Velký otřes v životě může poznamenat jedenáctku

10.3.2015 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
Tímto dílem uzavíráme jeden velký oddíl Školy numerologie, kde jsme se věnovali jednotlivým životním etapám – poslední díl seznamuje s životním devítiletým cyklem jedenáctky.

numerologie

V předchozích dílech jsme se naučili, jak se vypočítá naše životní číslo (číslo osudu, životní cesta). Toto máme na celý život a předurčuje to naše kroky do budoucna.

Jak ale tyto jednotlivé kroky budou vypadat a co je důležité vykonat v každém roce našeho života, to se lze dozvědět z výpočtu osobní roční vibrace (ORV) – lineárním sčítáním všech čísel v datu narození tak dlouho, dokud nedostaneme jednociferné číslo.

Jenže tyto osobní roční vibrace (tj. ORV 1 – ORV 9) vytvářejí celky, které se nesou v určitém duchu. Náš život se totiž ubírá v devítiletých cyklech. Jejich síla a závažnost nastupuje až v době určité zralosti, tj. když člověk dosáhne věku takzvané duchovní dospělosti.

Dojdeme-li k věku duchovní dospělosti, vyvstávají před námi konkrétní úkoly na čtyři období devítiletých cyklů. Výjimku tvoří cyklus pod energií čísla 11, o němž je tento díl – objevuje se jen jako třetí či čtvrtý devítiletý cyklus.

Jak tedy vypadá jedenáctka?

Devítiletý cyklus pod vibrací čísla 11 je tedy možné prožít pouze jako třetí nebo čtvrtý devítiletý cyklus. Je to proto, že objeví-li se číslo 11 v prvních dvou cyklech karmického trojúhelníku, sčítá se na prostou číslici 2. Jde totiž o léta (přestože se z pohledu vnímání lidského věku jedná o dospělost), kdy ještě člověk není připraven přijmout a unést hloubku této vibrace.

Nicméně, vliv čísla 11 v karmickém trojúhelníku na pozici třetího nebo čtvrtého čísla prosakuje i do dětství a ovlivňuje celý život.

Vstup do devítiletého cyklu jedenáctky může znamenat velký otřes v životě. Obzvlášť se tak děje v případě, kdy se snažíme jeho přicházející vliv přehlušovat stále stejným chováním a jednáním, neuvědomujeme si nutnost nadhledu nad svým životem a nevěnujeme pozornost jiným hodnotám, než jsou hodnoty materiální.

Energie prověří vnitřní sílu

Energie této devítileté vibrace s sebou přináší silnou duchovní náplň a vede k daru víry nebo k vnímání života z jiných úhlů pohledu než doposud. Prověřuje, jak si dokážeme všímat potíží druhých, jak umíme nejen soucítit, ale také i pomoci a tím se současně obohatit zkušenostmi.

Prověřuje vnitřní sílu, dává pocítit, kolik jsme toho schopni unést. Tím také nepřímo testuje naši sebedůvěru.

Energie, kterou období pod vlivem jedenáctky přináší, podněcuje k duchovnímu probuzení, otevírá intuici, vnáší do vztahů laskavost a jiný přístup. Jde samozřejmě a v první řadě o přístup sama k sobě.

Zrcadlení sebe sama

Dvě jedničky jakoby značily zrcadlení sebe sama, možnost uvědomit si svůj potenciál a především objevit v sobě vnitřní sílu spojenou s tvořivým přístupem k životu.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Z výše uvedeného lze nabýt dojmu, že se z neznaboha stane rázem svatý člověk, který páchá jen samé dobro. To je velmi idealistická představa. Ve skutečnosti jde vlastně o jakési pomalé probouzení, kdy začneme vnímat život, jako bychom odložili brýle, které nám brání ve vidění, a zbavujeme se krunýře, který znemožňuje prociťování.

Taková změna samozřejmě nemusí přinášet vždy pochopení sebe a druhých. Může to znamenat citové karamboly, zmatek v dosavadních dosažených jistotách i těch materiálních, a dobu tápání (záleží na tom, z jaké kombinace energií daný cyklus vzniká).

Musíme také brát v úvahu, že jde o proces hledání a nacházení nového smyslu života v době, kdy je člověku kolem padesátky (nejdříve může nastat ve 45 letech), v případě čtvrtého cyklu dokonce kolem šedesáti let věku, kdy už si jedinec myslí, že se zná a umí se v životě zorientovat.

Zdroj vyrovnanosti

Na druhou stranu se v tomto cyklu otevírá pocit velké vnitřní síly, svobody, trpělivosti a samozřejmého nadhledu, jenž je zdrojem vnitřní vyrovnanosti a především ochoty ke kompromisu.

Cíle života jsou vyšší, velmi humanistické, naplněné jasnou filozofií života. Nemusí jít nutně o příklon k víře a duchovnu, ale třeba k tvořivé práci, k umění, rukodělné činnosti, zkrátka ke všemu, co obohacuje duši vlastní i druhých a z čeho září určité světlo a energie, která má co světu sdělit.

Cyklus jedenáctky a ORV 1

Nahromadění energie jedniček napovídá, že půjde o rok plný citového napětí, prožívané nervozity, uvědomování si vlastního potenciálu, ale i nedostatků. Rozvoj osobnosti je podněcován různými setkáními s novými lidmi a také i náhodami tak, aby mohla vyrůst daleko sebevědomější bytost.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Barvy nemluví a přece jsou slyšet
Pro všední dny: Jak si udržet krásu
Třetí život máme všichni. A kdy?
Versailles má unikátní muzeum vůní

Rok nabízí řadu možností, jak rozvíjet své talenty, intuici, a zároveň vytváří situace, které nutí rozhodovat se a nastoupit novou cestu. Je třeba najít v sobě vnitřní sílu a z té čerpat. Touto vnitřní silou může být i objev vlastních dosud skrytých schopností.

Cyklus jedenáctky a ORV 2

Dochází k prověrce schopnosti kompromisu a dialogu. Rodí se nový způsob nahlížení na informace i na jejich získávání, jejich vstřebávání a vyhodnocování a to vše na základě intuice a často nevysvětlitelných tušení, nebo jakéhosi vnuknutí.

Toto je spojeno s rozvojem poznávání vlastních schopností, které mohou druhým pomáhat zkvalitnit život. Může se jednat třeba i o rozpoznání léčitelských schopností, ale třeba i nových přátelství na jiných principech, než doposud, která pak často přetrvávají po dlouhá léta, a pouto s nimi je nerozlučné.

Cyklus jedenáctky a ORV 3

Tvořivost a kritický nadhled konečně dosahují takové kvality, že přináší uklidnění po předchozích emotivně citlivých letech. Snadněji dokážeme vyhodnocovat to, co má v našem životě skutečný význam a k čemu je možné se postavit zády.

Snadněji se vyrovnáváme s tím, co život přináší, a dokážeme hledat neotřelým způsobem zcela nové způsoby žití. K vyrovnanosti přispívají i nově objevené typy zálib, trávení volného času u tvořivé aktivity, u studia, mezi novými přáteli.

Cyklus jedenáctky a ORV 4

Tento rok opět přinese zbrzdění a pocit marnosti, protože nic nejde tak od ruky, jako v roce předchozím. Předchozí získání nadhledu jakoby zase procházelo testem trpělivosti především sama se sebou.

Překážky, které se v tomto roce vynořují takřka na každém kroku, vyvstávají díky vlastnímu selhávání, návratu ke starým nefunkčním vzorům chování. Dochází k vnitřnímu pnutí mezi nastoupenou cestou podle ujasněného vnitřního přesvědčení a realitou, ve které žijeme.

CHIROMANTIE

Ukaž mi svou ruku a já ti
řeknu, co tě v životě čeká...

Láska i smrt vepsaná v dlaních

Rozhodnutí, jak rozpor řešit, bývají složitá. Navíc v předchozích letech nastoupená nová cesta pod novým názorem na život, je v tomto roce obtížná a musí být překonáno mnoho obtíží.

Cyklus jedenáctky a ORV 5

Ošemetná kombinace, která může každého vynést na vrchol sil a k velkému úspěchu, ale také i přivést k řadě karambolů, z neodhadnutých sil nebo vlivem neústupné tvrdohlavosti.

Každopádně intuice bude fungovat naplno a stejně jako touha dobýt svět, poznat nepoznané, cítit se svobodně. Potřeba uplatnit vše nové, co v sobě v předchozích letech jedinec objevil, bude značná, stejně jako odhodlání.

Cyklus jedenáctky a ORV 6

V tomto roce dochází k prověřování ochoty pomáhat druhým, angažovat se v v rodinných záležitostech, hledat nové přístupy k rodinným povinnostem. O svůj příděl přízně se hlásí i jiní potřební a také se zvyšuje zájem o charitativní činnost, politickou angažovanost.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Stáváme se přitažliví pro své okolí ve všech směrech. Nezadaní mají velkou šanci najít životní lásku, a ti, kteří nežijí v harmonickém svazku mají příležitost svůj vztah řešit. Jako velká témata se objevuje zrada, vášeň, věrnost, odolávání svodům apod.

Prověřována je i schopnost těch, kteří se zabývají poradenstvím, obchodem, ale i jakoukoli uměleckou tvorbou. Inspirace je viditelná i na změnách v šatníku, vkusu a bydlení.

Cyklus jedenáctky a ORV 7

Jako každý sedmičkový rok, je i v tomto cyklu téma zodpovědnosti a zkoušek. Jde o zkoušky, které nutí objevit v sobě vnitřní sílu a víru ve své vlastní schopnosti čelit přicházejícím změnám. Ty prověřují všechny oblasti života, v nichž nejsou dobře stanoveny hranice a v nichž není ujasněna míra zodpovědnosti.

Zejména jde o vztahy partnerské, přátelské a mnohdy i pracovní, nicméně všechny, které vnímáme jako osudové. Často jde o překvapivé zkoušky vztahů do té doby stabilních.

Cyklus jedenáctky a ORV 8

Kombinace dvou silných energií, jejichž výsledkem je dosažení rovnováhy a smíření. Může jít o rok klidu a odměny za předchozí práci na vlastním životě, za provedené změny a ustáté potíže, překonaná příkoří.

Stejně ale tak může jít o rok, kdy se dostává navenek vše, co není dořešeno. Nenadále a velmi rychle dochází k boření falešné rovnováhy a nutnosti zapojit veškerý um a analytický rozum k dosažení nové stability.

Cyklus jedenáctky a ORV 9

Touto kombinací se vstupuje do devítiletého cyklu jedenáctky rychle, často značnými zvraty v jistotách vybudovaných v předchozích letech. Nutí uvědomit si novou zodpovědnost za svůj život, spojenou s ukončením předchozích vztahů.

Impulsem mnohdy bývá náhoda, pocit vnuknutí, intuitivní tušení, duchovní poznání či víra, nečekané informace, nové impulzy, které vnese do života technika či nové studium.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Velký otřes v životě může poznamenat jedenáctku

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci