Numerologie a jméno, aneb Jak vyjádřit potenciál pojmenování?

10.7.2015 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
V předchozím díle našeho numerologického seriálu jsme se začali podrobně věnovat tomu, jak je to s energií, kterou nám přináší naše jméno, příjmení, oslovení – jak lze „spočítat“ písmena.

numerologie

Rovněž jsme se v minulém pokračování Školy numerologie seznámili s tím, že každému písmenu lze podle tabulky přiřadit určitou vibraci, kterou je možné symbolicky vyjádřit číslem.

Umíme již také „přeložit“ skryté a nečitelné do řeči čísel a máme dešifrovací návod, jak nakládat se jmény, příjmeními a názvy. Každý si tak může číst ve zdánlivých tajemstvích.

Za všechny ukázkové jméno Marek

K tomu, jak postupovat, abychom odhalili energetickou podstatu jména, jsme zvolili ukázkové křestní jméno Marek:

M=4, A=1, R=9, E=5, K=2

Začneme sčítat jednotlivá čísla a při tom budeme zároveň získávat zajímavé údaje, které jsou důležité pro rozbor jména:

Celková energie (C)zjistíme ji lineárním součtem čísel veškerých souhlásek a samohlásek jména. Vypovídá o charakteru daného člověka, o jeho podstatě a vztahovosti.

V případě Marka je celková energie 4+1+9+5+2=21, sčítáme na jednociferné číslo: tedy 2+1=3.

Klíčová iniciála (KI)je energie počátečního písmene, které jako první „útočí“ na svého majitele a má tedy největší vibrační sílu a tím i vliv na energie po něm jdoucích písmen.

U Marka je klíčovou iniciálou písmeno M a tedy číslo 4.

keltský horoskop

KELTSKÝ
HOROSKOP

Duševní číslo (DČ)je součet energií samohlásek jména, prozrazuje duševní naladění a citové potřeby svého nositele.
Pro rozbor jména je pak neméně důležité duševní číslo oslovení – v češtině musíme počítat s 5. pádem, který často podstatně mění právě duševní číslo.

Marek má duševní číslo vzniklé ze samohlásek:
A=1, E=5, tedy: 1+5=6.

Duševní číslo oslovení Marku je z energie těchto písmen:
A=1, U=3, tedy: 1+3=4.

Realizační číslo (RČ) – tvoří součet energií souhlásek jména, vypovídá o postojích v profesním životě, seberealizaci, ambicích.

Realizační číslo jména Marek je toto:
M=4, R=9, K=2, tedy: 4+9+2=15, 1+5=6.

Nyní rozepíšeme jednotlivá písmena jména Marek do numerologické mřížky (o zapisování do numerologické mřížky si můžete přečíst tady a potom také zde):

9
2 5
1 4

Dále pokračujeme tak, že číslo klíčové iniciály (KI) označíme podtržením, vepíšeme duševní číslo (DČ) oslovení Marku a číslo celkové energie (C), které uzavřeme do závorky, abychom odlišili tato silná čísla od čísel „obyčejných“, jež vyjadřují „jen“ jednotlivá písmena.

Zbývá ještě realizační číslo (RČ) a duševní číslo jména v 1. pádu. Tato čísla budeme sice zohledňovat při rozboru jména, ale nepíšeme je do mřížky, protože jejich energie působí jen někdy.

Doplníme mřížku ukázkového jména Marek výše provedenými výpočty, tj. KI=4, DČ oslovení Marku=(4), C=(3):

(3) 9
2 5
1 4 (4)

Získali jsme ucelenou představu o energii, která na Marka působí. Z uspořádání energií v mřížce je vidět, jak jsou jednotlivá čísla mezi sebou propojena, jsou vzniklé i linie čísel, čímž se násobí potenciál takto spojených čísel.

Propojená čísla spolupracují mezi sebou. Vícečetná čísla také bývají obtížná, obzvlášť některá (například číslo 5) mohou komplikovat život, protože přinášejí energie příliš a bývá těžké najít ventil pro jimi způsobený přetlak. To v tomto případě nenastalo.

U ukázkového jména Marek je zřejmé, kde je základ celého jména, a sice v dolní části mřížky je ukotvení dvěma čtyřkami. Z tohoto základu pak může košatět další potenciál tohoto jména.

Kromě dvou čtyřek se již v žádném políčku nenachází znásobené číslo, což je dobrý předpoklad k tomu, že se datem narození (tím se budeme podrobně zabývat v následujícím díle) příliš nezvýší počet čísel v jednotlivých políčkách.

Dokonce jsou v mřížce i políčka zcela neobsazená (7, 8) a políčka obsazená RČ 6 a duševní číslo jména v 1. pádu je také 6.

Vycházejme ale z toho, že realizační číslo (RČ) se projevuje především v pracovní sféře, duševní číslo jména v 1. pádu pak působí spíš napsané na vizitce, ale nevibruje při oslovování.

Kompletní rozbor jména

A nyní již přistoupíme ke kompletnímu rozboru ukázkového jména Marek:

Jméno Marek dodává dynamiku, energičnost, spontánnost. Podporuje vytrvalost, odhodlání, schopnost soustředit se, podněcuje intelekt a posiluje paměť.

Rozšiřuje potenciál svého nositele a otevírá mu cestu k širokému uplatnění v životě, zejména co se týká tvořivého přístupu a šikovnosti. Umožňuje lepší orientaci v problémech, zvyšuje schopnost dokončovat práci, kterou započal, realizovat své nápady.

K tomu všemu přidává hravé kouzlo osobnosti, tolik přitažlivé pro opačné pohlaví.

Marek bývá vyrovnaný a stabilně jednající, snaží se kolem sebe šířit pohodu. Nachází tvůrčí řešení pro zdolávání překážek, pro usnadnění si života.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Pro Marka jsou důležité vztahy, citovost, komunikace. Dovede bystře vyhodnocovat podněty kolem sebe, jako by rentgenovýma očima skenoval druhé lidi a viděl jim do jejich myslí. To mu umožňuje empaticky se vcítit do potřeb těch, které má rád, splnit své i jejich touhy, což často bývá jedno a totéž.

Nevtíravou silou umí zabezpečit pocit bezpečí a jistot. Svou obětavostí, přátelskostí, ale i jasným vymezením si Marek vytváří dobré známosti a kontakty, které mu umožňují být důležitým kolečkem ve složitém soukolí vztahů a společenství, k němuž chce patřit a kde má rád své jasně dané místo.

Marek není žádný prvoplánový vůdce, ale buduje si důležité postavení svými znalostmi a schopnostmi, svou nepostradatelností. Sebevědomí totiž pod vlivem tohoto jména je dost ovlivnitelné právě úspěchy u druhých a možností ukázat ostatním svůj potenciál.

CHIROMANTIE

Ukaž mi svou ruku a já ti řeknu,
co tě v životě čeká...

Láska i smrt vepsaná v dlaních

Z uvedeného vyplývá, že nejen rodinné vazby, ale i přátelství a společenské uplatnění jsou pro Marka hnacím motorem. Jako bonus toto křestní jméno přináší schopnost v životě se bavit tím, co dělá, radostnost i schopnost hrát si.

Negativa

Někdy může Marek ztrácet svou vůli ve snaze splnit přání všech. Jeho rozhodování je pak rozpačité, váhavé a zavádějící.

Manipuluje, hraje hry, politikaří, aby sladil různorodé zájmy dohromady. Někdy se mu to podaří, jindy se sám uvrtá do nepříjemností, v nichž ho okolí s chutí nechá.

Marek vytrvává i v prostředí, které mu neumožňuje jeho růst, ale než to pochopí, ztratí hodně času.

Začíná vždy sebepodceňováním a někdy si idealizuje autority kolem sebe. Nerozpozná jejich falešnost, nebo dokonce i rozpozná, ale sám zpochybňuje svůj bystrý vhled a intuici, které mu ukazují realitu v celé nahotě.

Tak trochu je Marek i romantik. Chtěl by mít vše harmonizující a esteticky vyladěné, přičemž syrová nehezká skutečnost to kazí. Skrz růžové brýle si prodlouží setrvávání v iluzi, účelově překrucuje fakta.

To naštěstí trvá jen do chvíle, kdy se začne houpat jím budovaná stabilita a je ohroženo jeho zázemí. Někdy ale dojde až k vyhraněným situacím, jako je podvodné jednání a lež. Marek tomu může říkat pragmatismus.

ČAKRATAJEMSTVÍ KAMENŮ

JAK PŮSOBÍ NA ČAKRY

Marek často podléhá svodům opačného pohlaví. Je přitažlivý svou hravostí, pochopením i komunikativností. Buď bývá využíván ženami, nebo naopak ženy využívá.

Mívá potíž se stálostí, jako by hledal pokaždé to nejlepší a pak zklamán realitou šel hledat dál. Marek dokáže být ješitný, výstřední, přecitlivělý a vztahovačný, potřebuje na sebe strhávat pozornost, třeba i zlostnou kritičností ve chvílích, kdy je zpochybněn anebo není akceptován,

Doporučení

Marek je jméno, kdy pozitiva převažují nad negativy už z toho důvodu, že patří do skupiny jmen přinášejících potřebnou kapku štěstí. Pod vlivem tohoto jména zůstává jeho nositel déle duševně mladý s chutí žít naplno.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Oslovení Máro vhodně doplňuje chybějící energii, dodává sebereflexi, nastavuje zrcadlo vlastního chování, usnadňuje nalézání hranic, podporuje postřeh.

Zdrobnělé oslovení Marečku zvětšuje rozvahu, dodává emoční odstup, filozofičtější hloubku prožitkům.

Hodně záleží na datu narození, co se u konkrétní osoby projeví víc, co bude posíleno a co naopak může být příčinou možných nesnází. U některých kombinací (například u dat s vícečetnými sedmičkami a osmičkami) je toto jméno vhodnou volbou. Není ale výhrou v případě, že se v datu narození vyskytují vícečetné čtyřky.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Numerologie a jméno, aneb Jak vyjádřit potenciál pojmenování?

numerologie

20.7.2015   |   08:20   |   od: danulina
Dobrý den, moc mě mrzí, že jsem nenašla jméno Dana a nenašla jsem ani životní číslo jedna. Jako by neexistovali lidé s životní jedničkou.
Zobrazen poslední příspěvek, celkový počet 1 příspěvek.
poslední příspěvek: 20. 7. 2015 8:20
ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci