Numerologická mřížka a čísla podle jejich síly a důležitosti

23.10.2015 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
Na pomyslný začátek Školy numerologie se vrátíme tímto pokračováním. Teprve nyní nazrál čas, abychom kompletně shrnuli veškeré nuance zapisování čísel do numerologické mřížky – z hlediska jejich síly a důležitosti.

numerologie

Na první pohled všechno vypadá jednoduše: Vepsat čísla do příslušných políček numerologické mřížky – a hotovo. Nedejte se ale oklamat touto jednoduchostí, byť se přímo nabízí.

Zamyslíme-li se totiž nad tím, jakou hodnotu má například číslo dne našeho narození a číslice určující dekádu v našem roce narození, můžeme zapochybovat, jestli mají stejnou sílu i zda energie, kterou vyjadřují, nás ovlivňuje stejným způsobem. A právě o to tady jde.

Nicméně, v celém rozsahu a do všech podrobností vysvětlovat kvalitu jednotlivých číslic, vpisovaných do numerologické mřížky, ihned na začátku Školy numerologie, by bylo asi jako chtít po kuchařském učedníkovi, který první den přišel do kuchyně, aby připravil vynikající svíčkovou a nadýchané knedlíky.

JAK BÝT KRÁSNÁ
PODLE MĚSÍCE

K co nejlepšímu pochopení zápisu v numerologické mřížce jsou potřebné určité zkušenosti i to, abychom se trochu již v numerologii vyznali (úvodní informace o numerologické mřížce si lze přečíst tady).

A jelikož máme za sebou více než padesát dílů Školy numerologie, můžeme tak nyní pokročit k mnohem větším numerologickým detailům.

Základní vrstva

Jak tedy do numerologické mřížky zapisovat čísla podle jejich síly a důležitosti? Vše si ukážeme na příkladu, pro který jsme zvolili datum narození 28.5.1974.

Každé číslo v datu narození má svou hodnotu, sílu. A základní vrstvou jsou tu čísla, jež můžeme pro přehlednost označit jako ta, která máme zapsaná v rodném listu:

    9
2   8
1 4 7

Jde o skutečný základ naznačující prvotní energie, z nichž se rýsují první číselné linie (roviny) a první propojení či naopak izolovanost základních čísel.

Zjednodušeně lze říct, že tyto energie jsou úhelnými kameny vyjadřující podstatu povahy jedince – na nich se pak staví další vrstvy.

Jistě jste si všimli, že v základní vrstvě chybí číslo 5, které vyjadřuje, že jde o zrozence květnového, i když narozeného už v astrologickém znamení Blížence.

Je to proto, že se jedná o astrologický aspekt, který vlastně podbarvuje celou charakteristiku člověka. Nejde tak o typickou pětku, nelze ji otrocky interpretovat a přiřadit ji kvalitou k číslům základní vrstvy.

Tato pětka Blíženců podkresluje celou mřížku a tím říká, že všechna čísla vepsaná do této mřížky budou ovlivněna blíženeckou náturou (jinak bude ale vypadat například 2 a 8 v mřížce Vah nebo Berana...).

ČAKRATAJEMSTVÍ KAMENŮ

JAK PŮSOBÍ NA ČAKRY

Resumé je, že s pětkou počítáme zásadním způsobem tak, že celá mřížka dostává pětkový nádech. Těm, co by se při takovém zápisu obávali, že astrologický aspekt opomenou, navrhuji pětku pomocně napsat například římskou číslicí, anebo třeba celou mřížku obarvit do odstínu, který si sami zvolí pro číslo 5:

      9   
   2      V.    8   
 1   4   7  

Zmiňovaný přístup oceníte u měsíců označených složenými čísly 10, 11, 12 (říjen, listopad, prosinec). Zde je totiž nutné vzít v úvahu, že nepůjde o stejnou energii jako u měsíců označených čísly 1, 2, 3 (leden, únor, březen), byť po součtu dají stejná čísla. A ani z hlediska přehlednosti není vhodné vpisovat je rozděleně do políček mezi jedničky a dvojky.

Druhá vrstva

Druhou vrstvu číslic představují číslice vzniklé sečtením složených čísel data narození (den narození: 2+8=10, 1+0=1). Abychom je odlišili od čísel základních, lze takové číslice v případě silné energie dne narození označit tučně s podtržením: 1.

Ještě tu máme další složené číslo – rok narození (1+9+7+4=21, 2+1=3) – ten vyjadřuje subtilní energii duše, což nebude mít tak dominantní sílu jako energie dne narození, ale zase bude hrát významnou úlohu při interpretaci vnitřního prožívání jedince. Zejména bude-li v kontrapunktu například s energií dne narození. Při zápisu je to potřeba vzít v úvahu a takovou energii označit třeba kurzívou: 3.

3   9  
2   8  
1 1  4  7  

Díky těmto dvěma doplněním se mřížka zaplnila dalšími čísly, která v případě trojky dokonce vytvořila novou linii čísel 1-2-3 (rovina myšlení) – tuto rovinu můžeme považovat za kvalitní a plnohodnotnou, jelikož v jejím základu stojí dvě energie (čísla) ze základní vrstvy.

Avšak, kdyby tomu tak nebylo a figurovalo by v ní pouze jedno číslo ze základní vrstvy a zbylá dvě čísla byla z jiných vrstev, pak bychom už tuto rovinu nemohli považovat za skutečně funkční.

Třetí vrstva

Ve třetí vrstvě pak dále ještě přidáme životní číslo (číslo osudu, životní cesta): 2+8+5+1+9+7+4=36, 3+6=9. Jedná se opět o velmi důležitou energii, která stejně jako energie dne narození působí významně na náš spontánní projev navenek – můžeme tedy označit tučně s podtržením podobně jako den narození. Jenže, realizace životní cesty je podmíněna projevením veškerých energií ze základní vrstvy a tuto podmínku vyjádříme tím, že energii životního čísla uzavřeme do závorky: (9).

Ještě doplním, že stejně důležité je i to, z jakých čísel vzniká tato energie životní cesty a tu bychom tedy rovněž měli do mřížky doplnit: označíme ji (3) (6).

3 (3)  (6)  9 (9)
2   8  
1 1 4 7  

Doplněním třetí vrstvy čísel vznikla další linie čísel 3-6-9 (rovina empatie), která však nemá platnost skutečné roviny, protože – jak je již výše vysvětleno – tato rovina je zde dána čísly sečtenými a figuruje v ní pouze jedno číslo ze základní vrstvy, což je v našem případě číslo 9.

Tímto způsobem máme tedy zapsané všechny energie dané datem narození a také vyjasněno, jakou mají interpretační váhu.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

A na závěr, jak je to vlastně s onou pětkou Blíženců, kterou lze pomocně zapsat například římskou číslicí? Možná si řeknete, že právě tato pětka v numerologické mřížce propojuje čísla ze základní vrstvy i z doplňkových vrstev a vytváří tak další linie čísel...

Jenže, tato pětka nefunguje klasickým způsobem a proto linie nevytváří. Propojuje je tím, že veškerá čísla jsou vepsaná do blíženecké mřížky.

3 (3)  (6)   9 (9)
2 V. 8  
1 1 4 7  

Dost možná, že všechno to přijde poněkud složité a třeba i překvapivé. Avšak numerologie je umění – a nejde v ní jen o vpisování jednotlivých čísel do numerologické mřížky a o vypočítávání toho, kolik je pak čísel v každém políčku takové mřížky...

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Numerologická mřížka a čísla podle jejich síly a důležitosti

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci