožívané zkušenosti mohou být mnohdy bolestné. Navíc jde o roky, kdy jedinec na sebe automaticky klade velké nároky, vše mnohdy žene na hranice vlastních sil. Často ho proto zastaví až vyčerpání a přetížení.

Je vhodné naučit se plánovat denní režim, ujasnit si priority, klást na sebe jen takové břímě, které je možné unést, nehrát si na zbytečná hrdinství. Jako protiváhu je třeba otevřít se všemu, co může obohatit, zejména víře, novým filozofiím, cestování, setkávání s různorodými vlivy, inspirujícími lidmi, které vnášejí do života další rozměr.

Často k nám takové věci přichází skrze nutnou péči o vlastní zdraví, nebo skrze péči o někoho ze svých blízkých. „Služba“ v jakémkoli slova smyslu je tématem těchto roků.

Na konci tohoto devítiletého cyklu stojí člověk zocelený, dobře zakořeněný ve svém životě, nezávislý, znalý sama sebe a s ujasněnými životními hodnotami.

Cyklus sedmičky a ORV 1

Přináší příznivé období nových začátků, v nichž si můžete posunout hranice vlastních možností. Je možné objevit v sobě nové talenty, posílit své sebevědomí poznáním, že je možné v životě dosáhnout víc, než jste si o sobě doposud mysleli.

Tajemství kamenů

Pro zdraví i peníze
Moc křišťálu
Jak a čím působí
Jak působí na čakry
Suiseki – střežený poklad
Posvátné megality

Vyskytnou se příležitosti, které posílí vnitřní jistoty, což pomůže opouštět to, co dosud svazovalo, omezovalo. Síla odpoutat se je velká a také setkání se jedinečnými vzory (zejména duchovními či takovými, jejichž příklad je možné „opisovat“ do vlastního života) bývá inspirativní.

Cyklus sedmičky a ORV 2

Tato kombinace energií zvyšuje vnímavost a citlivost. Naladění k osudům druhých či k duchovním hodnotám se značně zvyšuje. Ze všech informací, které se k jedinci dostávají, zaujmou takové, které mohou zlepšit či změnit nejen jeho život váš, ale i život blízkých.

Změnit životní styl, najít nový přístup k životu, očistit se od balastu, ve kterém žijeme, je v tomto roce relativně snadné. Bývá časté, že se v tomto roce lidé nechávají inspirovat duchovními naukami, léčitelstvím a aplikují tyto vlivy aktivně do života.

Cyklus sedmičky a ORV 3

Tvořivá energie tohoto roku dokáže z jedince vykřesat dobré nápady, touhu studovat, aktivně se věnovat nějaké zálibě. Je třeba ale počítat s tím, že bude nutné řešit řadu starostí v rodině, jednak o někoho pečovat a jednak vyřizovat pracovní záležitosti.

Společenská angažovanost v tomto roce roste, potřeba kriticky vyjevit své názory vůči skupinám lidí, v nichž se pohybujete, mohou přinést nejednu komplikaci.

Cyklus sedmičky a ORV 4

Jde o rok plný překážek, vnímaných omezení a citově vypjatých situací. Není dobré plýtvat energií na projekty, které nejsou už dlouhodobě naplánované. Je třeba dodržovat určitý řád a tím vyrovnávat dopad změn, které hatí plány.

Lidé bývají také zkoušeni, v jak dobré jsou fyzické i psychické kondici. Neměli by nic přehánět, zbytečně přepínat síly, uvážlivě hospodařit s financemi, zbytečně neriskovat.

Cyklus sedmičky a ORV 5

Oproti předchozímu roku dochází k úlevě, pocitu větší svobody. Najednou jakoby nic nebránilo v rozletu. Dá se rozjet a stihnout vše, co doposud stagnovalo.

Je potřeba cestovat, poznávat, studovat, hledat další možnosti, v čem a jak se rozvíjet. Zvídavost dosahuje vrcholu. Byť v tomto roce se dá vydržet hodně zápřahu, hlavně z důvodu nadšení a pocitu plných sil, je dobré plánovitě relaxovat a to zejména v přírodě.

Cyklus sedmičky a ORV 6

Vztahy k druhým i k prostředí, v němž se jedinec pohybuje, začnou procházet sítem, které si dotyčný v předchozích letech postupně nastavoval tak, jak se měnil jeho přístup k životu vlivem nasbíraných zkušeností. V řadě případů nepůjde o volbu lehkou.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Vše se odvíjí od zjištění, že do jeho nalezeného nového životního stylu, a pro jeho hodnoty se řada toho, co dělá on a někteří z těch, s nimiž se stýká, prostě nehodí.

Názorově dochází k rozchodům. Život nabere směr podle potřeb harmonie jedince. Bude hledat souznění, opravdové prociťování, duchovní blízkost.

Cyklus sedmičky a ORV 7

Tento rok nic nenechá v klidu a radost z dosažených úspěchů bývá krátká, jelikož vším prostupuje buď vnitřní nespokojenost, nebo tlak okolností, nutící vydat se za dalšími cíli.

Změna stíhá změnu, touha po poznání a duchovním vývoji nedá spát. V klidu nelze příliš dlouho spočinout. Všechny prožitky jsou umocněny, jak pocity štěstí, tak i pocity osamělosti. Jestliže jedinec doposud v tomto cyklu neprošel žádnou změnou, tento rok ho to nemine.

Jen už to nemusí být jemně a pozvolna, ale řádným skokem, nárazem na velkou překážku či omezení, nezřídka i zdravotní.

Cyklus sedmičky a ORV 8

Hodně energie, kterou tento rok přináší, bude nutné po celou dobu usměrňovat do plánovitých činností. Udržovat rovnováhu ve všem, co jedinec dělá, je nutností, jinak se tato energie obrátí proti jeho záměrům a zhatí si vše dobré, do čeho se pustil.

CHIROMANTIE

Ukaž mi svou ruku a já ti
řeknu, co tě v životě čeká...

Láska i smrt vepsaná v dlaních

Energie šestkového cyklu vede k plnému využívání vlastních znalostí v poradenské

Tento rok může být nadmíru úspěšný a protrhnout dlouholetou stagnaci, naplnit peněženku, dosáhnout uznání. Je ale třeba zvládat vnitřní napětí, přecitlivělost, překotné reakce i nenadálé zvraty. Každý extrém je nutné vždy splatit, někdy i nemocí, která extrémní chování zabrzdí.

Cyklus sedmičky a ORV 9

Jde vlastně o začátek cyklu (viz poznámka v úvodu), který nenechá v našem životě kámen na kameni. Přináší především velké emoční změny do života. Jakoby se náhle to, v čem jedinec žije, objevilo v jiném světle a vystavilo ho to nutnosti začít v životě dělat změny.

Tato bouře je naštěstí krátkodobá a zhruba v polovině roku se vše začne obracet k lepšímu. Jenže to už má dotyčný člověk za sebou nová poznání, cestu k smysluplnějšímu životu, duchovním hodnotám a už se na svůj život začal dívat novýma očima a především s větší zodpovědností za sebe i své blízké.

Cyklus sedmičky a ORV 11

Jde o velmi duchovní kombinaci, v níž se často objevují léčitelské schopnosti, vztah k duchovnu, potřeba víry a její hledání, jak díky nově přijímaným filozofiím, tak i vlivům, které k sobě možná poprvé v životě necháme přijít a nasloucháme jim.

Spíš jde o objevování vlastní duše, než o přijímání něčeho, co by nám bylo cizí a co by nás jen chvilkově oslnilo.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Jak vypadá životní cesta sedmičky?

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci