Kdo je jako Lucie Bílá či Meryl Streep?

17.5.2012 00:00   |   Ezoterika - NUMEROLOGIE
Pokračování naší hry s čísly je o životním čísle šest. Toto číslo osudu má mnoho známých lidí, například Lucie Bílá (na titulním snímku) nebo Meryl Streep. Nepatříte k nim také?

numerologie

Jen stručně si zopakujme, co je to životní číslo a jak si jej spočítáme: Životní číslo je souhrnným součtem všech energií člověka.

Vypovídá o životním nasměrování, o tom, čemu se v životě věnovat, na co si dát pozor, jaké možné zkoušky mohou člověka čekat.

Je zkrátka symbolem životní cesty, symbolem energie, kterou jsme ovlivňováni celý život.

Postup výpočtu životního čísla je velmi jednoduchý. Lineárně sčítáme všechna čísla v datu narození tak dlouho, dokud nedostaneme jednociferné číslo.

Tomuto sčítacímu postupu se v matematice říká cifrace.

Za příklad si vezměme datum narození 20.4.2007:

2+0+4+2+0+0+7 = 15 …1+5 = 6

Výsledné číslo - šest - je symbolem celkové životní energie, která bude člověka v tomto dnu narozeném, provázet celým životem.

Jací bývají šestkaři?

Šestka symbolizuje potřebu harmonie, lásky, rodinného zázemí. Je to číslo duševní tvořivosti, uměleckého a také technického nadání a asi největšího sklonu k romantičnosti ze všech čísel. Lidé pod vlivem energie čísla šest umí ocenit krásu, jsou nabití energií, silou, postřehem a značnou pamětí.

Tato energie ale také probouzí i sklony k naivitě, idealizování si reality a občas se nemůže rozhodnout a to nejen, jakého zvolit partnera. Také v sobě nese prvek pokušení, viny a netrpělivosti. Lidé s životním číslem šest často dosahují v životě velkých cílů, značné slávy i moci, ale jsou v souvislosti s tímto vystaveni velké zkoušce odolat lákadlům.


Americký herec Robert DeNiro

Lidé s životní šestkou často sehrávají smírčí úlohu, roli prostředníků, musí se naučit dělat důležitá rozhodnutí. Touží po lásce, náklonnosti, chtějí si vydobýt uznání. I když na to mnohdy nevypadají, často trpí nízkým sebehodnocením a sebedůvěrou. Stále rozvažují, jsou nerozhodní a potřebují se o někoho opřít. Budují si proto hodně vztahů, opírají se o své tvůrčí schopnosti.

Snaha po dokonalosti

Na šestkové životní cestě je třeba si dát pozor, aby přílišná snaha po dokonalosti, snaha po pomoci druhým nepřekročila určitou mez, za kterou už jde jen o účelné rozhodování za druhé a ve svůj prospěch, samozřejmě pod záminkou pomoci bližnímu. Někdy si totiž ve své touze vidět svět kolem sebe lepší než je, lidé s životním číslem šest nalhávají realitu jinou, než jaká je ve skutečnosti.

100 KŘESTNÍCH JMEN

Vybíráte jméno pro miminko?
Nebo se jen chcete dozvědět,
jestli vám vaše jméno pomáhá
či naopak něčím škodí?

ČTĚTE NÁŠ SERIÁL

Druhým pak připadají jako fantasté nebo ještě hůře jako lháři. Mají sklon k požitkářství, k životu v luxusu a komfortu. Žijí rádi v dostatku a jsou ochotni udělat leccos proto, aby ho měli.

Na lásku jako na nosné téma celého života má člověk s životní šestkou vysoké citové nároky, může si ji příliš idealizovat, bývá romantikem. Proto pomáhá druhým laskavostí, odpovědností, má o druhé zájem. Často vnímá své okolí jako jednu velkou rodinu a snaží se o druhé také tak starat, ale také chce být druhými podobně opečováván. Touží v prostředí, kde žije, vytvářet harmonii a soulad a to za všech okolností i přes protesty jiných.


Filmová herečka Nataša Gollová

Proto bývá naopak velkým bojovníkem za své představy, ideály, byť se za jeho motivací skrývá vlastně strach, aby něco nezanedbal a bylo vše v pořádku a v bezpečí. S touhou po dokonalosti bývá pak jedinec s životní šestkou nesmlouvavý k sobě i druhým. Okolnostmi a svým smyslem pro rovnováhu je člověk tlačen do role smiřovatele, diplomata, prostředníka.

Velké tvůrčí možnosti

Energie životního čísla šest dává člověku velké tvůrčí možnosti, přitažlivost, lásku, umělecké sklony, přináší výrazný smysl pro krásu a estetické cítění. Také se pojí i s přecitlivělostí, uhlazeností a elegancí. Bývají citliví na kritiku, protože snižuje jejich sebevědomí, chtějí být dobří, chválení a úspěšní. Ve své neochotě vidět svět v pravém světle bývají nepoučitelní a stále opakují své chyby.

CO PROZRADÍ DATUM NAROZENÍ?

Zjistěte si z data narození povahu člověka,
jeho schopnosti a dovednosti. Odhalíte, jak
je vášnivý a jestli je citlivý. Čísla napoví, zda
je praktický či naopak „věčně létá v oblacích“,
jestli je vytrvalý a trpělivý nebo nedočkavý.

SLEDUJTE NAŠI ŠKOLU NUMEROLOGIE

Povahou bývají životní šestky společenské, i když mohou být zprvu plaché, než si dodají kuráž a sebedůvěru. Bývají nezávislí, umí si užívat života a radovat se z něj. Někdy silně inklinují k promiskuitě, nemohou se rozhodnou pro toho správného partnera.

Životní cesta

Životní cesta pod vlivem energie čísla šest bývá cestou k rychlé slávě, vedoucím pozicím, k moci. Je často spojena s netrpělivostí, se snahou přeskočit vývoj a mít vše hned a dokonalé, podle svého přání. Lidé na této životní cestě jsou často žádáni druhými o pomoc, dovedou být opěrnými pilíři. Cesta poskytuje možnost naplnění lidského štěstí ale i údělu se vším, co život může ve své rozmanitosti přinést.


Herecká hvězda Meryl Streep

Nejvíce je soustředěna pozornost na vývoj v citové oblasti. Lidé s životní šestkou se mají na své cestě stát klidnými, trpělivými, a citově vyrovnanými a pak mohou očekávat šťastný rodinný život.

Tato cesta staví před svého nositele často nutnost rozhodnout se, protože je na ní mnoho osudových křižovatek, které se nejčastěji týkají rodiny a citových vztahů, znamená neustálou volbu. Prověřuje schopnost volit mezi zlem a dobrem, vlastním prospěchem a potřebou druhých, pochopit souvislost mezi příčinou a následkem, stále zkouší volní a morální vlastnosti jedince. Na této cestě je potřeba vytvořit a udržet si harmonii.

Nejtěžším bojem na životní cestě pod energií čísla šest bývá boj sám se sebou, s vlastní nízkou sebedůvěrou na jedné straně a až ďábelskými pokušeními. Tato cesta člověka stále pokouší zneužít svého postavení ve svůj prospěch a nabízí mnohá lákadla, jak využít vlastních schopností ne ve prospěch lidstva, ale ve svůj osobní cíl.

keltský horoskopKeltský
horoskop

Potřeba pomáhat a harmonizovat celé okolí se jedinci s životní šestkou může zjednodušit v nutnost materiálního zabezpečení a jedinec pak zapomíná na další důležité kvality života – city a rozvoj ducha.

Slavné životní šestky

Lidé s životním číslem šest mívají kouzlo osobnosti, nemusí být fyzicky krásní, ale jsou pro druhé charismatičtí a přitahují pozornost. Jako příklad lze uvést řadu herců jako např. Humprey Bogart (25.12.1899 – 14.1.1957), Gary Cooper (7.5.1901 – 13.5.1961), James Dean (8.2.1931 – 30.9.1955), Ben Kingsley (31.12.1943), Robert DeNiro (17.10.1943), Sylvester Stallone (6.7.1946), Greta Garbo (18.9.1905 – 15.4.1990), Milla Jovovich (17.12.1975), Michelle Mercier (1.1.1939), Meryl Streep (22.6.1949).

Nezapomenutelní svým citem pro tanec a rytmus jsou Fred Astaire (10.5.1899 – 22.6.1987), Michail Baryšnikov (28.1.1948), či zpěvák a skvělý tanečník Michael Jackson (29.8.1958 – 25.6.2009).

Michael Jakson (na snímku) se narodil 29.8.1958. Jeho životní číslo tedy spočítáme takto:

2+9+8+1+9+5+8 = 42… 4+2 = 6

Numerologická mřížka po doplnění životního čísla 6 (v závorce) má tuto podobu:

(6) 99
2 211 5 88
1


(Jen připomínám, že červená podtržená 2 s indexem 11 je číslo dne, které vzniká sečtením číslic dne narození tj. 2+9 = 11…1+1=2, ale protože jde o mistrovské číslo 11, je třeba označit tuto výjimečnou kvalitu čísla dvě indexem 11.). V rozepsaném datu narození do numerologické mřížky vidíme dvě výrazné a silné linie čísel.

Odhodlání a zápal

První z nich je linie 1-5-9 dodává odhodlání a odvahu a druhá je linie 2-5-8, jež umožňuje dát do všeho, co člověk dělá, opravdový zápal, plno energie. Tito lidé si jdou za svým cílem a chtějí od života všechno. Životní číslo šest přineslo Jacksonovi možnost stát se světově známým, dosáhnout nemalých úspěchů, zdvojené osmičky a devítky dodaly hodně energie a zdvojené dvojky zase touhu po přátelství, citlivost.

To vše ve vzájemné kombinaci pak přineslo energii velmi kvalitní pracovité osobnosti zpěváka, hudebníka, tanečníka, který přinesl radost celé jedné generaci. Bohužel životní šestka nabídla svému nositeli i řadu pokušení, která neustál a která ho nakonec stála život.


Skladatel a zpěvák John Lennon

Dalšími skvělými zpěváky, kteří dosáhli srovnatelné slávy, jsou Stevie Wonder (13.5.1950) či John Lennon (9.10.1940 – 8.12.1980). U něj si vzpomeňme nejen na jeho skvělé muzikantství, ale i na jeho aktivistická a politická vystoupení, boj za mír a proti válce, což je pro životní šestku důležité.

Prezidenti i králové

Řada politiků, diplomatů a státníků má životní číslo šest jako např. první vietnamský prezident Ho Či Min (19.5.1890 – 2.9.1969), americký prezident Richard Nixon (9.1.1913 – 22.4.1994), nebo anglický král Eduard VIII. (23.6.1894 – 28.5.1972), který se zřekl trůnu, jen aby mohl uzavřít sňatek s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou – jak typické pro životní šestku – volba mezi možností mít moc nebo lásku.

Z politiků můžeme zmínit dále klíčovou osobnost indického národního hnutí Džavaharlála Néhrú (14.11.1889 – 27.5.1964), amerického prezidenta Thomase W. Wilsona (28.12.1856–3.2.1924), amerického vrchního velitele spojeneckých vojsk za 2.světové války a pozdějšího prezidenta USA Dwighta D. Einsenhowera (14. 10. 1890 – 28.3.1969), francouzského politika, který prosadil vybudování obranné linie na hranicích s Německem André Maginota (17. 2.1877 – 7. 1.1932), nebo amerického politika George Marshalla (31.12.1880 – 16.10.1959), tvůrce hospodářského plánu na rekonstrukci válkou zničených ekonomik v Evropě.


První československý prezident T.G. Masaryk

Ale i u nás jsme měli řadu významných politiků, kteří si zaslouží zmínku. Především první československý prezident, který má lví podíl na vzniku samostatného československého státu po rozpadu Rakousko-Uherska Tomáš Garrigue Masaryk (7.3.1850– 14.9.1937). Významně se zapsal do historie našeho státu i Alexandr Dubček (27.11.1921– 7.11.1992). Ze současných politiků můžeme jmenovat např. Karla J. Schwarzenberga (10.12.1937).

S velkými ideály

Výše uvedený výčet politicky činných osobností jen pro ilustraci doplňuje osobnost sice už historicky vzdálená, nicméně s typickým osudem životní šestky tj. s velkými ideály, značnou silou, neuvěřitelným charismatem, s velkou mocí, ale i s velkým pádem, přesto nakonec slavnou tak, že byla prohlášena za svatou – Jana z Arku (6.1.1412 – 30.5.1431).

Tajemství kamenů

Pro zdraví i peníze
Moc křišťálu
Jak a čím působí
Jak působí na čakry
Suiseki – střežený poklad
Posvátné megality

Jak velké cíle a možnost slávy a nesmrtelnost nabízí životní cesta s energií čísla šest, je možné uvést třeba na životě Kryštofa Kolumba (31.10.1451 – 20.5.1506). Z jiného soudku a z našich poměrů vycházející je možné uvést slavnou sportovní manželskou dvojici olympioniků Emila a Danu Zátopkovi (19. 9.1922, Emil zemřel 21.11.2000), nebo dodnes slavnou, byť osudem zkoušenou Věru Čáslavskou (3.5.1942).

Cit pro techniku či fenomenální znalosti životní šestky dokládají vynálezy dodnes nepřekonatelného technika Thomase Alva Edisona (11.2.1847 – 18.10.1931), či fyzika Alberta Einsteina (14.3.1879 – 18.4.1955).

Umělci a architekti

Pro lidi s osudovým číslem šest je otevřeno umělecké prostředí. Lze sem zařadit takové režiséry jako je Roman Polanski (18.10.1933), Steven Spielberg (18.12.1946), za naše režiséry vzpomeňme nedávno zesnulého Otakara Vávru (28.2.1911 – 15.9.2011).


Zpěvák Waldemar Matuška

Pro architekty je životní číslo šest výborným zdrojem inspirace - Josip Plečnik (23.1.1872 – 7.1.1957), který významně přispěl k dnešní podobě Pražského hradu, kubistický a funkcionalistický architekt Josef Gočár (13.3.1880 – 10.9.1945), představitel high-tech architektury, autor dosud nezrealizované Národní knihovny přezdívané chobotnice či blob, Jan Kaplický (18.4.1937 – 14.1.2009).

Životní číslo šest mají i naši přední zpěváci Lucie Bílá (7.4.1966), Helena Vondráčková (24.6.1947). Měli ho i sympatičtí a populární Waldemar Matuška (2.7.1932 – 30.5.2009) a Michal Tučný (11.1.1947 – 10. 3.1995).

Herci, malíři a spisovatelé

Typické kouzlo herců s životním číslem šest je možné ukázat na příkladech jako je Oldřich Nový (7.8.1899 – 15.3.1983), Nataša Gollová (27. 2.1912 – 29.10.1988), Karel Hőger (17.6.1909 – 4.5.1977), Jiří Adamíra (2.4.1926 – 14. 8.1993), Boris Rősner (25.1.1951 – 31.5.2006), Pavel Trávníček (26.10.1950), Jaroslav Satoranský (17.12.1939). Ve spojení s humorem pak vznikají takové herecké osobnosti jako jsou Jiří Sovák (27.12.1920 – 6.9.2000), Jiří Lábus (26.1.1950), Jiřina Jirásková (17.2.1931).

Nelze opominou ani malířství, naši přední umělci s osudovým číslem šest jsou např. František Tichý (24.3.1896 – 7.10.1961), Toyen (Marie Čermínová - 21.9.1902 – 9.11.1980), František Muzika (26.6.1900 – 1.11.1974), Antonín Chittussi (1.12.1847 – 1.5.1891). Ze světově proslulých malířů měl životní číslo šest např. Francisco de Goya (30.3.1746 –16. 4.1828).Spisovatelka detektivek Agata Christie

Mnohé slavné šestky si vydobyli slávu i jako spisovatelé příběhů jako např. autor příběhů o hobitech J.R.R.Tolkien (3.1.1892 – 2.9.1973), spisovatelka detektivek Agatha Christie (15.9.1890 – 12.1.1976), autor Tří mušketýrů a řady jiných romantických příběhů, fenomenální vypravěč Alexandr Dumas st. (24.7.1802 – 5.12.1870), jeden z nejlepších tvůrců hororů Stephen King (21.9.1947) či Ian Fleming (28.5.1908 – 12.8.1964), autor agenta 007 Jamese Bonda.

Životní číslo šest bývá cesta tvůrců a na ní člověk dostává řadu darů a zažívá mnoho úspěchů, ale také zrad a zklamání, pokušení a nezbytných voleb. Říká se o ní, že na ní jedinec může zažít vše, co člověk v životě může okusit. Díky této cestě se má projevit tvůrčí potenciál a naučit se správnému rozhodování a trpělivosti.

Jana Tamchynová

Přečtěte si také

Diskuse: Kdo je jako Lucie Bílá či Meryl Streep?

ČÍST VŠE / REAGOVAT


Tiskové zprávy

Vzkaz redakciMáte dotaz či připomínky?Napište vzkaz redakci