Co pozitivního uděláte pro svoje děti?

14.10.2009 00:00   |   Děti
V Česku bylo v uplynulém roce prokázáno týrání u 1 239 dětí, z toho násilí v úplné rodině prožila téměř polovina z těchto dětí, 524 chlapců a dívek. V 53 případech byly týrány děti mladší než 1 rok.

Co pozitivního uděláte pro svoje děti?

Podotkněme, že se jedná pouze o případy, o kterých se dozvěděly příslušné úřady. Reálné počty týraných dětí se pohybují v desítkách tisíců ročně.

Pozitivní rodičovství – oč jde?

Nadace Naše dítě se obrací na širokou veřejnost kampaní Pozitivní rodičovství. Je o tom, že rodiče dětem poskytují bezpodmínečnou lásku, bezpečí a podporu, tráví s nimi dostatek času a naslouchají jim. Zároveň stanovují jasné hranice a na špatné chování dítěte reagují vysvětlováním, resp. pokud je to nevyhnutelné, nenásilnou vhodnou formou trestu. Předcházejí tak psychickým či fyzickým trestům, které se snadno mění v týrání s poškozujícími následky.

Pozitivním rodičovstvím se v rozumí chování rodičů založené na nejlepším zájmu dítěte, které je výchovné, posilující a nenásilné a které poskytuje uznání a vedení včetně stanovení mezí umožňujících plný rozvoj dítěte.

Seriál Násilí a děti:

Agresivita je jako mor
Zaplať, nebo…
Když rupnou nervy
Právo silnějšího
Láska a pár facek

Zakažme fyzické i psychické tresty!

„Nad tím, zda usilovat o absolutní zákaz fyzických trestů, nebo dovolit jejich přiměřenou formu do měkkých částí těla, prozatím odborníci vedou diskuse,“ připomíná ředitelka Nadace Naše dítě ing. Zuzana Baudyšová. „Přesto, že ve většině evropských zemí už absolutní zákaz fyzických trestů platí, jsme si vědomi toho, s jakou nelibostí a nepochopením velká část české veřejnosti na návrhy úplného zákazu fyzických trestů reaguje. Zároveň je třeba říci, že naše země v současnosti patří k těm nejhorším z hlediska počtu týraných či vlastními rodiči usmrcených dětí,“ varuje.

Přínos pozitivního rodičovství především spočívá v ochraně dětí před fyzickými i psychickými tresty. Děti, které jsou vychovávány s respektem a bez násilných prvků jsou kromě jiného více komunikativní, mají méně emočních problémů a lépe přebírají zodpovědnost za své chování.

Nadace oslovuje veřejnost v rámci nové kampaně prostřednictvím inzertních ploch, podrobnými informacemi na internetových stránkách www.nasedite.cz a dále pořádáním řady osvětových seminářů pro rodiče, sociální pracovníky a širokou veřejnost, které začnou v Praze od ledna 2010.

Více na www.nasedite.cz

Přečtěte si také


Diskuse: Co pozitivního uděláte pro svoje děti?

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci