Mistrovské číslo má Jean-Paul Belmondo i Magda Vášáryová

21.9.2012 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
VIDEO – Silné charisma jako velký dar, které svým nositelům dává do vínku jedenáctka. Jean-Paul Belmondo byl zcela určitě obdarován dvakrát…

numerologie

V tomto pokračování Školy numerologie, ve které poodkrýváme tajemství energií ovlivňujících cesty života, přicházejí na řadu ti, co mají životní číslo jedenáct.

Jen stručně zopakujme, co je to životní číslo a jak si jej spočítáme: Životní číslo neboli číslo osudu je souhrnným součtem všech energií data narození jednotlivce.

Vypovídá o životním nasměrování, o tom, čemu se v životě věnovat, na co si dát pozor, jaké možné zkoušky mohou člověka čekat. Životní číslo je zkrátka symbolem životní cesty, symbolem energie, kterou jsme ovlivňováni celý život.

Postup výpočtu životního čísla je velmi jednoduchý. Lineárně sčítáme všechna čísla v datu narození tak dlouho, dokud nedostaneme jednociferné číslo.

Za příklad si vezměme datum narození 18.9.1973:

1+8+9+1+9+7+3=38, 3+8=11

Výsledné číslo – jedenáct – je symbolem celkové životní energie, která bude člověka v tomto dnu narozeném, provázet celým životem.

Jaké bývají jedenáctky?

Životní cesta pod vlivem mistrovského čísla 11, které vzniká zdvojením energie čísla jedna, nutí svého nositele neustále uvažovat o své rozpolcenosti ve vnímání sama sebe. Na jedné straně energie podněcuje jedince k individuální, originální cestě za svými ideály a sebeprosazením.

Na straně druhé rozkrývá v člověku potřebu pomáhat, dávat své talenty ve prospěch druhých, upozadit svá přání a dát přednost potřebám komunity. Tento rozpor vytváří vnitřní pnutí a neustále žene svého nositele k vyrovnávání těchto protichůdných tenzí.

Vznikají proto v životě těchto lidí situace, které prověřují jejich vnitřní sílu a rovnováhu. Vedou k ujasnění hodnot a priorit. Snad i proto tito lidé hledají často nadhled, víru, něco, co je přesahuje, něco, co má hlubší smysl než jen materiální hodnoty. Navíc jakoby v sobě nosili skryté kouzlo a nevyřčené tajemství, přitahují k sobě náhody a často prochází v životě neobvyklými situacemi.

Lidé se pod vlivem osudové energie číslo 11 dovedou citlivě, ale zato silným vlivem, podílet na společenském dění v různorodých oborech. Zajímají se o všemožné aktivity, které mají vliv na dění spolků, společnosti, organizací, tedy i politiky.

Charisma a síla

Mívají charisma, vyzařuje z nich vnitřní síla, která bývá znepokojující i podmanivá zároveň. Své okolí nenechávají bez názoru na sebe. Jsou to lidé zajímaví, citlivě vnímající s rozvinutou intuicí. Dělají vše pro to, aby prostředí, ve kterém žijí, jejich okolí, blízcí i vzdálení byli dobře zorganizováni, psychicky vyrovnaní, motivovaní, podněcují ke spolupráci.


Shirley Temple Black, americká filmová herečka, ale také politička a diplomatka – počátkem 90. let byla americkou velvyslankyní v České republice.

Lidé na jedenáctkové životní cestě mívají mnoho přátel, vztahů a kontaktů, často ale postrádají bližší vztah k sobě. Nebývají „stádní typy“. Hledají blízký intimní vztah, v němž by se mohli otevřít a oddat, ale zároveň se snaží prosadit svou nezávislost a osobitou jedinečnost.

Vůdcovství těchto lidí je spíše tiché, nedominantní, snaží se o tolerantní vedení, kompromis, nemusí vítězit za každou cenu a pro svůj pocit slávy, ale ve prospěch společného cíle. Hromadění majetku, moci a slávy pro ně není motorem, ale spolupráce a smysluplnost, sledování vytyčených idejí je motivují.

V hledání cest k úspěchu a prosazení jsou lidé s osudovou jedenáctkou neúnavní a značně vynalézaví. Dokážou propojit různorodé informace s realitou tak, že vznikne nový směr, systém, pravidla, které vždy druhé i daný záměr posunou výš a dál. Jsou to lidé se smyslem pro spravedlnost, vyšší hodnoty, s morálním kreditem, tolerantní, hledající kompromis a řešení.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Bývají okouzlující…

Nemusí se projevovat nijak okázale, často ale vyzařují znalosti, náhled na život i postoje, které upoutají, zaujmou, osloví, ale nešokují. Strhávají svým příkladem, jsou oporou druhým už jen tím, že existují a že druhé oslovili svou osobností.

Tito lidé bývají tedy okouzlující, úspěšní v tom, co si vyberou jako svůj životní cíl. Mívají sklon k sarkasmu a kritičnosti, komentují věci z nadhledu a rádi. Přivádějí druhé k tomu, aby viděli své problémy z jiných úhlů, a tím obohacují o nevšední pohledy na život a podněcují druhé ke změnám.

Jaká je vlastně Madonna?

Co říkají čísla, respektive numerologové, o popové megastar? Podívejte se, co prozrazují data narození Madonny Louisy Veroniky Ciccone.

Jsou inspirací druhým, jsou tvořivými stratégy, jsou vstřícní a kamarádští. Vždy nabídnou něco zvláštního. Dokážou být vytrvalí a výjimečně vitální. Jedenáctky bývají aktivní, cílevědomé, ctižádostivé s touhou vyjádřit svou jedinečnost, prosadit své záměry, myšlenky, citová hnutí spíš než dosáhnout majetku a slávy.

Životní jedenáctky jsou lidé samostatní, někdy dokonce působí osaměle. I oni sami se tak někdy cítí, protože nitro jedenáctky je složité, pere se v něm dvojí osobnost plná tužeb, cílů, inspirace a snů s realistou, který je zodpovědný za druhé a své dílo, kterým chce často druhým pomoct nebo ukázat cestu.

… ale i přecitlivělí

V negativní formě dovedou být životní jedenáctky přecitlivělí, psychicky nevyrovnaní, extrémní sobci, žijící mimo realitu, uzavření ve svém často vysněném světě. Díky svým určitým daným schopnostem se mohou lehce dostat k tomu, že je přemůže pýcha, pohrdají druhými, jsou povznesení a odměření.

Či si naopak najdou polohu v druhém extrému, tzn., že žijí jen pro ostatní, sebe a své potřeby nevnímají, trpí jejich rodinné prostředí, osobní soukromý život.

Video
Edith Piaf – Non, je ne regrette rien (Ne, ničeho nelituji) – z koncertu v pařížské Olympii těsně před koncem svého života v roce 1963.

Lidé s osudovou jedenáctkou dokážou být nesmlouvaví, vzdorovití, nebo naopak řeší silně své vnitřní rozpory a to se projevuje nejistotou, nízkým sebevědomím, které zakrývají sarkasmem, kritičností, uzavřeností a odmítavým chováním.

Z obavy z porážky se mohou stát nezdravě soutěživými, ambiciózními. Dokážou potlačit své emoce, jednat rozumově, technicky, přesně, ale bez citu. Často bojují s vlastní vůlí a mohou podléhat mínění druhých, jestliže nemají v sobě dostatečnou sebejistotu. Umí být panovační, umínění, zatvrzelí, s patentem na rozum. Mívají kolísavé výkony, střídá se u nich období exaltovaných výkonů a energičnosti, velkých výsledků s obdobím kolapsu a zhroucení.

Jejich nezkrocená potlačovaná energie je může zavést do mnoha velmi kritických situací a to jak konfliktních se svým okolím, tak i se zákonem. Jejich psychika může být velmi nestabilní.

A jejich životní cesta?

Jde o cestu nesmírně tvůrčí, na které lze zažít náhody, překvapení a která nutí jedince, aby v sobě našel velkou vnitřní sílu. V životě jedenáctek se odkrývají skryté až zvířecí potřeby, které se musí naučit každý krotit a zdolat je vůlí, dát přednost druhým před vlastním přáním, porozumět potřebě komunity, kam patří, a teprve v takovém probuzení najde své štěstí.


Slovenská herečka, politička a diplomatka Magda Vášáryová.

Lidé na jedenáctkové cestě jsou často nadáni velkými talenty a dary, ale musí se naučit je používat ku prospěchu nejen svému, ale i svého okolí. Ať už jde o talenty spojené s uměleckými obory, či čistě technickými, dovedou je rozvinout do značné šíře, novátorsky a úspěšně. Jedinci na této cestě nezřídka nacházejí víru, hledají v životě hlubší zákonitosti než jen materiální a tělesné uspokojení.

Lidé s osudovou jedenáctkou se mají v životě naučit projevovat svou originalitu a svou individualitu. Mají prosadit to, co je v nich jedinečné, byť to může být velmi těžké a mnohdy proti všem.

Posouvají hranice

Cesta těchto lidí nespočívá v podřízení se celku, ale naopak ve stanovování nových pravidel, posouvání hranic možností, otevírání očí těm druhým svým vlastním příkladem, svou originalitou a tvořivostí, svým vedením.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Jelikož jde o cestu nelehkou, je možné zvolit místo této těžké varianty cestu čísla dvě, kde jde spíše o to být druhým oporou v zádech, spolupracovat, harmonizovat než být úplně vepředu a druhé vést.

Slavné jedenáctky

V případě lidí s životním číslem jedenáct se spíš než to, že vynikají v nějakých konkrétních oborech, setkáme s tím, že jsou to jedinečné osobnosti, které se buď stali pojmem, nebo se zabývají mnoha činnostmi najednou a ve všech vynikají.

Například Tomáš Baťa (3.4.1876 – 12.7. 1932), zakladatel slavné obuvnické firmy, který dokázal podle své vize a pro své zaměstnance přetvořit celý Zlín. Jeho podnikatelské praktiky a myšlenky jsou živé dodneška a navazuje se na ně.

Vojtěch Náprstek (17.4.1826 – 2.9.1894) byl nejen cestovatel, ale také podnikatel a mecenáš, podporovatel mnoha pokrokových spolků u nás.

Kněz Gorazd (26.5.1879 – 4.9.1942) poskytl úkryt atentátníkům na říšského protektora Heydricha, byť za to zaplatil životem.


Antonio Vivaldi, italský kněz, barokní hudební skladatel a houslový virtuos.

Světově proslulý se svým nápadem a založením Laterny Magiky stal Radúz Činčera (17.6.1923 – 28.1.1999).

Významně ovlivnil výchovu a výživu dětí u nás profesor Zdeněk Matějček (16.8.1922 – 26.10.2004), mj. propagátor přirozeného kojení dětí.

Psycholog Jaroslav Skála (25.5.1916 – 26.11.2007) světově unikátním postupem v léčení alkoholiků dal šanci mnoha závislým na normální život.

Profesor Tomáš Halík (1.6.1948), významný teolog a morální autorita, dokáže oslovit i mladé lidi a přibližovat jim duchovní hodnoty.

Velkým vzorem pro postižené lidi odkázané na vozík je i herec Jan Potměšil (31.3.1966), který se po nehodě rozhodl bojovat se svým hendikepem a znovu se vrátil k hraní na jevišti.

Jiná úspěšná herečka, která mohla těžit ze své krásy, popularity a slávy a místo toho se vydala na cestu politiky a sbližování národů, stala se velvyslankyní a kandidovala na prezidentku Slovenské republiky Magda Vášáryová (26.8.1948).

Změnila svět žen

Ve své době změnila pohled žen na sebe, přinesla jim osvobození v podobě uvolněné a slušivé módy, jejíž styl je držen dodnes, módní návrhářka Coco Chanel. Narodila se 19.8.1883 a numerologická mřížka jejího data narození po doplnění životního čísla 11 (v závorce) má tuto podobu:

3 9
(211) 888
1 11

(Jen připomínám, že červená podtržená 1 je číslo dne) Jednak den narození 19. a také znamení Lva předurčují tuto ženu k originalitě, svéhlavosti, dodávají jí spoustu energie, která jí nutí jít za svým.

V numerologické mřížce je jasně vidět rovina Saturnu (chybějící svislá linie čísel 4-5-6), která předznamenává zajímavý osud, který bude sice nelehký, ale umožňuje dosáhnout velké slávy a nabízí řadu příležitostí. To podtrhuje i životní číslo 11, které mj. dodává kouzlo osobnosti a to Coco dokázala plně využít.


Francouzská módní návrhářka Gabrielle Bonheur – Coco Chanel.

Tři osmičky v mřížce ukazují na silnou a za svými cíli mířící osobnost, která bude uvažovat velmi pragmaticky, analyticky a bude velmi pracovitá. To vše dokázala Coco zúročit.

Optimální kombinace

Nadhled a vize životní jedenáctky spolu s rovinou myšlení (1-2-3) dávají obrovskou originalitu a tvořivost, schopnost vidět dopředu, vcítit se do potřeb okolí, ale i svých potřeb prosadit své nápady. To je optimální kombinace stát se úspěšnou.

V jejím životě byla spousta zajímavých náhod, které dokázala Coco včas uchopit a využít, aby se z chudého děvčete vypracovala na tu, která udává tón haute couture.

TAJEMSTVÍ KAMENŮ

Pro zdraví i peníze
Moc křišťálu
Jak a čím působí
Jak působí na čakry
Suiseki – střežený poklad
Posvátné megality

Jak příznačné pro životní jedenáctku je její životní příběh, kdy se plně oddala své práci, talentu a poslání svým talentem sloužit druhým, tak že nikdy sama neměla rodinu a ani děti. Zůstalo po ní ale nesmrtelné dílo.

Od Beckhama k Oldfieldovi

Podobně na ženský vkus své doby působila Jacqueline Kennedy Onassis (28.6.1929 – 19.5.1994), kdy jako manželka amerického prezidenta udávala styl v oblékání, chování a šarmu. To, co pro ženy znamenaly tyto dvě módní ikony, to je pro muže fotbalista metrosexuál David Beckham (2.5.1975).

Velkými osobnostmi jsou i zpěváci jako je Edith Piaf (19.12.1915 – 11.10.1963), Madonna (16.8.1958), Jenifer Lopez (24.7.1969), Leonard Cohen (21.9.1934). Ze současných hudebníků, skladatelů můžeme jmenovat např. Andrewa Lloyda Webera (22.3.1948), který je podepsán pod řadou slavných muzikálů, z nichž asi nejznámější je Jesus Christ Superstar.


Hudebník Mike Oldfield

Skladatel, multiinstrumentalista a zpěvák Mike Oldfield (15.1.1953) se proslavil syntézou řady svébytných stylů do jednoho nově znějícího stylu (jak typické pro životní jedenáctku).

Mozart, Martinů a ti druzí

Řada geniálních tvůrců hudby, kteří jsou považováni za pilíře světové klasiky, měli osudovou životní jedenáctku: Wolfgang Amadeus Mozart (27.1.1756 – 5.12.1791), Franz Schubert (31.1.1797 – 19.11.1828), Nikolaj Rimskij-Korsakov (18.3.1844 – 21.6.1908), Giacomo Puccini (22.12.1858 – 29.11.1924), Antonio Vivaldi (4.3.1678 – 28.7.1741), Claude Debussy (22.8.1862 – 25.3.1918), Josef B. Foerster (30.12.1859 – 29.5.1951), Gustav Mahler (7.7.1860 – 18.5.1911), Jan Kubelík (5.7.1880 – 5.12.1940), Bohuslav Martinů (8.12.1890 – 28.8.1959).

Mezi spisovateli najdeme velkou řadu těch s životní jedenáctkou, jde o zvučná světově známá jména, která se často zabývají psychologickými ponory do života svých postav a navíc sami měli zajímavý život: lord George Byron (22.1.1788 – 19.4.1824), Alexandr S. Puškin (6.6.1799 – 10.2.1837), Edgar Alan Poe (19.1.1809 – 7.10.1849), Luigi Pirandello (28.6.1867 – 10.12.1936), Chalíl Džibrán (6.1.1883 – 10.4.1931), Michail Bulgakov (15.5.1891 – 10. 3.1940, Jean Cocteau (5.7.1889 – 11.10.1963), Lawrence Ferlinghetti (24.3.919), Alberto Moravia (28.11.1907 – 26.9.1990), Louis Aragon (3.10.1897 – 24.12.1982), Gabriel Márquez (6.3.1927).

Typickou životní jedenáctkou je Jules Verne (8.2.1828 – 24.3.1905), vizionář, jehož vize strojů a vynálezů se pomalu během století staly realitou.

Režiséři a herci

Z našich životních jedenáctek je dobré jmenovat scénáristu a dramatika Jiřího Hubače (27.8.1929 – 27.9.2011), či spisovatele, scénáristu Petra Šabacha (23.8.1951), který poskytuje látku k natáčení filmů pro režiséra Jana Hřebejka (27.6.1967). Další náš významný režisér Jan Svěrák (6.2.1965) dokonce získal sošku Oscara.


Pamětníci nemohou zapomenout na hrdinu dětských let – Vinnetoua, kterého ztvárnil Pierre Brice, francouzský herec a zpěvák.

Kouzlo takové osudové jedenáctky si můžeme dokladovat na osobnostech herců jako Jean-Paul Belmondo (9.4.1933), Peter Fonda (23.2.1940), Kirk Douglas (9.12.1916), Pierre Brice (6.2.1929), Woody Harrelson (23.7.1961). Dětská americká filmová herečka Shirley Temple Black (23.4.1928) měla za sebou nejen hvězdnou kariéru, ale také pak dokázala být úspěšná v politické kariéře, mj. byla v naší republice po sametové revoluci velvyslankyní.

Vládci a politici

V naší historii se objevila řada králů, císařů i diplomatů, kteří významně ovlivnili vývoj v Čechách a život lidí: král Václav II. (27.9.1271 – 21.6.1305). Přemyslovec byl sice psychicky labilní, ale za jeho vlády došlo k míru a rozvoji hospodářství, byl spíš diplomatem než bezhlavým bojovníkem, jeho druhá žena královna Eliška Rejčka (1. 9.1288 – 18.10.1335 - stala se dvakrát českou královnou) velmi podporovala charitu a umění.

Řadí se sem i Rudolf II. Habsburský (18.7.1552 – 20.1.1612), za jehož vlády se stala opět po staletích Praha centrem habsburské říše a centrem vědy a umění, císař Leopold II. (5.5.1747 – 1.3.1792), který prováděl reformy citlivě s důrazem na to, aby nevznikaly zbytečné konflikty či nejdéle vládnoucí Habsburk František Josef I. (18.8.1830 – 21.11.1916).

Z politiků a vlivných tohoto světa je možné jmenovat např. prince Charlese (14.11.1948), britského bývalého premiéra Tonnyho Blaira (6.5.1953), bývalého amerického prezidenta Billa Clintona (19.8.1946), či jeho protikandidáta, bojovníka za životní prostředí Ala Gora (31.3.1948).


Ruska Valentina Těreškovová, první žena v kosmu v "barvách" tehdejšího SSSR.

A také kosmonauti

Je zajímavé, že mezi osobnostmi s životním číslem 11 je mnoho kosmonautů. Tak tomu je i u prvního muže ve Vesmíru Jurije Gagarina (9.3.1934 – 27.3.1968) i Germana Titova (11. 9.1935 – 20.9.2000), který letěl jako druhý. První žena ve Vesmíru Valentina Těreškovová (6.3.1937) má osudovou jedenáctku stejně jako Světlana Savická (8.8.1948), první žena, která vystoupila do kosmického prostoru.

John Glenn (18.7.1921) není jen významný astronaut, který se podíval do Vesmíru vícekrát a navíc i v pokročilém věku, ale také významný americký politik. Také první syrský kosmonaut Muhamed Faríz (26.5.1951) má životní jedenáctkovou cestu a našli bychom ještě další.

kopretinaKVĚTINOVÝ
HOROSKOP

Lidé s osudovou 11 jsou předurčeni k tomu, aby svou velmi silnou a jedinečnou energii nasměrovali k povznesení, podpoře a uzdravování svého okolí, lidstva v jakémkoli měřítku. Na této životní cestě prochází jedinec takovými zkušenostmi, které ho mají dovést k tak silnému poznání, že se naučí vidět věci z nadhledu, nezaujatě, ale soucitně a empaticky.

Je to velmi těžký úkol, proto ne nadarmo se této cestě říká mistrovská.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Mistrovské číslo má Jean-Paul Belmondo i Magda Vášáryová

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci